ˆ

Wyniki innych postępowań

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2019-02-22 --- Obsługa systemu wypożyczalni rowerów na terenie Miasta Zielona Góra rozstrzygnięty
 • OGŁOSZENIE O DOBROWOLNEJ PRZEJRZYSTOŚCI EX ANTE (PDF, 42.9 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 86.5 KiB)
2 2018-10-24 --- Obsługa systemu wypożyczalni rowerów na terenie Miasta Zielona Góra. rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante (PDF, 40.2 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 40.1 KiB)
3 2018-10-11 --- Usługi w zakresie utrzymania i konserwacji oświetlenia drogowego zlokalizowanego na terenie Miasta Zielona Góra w okresie 01.12. 2018 r. – 30.11. 2021 r. rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante (PDF, 45.6 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 46.6 KiB)
4 2018-10-01 --- Budowa prawoskrętu z pl. Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego w ul. Plac Jana Matejki w Zielonej Górze w ramach zadania pn. Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej na terenie Miasta Zielona Góra rozstrzygnięty
 • ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy (PDF, 96.8 KiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 96.5 KiB)
5 2018-08-06 --- Zakup, dostawa i montaż wyposażenia do nowopowstałego budynku na potrzeby Młodzieżowego Centrum Kultury i Edukacji Dom Harcerza - zadanie nr 4 - sprzęt audiowizualny, komputerowy i fotograficzny. rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante (PDF, 60.5 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 51.7 KiB)
6 2018-01-31 --- Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz od właścicieli nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy, a w części nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, położonych na terenie Miasta Zielona Góra rozstrzygnięty
 • ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante (PDF, 124.3 KiB)
 • informacja o zamiarze zawarcia umowy wynikająca z art. 67 ust. 11 ustawy pzp (PDF, 123.4 KiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 120.8 KiB)
 • informacja o udzieleniu zamówienia wynikająca z art. 67 ust. 13 ustawy pzp (PDF, 121 KiB)
7 2017-09-29 --- Zakup, dostawa i montaż wyposażenia do nowopowstałego budynku na potrzeby Młodzieżowego Centrum Kultury i Edukacji Dom Harcerza - Zadanie IV – Sprzęt audiowizualny, komputerowy i fotograficzny i Zadanie V - Sprzęt techniczny i konserwatorów. rozstrzygnięty
 • ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex-ante (PDF, 63.4 KiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 63.4 KiB)
8 2017-09-29 --- Zakup, dostawa i montaż wyposażenia do nowopowstałego budynku na potrzeby Młodzieżowego Centrum Kultury i Edukacji Dom Harcerza - Zadanie X - aula i XI – studio piosenki rozstrzygnięty
 • ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex-ante (PDF, 62.7 KiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 62.9 KiB)
9 2016-04-20 --- Adaptacja budynku przy ul. Okulickiego 41 na Centrum Działań Kreatywnych - zamówienie dodatkowe. rozstrzygnięty
 • Informacja o zamiarze zawarcia umowy (PDF, 48.4 KiB)
 • Informacja o zawarciu umowy (PDF, 36.9 KiB)
10 2016-04-15 --- Świadczenie na rzecz Zamawiającego i jednostek mu podległych usług doradczych (konsultingowych) w zakresie gospodarowania energią elektryczną w okresie od dnia 07.10.2016 r. do dnia 31.12.2018 r. rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy (PDF, 44.5 KiB)
 • Informacja o zawarciu umowy (PDF, 41.7 KiB)
11 2016-04-07 --- Wykonanie zamówienia uzupełniającego dla zadania pn. „Utrzymanie bieżące kanalizacji deszczowej”. rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy (PDF, 38.1 KiB)
 • Informacja o zawarciu umowy (PDF, 37.7 KiB)
12 2016-03-31 --- Odnowienie oznakowania poziomego w pasach drogowych ulic, dla których funkcję zarządcy drogi pełni Prezydent Miasta Zielona Góra w ramach zadania „Roboty w zakresie oznakowania dróg” – zamówienie uzupełniające. rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy (PDF, 38.2 KiB)
 • Informacja o zawarciu umowy (PDF, 37.2 KiB)
13 2016-03-11 --- Zamówienie uzupełniające pn. Roboty budowlane w zakresie naprawy dróg – rejon I Północny rozstrzygnięty
 • ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy (PDF, 41.1 KiB)
 • informacja o zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego (PDF, 38 KiB)
14 2016-03-10 --- Zamówienie uzupełniające pn. Roboty budowlane w zakresie naprawy dróg – rejon III Wschodni rozstrzygnięty
 • ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy (PDF, 41.2 KiB)
 • informacja o zawrciu umowy w sprawie zamówienia publicznego (PDF, 38 KiB)
15 2016-03-09 --- Zamówienie uzupełniające pn. Roboty budowlane w zakresie naprawy dróg – rejon II Zachodni rozstrzygnięty
 • ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy (PDF, 41.1 KiB)
 • informacja o zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego (PDF, 38.1 KiB)
16 2015-12-18 --- Usługi prawnicze polegające na wykonywaniu zastępstwa procesowego przed sądami, trybunałami lub innymi organami orzekającymi lub doradztwie prawnym w zakresie zastępstwa procesowego na rzecz miejskich jednostek organizacyjnych rozstrzygnięty
 • ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy (PDF, 45.8 KiB)
 • informacja o zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego (PDF, 49.5 KiB)
17 2015-12-17 --- Usługi prawnicze polegające na wykonywaniu zastępstwa procesowego przed sądami, trybunałami lub innymi organami orzekającymi lub doradztwie prawnym w zakresie zastępstwa procesowego na rzecz Prezydenta Miasta i komórek organizacyjnych urzędu (zadanie 1) rozstrzygnięty
 • ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy (PDF, 48.5 KiB)
 • informacja o zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego (PDF, 50.6 KiB)
18 2015-12-16 --- Zimowe utrzymanie jezdni na terenie dzielnicy Nowe Miasto w Zielonej Górze Rejon 1 i Rejon 3 w ramach zadania „Bieżące utrzymanie ulic Miasta” rozstrzygnięty
 • ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy (PDF, 43.6 KiB)
 • informacja o zakończeniu postępowania bez udzielenie zamówienia (PDF, 44.3 KiB)
19 2015-12-11 --- Publikacja płatnych ogłoszeń prasowych w dzienniku o zasięgu wojewódzkim rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy (PDF, 35.5 KiB)
 • informacja o zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego (PDF, 38.8 KiB)
20 2015-12-09 --- Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz paczek pocztowych, ich ewentualnych zwrotów - na potrzeby Urzędu Miasta Zielona Góra w 2016 r. rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy (PDF, 41.8 KiB)
 • Informacja o zawarciu umowy (PDF, 44.2 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu