ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Archiwum zamówień publicznych

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2020-01-10
Termin składania ofert / wniosków
2020-01-20 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1186F (na odcinku od ul. Łężyckiej do granicy sołectwa Krępa) – km 0+960,00 – 3+832,01)”
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 85.4 KiB)
 • SIWZ (PDF, 605 KiB)
 • załaczniki do SIWZ wersja edytowalna (DOCX, 68.9 KiB)
 • załącznik I.5 do SIWZ - dokumentacja projektowa (ZIP, 21.4 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 451 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2020-01-08
Termin składania ofert / wniosków
2020-01-16 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: Budowa drogi wewnętrznej ul. Przylep – Kolista w ramach zadania inwestycyjnego: „Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w Sołectwie Przylep”.
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 870.6 KiB)
 • SIWZ (PDF, 348.4 KiB)
 • Załączniki edytowalne do SIWZ - Nr I.1, I.2, II.1 (DOC, 158 KiB)
 • Załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 21.3 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 253.7 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2019-12-18
Termin składania ofert / wniosków
2020-01-08 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Rozbudowa budynku Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii Oddział w Zielonej Górze – Lubuskiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii LOPiT – etap I
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 142.4 KiB)
 • SIWZ (PDF, 357.7 KiB)
 • załączniki nr I.1-I.2, II.1, III.1-III.2 do SIWZ - wersja edytowalna (DOCX, 73.9 KiB)
 • załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 35.7 MiB)
 • pytania (1) do SIWZ z wyjaśnieniem (PDF, 36 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 491 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2019-12-16
Termin składania ofert / wniosków
2020-01-07 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Budowa ośrodka zdrowia przy ul. Ochla-Topolowa” w Zielonej Górze dz. nr ewid. 402/6, obr. 47.
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 94.5 KiB)
 • SIWZ (PDF, 721.3 KiB)
 • Załączniki do SIWZ - wersja edytwalna (DOC, 199 KiB)
 • Załącznik do SIWZ - dokunmentacja projektowa (ZIP, 103.7 MiB)
 • Informacja z otwaria ofert (PDF, 689.1 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2019-12-13
Termin składania ofert / wniosków
2020-01-07 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: „Budowa i przebudowa dróg gminnych w sołectwie Ługowo"
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 85.5 KiB)
 • SIWZ (PDF, 661.3 KiB)
 • Załączniki do SIWZ - wersja edytowalna (DOC, 194.5 KiB)
 • Załacznik I.5. do SIWZ - dokumentacja projektowa (ZIP, 382.2 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 453.3 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2019-12-06
Termin składania ofert / wniosków
2020-01-15 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa, nadbudowa, rozbudowa budynku Zespołu Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej PROMYK – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Rozbudowa infrastruktury społecznej z przeznaczeniem na świadczenie usług rehabilitacyjnych, opiekuńczych oraz mieszkania chronione w Zielonej Górze
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 155.3 KiB)
 • SIWZ (PDF, 488 KiB)
 • załączniki nr I.1-I.2, II.1, III.1-III.4 do SIWZ - wersja edytowalna (DOCX, 113.2 KiB)
 • załącznik nr I.4 do SIWZ (ZIP, 94.1 MiB)
 • pytania (1) do SIWZ z wyjaśnieniem (PDF, 62.2 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie (1) ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 61 KiB)
 • zmiana (1) SIWZ (PDF, 54.8 KiB)
 • pytania (2,4) do SIWZ z wyjaśnieniem (PDF, 62.5 KiB)
 • pytania (3) do SIWZ z wyjaśnieniem (PDF, 61.6 KiB)
 • zmiana (2) SIWZ (PDF, 52.2 KiB)
 • załącznik nr I.4 do SIWZ - uzupełnienie (ZIP, 79.7 MiB)
 • pytania (5) do SIWZ z wyjaśnieniem (PDF, 51.7 KiB)
 • zmiana (3) SIWZ (PDF, 50.7 KiB)
 • 56KS0201_Rzut fundamentów - po zmianie (PDF, 641.4 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 425.1 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2019-12-04
