ˆ

Archiwum zamówień publicznych

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2018-11-26 2018-12-04 10:00:00 Serwis i konserwacja parkomatów Z-1 i Z-3, oraz prowadzenie Bazy Danych Parkomatów w ramach zadania: „Serwisowanie i konserwacja parkometrów w Strefie Płatnego Parkowana w Zielonej Górze oraz prowadzenie centralnej Bazy Danych Parkometrów” w toku
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 84.6 KiB)
 • SIWZ (PDF, 304.4 KiB)
 • Załączniki do SIWZ nr I.1, I.2, II.1, III.1-III.3- wersja edytowalna (DOC, 207.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 191.7 KiB)
2 2018-11-21 2018-12-06 10:00:00 Usługa asysty technicznej i konserwacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania Miastem OTAGO rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 116 KiB)
 • SIWZ (PDF, 625.4 KiB)
 • Załączniki nr I.1,I.2,II.1,III.1,III.2 do SIWZ wer.edyt. (DOC, 147 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ (PDF, 59.2 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 52.4 KiB)
 • Odpowiedź na pytania (PDF, 87.7 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ (PDF, 56.2 KiB)
 • Załącznik nr I.4. po zmianie (PDF, 127.7 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu (PDF, 58.2 KiB)
3 2018-11-21 2018-11-30 10:00:00 Dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni z branży budowlanej w ramach projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Mieście Zielona Góra – projekty realizowane poza formułą ZIT w toku
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 141.8 KiB)
 • SIWZ (PDF, 282.4 KiB)
 • załączniki nr I.3.I - I.3.II do SIWZ (PDF, 163 KiB)
 • załączniki nr I.4.I - I.4.II do SIWZ (PDF, 111.7 KiB)
 • załączniki nr I.4.I - I.4.II do SIWZ - wersja edytowalna (DOC, 286.5 KiB)
 • załączniki nr I.5.I - I.5.II do SIWZ (PDF, 190.5 KiB)
 • załączniki nr I.1-I.2, II.1, III.1-III.2 do SIWZ - wersja edytowalna (DOC, 202 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 370.8 KiB)
4 2018-11-21 2018-11-29 10:00:00 Dostawa sprzętu komputerowego dla Miasta Zielona Góra w toku
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 75.1 KiB)
 • SIWZ (PDF, 316.7 KiB)
 • Załączniki do SIWZ nr I.1, I.2, II.1, III.1-III.2- wersja edytowalna (DOC, 139.5 KiB)
 • Pytania do SIWZ z wyjaśnieniem (1) (PDF, 34 KiB)
 • Modyfikacja treści SIWZ (1) (PDF, 63.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 242.4 KiB)
5 2018-11-19 2018-11-28 10:00:00 Pełnienie funkcji koordynatora szkolnego projektu pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Mieście Zielona Góra – projekty realizowane poza formułą ZIT” w toku
 • Ogłoszenie (PDF, 151.1 KiB)
 • SIWZ (PDF, 539.5 KiB)
 • Załączniki edytowalne do SIWZ - Nr I.1, I.2, II.1, III.1, III.2, III.3 (DOC, 283.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 437.5 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty dla cz. VI (PDF, 55.7 KiB)
6 2018-11-14 2018-11-26 10:00:00 Dostawa pomocy dydaktycznych do laboratorium organizacji reklamy w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Mieście Zielona Góra – projekty realizowane poza formułą ZIT” rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 113.3 KiB)
 • SIWZ (PDF, 1.4 MiB)
 • Załączniki do SIWZ nr I.1, I.2, I.3, II.1, III.1-III.2- wersja edytowalna (DOC, 319.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 401.2 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 54.4 KiB)
7 2018-10-30 2018-11-09 10:00:00 Dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni logistycznej w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Mieście Zielona Góra – projekty realizowane poza formułą ZIT” rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie (PDF, 123.2 KiB)
 • SIWZ (PDF, 466.5 KiB)
 • Załączniki edytowalne do SIWZ - I.1 ,I.1a, I.1.b, I.2, II.1, III.1, III.2 (DOC, 183.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 360.9 KiB)
 • Informacja o wyborze ofert (PDF, 56.5 KiB)
8 2018-10-30 2018-11-09 10:00:00 Dostawa pomocy dydaktycznych do laboratoriów z branży budowlanej w ramach projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Mieście Zielona Góra – projekty realizowane poza formułą ZIT rozstrzygnięty
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 143.6 KiB)
 • SIWZ (PDF, 288.2 KiB)
 • załączniki nr I.3.I - I.3.V do SIWZ (PDF, 225.4 KiB)
 • załączniki nr I.4.I - I.4.V do SIWZ (PDF, 132.7 KiB)
 • załączniki nr I.5.I - I.5.V do SIWZ (PDF, 385.4 KiB)
 • załączniki nr I.1-I.2, II.1, III.1-III.2 do SIWZ - wersja edytowalna (DOC, 213.5 KiB)
 • załączniki nr I.4.I - I.4.V do SIWZ - wersja edytowalna (DOC, 355.5 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 460.8 KiB)
 • ogłoszenie o unieważnieniu postępownaia w zakresie części IV i V (PDF, 95.9 KiB)
 • ogłoszenie o unieważnieniu postępowania w zakresie części II (PDF, 95.5 KiB)
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w zakresie części I i III (PDF, 94.2 KiB)
9 2018-10-30 2018-11-09 10:00:00 Dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni gastronomicznej w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Mieście Zielona Góra – projekty realizowane poza formułą ZIT” rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 114.2 KiB)
 • SIWZ (PDF, 493.9 KiB)
 • Załącznik nr I.1,I.2,II.1,III.1,III.2 do SIWZ wer.edyt. (DOC, 126 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 434.5 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 54.4 KiB)
 • Informacja o zawarciu umowy (PDF, 55.9 KiB)
10 2018-10-25 2018-11-05 10:00:00 Usuwanie i parkowanie pojazdów rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 107.7 KiB)
 • SIWZ (PDF, 295.7 KiB)
 • Załącznik nr I.4 do SIWZ (PDF, 451.9 KiB)
 • Załącznik nr I.1,I.2,II.1,III.1-III-5 do SIWZ wer.edyt. (DOC, 156.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 189.9 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 33.5 KiB)
11 2018-10-24 --- Obsługa systemu wypożyczalni rowerów na terenie Miasta Zielona Góra. w toku
 • Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante (PDF, 40.2 KiB)
12 2018-10-23 2018-11-08 10:00:00 Wykonanie w trybie „zaprojektuj i wybuduj” zadania inwestycyjnego pn.: „Remont i przebudowa części pomieszczeń w budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 3 „Ekonomik” w Zielonej Górze” mających na celu zmianę profilu nauczania i poszerzenie oferty dydaktycznej. Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi 9 „Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020” w ramach Działania 9.3. „Rozwój infrastruktury edukacyjnej”, Poddziałanie 9.3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej – projekty realizowane poza formuła ZIT. w toku
 • Ogłoszenie (PDF, 301.1 KiB)
 • SIWZ (PDF, 827.7 KiB)
 • Załączniki edytowalne do SIWZ - Nr I.1, I.2, II.1, III.1, III.2, III.3, III.4 (DOC, 673.5 KiB)
 • Załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 75 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 311.8 KiB)
13 2018-10-17 2018-12-07 10:00:00 Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem dla zadania Budowa południowej obwodnicy miasta Zielona Góra w ciągu drogi krajowej w toku
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 432.3 KiB)
 • ogłoszenie o zamówieniu wysłane 15.10.2018 r. do publikacji w DZ.U.U.E. (PDF, 123.2 KiB)
 • ogłoszenie o zamówieniu opublikowane 19.10.2018 r. w DZ.U.U.E (PDF, 116 KiB)
 • SIWZ (PDF, 1 MiB)
 • załącznik nr I.2 do SIWZ (ZIP, 89.4 KiB)
 • instrukcja składania i wypełnienia JEDZ wg UZP (ZIP, 1020.6 KiB)
 • załącznik nr I.3 do SIWZ (PDF, 438.3 KiB)
 • załącznik nr I.3.A do SIWZ (ZIP, 1.1 GiB)
 • załącznik nr I.3.B do SIWZ (ZIP, 1.6 MiB)
 • załącznik nr I.3.C do SIWZ (ZIP, 61.1 MiB)
 • załączniki nr I.1, II.1, III.1-III.4 do SIWZ - wersja edytowalna (DOC, 1015.5 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie (1) ogłoszenia o zamówieniu (PDF, 461.8 KiB)
 • zmiana (1) SIWZ (PDF, 331.5 KiB)
 • SIWZ - po zmianie (1) (PDF, 1.1 MiB)
 • załączniki nr I.1, II.1, III.1-III.4 do SIWZ- po zmianie (1) - wersja edytowalna (DOCX, 437.1 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie (2) ogłoszenia o zamówieniu wysłane 14.11.2018 r. do publikacji w DZ.U.U.E. (PDF, 72.9 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie (2) ogłoszenia o zamówieniu opublikowane 17.11.2018 r. w DZ.U.U.E. (PDF, 69.9 KiB)
 • pytania (1) do treści SIWZ z wyjaśnieniem (PDF, 362.9 KiB)
 • zmiana (2) SIWZ (PDF, 358.5 KiB)
 • załącznik nr I.3 do SIWZ- po zmianie (2) (PDF, 446.4 KiB)
 • załącznik nr I.4 do SIWZ- po zmianie (2) (PDF, 672.7 KiB)
 • pytania (2-4) do treści SIWZ z wyjaśnieniem (PDF, 358.1 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie (3) ogłoszenia o zamówieniu wysłane 29.11.2018 r. do publikacji w DZ.U.U.E. (PDF, 70.1 KiB)
 • zmiana (3) SIWZ (PDF, 361.4 KiB)
 • załącznik nr I.3 do SIWZ- po zmianie (3) (PDF, 445.2 KiB)
 • załącznik nr I.4 do SIWZ- po zmianie (3) (PDF, 710.8 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie (3) ogłoszenia o zamówieniu opublikowane 01.12.2018 r. w DZ.U.U.E. (PDF, 66 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 531.8 KiB)
14 2018-10-16 2018-11-22 10:00:00 Budowa mostu przez rzekę Odrę wraz z budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 282 – Etap I Rozbudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 282 i 279 w Zielonej Górze ul. Racula – Głogowska (DW 282 od km 10+590 do km 10+870) unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 127.4 KiB)
 • SIWZ (PDF, 492.3 KiB)
 • Załączniki do sIWZ nr I.1, II.1, III.1-III.4- wersja edytowalna (DOC, 234 KiB)
 • Załącznik nr I.2 do SIWZ (JEDZ-ESP) (ZIP, 89.3 KiB)
 • Instrukcja składania i wypełniania JEDZ według UZP (ZIP, 1020.6 KiB)
 • Załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 339.6 MiB)
 • Załącznik nr I.6 do SIWZ (ZIP, 1.4 MiB)
 • Modyfikacja treści SIWZ (1) (PDF, 60.5 KiB)
 • Załącznik nr I.4 do SIWZ - po zmianie (1) (PDF, 145 KiB)
 • Uzupełnienie załącznika nr I.6 do SIWZ (1) (ZIP, 3.4 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 433.1 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (PDF, 63.9 KiB)
15 2018-10-16 2018-11-21 10:00:00 Odbiór i transport odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych z nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie Miasta Zielona Góra rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 93.4 KiB)
 • SIWZ (PDF, 416.4 KiB)
 • Załączniki do SIWZ NR I.1,II.1,III.1-III.5 wer.edyt. (DOC, 143.5 KiB)
 • Załącznik nr I.2 do SIWZ - JEDZ (ZIP, 91.6 KiB)
 • Instrukcja wypełnienia JEDZ (PDF, 1.1 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 221.3 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 34.5 KiB)
16 2018-10-16 2018-10-24 10:00:00 „Nadzór inwestorski dla zadania inwestycyjnego pn.: „Rewitalizacja Parku w Zatoniu w ramach projektu "Zachowanie i wykorzystanie historycznych krajobrazów parkowych w Branitz i Zatoniu" rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie (PDF, 517.7 KiB)
 • SIWZ (PDF, 2.2 MiB)
 • Załączniki edytowalne do SIWZ - Nr I.1, I.2, II.1, III.1, III.2, III.3, III.4 (DOC, 250.5 KiB)
 • Załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 1.6 GiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 263.8 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofery (PDF, 62.1 KiB)
 • Informacja o zawaciu umowy (PDF, 74 KiB)
17 2018-10-11 --- Usługi w zakresie utrzymania i konserwacji oświetlenia drogowego zlokalizowanego na terenie Miasta Zielona Góra w okresie 01.12. 2018 r. – 30.11. 2021 r. w toku
 • Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante (PDF, 45.6 KiB)
18 2018-10-05 2018-11-13 10:00:00 Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego w ramach projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Mieście Zielona Góra – projekty realizowane poza formułą ZIT rozstrzygnięty
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 133.7 KiB)
 • SIWZ (PDF, 441.3 KiB)
 • załączniki nr I.3.I - I.3.II do SIWZ (PDF, 163.6 KiB)
 • załączniki nr I.4.I - I.4.II do SIWZ (PDF, 93.3 KiB)
 • załącznik nr I.1, II.1, III.1-III.2 do SIWZ - wersja edytowalna (DOC, 243.5 KiB)
 • załączniki nr I.4.I - I.4.II do SIWZ - wersja edytowalna (DOC, 132 KiB)
 • załącznik nr I.2 do SIWZ (ZIP, 91.3 KiB)
 • instrukcja wypełnienia i składania JEDZ wg UZP (ZIP, 1020.6 KiB)
 • pytania (1) do SIWZ z wyjaśnieniem (PDF, 92.4 KiB)
 • zmiana (1) SIWZ (PDF, 91.3 KiB)
 • załącznik nr I.3.I do SIWZ - po zmianie (PDF, 172.1 KiB)
 • załącznik nr I.4.I do SIWZ - po zmianie (PDF, 95.6 KiB)
 • załącznik nr I.4.I do SIWZ - po zmianie - wersja edytowalna (DOC, 123.5 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 248.4 KiB)
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w zakresie Części I (PDF, 93.3 KiB)
 • ogłoszenie o unieważnieniu postępowania w zakresie Części II (PDF, 95.1 KiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w zakresie Części I (PDF, 104.7 KiB)
19 2018-10-04 2018-10-24 10:00:00 Dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni: reklamy, procesów graficznych i fototechniki w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Mieście Zielona Góra – projekty realizowane poza formułą ZIT” rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 106.3 KiB)
 • SIWZ (PDF, 3 MiB)
 • Załączniki do SIWZ nr I.1, I.2, I.3a-3c, II.1, III.1-III.2- wersja edytowalna (DOC, 354 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (1) (PDF, 52.9 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ (1) (PDF, 57.9 KiB)
 • Załącznik nr I.3b do SIWZ- po zmianie (1) (DOC, 119.5 KiB)
 • Załącznik nr I.3c do SIWZ- po zmianie (1) (DOC, 113.5 KiB)
 • Załącznik nr I.5 do SIWZ- po zmianie (1) (PDF, 180 KiB)
 • Pytania do SIWZ z wyjaśnieniem (1) (PDF, 67.9 KiB)
 • Pytania do SIWZ z wyjaśnieniem (2) (PDF, 46.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 441.7 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania- Zadanie I (PDF, 69.5 KiB)
 • Informacja o wyborze - Zadanie II oraz III (PDF, 54.5 KiB)
 • Informacja o zawarciu umowy- zadanie II oraz III (PDF, 60.1 KiB)
20 2018-10-04 2018-10-12 10:00:00 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Miasto Zielona Góra” - część południowa, etap II w ramach zadania pn. „Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Miasto Zielona Góra” – etap II. rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie (PDF, 160.3 KiB)
 • SIWZ (PDF, 435.1 KiB)
 • Załączniki edytowalne do SIWZ nr - I.1, I.2, II.1, III.1, IIII.2, III.3, III.4 (DOC, 1.4 MiB)
 • Załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 72.7 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 71.2 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 216.9 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu