ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Prezydent Miasta

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Prezydent Miasta Zielona Góra

Akapit nr 1 - brak tytułu

Janusz Kubicki
PREZYDENT MIASTA
tel.: (+48) 68 45 64 100 - 111
fax: (+48) 68 45 64 155
pokój nr 111, piętro I
email:
 
 
mgr inż. Janusz Kubicki urodził się 31.12.1969 w Szprotawie.
Ukończył zarządzanie i marketing w Wyższej Szkole Inżynierskiej w Zielonej Górze w 1995 r.
 
UKOŃCZONE KURSY/SZKOLENIA:
 
- szkolenie „Merchandising” 4-5 czerwca 1997r.;
- seminarium „Budowanie i zarządzanie zespołami sprzedawców” 26-27.05.1998 r.;
- kurs: „2x7” czyli sprzedaż strukturalna: 7 etapów wizyty handlowej i 7 narzędzi sprzedaży, 16-18.09.1998 r;
- szkolenie „Merchandising” 2.10.2001 r.
 
PRZEBIEG ZATRUDNIENIA:
 
- 1.03.1995 - 23.03.1996 - „AGORA GAZETA” sp. z o.o. w Warszawie Oddział w Zielonej Górze na stanowisku z-cy kierownika Centrum Komputerowego;
- 1.05.1995 - 21.08.1995 - Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze na stanowisku informatyka;
- 21.08.1995 - 20.11.1995 - Skład Fabryczny Browaru Szczecin SA w Zielonej Górze na stanowisku samodzielny magazynier;
- 25.03.1996 - 30.06.1999 - Okocimskie Zakłady Piwowarskie SA w Brzesku na stanowisku Przedstawiciel Handlowy, Regionalny Szef Sprzedaży;
- 1.07.1999 - 31.12.2003 - Lubuska Wytwórnia Wódek Gatunkowych „POLMOS” w Zielonej Górze na stanowisku specjalista ds. marketingu, z-ca kierownika działu marketingu ds. sieci PH,
- 30.09.2003 - 4.12.2006 - Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Zielonej Górze na stanowisku Dyrektor.
 
 
Prezydent Miasta Zielona Góra obejmuje bezpośrednim nadzorem wszystkie sprawy niepowierzone zastępcom i sekretarzowi, a w szczególności:
 
1) realizację uchwał Rady Miasta Zielona Góra;
 
2) ochronę informacji niejawnych;
 
3) sprawy obronne, zarządzanie kryzysowe;
 
4) kontrolę i audyt wewnętrzny, kontrolę zarządczą w rozumieniu przepisów o finansach publicznych;
 
5) rozwój aglomeracji zielonogórskiej;
 
6) obsługę prasową urzędu oraz promocję miasta;
 
7) zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów.
 
Prezydent Miasta nadzoruje bezpośrednio pracę Departamentu Prezydenta Miasta i Straży Miejskiej.
 
Prezydentowi Miasta podlegają bezpośrednio:
 
1) Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych;
 
2) Miejski Rzecznik Konsumentów;
 
3) Komendant Straży Miejskiej.
 
 
Realizując zadania organu wykonawczego gminy i powiatu Prezydent Miasta wydaje zarządzenia wykonawcze.
 
Prezydent Miasta przyjmuje mieszkańców Zielonej Góry w terminach ustalonych przez Biuro Prezydenta Miasta Zielona Góra.