Termin składania ofert / wniosków
2020-01-07 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Utrzymanie bieżące, konserwacja, naprawa, modernizacja oraz dodatkowe prace i roboty związane z sygnalizacją świetlną oraz znakami aktywnymi w ramach poprawy bezpieczeństwa, w ruchu, znajdującymi się w pasach drogowych ulic w latach 2019-2022, dla których funkcje zarządcy drogi pełni Prezydent Miasta Zielona Góra w ramach zadania „Bieżące utrzymanie ulic miasta”
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 92 KiB)
 • SIWZ (PDF, 450.8 KiB)
 • Załączniki do SIWZ nr I.1, I.2,I.3, II.1, III.1-III.2- wersja edytowalna (DOC, 259.5 KiB)
 • Załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 31.8 KiB)
 • Załącznik nr I.6 do SIWZ (PDF, 39.3 KiB)
 • Załącznik nr I.7 do SIWZ (PDF, 33.1 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (1) (PDF, 27.1 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ (1) (PDF, 40 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 355.5 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2019-12-02
Termin składania ofert / wniosków
2020-01-16 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa ul. Świebodzińskiej
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 133.3 KiB)
 • SIWZ (PDF, 539.5 KiB)
 • załącznik nr I.2 do SIWZ (ZIP, 84.1 KiB)
 • instrukcja wypełnienia JEDZ wg UZP (PDF, 926.8 KiB)
 • załączniki nr I.1, II.1, III.1-III.4 do SIWZ - wersja edytowalna (DOCX, 119.2 KiB)
 • załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 190.6 MiB)
 • załącznik nr I.1.A do SIWZ (ZIP, 1.1 KiB)
 • pytania (1) do SIWZ z wyjaśnieniem (PDF, 45.8 KiB)
 • zmiana (1) SIWZ (PDF, 49.9 KiB)
 • załącznik nr I.1 do SIWZ - po zmianie (PDF, 89.6 KiB)
 • załącznik nr I.1 do SIWZ - po zmianie - wersja edytowalna (DOCX, 111 KiB)
 • 191121 ST-02 Sieci i instalacje sanitarne kan deszcz – po zmianie (PDF, 202 KiB)
 • pytania (2) do SIWZ z wyjaśnieniem (PDF, 49.8 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (wysłane do Dz.U.U.E 31.12.2019) (PDF, 74.5 KiB)
 • zmiana (2) SIWZ (PDF, 46.5 KiB)
 • załącznik nr I.3 do SIWZ - po zmianie (PDF, 82 KiB)
 • pytania (3-5) do SIWZ z wyjaśnieniem (PDF, 64.7 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (opublikowane w Dz.U.U.E 02.01.2020) (PDF, 72.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 446.2 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2019-12-02
Termin składania ofert / wniosków
2020-01-08 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Odbiór i transport odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) i segregowanych z nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie Miasta Zielona Góra.
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 57.9 KiB)
 • SIWZ (PDF, 455.3 KiB)
 • Instrukcja wypełniania JEDZ (PDF, 926.8 KiB)
 • Załączniki edytowalne do SIWZ NR-I.1, II.1, III.1, III.2, III.3, III.4, III.5. (DOC, 219 KiB)
 • Załącznik nr I.2 do SIWZ (ZIP, 87.4 KiB)
 • Załącznik I.1.A do SIWZ (ZIP, 1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 342.2 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2019-08-09
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
Likwidacja magazynu odpadów niebezpiecznych w Przylepie
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Informacja o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego (PDF, 294.5 KiB)
Lp 11
Data ogłoszenia
2019-02-18
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w roku 2019
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w roku 2019 (PDF, 1.4 MiB)
Lp 12
Data ogłoszenia
2018-02-08
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup, dostawa i montaż wyposażenia dla zadania: Przebudowa i rozbudowa budynku na potrzeby Młodzieżowego Centrum Kultury i Edukacji DOM HARCERZA - sprzęt multimedialny – zadanie nr 1
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante (PDF, 65.4 KiB)
Lp 13
Data ogłoszenia
2018-02-08
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w roku 2018
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w roku 2018 (PDF, 994.5 KiB)
Lp 14
Data ogłoszenia
2017-02-17
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w roku 2017
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w roku 2017 (PDF, 634.3 KiB)