ˆ

Archiwum zamówień publicznych

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2019-03-22 2019-04-08 10:00:00 Remont istniejących pomieszczeń dydaktycznych warsztatów szkolnych Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 Elektronik w Zielonej Górze”. Zadanie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi 9 Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, Działanie 9.3 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej”, Poddziałanie 9.3.1 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej-projekt realizowany poza formułą ZIT” w toku
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 297.6 KiB)
 • SIWZ (PDF, 675.7 KiB)
 • Załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 3.8 MiB)
 • Załączniki nr I.1,I.2,II.1,III.1-III.3 do SIWZ wer. edyt. (DOC, 1.3 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 296.7 KiB)
2 2019-03-08 2019-03-27 10:00:00 Umocnienie koryta rowu Zb-12 na terenie LPP-T, obręb 55 Zielona Góra w toku
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 276.8 KiB)
 • SIWZ (PDF, 365.6 KiB)
 • Załącznik nr I.4 do SIWZ (ZIP, 7.2 MiB)
 • Załączniki do SIWZ nr I.1,I.2,II.1,III.1-III.3 wer.edyt. (DOC, 122.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 385.8 KiB)
3 2019-03-08 2019-03-19 11:00:00 Dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni elektrycznej i samochodowej w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Mieście Zielona Góra – projekty realizowane poza formułą ZIT” rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 89.7 KiB)
 • SIWZ (PDF, 1.7 MiB)
 • Załączniki do SIWZ nr I.1,I.2,I.3a-3b, II.1, III.1-III.2- wersja edytowalna (DOC, 321.5 KiB)
 • Załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 161.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 486 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej- Zadanie I oraz II (PDF, 57 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamowienia- zadanie I oraz II (PDF, 45.8 KiB)
4 2019-03-01 2019-03-18 10:00:00 Przebudowa ul. Stefana Batorego w obrębie wiaduktu kolejowego linii kolejowej nr 273 rozstrzygnięty
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 149.3 KiB)
 • SIWZ (PDF, 405.5 KiB)
 • załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 110.4 MiB)
 • załączniki nr I.1-I.2, II.1, III.1-III.2 do SIWZ - wersja edytowalna (DOC, 178.5 KiB)
 • pytanie (1) do SIWZ z wyjaśnieniem (PDF, 35.6 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 212.4 KiB)
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 116.2 KiB)
5 2019-02-22 2019-03-27 10:00:00 Przebudowa odcinka rowu Oc-M-1 na odcinku ul. Ochla- Kożuchowska – staw w Parku Ochla; obręb 47 Zielona Góra. w toku
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 5.5 MiB)
 • SIWZ (PDF, 379 KiB)
 • Załączniknr I.4 do SIWZ (ZIP, 5.8 MiB)
 • Załączniki do SIWZ nr I.1,I.2,II.1,III.1-III.4 wer.edyt. (DOC, 119.5 KiB)
 • Odpowiedż na pytania (PDF, 36.5 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ (PDF, 40.6 KiB)
 • Załącznik nr I.1 do SIWZ po zmianie (DOC, 62.5 KiB)
 • Załącznik nr I.5 do SIWZ po zmianie (PDF, 91.3 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 484.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 316.8 KiB)
6 2019-02-22 2019-03-13 10:00:00 Przebudowa nawierzchni ul. Figowej i ul. Bananowej rozstrzygnięty
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 148.5 KiB)
 • SIWZ (PDF, 387.8 KiB)
 • załącznik nr I.1-I.2, II.1, III.1-III.4 do SIWZ - wersja edytowalna (DOC, 213.5 KiB)
 • załącznik nr I.5 do SIWZ (PDF, 24.4 KiB)
 • załącznik nr I.5 do SIWZ - wersja edytowalna (XLSM, 12.3 KiB)
 • załącznik nr I.6 do SIWZ (ZIP, 12.7 MiB)
 • zmiana (1) SIWZ (PDF, 34.2 KiB)
 • załącznik nr I.3 do SIWZ - po zmianie (PDF, 30.5 KiB)
 • załącznik nr I.5 do SIWZ - po zmianie (PDF, 24.5 KiB)
 • załącznik nr I.5 do SIWZ - po zmianie - wersja edytowalna (XLSM, 12.6 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 362.2 KiB)
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 36.7 KiB)
7 2019-02-22 --- Obsługa systemu wypożyczalni rowerów na terenie Miasta Zielona Góra rozstrzygnięty
 • OGŁOSZENIE O DOBROWOLNEJ PRZEJRZYSTOŚCI EX ANTE (PDF, 42.9 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 86.5 KiB)
8 2019-02-21 2019-03-11 09:00:00 Usługa asysty technicznej i konserwacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania Miastem Otago rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 4.3 MiB)
 • SIWZ (PDF, 639.9 KiB)
 • Załączniki do SIWZ nr I.1,I.2,II.1,III.1,III.2 wer.edyt. (DOC, 150.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 51.7 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ (PDF, 57.9 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania do SIWZ (PDF, 86.2 KiB)
 • Załącznik nr I.4 do SIWZ po zmianie (PDF, 138.8 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ (PDF, 56.2 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 356.4 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 56.2 KiB)
9 2019-02-20 2019-03-13 10:00:00 Budowa parkingu oraz chodnika na ul. Zachodniej rozstrzygnięty
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 147.8 KiB)
 • SIWZ (PDF, 395.6 KiB)
 • załączniki nr I.1-I.2, II.1, III.1-III.4 do SIWZ - wersja edytowalna (DOC, 211 KiB)
 • załącznik nr I.5 do SIWZ (PDF, 57.6 KiB)
 • załącznik nr I.5 do SIWZ - wersja edytowalna (XLS, 58 KiB)
 • załącznik nr I.6 do SIWZ (ZIP, 60.4 MiB)
 • zmiana (1) SIWZ (PDF, 34.2 KiB)
 • załącznik nr I.3 do SIWZ - po zmianie (PDF, 43.6 KiB)
 • załącznik nr I.5 do SIWZ - po zmianie (PDF, 58.1 KiB)
 • załącznik nr I.5 do SIWZ - po zmianie - wersja edytowalna (XLS, 61.5 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (1) (PDF, 60.6 KiB)
 • pytania do SIWZ z wyjaśnieniem (PDF, 41.9 KiB)
 • zmiana (2) SIWZ (PDF, 38.6 KiB)
 • załącznik nr I.3 do SIWZ - po zmianie (2) (PDF, 41.2 KiB)
 • załącznik nr I.5 do SIWZ - po zmianie (2) (PDF, 61.9 KiB)
 • załącznik nr I.5 do SIWZ - po zmianie (2) - wersja edytowalna (XLS, 60 KiB)
 • załącznik nr I.6 do SIWZ - PW b.drogowa, SOR- po zmianie (ZIP, 3.6 MiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 346.5 KiB)
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 37 KiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 93 KiB)
10 2019-02-18 2019-03-05 10:00:00 Renowacja terenu położonego przy ul. Aleja Niepodległości (dz. 113/60) unieważniony
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 153.8 KiB)
 • SIWZ (PDF, 434.9 KiB)
 • zał. I.1-I.2, II.1, III.1-III.4 do SIWZ- wersja edytowalna (DOC, 205 KiB)
 • załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 44.5 MiB)
 • ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (PDF, 38.8 KiB)
11 2019-02-18 --- Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w roku 2019 w toku
 • Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w roku 2019 (PDF, 1.4 MiB)
12 2019-02-01 2019-03-07 10:00:00 Opracowanie Strategii Rozwoju Komunikacji Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Zielona Góra. rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 134.5 KiB)
 • SIWZ (PDF, 1.9 MiB)
 • Załączniki edytowalne do SIWZ nr I.1, II.1, III.1-III.4 (DOC, 1.4 MiB)
 • Załącznik nr I.2 do SIWZ (JEDZ-ESPD) (ZIP, 86.5 KiB)
 • Załącznik nr I.1A do SIWZ (klucz publiczny) (ZIP, 1.1 KiB)
 • Instrukcja wypełniania i składania JEDZ (PDF, 905.2 KiB)
 • Pytania do SIWZ z wyjaśnieniami (PDF, 489.4 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ (PDF, 280.7 KiB)
 • załącznik nr I.3 do SIWZ – po zmianie (PDF, 1.4 MiB)
 • załącznik nr I.3a do SIWZ (ZIP, 10.8 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 384.5 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 58.9 KiB)
13 2019-01-25 2019-02-12 10:00:00 Usługa asysty technicznej i konserwacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania Miastem OTAGO unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 116 KiB)
 • SIWZ (PDF, 286.1 KiB)
 • Załącznik nr I.4 do SIWZ (PDF, 213.8 KiB)
 • Załączniki nr I.1,I.2,II.1,III.1,III.2 do SIWZ wer.edyt. (DOC, 150.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 51.9 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ (PDF, 58 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania do SIWZ (PDF, 136.5 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ (2) (PDF, 56.2 KiB)
 • Załącznik nr I.4 po zmianie ver.2 (PDF, 388.2 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (PDF, 58.1 KiB)
14 2019-01-25 2019-02-04 10:00:00 „Asysta techniczna na oprogramowanie funkcjonujące w ramach specjalistycznego systemu GIS” rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie (PDF, 91.6 KiB)
 • SIWZ (PDF, 456.3 KiB)
 • Załączniki edytowalne do SIWZ - Nr I.1, I.2, II.1, III.1, III.2 (DOC, 168 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 205.2 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 31.4 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 160.7 KiB)
15 2019-01-10 2019-01-30 10:00:00 Dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni: elektrycznej, elektronicznej, mechatronicznej, samochodowej i energetyki odnawialnej w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Mieście Zielona Góra – projekty realizowane poza formułą ZIT” rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 131.6 KiB)
 • SIWZ (PDF, 2.9 MiB)
 • Załączniki do SIWZ nr I.1, I.2, I.3a-I.3e, II.1, III.1-III.2- wersja edytowalna (DOC, 370.5 KiB)
 • Załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 443 KiB)
 • Pytania do SIWZ z wyjaśnieniami (1) (PDF, 53.9 KiB)
 • Pytania do SIWZ z wyjaśnieniami (2) (PDF, 53.1 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ (1) (PDF, 54.5 KiB)
 • Załącznik nr I.5 do SIWZ (Część IV) - po zmianie (1) (PDF, 147.6 KiB)
 • Pytania do SIWZ z wyjaśnieniami (3) (PDF, 54.9 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (1) (PDF, 52.7 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ (2) (PDF, 55.5 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (2) (PDF, 52.8 KiB)
 • Pytania do SIWZ z wyjaśnieniami (4) (PDF, 79.2 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ (3) (PDF, 59 KiB)
 • Załącznik nr I.3d do SIWZ - po zmianie (1) (DOC, 113 KiB)
 • Załącznik nr I.5 do SIWZ (pracownia elektryczna) - po zmianie (1) (PDF, 158.7 KiB)
 • Załącznik nr I.5 do SIWZ (pracownia samochodowa) - po zmianie (2) (PDF, 147.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 890.1 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania- Zadanie I (PDF, 71.2 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej- zadanie III oraz V (PDF, 54.5 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania- Zadanie IV (PDF, 71.3 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej- zadanie II (PDF, 54.9 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 62.1 KiB)
16 2019-01-09 2019-01-21 10:00:00 Dostawa pomocy dydaktycznych do laboratorium budownictwa wodnego w ramach projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Mieście Zielona Góra – projekty realizowane poza formułą ZIT rozstrzygnięty
