ˆ

Ulgi i pomoc publiczna

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2022-05-20

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
10:01:41 elementu informacja Ulgi i pomoc publiczna - status archiwalny Jerzy Wojtkowiak

Zmiany z dnia: 2021-10-06

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:48:22 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za III kwartał 2021 r. - Nazwa elementu do którego przynależy: Ulgi i pomoc publiczna Jerzy Wojtkowiak

Zmiany z dnia: 2021-05-25

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:54:54 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w roku 2020 - Nazwa elementu do którego przynależy: Ulgi i pomoc publiczna Jerzy Wojtkowiak
12:52:51 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia w roku 2020 - Nazwa elementu do którego przynależy: Ulgi i pomoc publiczna Jerzy Wojtkowiak
12:51:52 Upublicznienie elementu informacja Ulgi i pomoc publiczna Jerzy Wojtkowiak
« powrót do poprzedniej strony