ˆ

Wyniki zamówień publicznych

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2017-05-18 2017-06-20 Naprawa, konserwacja i malowanie urządzeń małej architektury. Remonty ciągów pieszych i schodów na terenach zieleni miejskiej i mienia komunalnego. rozstrzygnięty
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 30.8 KiB)
2 2017-05-18 2017-06-21 Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Przebudowa ul. Bohaterów Westerplatte w Zielonej Górze (na odcinku od ronda im. Michała Kaziowa do skrzyżowania z ulicą Kupiecką)” rozstrzygnięty
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. (PDF, 34.6 KiB)
3 2017-05-08 2017-06-08 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Udostępnianie zasobów przyrodniczych i terenów rekreacyjnych w Zielonej Górze" rozstrzygnięty
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 55.6 KiB)
 • Informacja o zawarciu umowy (PDF, 82.4 KiB)
4 2017-05-04 2017-06-21 Wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych zadania pn. Przebudowa budynku szkoły podstawowej zlokalizowanej przy ulicy Stanisława Moniuszki 19 w Zielonej Górze na potrzeby przedszkola miejskiego rozstrzygnięty
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 34.1 KiB)
 • informacja o zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego (PDF, 43.5 KiB)
5 2017-04-28 2017-06-14 Przebudowa ul. Bohaterów Westerplatte w Zielonej Górze (na odcinku od ronda im. Michała Kaziowa do skrzyżowania z ulicą Kupiecką) rozstrzygnięty
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 33.5 KiB)
 • informacja o zawarciu umowy w sprawie zamówenia publicznego (PDF, 45.7 KiB)
6 2017-04-27 2017-05-26 Wykonanie dekoracji świetlnej na czas trwania świąt Bożego Narodzenia oraz dekoracji świetlnej w okresie Dni Zielonej Góry,remonty elementów świetlnych i uzupełniających, części naprawcze i serwisowe. rozstrzygnięty
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 31.8 KiB)
 • Informacja o zawarciu umowy (PDF, 39.2 KiB)
7 2017-04-26 2017-06-07 Zakup samochodów do transportu osób i grup ratowniczych w ramach realizacji zadania Zakup elementów infrastruktury krytycznej w celu realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego rozstrzygnięty
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 41.7 KiB)
 • Informacja o zawarciu umowy (PDF, 403.8 KiB)
8 2017-04-21 2017-06-05 Utrzymanie zieleni: w pasach drogowych, na nieruchomościach gruntowych, na deptaku. rozstrzygnięty
 • Informacja o wyborze dla części 8 zadania (PDF, 35.7 KiB)
 • Informacja o uniewaznieniu części 1-7 (PDF, 39.1 KiB)
 • Informacja o zawarciu umowy (PDF, 46.6 KiB)
9 2017-04-12 2017-05-23 Bieżące utrzymanie wód płynących (Wp) i rowów (w). rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o unieważnieniu (PDF, 31.5 KiB)
10 2017-04-06 2017-05-30 Nadzór inwestorski nad Rewitalizacją parku Winnego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej na terenie Miasta Zielona Góra rozstrzygnięty
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 49.5 KiB)
 • informacja o zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego (PDF, 54.5 KiB)
11 2017-04-03 2017-06-01 Wykonanie dokumentacji projektowej – Rewitalizacja Parku w Zatoniu w ramach projektu „Zachowanie i wykorzystanie historycznych krajobrazów parkowych w Branitz i Zatoniu” rozstrzygnięty
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 61.7 KiB)
 • Informacja o zawarciu umowy (PDF, 68 KiB)
12 2017-03-13 2017-05-18 Usługa w zakresie zarządzania projektem - Pełnienie funkcji koordynatora szkolnego projektu pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Mieście Zielona Góra – projekty realizowane poza formułą ZIT” rozstrzygnięty
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 61.6 KiB)
 • Informacja o zawarciu umowy (PDF, 61.6 KiB)
13 2017-03-03 2017-06-14 Usługa w zakresie udostępnienia i przeprowadzenia diagnozy indywidualnych potrzeb rozwojowych, edukacyjnych oraz predyspozycji zawodowych ucznia – Indywidualny Plan Działania (IPD) na mobilnej platformie distance learning z kodami dostępu dla każdego z 3500 uczniów w ramach projektu pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Mieście Zielona Góra – projekty realizowane poza formułą ZIT”. rozstrzygnięty
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 84.6 KiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 90.1 KiB)
14 2017-02-24 2017-04-26 „Usługa asysty technicznej i konserwacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania Miastem Otago” rozstrzygnięty
 • Informacja o wyborze (PDF, 53.6 KiB)
 • Informacja o zawarciu umowy (PDF, 54.5 KiB)
15 2017-02-21 2017-04-28 Udostępnianie zasobów przyrodniczych i terenów rekreacyjnych w Zielonej Górze z podziałem na zadania: A) Zadanie 2: Udostępnianie zasobów przyrodniczych i terenów rekreacyjnych w Zielonej Górze – Park Sowińskiego; B) Zadanie 3: Udostępnianie zasobów przyrodniczych i terenów rekreacyjnych w Zielonej Górze - Park w sołectwie Ochla przy ulicy Ochla-Żagańska rozstrzygnięty
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 63.4 KiB)
 • informacja o zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego (PDF, 83.6 KiB)
16 2017-02-17 2017-06-08 Budowa systemu monitoringu Miasta dla podobszaru A i D w ramach zadania pn.:” Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej na terenie Miasta Zielona Góra” w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rewitalizacja obszarów miejskich na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry- Miasto Zielona Góra”. rozstrzygnięty
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszego (PDF, 48.4 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 54.4 KiB)
17 2017-02-13 2017-04-06 Asysta techniczna na oprogramowanie funkcjonujące w ramach specjalistycznego systemu GIS rozstrzygnięty
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 33.1 KiB)
 • Informacja o zawarciu umowy (PDF, 50.7 KiB)
18 2017-02-03 2017-05-22 Budowa mostu przez rzekę Odrę wraz z budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 282 – Etap I Rozbudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 282 i 279 w Zielonej Górze ul. Racula – Głogowska (DW 282 od km 10+590 do km 10+870) rozstrzygnięty
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 50.9 KiB)
19 2017-02-03 2017-03-29 Nadzór Inwestorski – Rozbudowa Hospicjum im. Lady Ryder of Warsaw w Zielonej Górze (przy ul. Zyty 26, działka nr 61/8 i nr 68/9, obręb 17) realizowana w ramach zadania pn.: „Rozbudowa Hospicjum im. Lady Ryder of Warsaw w Zielonej Górze” rozstrzygnięty
 • Informacja w wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 57.2 KiB)
 • Informacja o zawarciu umowy (PDF, 54.4 KiB)
 • Informacja o zawarciu umowy-sprostowanie (PDF, 54.4 KiB)
20 2017-01-30 2017-06-09 Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej na terenie Miasta Zielona Góra z podziałem na dwa zadania: a) Zadanie 1: Zagospodarowanie terenu wzdłuż cieku wodnego Myszka – Gęśnik na cele parku miejskiego Park Odkrywców w Zielonej Górze; b) Zadanie 2: Zagospodarowanie terenu wokół Filharmonii Zielonogórskiej i iluminacja kościoła p.w. Matki Bożej Częstochowskiej; w ramach zadania pn. Rewitalizacja obszarów miejskich na terenie miejskiego obszaru funkcjonalnego Zielonej Góry – Miasto Zielona Góra. rozstrzygnięty
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla Zadania 1 (PDF, 63.7 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Zadanie 2 (PDF, 66 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu