ˆ

Archiwum zamówień publicznych

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2017-06-08 2017-06-19 10:00:00 „Opracowanie mapy akustycznej miasta Zielona Góra.” w toku
 • Ogłoszenie (PDF, 93.6 KiB)
 • SIWZ (PDF, 417.3 KiB)
 • Załączniki edytowalne do SIWZ - NR I.1, I.2, II.1, III.1, III.2, III.3, III.4. (DOC, 205 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania (PDF, 34.3 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania (2) (PDF, 168.9 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania (3) (PDF, 120.2 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 138 KiB)
2 2017-05-26 2017-06-19 10:00:00 „Udostępnianie zasobów przyrodniczych i terenów rekreacyjnych w Zielonej Górze- teren pomiędzy ul. Salomei, Lechitów i Nową – etap III (ogrodzenie)” w ramach zadania pn. „Udostępnianie zasobów przyrodniczych i terenów rekreacyjnych w Zielonej Górze” w toku
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 127.3 KiB)
 • SIWZ (PDF, 439.5 KiB)
 • Załączniki do SIWZ nr I.1, I.2, II.1, III.1-III.4- wersja edytowlana (DOC, 309.5 KiB)
 • Załącznik nr I.5 do SIWZ (PDF, 504.2 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (1) (PDF, 49.1 KiB)
 • Modyfikacja treści SIWZ (1) (PDF, 53.5 KiB)
 • Załącznik nr I.3 do SIWZ- po zmianie (1) (PDF, 62.5 KiB)
 • Pytania do SIWZ z wyjaśnieniami (1) (PDF, 54.1 KiB)
 • Pytania do SIWZ z wyjaśnieniami (2) (PDF, 52.7 KiB)
 • Modyfikacja treści SIWZ (2) (PDF, 50 KiB)
 • załącznik nr I.1 do SIWZ – po zmianie (PDF, 61.1 KiB)
 • załącznik nr I.1 do SIWZ – po zmianie- wersja edytowalna (DOC, 158 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 194.9 KiB)
3 2017-05-26 2017-06-05 10:00:00 Bieżące utrzymanie wód płynących (Wp) i rowów (w) w cyklu trzech lat tj. w 2017 r., 2018 r., 2019 r. w toku
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 119 KiB)
 • SIWZ (PDF, 370 KiB)
 • Załaczniki do SIWZ nr I.1,I.2,II.1,III.1-III.3 wersja edytowalna (DOC, 118 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 163.1 KiB)
4 2017-05-23 2017-06-08 10:00:00 Budowa hali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej (Ochla) unieważniony
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 106.4 KiB)
 • SIWZ (PDF, 401.6 KiB)
 • załączniki nr I.1-I.2, II.1, III.1-III.4 do SIWZ - wersja edytowalna (DOC, 215 KiB)
 • załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 25.7 MiB)
 • pytania (1) do SIWZ z wyjaśnieniem (PDF, 33.3 KiB)
 • zmiana (1) SIWZ (PDF, 32.5 KiB)
 • załącznik nr I.3 do SIWZ - inwentaryzacja drzew do usunięcia (PDF, 3.9 MiB)
 • pytania (2) do SIWZ z wyjaśnieniem (PDF, 33.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 237.6 KiB)
 • ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (PDF, 35.6 KiB)
5 2017-05-18 2017-06-02 10:00:00 Naprawa, konserwacja i malowanie urządzeń małej architektury. Remonty ciągów pieszych i schodów na terenach zieleni miejskiej i mienia komunalnego. rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 111.6 KiB)
 • SIWZ (PDF, 400.1 KiB)
 • Załączniki do SIWZ I.1,I.2,II.1,III.1-III.5 wer. edytowalna (DOC, 268 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 159.5 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 30.8 KiB)
6 2017-05-18 2017-05-26 10:00:00 Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Przebudowa ul. Bohaterów Westerplatte w Zielonej Górze (na odcinku od ronda im. Michała Kaziowa do skrzyżowania z ulicą Kupiecką)” rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie (PDF, 116.5 KiB)
 • SIWZ (PDF, 354.6 KiB)
 • Załączniki edytowalne do SIWZ - I.1, I.2, II.1, III. 1, III.2, III.3, III.4 (DOC, 194.5 KiB)
 • Załacznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 212.6 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 29.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert. (PDF, 233.7 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. (PDF, 34.6 KiB)
7 2017-05-17 2017-06-02 10:00:00 Rozbudowa infrastruktury zdrowotnej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry – Miasto Zielona Góra unieważniony
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 136.1 KiB)
 • SIWZ (PDF, 454.1 KiB)
 • załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 41.6 MiB)
 • załączniki nr I.1-I.2, II.1, III.1-III.5 do SIWZ - wersja edytowalna (DOC, 274 KiB)
 • ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (PDF, 51.1 KiB)
8 2017-05-08 2017-05-17 10:00:00 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Udostępnianie zasobów przyrodniczych i terenów rekreacyjnych w Zielonej Górze" rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 174.2 KiB)
 • SIWZ (PDF, 632 KiB)
 • Załączniki do SIWZ I.1,I.2,II.1,III.1.A,III.1.B,III.1.C,III.2.A,III.2.B,III.2.C,III.3,III.4 wer.edyt. (DOC, 329.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 303.5 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 55.6 KiB)
 • Informacja o zawarciu umowy (PDF, 82.4 KiB)
9 2017-05-04 2017-05-22 10:00:00 Wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych zadania pn. Przebudowa budynku szkoły podstawowej zlokalizowanej przy ulicy Stanisława Moniuszki 19 w Zielonej Górze na potrzeby przedszkola miejskiego rozstrzygnięty
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 112.2 KiB)
 • SIWZ (PDF, 407.2 KiB)
 • załącznik nr I.4 do SIWZ (ZIP, 71.9 MiB)
 • załączniki nr I.1-I.2, II.1, III.1 - III.5 do SIWZ - wersja edytowalna (DOC, 237.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 154.5 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 34.1 KiB)
 • informacja o zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego (PDF, 43.5 KiB)
10 2017-04-28 2017-05-15 10:00:00 Przebudowa ul. Bohaterów Westerplatte w Zielonej Górze (na odcinku od ronda im. Michała Kaziowa do skrzyżowania z ulicą Kupiecką) rozstrzygnięty
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 95.4 KiB)
 • SIWZ (PDF, 432.2 KiB)
 • załączniki nr I.1-I.2, II.1, III.1-III.4 do SIWZ - wersja edytowalna (DOC, 233.5 KiB)
 • załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 212.6 MiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 154.8 KiB)
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 33.5 KiB)
 • informacja o zawarciu umowy w sprawie zamówenia publicznego (PDF, 45.7 KiB)
11 2017-04-27 2017-05-09 11:00:00 Wykonanie dekoracji świetlnej na czas trwania świąt Bożego Narodzenia oraz dekoracji świetlnej w okresie Dni Zielonej Góry,remonty elementów świetlnych i uzupełniających, części naprawcze i serwisowe. rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 101.7 KiB)
 • SIWZ (PDF, 367.5 KiB)
 • Załączniki do SIWZ I.1,I.2,II.1,III.1-III.5 wer. edytowalna (DOC, 147.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 154.8 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 31.8 KiB)
 • Informacja o zawarciu umowy (PDF, 39.2 KiB)
12 2017-04-26 2017-05-09 11:00:00 Zakup samochodów do transportu osób i grup ratowniczych w ramach realizacji zadania Zakup elementów infrastruktury krytycznej w celu realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego rozstrzygnięty
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 85.9 KiB)
 • SIWZ (PDF, 326.2 KiB)
 • załączniki nr I.1-I.2, II.1, III.1-III.2 do SIWZ - wersja edytowalna (DOC, 307 KiB)
 • Odpowiedzi (1) na pytania (PDF, 42.3 KiB)
 • Odpowiedzi (2) na pytania (PDF, 39.4 KiB)
 • Odpowiedzi (3) na pytania (PDF, 40 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 258.8 KiB)
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 41.7 KiB)
 • Informacja o zawarciu umowy (PDF, 403.8 KiB)
13 2017-04-21 2017-05-10 10:00:00 Utrzymanie zieleni: w pasach drogowych, na nieruchomościach gruntowych, na deptaku. rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie (PDF, 171.9 KiB)
 • SIWZ (PDF, 555.2 KiB)
 • Załączniki edytowalne do SIWZ - I.1,I.2,I.3,II.1,III.1,III.2,III.3 (DOC, 566.5 KiB)
 • Załaczniki I.5 do SIWZ (ZIP, 4.5 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 39.9 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ - 1 (PDF, 39.5 KiB)
 • Odpowiedź nr 1 (PDF, 1.2 MiB)
 • Odpowiedź nr 2 (PDF, 1.3 MiB)
 • Odpowiedź nr 3 (PDF, 1.4 MiB)
 • Modyfikacja SIWZ -2 (PDF, 34.1 KiB)
 • Załacznik nr I.1 do SIWZ - po zmianie (DOC, 191 KiB)
 • Załacznik nr I.4 do SIWZ - po zmianie (PDF, 182.9 KiB)
 • Załacznik nr I.5A do SIWZ - po zmianie (PDF, 328.6 KiB)
 • Załacznik nr I.5C do SIWZ - po zmianie (PDF, 240.1 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 1 (PDF, 32.2 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ - 3 (PDF, 35.8 KiB)
 • Załącznik nr I.5A do SIWZ – po zmianie 8 maja 2017 (PDF, 325.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 449.2 KiB)
 • Informacja o wyborze dla części 8 zadania (PDF, 35.7 KiB)
 • Informacja o uniewaznieniu części 1-7 (PDF, 39.1 KiB)
 • Informacja o zawarciu umowy (PDF, 46.6 KiB)
14 2017-04-12 2017-04-21 10:00:00 Bieżące utrzymanie wód płynących (Wp) i rowów (w). rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 95.1 KiB)
 • SIWZ (PDF, 373.5 KiB)
 • Załaczniki do SIWZ nr I.1,I.2,II.1,III.1-III.3 wersja edytowalna (DOC, 121.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 168.8 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu (PDF, 31.5 KiB)
15 2017-04-10 2017-04-25 11:00:00 Przebudowa ul. Bohaterów Westerplatte w Zielonej Górze (na odcinku od ronda im. Michała Kaziowa do skrzyżowania z ulicą Kupiecką) unieważniony
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 110.6 KiB)
 • SIWZ (PDF, 432.2 KiB)
 • załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 212.6 MiB)
 • załączniki nr I.1-I.2, II.1, III.1-III.4 do SIWZ - wersja edytowalna (DOC, 233.5 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 149.3 KiB)
 • ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (PDF, 35.8 KiB)
16 2017-04-06 2017-04-20 10:00:00 Nadzór inwestorski nad Rewitalizacją parku Winnego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej na terenie Miasta Zielona Góra rozstrzygnięty
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 122.4 KiB)
 • SIWZ (PDF, 382.2 KiB)
 • załączniki nr I.1-I.2, II.1, III.1 - III.3 do SIWZ - wersja edytowalna (DOC, 288.5 KiB)
 • załącznik nr I.5 do SIWZ (PDF, 12.2 MiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 177.9 KiB)
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 49.5 KiB)
 • informacja o zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego (PDF, 54.5 KiB)
17 2017-04-03 2017-05-15 10:00:00 Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Budowa mostu przez rzekę Odrę wraz z budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 282 – Etap I Rozbudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 282 i 279 w Zielonej Górze ul. Racula – Głogowska (DW 282 od km 10+590 do km 10+870). w toku
 • Ogłoszenie (PDF, 148.6 KiB)
 • SIWZ (PDF, 402.1 KiB)
 • Załącznik nr I.2 do SIWZ - JEDZ (DOC, 191.5 KiB)
 • Instrukcja wypełnienia JEDZ według UZP (PDF, 1.2 MiB)
 • Załączniki do SIWZ - I.1, II.1, III.1, III.2, III.3, III.4 - wersja edytowalna (DOC, 247 KiB)
 • Załacznik nr I.3 do SIWZ (ZIP, 315.2 MiB)
 • Modyfikacja treści SIWZ (PDF, 55 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR I.4 – po zmianie 24.04.2017 (PDF, 112.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert. (PDF, 265.2 KiB)
18 2017-04-03 2017-04-20 10:00:00 Wykonanie dokumentacji projektowej – Rewitalizacja Parku w Zatoniu w ramach projektu „Zachowanie i wykorzystanie historycznych krajobrazów parkowych w Branitz i Zatoniu” rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 140.9 KiB)
 • SIWZ (PDF, 608 KiB)
 • Załączniki do SIWZ nr I.1, II.2, II.1, III.1-III.4- wersja elektroniczna (DOC, 240.5 KiB)
 • Załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 257.6 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 152.3 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 61.7 KiB)
 • Informacja o zawarciu umowy (PDF, 68 KiB)
19 2017-04-03 2017-04-12 11:00:00 Nadzór inwestorski – Udostępnianie zasobów przyrodniczych i terenów rekreacyjnych w Zielonej Górze – Park w Kiełpinie w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Udostępnianie zasobów przyrodniczych i terenów rekreacyjnych w Zielonej Górze unieważniony
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 123.6 KiB)
 • SIWZ (PDF, 375.7 KiB)
 • załącznik nr I.5 do SIWZ (PDF, 1.2 MiB)
 • załączniki nr I.1-I.2, II.1, III.1-III.4 do SIWZ - wersja edytowalna (DOC, 264.5 KiB)
 • zmiana (1) SIWZ (PDF, 56.5 KiB)
 • ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (PDF, 56.9 KiB)
20 2017-03-30 2017-04-10 11:00:00 PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ ZADANIA PN. UDOSTĘPNIANIE ZASOBÓW PRZYRODNICZYCH I TERENÓW REKREACYJNYCH W ZIELONEJ GÓRZE Z PODZIAŁEM NA ZADANIA: 1. UDOSTĘPNIANIE ZASOBÓW PRZYRODNICZYCH I TERENÓW REKREACYJNYCH W ZIELONEJ GÓRZE – PARK PRZY ULICY PARTYZANTÓW; 2. UDOSTĘPNIANIE ZASOBÓW PRZYRODNICZYCH I TERENÓW REKREACYJNYCH W ZIELONEJ GÓRZE – PARK SOWIŃSKIEGO; 3. UDOSTĘPNIANIE ZASOBÓW PRZYRODNICZYCH I TERENÓW REKREACYJNYCH W ZIELONEJ GÓRZE – PARK W SOŁECTWIE OCHLA PRZY ULICY OCHLA-ŻAGAŃSKA unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 142.8 KiB)
 • SIWZ (PDF, 676.1 KiB)
 • Załączniki do SIWZ NR i.1,I.2,II.1,III.1A,III.1B,III.1C,III.2A,III.2B,III.2C,III.3,III.4 (DOC, 340 KiB)
 • Załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 310.1 MiB)
 • Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu (PDF, 54.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 317.8 KiB)
 • ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (PDF, 52.7 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu