ˆ

Wyniki zamówień publicznych

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2019-03-08 2019-04-16 Dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni elektrycznej i samochodowej w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Mieście Zielona Góra – projekty realizowane poza formułą ZIT” rozstrzygnięty
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej- Zadanie I oraz II (PDF, 57 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamowienia- zadanie I oraz II (PDF, 45.8 KiB)
2 2019-03-01 2019-03-27 Przebudowa ul. Stefana Batorego w obrębie wiaduktu kolejowego linii kolejowej nr 273 rozstrzygnięty
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 116.2 KiB)
3 2019-02-22 2019-04-08 Przebudowa nawierzchni ul. Figowej i ul. Bananowej rozstrzygnięty
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 36.7 KiB)
4 2019-02-21 2019-03-15 Usługa asysty technicznej i konserwacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania Miastem Otago rozstrzygnięty
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 56.2 KiB)
5 2019-02-20 2019-04-15 Budowa parkingu oraz chodnika na ul. Zachodniej rozstrzygnięty
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 37 KiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 93 KiB)
6 2019-02-01 2019-03-27 Opracowanie Strategii Rozwoju Komunikacji Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Zielona Góra. rozstrzygnięty
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 58.9 KiB)
7 2019-01-25 2019-04-12 „Asysta techniczna na oprogramowanie funkcjonujące w ramach specjalistycznego systemu GIS” rozstrzygnięty
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 31.4 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 160.7 KiB)
8 2019-01-10 2019-03-21 Dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni: elektrycznej, elektronicznej, mechatronicznej, samochodowej i energetyki odnawialnej w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Mieście Zielona Góra – projekty realizowane poza formułą ZIT” rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania- Zadanie I (PDF, 71.2 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej- zadanie III oraz V (PDF, 54.5 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania- Zadanie IV (PDF, 71.3 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej- zadanie II (PDF, 54.9 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 62.1 KiB)
9 2019-01-09 2019-03-07 Dostawa pomocy dydaktycznych do laboratorium budownictwa wodnego w ramach projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Mieście Zielona Góra – projekty realizowane poza formułą ZIT rozstrzygnięty
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 93 KiB)
 • informacja o zwaraciu umowy w sprawie zamówienia publicznego (PDF, 96.1 KiB)
10 2018-12-20 2019-03-01 Budowa mostu przez rzekę Odrę wraz z budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 282 – Etap I Rozbudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 282 i 279 w Zielonej Górze ul. Racula – Głogowska (DW 282 od km 10+590 do km 10+870) rozstrzygnięty
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 53.1 KiB)
11 2018-12-20 2019-03-06 Zakup paliw płynnych do środków transportu Urzędu Miasta Zielona Góra dokonywany w systemie bezgotówkowym na podstawie kart paliwowych. rozstrzygnięty
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 31.7 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 164.4 KiB)
12 2018-12-19 2019-03-05 Modernizacja Parku Kolei Szprotawskiej - etap II rozstrzygnięty
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 35.1 KiB)
 • Informacja o zawarciu umowy (PDF, 40 KiB)
13 2018-12-14 2019-01-24 Budowa budynku warsztatów szkolnych Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 Budowlanka w Zielonej Górze. Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi 9 Reginalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, Działanie 9.3 Rozwój infrastruktury edukacyjnej, Poddziałanie 9.3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej-projekt realizowany poza formułą ZIT rozstrzygnięty
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 218.7 KiB)
14 2018-12-13 2019-03-06 Dostawa 10 szt. fabrycznie nowych parkomatów, serwis i konserwacja parkomatów oraz prowadzenie Bazy Danych Parkomatów w ramach zadania: „Zakup i montaż parkomatów w Strefie Płatnego Parkowania” oraz „Serwisowanie i konserwacja parkometrów w strefie Płatnego Parkowania w Zielonej Górze oraz prowadzenie Centralnej Bazy Danych Parkometrów” rozstrzygnięty
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofery (PDF, 33.6 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 167.8 KiB)
15 2018-12-10 2019-02-05 Zadanie 1 - Usługa kompleksowego sprzątania powierzchni biurowych i pomieszczeń dodatkowych w budynkach Urzędu Miasta Zielona Góra oraz w budynkach będących przedmiotem najmu i użyczenia w 2019 roku; Zadanie 2 - Ochrona fizyczna mienia i osób, monitorowanie systemów alarmowych w budynkach Urzędu Miasta Zielona Góra oraz monitorowanie systemu alarmowego w budynku przy ul. Antoniego Wysockiego 8 w Nowym Kisielinie w 2019 roku. rozstrzygnięty
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zadanie 2 (PDF, 35 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zadanie 1 (PDF, 42.3 KiB)
 • Informacja o zawarciu umowy (PDF, 44.5 KiB)
16 2018-12-05 2019-01-15 Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych rozstrzygnięty
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 34.7 KiB)
 • Informacja o zawarciu umowy (PDF, 35.3 KiB)
17 2018-12-03 2018-12-31 Usługa promocyjna polegająca na składzie, opracowaniu graficznym, wydruku i dystrybucji tygodnika „Łącznik Zielonogórski” rozstrzygnięty
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 31.6 KiB)
 • Informacja o zawarciu umowy (PDF, 36.8 KiB)
18 2018-11-26 2019-01-23 Serwis i konserwacja parkomatów Z-1 i Z-3, oraz prowadzenie Bazy Danych Parkomatów w ramach zadania: „Serwisowanie i konserwacja parkometrów w Strefie Płatnego Parkowana w Zielonej Górze oraz prowadzenie centralnej Bazy Danych Parkometrów” rozstrzygnięty
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 33.4 KiB)
 • Informacja o zawarciu umowy (PDF, 37.4 KiB)
19 2018-11-21 2018-12-07 Usługa asysty technicznej i konserwacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania Miastem OTAGO rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o unieważnieniu (PDF, 58.2 KiB)
20 2018-11-21 2019-01-24 Dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni z branży budowlanej w ramach projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Mieście Zielona Góra – projekty realizowane poza formułą ZIT rozstrzygnięty
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 94 KiB)
 • informacja o zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego (PDF, 97.5 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu