ˆ

Archiwum zamówień publicznych

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2018-10-11 --- Usługi w zakresie utrzymania i konserwacji oświetlenia drogowego zlokalizowanego na terenie Miasta Zielona Góra w okresie 01.12. 2018 r. – 30.11. 2021 r. w toku
 • Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante (PDF, 45.6 KiB)
2 2018-10-04 2018-10-12 10:00:00 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Miasto Zielona Góra” - część południowa, etap II w ramach zadania pn. „Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Miasto Zielona Góra” – etap II. w toku
 • Ogłoszenie (PDF, 160.3 KiB)
 • SIWZ (PDF, 435.1 KiB)
 • Załączniki edytowalne do SIWZ nr - I.1, I.2, II.1, III.1, IIII.2, III.3, III.4 (DOC, 1.4 MiB)
 • Załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 72.7 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 71.2 KiB)
3 2018-10-01 2018-10-18 10:00:00 „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Elektronicznych i Samochodowych w Zielonej Górze”. Zadanie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi 9 Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, Działanie 9.3 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej”, Poddziałanie 9.3.1 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej - projekt realizowany poza formułą ZIT” w toku
 • Ogłoszenie (PDF, 293.6 KiB)
 • SIWZ (PDF, 699.6 KiB)
 • Załączniki edytowalne do SIWZ - Nr I.1, I.2, II.1,III.1, III.2, III.3, III.4 (DOC, 637 KiB)
 • Załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 31.3 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 278 KiB)
4 2018-10-01 --- Budowa prawoskrętu z pl. Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego w ul. Plac Jana Matejki w Zielonej Górze w ramach zadania pn. Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej na terenie Miasta Zielona Góra w toku
 • ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy (PDF, 96.8 KiB)
5 2018-09-24 2018-10-10 10:00:00 Modernizacja Parku Kolei Szprotawskiej - Etap II w toku
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 108.4 KiB)
 • SIWZ (PDF, 394.4 KiB)
 • Załączni nr I.4 do SIWZ (ZIP, 53.6 MiB)
 • Załączxnik nr I.1,I.2,II.1,III.1-III.4 wer.edyt. (DOC, 133.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 197 KiB)
6 2018-09-21 2018-10-09 10:00:00 Wykonanie w trybie „zaprojektuj i wybuduj” zadania inwestycyjnego pn.: „REMONT I PRZEBUDOWA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W ZIELONEJ GÓRZE” mających na celu zmianę profilu nauczania i poszerzenie oferty dydaktycznej. Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi 9 „Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020” w ramach Działania 9.3. „Rozwój infrastruktury edukacyjnej”, Poddziałanie 9.3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej – projekty realizowane poza formuła ZIT (Projekt unijny „Zawodowcy). unieważniony
 • Ogłoszenie (PDF, 303.9 KiB)
 • SIWZ (PDF, 816.8 KiB)
 • Załączniki edytowalne do SIWZ - Nr - I.1, I.2, II.1, III.1, III.2, III.3, III.4 (DOC, 672.5 KiB)
 • Załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 74.9 MiB)
 • Odpowiedzi na pytania do SIWZ (PDF, 216.6 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ (PDF, 209.9 KiB)
 • Załącznik nr I.1 do SIWZ - po zmianie (DOC, 606 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 237.2 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (PDF, 214.9 KiB)
7 2018-09-19 2018-09-28 10:00:00 Dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni gastronomicznej w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Mieście Zielona Góra – projekty realizowane poza formułą ZIT” w toku
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 108.5 KiB)
 • SIWZ (PDF, 497.6 KiB)
 • Załącznik nr I.1,I.2,II.1,III.1,III.2 do SIWZ wer.edyt. (DOC, 255.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 311.3 KiB)
8 2018-09-11 2018-10-17 10:00:00 Zimowe utrzymanie nawierzchni dróg w toku
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 86 KiB)
 • SIWZ (PDF, 363 KiB)
 • załącznik nr I.5 do SIWZ (PDF, 78.2 KiB)
 • załącznik nr I.6 do SIWZ (PDF, 31.9 KiB)
 • załącznik nr I.2 do SIWZ (ZIP, 88.1 KiB)
 • instrukcja wypełnienia i składania JEDZ wg UZP (ZIP, 1020.6 KiB)
 • załączniki nr I.1, I.3, II.1, III.1-III.5 do SIWZ - wersja edytowalna (DOC, 299 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 206 KiB)
9 2018-09-07 2018-10-17 10:00:00 Dostawa energii elektrycznej w 2019 roku dla punktów poboru energii elektrycznej Miasta Zielona Góra, Gminy Sulechów, Gminy Czerwieńsk, Gminy Nowogród Bobrzański w toku
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 87.8 KiB)
 • SIWZ (PDF, 324.8 KiB)
 • Załączniki do SIWZ nr I.1, I.3,II.1, III.1-III.3- wersja edytowalna (DOC, 208 KiB)
 • Załącznik nr I.2 do SIWZ (JEDZ-ESPD) (ZIP, 87.7 KiB)
 • Instrukcja składania i wypełniania JEDZ według UZP (ZIP, 1020.6 KiB)
 • Załącznik nr I.4 do SIWZ (DOCX, 559.8 KiB)
 • Załącznik nr I.6 do SIWZ (PDF, 57.1 KiB)
 • Pytania do SIWZ z wyjaśnieniem (1) (PDF, 72.7 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ (1) (PDF, 33.2 KiB)
 • Załącznik nr I.5 do SIWZ- po zmianie (1) (PDF, 48.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 259.8 KiB)
10 2018-09-07 2018-09-18 10:00:00 Świadczenie na rzecz Zamawiającego i jednostek mu podległych usług doradczych (konsultingowych) w zakresie gospodarowania energią elektryczną w okresie od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2021 r. rozstrzygnięty
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 100.6 KiB)
 • SIWZ (PDF, 773.8 KiB)
 • załączniki nr I.1 - I.2, II.1, III.1 - III.3 do SIWZ - wersja edytowalna (DOC, 183.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 187.2 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 34.1 KiB)
11 2018-08-24 2018-09-10 10:00:00 Rewitalizacja Parku w Zatoniu w ramach projektu "Zachowanie i wykorzystanie historycznych krajobrazów parkowych w Branitz i Zatoniu" rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 169.2 KiB)
 • SIWZ (PDF, 2.8 MiB)
 • Załączniki I.1,I.2,II.1,III.1-III.4 do SIWZ wer.edytowalna (DOC, 190 KiB)
 • Załącznik nr I.4 do SIWZ -Dok.+STWiOR (ZIP, 1.7 GiB)
 • pytania (1) do SIWZ z wyjaśnieniem (PDF, 63.3 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 168.2 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 77.1 KiB)
12 2018-08-24 2018-09-05 10:00:00 Nadzór inwestorski dla zadania inwestycyjnego pn: Program budowy miejsc parkingowych etap I a w ramach zadania: „Program budowy miejsc parkingowych w Zielonej Górze” rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie (PDF, 101.9 KiB)
 • SIWZ (PDF, 394.5 KiB)
 • Załączniki edytowalne do SIWZ - Nr I.1, I.2, II.1, III.1, III.2, III.3 (DOC, 169.5 KiB)
 • Załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 272.6 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 171.5 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 35.1 KiB)
 • Informacja o zawarciu umowy (PDF, 43.7 KiB)
13 2018-08-17 2018-09-05 10:00:00 Budowa prawoskrętu z pl. Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego w ul. Plac Jana Matejki w Zielonej Górze w ramach zadania pn. Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej na terenie Miasta Zielona Góra unieważniony
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 159.5 KiB)
 • SIWZ (PDF, 474.5 KiB)
 • załączniki nr I.1-I.2, II.1, III.1-III.4 do SIWZ - wersja edytowalna (DOC, 842.5 KiB)
 • załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 145.3 MiB)
 • ogłoszenie o unieważnieniu (PDF, 86.8 KiB)
14 2018-08-10 2018-09-18 10:00:00 Likwidacja magazynu odpadów niebezpiecznych w Przylepie w toku
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 101.5 KiB)
 • SIWZ (PDF, 7.9 MiB)
 • Załączniki do SIWZ nr I.1, II.1, III.1-III.5- wersja edytowalna (DOC, 173.5 KiB)
 • Załącznik nr I.2 do SIWZ- JEDZ-ESPD (ZIP, 89.3 KiB)
 • Instrukcja składania i wypełniania JEDZ według UZP (ZIP, 1020.6 KiB)
 • Pytania do SIWZ z wyjaśnieniem (1) (PDF, 27.3 KiB)
 • Pytania do SIWZ z wyjaśnieniem (2) (PDF, 33.8 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ (1) (PDF, 34.5 KiB)
 • Pytania do SIWZ z wyjaśnieniem (3) (PDF, 33.7 KiB)
 • Pytania do SIWZ z wyjaśnieniem (4) (PDF, 35 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 188.8 KiB)
15 2018-08-08 2018-09-20 10:00:00 Dostawa sprzętu komputerowego, kamer, licencji dostępowych i oprogramowania w ramach uzupełnienia systemu monitoringu Miasta dla podobszaru A i D w ramach zadania pn. „Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej na terenie Miasta Zielona Góra” w ramach zadania inwestycyjnego pn: „Rewitalizacja obszarów miejskich na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry-Miasto Zielona Góra” rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 100 KiB)
 • SIWZ (PDF, 461.2 KiB)
 • Załączniki do SIWZ nr I.1,II.1, III.1-III-3- wersja edytowalna (DOC, 244 KiB)
 • Załącznik nr I.2 do SIWZ - JEDZ- ESPD (ZIP, 85.5 KiB)
 • Instrukcja wypełniania i składania JEDZ według UZP (ZIP, 1020.6 KiB)
 • Załącznik nr I.3 do SIWZ (ZIP, 603.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (1) (PDF, 42.8 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ (1) (PDF, 49.7 KiB)
 • pLIK: oświadczenie Zamawiającego o posiadanej zgodzie operatora Orange (PDF, 142 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 333.5 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 44.9 KiB)
16 2018-08-06 --- Zakup, dostawa i montaż wyposażenia do nowopowstałego budynku na potrzeby Młodzieżowego Centrum Kultury i Edukacji Dom Harcerza - zadanie nr 4 - sprzęt audiowizualny, komputerowy i fotograficzny. rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante (PDF, 60.5 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 51.7 KiB)
17 2018-08-01 2018-08-20 10:00:00 „Przebudowa rowu Oc-M-1 w sołectwie Ochla na odcinku ul. Kożuchowska- Park wiejski za stawem” w obrębie 47 Zielona Góra unieważniony
 • Ogłoszenie (PDF, 102.4 KiB)
 • SIWZ (PDF, 417.9 KiB)
 • Załączniki edytowalne do SIWZ - nr I.1, I.2, II.1, III.1, III.2, III.3 (DOC, 177.5 KiB)
 • Załącznik nr I.6 do SIWZ (DOC, 141 KiB)
 • Załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 5.7 MiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (PDF, 36.4 KiB)
18 2018-07-25 2018-08-21 09:00:00 Budowa ul. Ignacego Łukasiewicza rozstrzygnięty
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 108.9 KiB)
 • SIWZ (PDF, 413.9 KiB)
 • załączniki nr I.1-I.2, II.1, III.1-III.4 do SIWZ - wersja edytowalna (DOC, 227.5 KiB)
 • załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 299.7 MiB)
 • załącznik nr I.6 do SIWZ (ZIP, 18 KiB)
 • Pytania do SIWZ z wyjaśnieniem (1) (PDF, 32.9 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ (1) (PDF, 39.2 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (1) (PDF, 37.9 KiB)
 • Pytania do SIWZ z wyjaśnieniem (2) (PDF, 32.9 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 151.9 KiB)
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 33.5 KiB)
 • informacja o zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego (PDF, 40.6 KiB)
19 2018-07-20 2018-09-25 10:00:00 „Wdrożenie innowacyjnych e-usług o wysokim poziomie dojrzałości w Urzędzie Miasta Zielona Góra” część III w toku
 • Ogłoszenie (PDF, 108 KiB)
 • SIWZ (PDF, 2.8 MiB)
 • Załączniki edytowalne do SIWZ - nr I.1, II.1, III.1, III.2 (DOC, 245 KiB)
 • Instrukcja wypełniania i składania JEDZ (ZIP, 1 MiB)
 • Załącznik nr I.2 do SIWZ (ZIP, 90.2 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu (PDF, 54.2 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ (PDF, 73.7 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu 1 (PDF, 55 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ 1 (PDF, 134.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 160.3 KiB)
20 2018-07-16 2018-08-01 10:00:00 Budowa ul. Świebodzińskiej rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie (PDF, 108.4 KiB)
 • SIWZ (DOC, 546 KiB)
 • Załaczniki edytowalne do SIWZ - Nr I.1, I.2, II.1, III.1, III.2, III.3, III.4 (DOC, 196 KiB)
 • Załącznik nr I.6 do SIWZ (XLS, 43.5 KiB)
 • Załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 154.5 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 151.3 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 32 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu