ˆ

Sprawozdania z wykonania budżetu

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Sprawozdanie za rok 2009

Akapit nr 1 - brak tytułu

z wykonania budżetu Miasta Zielona Góra za rok 2009

Sprawozdanie za rok 2008

Akapit nr 1 - brak tytułu

z wykonania budżetu miasta Zielona Góra za rok 2008

Sprawozdanie za rok 2007

Akapit nr 1 - brak tytułu

z wykonania budżetu miasta Zielona Góra za rok 2007

Sprawozdanie za rok 2006

Akapit nr 1 - brak tytułu

Z wykonania budżetu miasta Zielona Góra za rok 2006

Sprawozdanie za rok 2005

Akapit nr 1 - brak tytułu

Z wykonania budżetu miasta Zielona Góra za rok 2005

Sprawozdanie za rok 2004

Akapit nr 1 - brak tytułu

z wykonania budżetu miasta Zielona Góra za rok 2004

Sprawozdanie za rok 2003

Akapit nr 1 - brak tytułu

z wykonania budżetu miasta Zielona Góra za rok 2003

Sprawozdanie za rok 2002

Akapit nr 1 - brak tytułu

z wykonania budżetu miasta Zielona Góra za rok 2002

Sprawozdanie za rok 2001

Akapit nr 1 - brak tytułu

z wykonania budżetu miasta Zielona Góra za rok 2001

Sprawozdanie za rok 2000

Akapit nr 1 - brak tytułu

z wykonania budżetu miasta Zielona Góra za rok 2000

Nawigacja między stronami listy informacji