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 141.6 KiB)
 • SIWZ (PDF, 402.9 KiB)
 • załączniki nr I.1-I.2, I.4, II.1, III.1-III.2 do SIWZ - wersja edytowalna (DOC, 254.5 KiB)
 • pytania (1) do SIWZ z wyjaśnieniem (PDF, 91 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 393.9 KiB)
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 93 KiB)
 • informacja o zwaraciu umowy w sprawie zamówienia publicznego (PDF, 96.1 KiB)
17 2018-12-20 2019-02-04 10:00:00 Likwidacja magazynu odpadów niebezpiecznych w Przylepie unieważniony
 • SIWZ (PDF, 7.9 MiB)
 • Załączniki do SIWZ nr I.1,II.1, III.1-III.4- wersja edytowalna (DOC, 141.5 KiB)
 • Załącznik nr I.2 do SIWZ (JEDZ-ESPD) (ZIP, 87.2 KiB)
 • Instrukcja wypełniania i skladania JEDZ (PDF, 905.2 KiB)
 • Załącznik nr I.1A do SIWZ (klucz publiczny) (ZIP, 1.1 KiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 157.6 KiB)
 • Pytania do SIWZ z wyjaśnieniami (1) (PDF, 41.3 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ (1) (PDF, 26.5 KiB)
 • SIWZ - po zmianie (1) (PDF, 7.9 MiB)
 • Załaczniki do SIWZ nr I.1, II.1, III.1-III.4 (po zmianie)- wersja edytowalna (DOC, 185.5 KiB)
 • Ogłoszenie- po zmianie (1) przekazane do publikacji w DZ.URZ.UE (PDF, 94.3 KiB)
 • Pytania do SIWZ z wyjaśnieniami (2) (PDF, 34.3 KiB)
 • Ogłoszenie- po zmianie (1) opublikowane w DZ.URZ.UE (PDF, 94.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 311.7 KiB)
 • Poprawiona informacja z otwarcia ofert (PDF, 313.1 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (PDF, 36.2 KiB)
18 2018-12-20 2019-01-25 10:00:00 Budowa mostu przez rzekę Odrę wraz z budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 282 – Etap I Rozbudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 282 i 279 w Zielonej Górze ul. Racula – Głogowska (DW 282 od km 10+590 do km 10+870) rozstrzygnięty
 • załącznik nr I.2 do SIWZ (ZIP, 87.6 KiB)
 • instrukcja wypełnienia JEDZ wg UZP (PDF, 926.8 KiB)
 • załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 366 MiB)
 • załącznik nr I.6 do SIWZ (ZIP, 70.1 KiB)
 • załączniki nr I.1, II.1, III.1-III.4 do SIWZ - wersja edytowalna (DOC, 1.4 MiB)
 • SIWZ (PDF, 537.4 KiB)
 • załącznik nr I.1.A do SIWZ (ZIP, 1 KiB)
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 123.8 KiB)
 • pytania (1) do SIWZ (PDF, 93 KiB)
 • zmiana (1) SIWZ (PDF, 86.3 KiB)
 • załącznik nr I.3 do SIWZ- po zmianie (PDF, 112.5 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 406 KiB)
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 53.1 KiB)
19 2018-12-20 2019-01-03 10:00:00 Zakup paliw płynnych do środków transportu Urzędu Miasta Zielona Góra dokonywany w systemie bezgotówkowym na podstawie kart paliwowych. rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie (PDF, 98.2 KiB)
 • SIWZ (PDF, 278.5 KiB)
 • Załączniki edytowalne do SIWZ - Nr I.1, I.2, II.1, III.1, III.2, III.3 (DOC, 174 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania (PDF, 40 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 187.7 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 31.7 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 164.4 KiB)
20 2018-12-19 2019-01-07 10:00:00 Modernizacja Parku Kolei Szprotawskiej - etap II rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 110.9 KiB)
 • SIWZ (PDF, 389 KiB)
 • Załączniki do SIWZ I.1,I.2,II.1,III.1-III.4 wer.edyt. (DOC, 133.5 KiB)
 • Załączniknr I.4 do SIWZ (ZIP, 53.6 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 297.9 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 35.1 KiB)
 • Informacja o zawarciu umowy (PDF, 40 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu