ˆ

Archiwum zamówień publicznych

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2017-04-12 2017-04-21 10:00:00 Bieżące utrzymanie wód płynących (Wp) i rowów (w). w toku
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 95.1 KiB)
 • SIWZ (PDF, 373.5 KiB)
 • Załaczniki do SIWZ nr I.1,I.2,II.1,III.1-III.3 wersja edytowalna (DOC, 121.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 168.8 KiB)
2 2017-04-10 2017-04-25 11:00:00 Przebudowa ul. Bohaterów Westerplatte w Zielonej Górze (na odcinku od ronda im. Michała Kaziowa do skrzyżowania z ulicą Kupiecką) unieważniony
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 110.6 KiB)
 • SIWZ (PDF, 432.2 KiB)
 • załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 212.6 MiB)
 • załączniki nr I.1-I.2, II.1, III.1-III.4 do SIWZ - wersja edytowalna (DOC, 233.5 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 149.3 KiB)
 • ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (PDF, 35.8 KiB)
3 2017-04-06 2017-04-20 10:00:00 Nadzór inwestorski nad Rewitalizacją parku Winnego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej na terenie Miasta Zielona Góra w toku
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 122.4 KiB)
 • SIWZ (PDF, 382.2 KiB)
 • załączniki nr I.1-I.2, II.1, III.1 - III.3 do SIWZ - wersja edytowalna (DOC, 288.5 KiB)
 • załącznik nr I.5 do SIWZ (PDF, 12.2 MiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 177.9 KiB)
4 2017-04-03 2017-04-20 10:00:00 Wykonanie dokumentacji projektowej – Rewitalizacja Parku w Zatoniu w ramach projektu „Zachowanie i wykorzystanie historycznych krajobrazów parkowych w Branitz i Zatoniu” w toku
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 140.9 KiB)
 • SIWZ (PDF, 608 KiB)
 • Załączniki do SIWZ nr I.1, II.2, II.1, III.1-III.4- wersja elektroniczna (DOC, 240.5 KiB)
 • Załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 257.6 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 152.3 KiB)
5 2017-04-03 2017-04-12 11:00:00 Nadzór inwestorski – Udostępnianie zasobów przyrodniczych i terenów rekreacyjnych w Zielonej Górze – Park w Kiełpinie w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Udostępnianie zasobów przyrodniczych i terenów rekreacyjnych w Zielonej Górze unieważniony
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 123.6 KiB)
 • SIWZ (PDF, 375.7 KiB)
 • załącznik nr I.5 do SIWZ (PDF, 1.2 MiB)
 • załączniki nr I.1-I.2, II.1, III.1-III.4 do SIWZ - wersja edytowalna (DOC, 264.5 KiB)
 • zmiana (1) SIWZ (PDF, 56.5 KiB)
 • ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (PDF, 56.9 KiB)
6 2017-03-30 2017-04-10 11:00:00 PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ ZADANIA PN. UDOSTĘPNIANIE ZASOBÓW PRZYRODNICZYCH I TERENÓW REKREACYJNYCH W ZIELONEJ GÓRZE Z PODZIAŁEM NA ZADANIA: 1. UDOSTĘPNIANIE ZASOBÓW PRZYRODNICZYCH I TERENÓW REKREACYJNYCH W ZIELONEJ GÓRZE – PARK PRZY ULICY PARTYZANTÓW; 2. UDOSTĘPNIANIE ZASOBÓW PRZYRODNICZYCH I TERENÓW REKREACYJNYCH W ZIELONEJ GÓRZE – PARK SOWIŃSKIEGO; 3. UDOSTĘPNIANIE ZASOBÓW PRZYRODNICZYCH I TERENÓW REKREACYJNYCH W ZIELONEJ GÓRZE – PARK W SOŁECTWIE OCHLA PRZY ULICY OCHLA-ŻAGAŃSKA unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 142.8 KiB)
 • SIWZ (PDF, 676.1 KiB)
 • Załączniki do SIWZ NR i.1,I.2,II.1,III.1A,III.1B,III.1C,III.2A,III.2B,III.2C,III.3,III.4 (DOC, 340 KiB)
 • Załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 310.1 MiB)
 • Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu (PDF, 54.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 317.8 KiB)
 • ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (PDF, 52.7 KiB)
7 2017-03-16 2017-04-03 11:00:00 Przebudowa ul. Bohaterów Westerplatte w Zielonej Górze (na odcinku od ronda im. Michała Kaziowa do skrzyżowania z ulicą Kupiecką) unieważniony
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 109.6 KiB)
 • SIWZ (PDF, 427.5 KiB)
 • zał. I.1 - I.2, II.1, III.1 - III.4 do SIWZ - wersja edytowalna (DOC, 232.5 KiB)
 • załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 213.7 MiB)
 • pytania (1) do SIWZ z wyjaśnieniem (PDF, 46.2 KiB)
 • zmiana (1) SIWZ (PDF, 32.8 KiB)
 • załącznik nr I.3 do SIWZ - po zmianie (PDF, 60.1 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 153.9 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert - sprostowanie (PDF, 125.3 KiB)
 • ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (PDF, 35.8 KiB)
8 2017-03-13 2017-03-23 10:00:00 Usługa w zakresie zarządzania projektem - Pełnienie funkcji koordynatora szkolnego projektu pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Mieście Zielona Góra – projekty realizowane poza formułą ZIT” rozstrzygnięty
 • SIWZ (PDF, 357.8 KiB)
 • Ogłoszenie (PDF, 414.2 KiB)
 • Załaczniki edytowalne do SIWZ - I.1,I.2,II.1, III.1, III.2, III.3 (DOC, 248 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 283.9 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 61.6 KiB)
9 2017-03-03 2017-04-13 10:00:00 Usługa w zakresie udostępnienia i przeprowadzenia diagnozy indywidualnych potrzeb rozwojowych, edukacyjnych oraz predyspozycji zawodowych ucznia – Indywidualny Plan Działania (IPD) na mobilnej platformie distance learning z kodami dostępu dla każdego z 3500 uczniów w ramach projektu pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Mieście Zielona Góra – projekty realizowane poza formułą ZIT”. w toku
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 150.7 KiB)
 • SIWZ (PDF, 395.6 KiB)
 • Załącznik nr I.2 do SIWZ (DOC, 188 KiB)
 • Instrukcja wypełnienia JEDZ według UZP (PDF, 1.2 MiB)
 • Załączniki do SIWZ od nr I.1, II.1, III.1-III.5- wersja edytowalna (DOC, 199.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 261.8 KiB)
10 2017-03-01 2017-04-28 10:00:00 „Zagospodarowanie Placu Teatralnego i Placu Matejki w Zielonej Górze” w ramach zadania pn.: Rewitalizacja obszarów miejskich na terenie miejskiego obszaru funkcjonalnego Zielonej Góry – Miasto Zielona Góra, w ramach projektu pn.: Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej na terenie Miasta Zielona Góra. w toku
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 126.9 KiB)
 • SIWZ (PDF, 423 KiB)
 • Załącznik nr I.2 do SIWZ (JEDZ) (DOC, 821.5 KiB)
 • JEDZ - instrukcja wypełnienia (PDF, 1.1 MiB)
 • Załącznik I.3. do SIWZ (PFU) (ZIP, 75.2 MiB)
 • Załaczniki do SIWZ nr I.1,II.1,III.1-III.5 wersja edytowalna (DOC, 735.5 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania (PDF, 955.6 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ (PDF, 35.4 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 50.8 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ (2) (PDF, 55.7 KiB)
 • Załącznik nr I.3 do SIWZ - uzupełnienie (PDF, 391.9 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania (2) (PDF, 362.6 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ (3) (PDF, 33.3 KiB)
 • Załącznik nr I.3 do SIWZ-uzupełnienie 2 (PDF, 26.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 254.9 KiB)
11 2017-02-24 2017-03-10 10:00:00 „Usługa asysty technicznej i konserwacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania Miastem Otago” rozstrzygnięty
 • SIWZ (PDF, 1 MiB)
 • Ogłoszenie (PDF, 279.9 KiB)
 • Załączniki do SIWZ nr I.1, I.2, II.1, III.1, III.2 -wersja edytowalna (DOC, 161 KiB)
 • Pytania i odpowiedzi do SIWZ (PDF, 89.6 KiB)
 • Zmiana SIWZ (PDF, 54 KiB)
 • Załacznik I.4 do SIWZ-po zmianach (PDF, 198.3 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania 1 (PDF, 60.3 KiB)
 • Zmiana SIWZ-1 (PDF, 56.7 KiB)
 • załacznik nr I.4. po zmianach 06.03.2017 (PDF, 198.4 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 52.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 152.6 KiB)
 • Informacja o wyborze (PDF, 53.6 KiB)
 • Informacja o zawarciu umowy (PDF, 54.5 KiB)
12 2017-02-21 2017-03-10 10:00:00 Udostępnianie zasobów przyrodniczych i terenów rekreacyjnych w Zielonej Górze z podziałem na zadania: A) Zadanie 2: Udostępnianie zasobów przyrodniczych i terenów rekreacyjnych w Zielonej Górze – Park Sowińskiego; B) Zadanie 3: Udostępnianie zasobów przyrodniczych i terenów rekreacyjnych w Zielonej Górze - Park w sołectwie Ochla przy ulicy Ochla-Żagańska rozstrzygnięty
 • załączniki nr I.1-I.2, II.1, III.1-III.5 do SIWZ - wersja edytowalna (DOC, 301.5 KiB)
 • załącznik nr I.5.A do SIWZ (ZIP, 237.3 MiB)
 • załącznik nr I.5.B do SIWZ (ZIP, 54.8 MiB)
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 159.4 KiB)
 • załącznik nr I.3, I.4A - I.4.B do SIWZ (PDF, 289 KiB)
 • SIWZ (PDF, 400.7 KiB)
 • pytania (1) do SIWZ z wyjaśnieniem (PDF, 355 KiB)
 • pytania (2) do SIWZ z wyjaśnieniem (PDF, 106.3 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 313.1 KiB)
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 63.4 KiB)
 • informacja o zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego (PDF, 83.6 KiB)
13 2017-02-17 2017-04-20 10:00:00 Budowa systemu monitoringu Miasta dla podobszaru A i D w ramach zadania pn.:” Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej na terenie Miasta Zielona Góra” w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rewitalizacja obszarów miejskich na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry- Miasto Zielona Góra”. w toku
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 120.1 KiB)
 • SIWZ (PDF, 544.6 KiB)
 • Załącznik nr I.2 do SIWZ (DOC, 188 KiB)
 • Instrukcja wypełnienia JEDZ według UZP (PDF, 1.2 MiB)
 • Załączniki do projektu umowy od nr 3 do 7 (PDF, 59.3 KiB)
 • Załączniki do SIWZ nr I.1, II.1, III.1-III.6- wersja edytowlana (DOC, 271 KiB)
 • Załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 6.2 MiB)
 • Załącznik nr I.6 do SIWZ (DOCX, 32.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (1) (PDF, 44.4 KiB)
 • Modyfikacja treści SIWZ (1) (PDF, 47.5 KiB)
 • Załącznik nr III.4 do SIWZ- po zmianie (DOC, 41.5 KiB)
 • Pytania do SIWZ z wyjaśnieniami (1) (PDF, 47.7 KiB)
 • Pytania do SIWZ z wyjaśnieniami (2) (PDF, 48.4 KiB)
 • Modyfikacja treści SIWZ (2) (PDF, 41.2 KiB)
 • plik- Program Funkcjonalno-Użytkowy - po zmianie (1) (PDF, 2.4 MiB)
 • Informacja o wniesieniu odwołania (PDF, 42.3 KiB)
 • Treść odwołania (PDF, 9.3 MiB)
 • Pytania do SIWZ z wyjaśnieniami (3) (PDF, 86.1 KiB)
 • Pytania do SIWZ z wyjaśnieniami (4) (PDF, 45.8 KiB)
 • Pytania do SIWZ z wyjaśnieniami (5) (PDF, 45.3 KiB)
 • Pytania do SIWZ z wyjaśnieniami (6) (PDF, 55.4 KiB)
 • Pytania do SIWZ z wyjaśnieniami (7) (PDF, 91.5 KiB)
 • Pytania do SIWZ z wyjaśnieniami (8) (PDF, 154 KiB)
 • Pytania do SIWZ z wyjaśnieniami (9) (PDF, 68.7 KiB)
 • Pytania do SIWZ z wyjaśnieniami (10) (PDF, 44.2 KiB)
 • Modyfikacja treści SIWZ (3) (PDF, 42.9 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (2) (PDF, 46.2 KiB)
 • SIWZ- po zmianie (1) (PDF, 574 KiB)
 • Załączniki do SIWZ nr I.1, II.1, III.1-III.6- po zmianie (1) wersja edytowlana (DOC, 273 KiB)
 • Załącznik nr I.5 do SIWZ- po zmianie (1) (ZIP, 17.3 MiB)
 • Pytania do SIWZ z wyjaśnieniami (11) (PDF, 45.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 300.8 KiB)
14 2017-02-17 --- Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w roku 2017 w toku
 • Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w roku 2017 (PDF, 634.3 KiB)
15 2017-02-13 2017-02-21 11:00:00 Asysta techniczna na oprogramowanie funkcjonujące w ramach specjalistycznego systemu GIS rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 98.9 KiB)
 • SIWZ (PDF, 414.4 KiB)
 • Załaczniki do SIWZ nr I.1-I.2,II.1,III.3-III.4 wersja edytowalna (DOC, 89.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 144.9 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 33.1 KiB)
 • Informacja o zawarciu umowy (PDF, 50.7 KiB)
16 2017-02-03 2017-03-20 12:00:00 Budowa mostu przez rzekę Odrę wraz z budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 282 – Etap I Rozbudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 282 i 279 w Zielonej Górze ul. Racula – Głogowska (DW 282 od km 10+590 do km 10+870) w toku
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 119.8 KiB)
 • SIWZ (PDF, 465.1 KiB)
 • Załączniki do SIWZ nr I.1, II.1, III.1-III.4- wersja edytowalna (DOC, 244.5 KiB)
 • Instrukcja wypełnienia JEDZ według UZP (PDF, 1.2 MiB)
 • Załącznik nr I.2 do SIWZ (DOC, 188.5 KiB)
 • Załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 315.2 MiB)
 • Pytania do SIWZ z wyjaśnieniem (1) (PDF, 70 KiB)
 • Pytania do SIWZ z wyjaśnieniem (2) (PDF, 52.4 KiB)
 • Pytania do SIWZ z wyjaśnieniem (3) (PDF, 51.6 KiB)
 • Modyfikacja treści SIWZ (1) (PDF, 49 KiB)
 • Załącznik nr I.6 do SIWZ- przedmiary robót (w celach pomocniczych) (XLS, 156.5 KiB)
 • Pytania do SIWZ z wyjaśnieniem (4) (PDF, 55.8 KiB)
 • Modyfikacja treści SIWZ (2) (PDF, 49.8 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (1) (PDF, 48.8 KiB)
 • Załącznik nr I.1 do SIWZ- po zmianie (DOC, 111.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 195.8 KiB)
17 2017-02-03 2017-02-14 09:00:00 Nadzór Inwestorski – Rozbudowa Hospicjum im. Lady Ryder of Warsaw w Zielonej Górze (przy ul. Zyty 26, działka nr 61/8 i nr 68/9, obręb 17) realizowana w ramach zadania pn.: „Rozbudowa Hospicjum im. Lady Ryder of Warsaw w Zielonej Górze” rozstrzygnięty
 • ogłoszenie (PDF, 304.9 KiB)
 • SIWZ (PDF, 377.1 KiB)
 • Załacznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 42.2 MiB)
 • Załączniki nr I.1,I.2,II.1,III.1,III.2,III.3,III.4 - wersja edytowalna (DOC, 196 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 326.6 KiB)
 • Informacja w wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 57.2 KiB)
 • Informacja o zawarciu umowy (PDF, 54.4 KiB)
 • Informacja o zawarciu umowy-sprostowanie (PDF, 54.4 KiB)
18 2017-01-30 2017-04-20 10:00:00 Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej na terenie Miasta Zielona Góra z podziałem na dwa zadania: a) Zadanie 1: Zagospodarowanie terenu wzdłuż cieku wodnego Myszka – Gęśnik na cele parku miejskiego Park Odkrywców w Zielonej Górze; b) Zadanie 2: Zagospodarowanie terenu wokół Filharmonii Zielonogórskiej i iluminacja kościoła p.w. Matki Bożej Częstochowskiej; w ramach zadania pn. Rewitalizacja obszarów miejskich na terenie miejskiego obszaru funkcjonalnego Zielonej Góry – Miasto Zielona Góra. w toku
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 164.9 KiB)
 • SIWZ (PDF, 402.5 KiB)
 • Załączniki do SIWZ nr I.1, II.1, III.1-III.5 - wersja edytowalna (DOC, 269 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ- JEDZ (DOC, 230.5 KiB)
 • instrukcja wypełnienia JEDZ według UZP (PDF, 1.2 MiB)
 • Załączniki nr I.3.A- I.3.B do SIWZ (PDF, 230.5 KiB)
 • Załącznik nr I.4.A do SIWZ (ZIP, 165.8 MiB)
 • Załącznik nr I.4.B do SIWZ (ZIP, 20.4 MiB)
 • pytania (1) do SIWZ z wyjaśnieniem (PDF, 56.9 KiB)
 • pytania (2) do SIWZ z wyjaśnieniem (PDF, 258.3 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie (1) ogłoszenia o zamówieniu (PDF, 55 KiB)
 • zmiana (1) SIWZ (PDF, 59.1 KiB)
 • Załączniki nr I.3.A- I.3.B do SIWZ - po zmianie (PDF, 231.1 KiB)
 • pytania (5) do SIWZ z wyjaśnieniem (PDF, 61.3 KiB)
 • pytania (4) do SIWZ z wyjaśnieniem (PDF, 145.2 KiB)
 • pytania (3) do SIWZ z wyjaśnieniem (PDF, 321.7 KiB)
 • pytania (6) do SIWZ z wyjaśnieniem (PDF, 145.8 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie (2) ogłoszenia o zamówieniu (PDF, 53.6 KiB)
 • zmiana (2) SIWZ (PDF, 61.2 KiB)
 • pytania (7) do SIWZ z wyjaśnieniem (PDF, 373.8 KiB)
 • pytania (8) do SIWZ z wyjaśnieniem (PDF, 708.7 KiB)
 • zmiana (3) SIWZ (PDF, 57.4 KiB)
 • załącznik nr I.4.B do SIWZ - uzupełnienie (PDF, 649.4 KiB)
 • pytania (9) do SIWZ z wyjaśnieniem (PDF, 56.6 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie (3) ogłoszenia o zamówieniu (PDF, 58 KiB)
 • zmiana (4) SIWZ (PDF, 62.8 KiB)
 • Załączniki nr I.3.A- I.3.B do SIWZ - po zmianie (2) (PDF, 231.2 KiB)
 • zmiana (5) SIWZ (PDF, 60.7 KiB)
 • pytanie 8.11 do SIWZ z wyjaśnieniem - sprostowanie (PDF, 54.4 KiB)
 • pytania (10) do SIWZ z wyjaśnieniem (PDF, 622 KiB)
 • pytania (11) do SIWZ z wyjaśnieniem (PDF, 69.6 KiB)
 • zmiana (6) SIWZ (PDF, 60 KiB)
 • załącznik nr I.4.A do SIWZ - uzupełnienie (PDF, 65 KiB)
 • załącznik nr I.4.B do SIWZ - uzupełnienie (2) (PDF, 1 MiB)
 • załącznik nr I.4.B do SIWZ - Wizualizacje i Elementy zagospodarowania (ZIP, 24.5 MiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 347.5 KiB)
19 2017-01-30 2017-02-13 12:00:00 Usługa asysty technicznej i konserwacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania Miastem „Otago”. unieważniony
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 93.7 KiB)
 • SIWZ (PDF, 292.1 KiB)
 • Załączniki do SIWZ nr I.1, I.2, II.1, III.1, III.2-wersja edytowalna (DOC, 145 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 30.3 KiB)
 • Zmiana SIWZ (PDF, 35 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania (PDF, 68.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 146.2 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania. (PDF, 31 KiB)
20 2017-01-25 2017-02-14 10:00:00 Zagospodarowanie parków i terenów zielonych na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry – Miasto Zielona Góra z podziałem na zadania: A) Zadanie 1: Udostępnianie zasobów przyrodniczych i terenów rekreacyjnych w Zielonej Górze – park przy ulicy Partyzantów; B) Zadanie 2: Udostępnianie zasobów przyrodniczych i terenów rekreacyjnych w Zielonej Górze – Park Sowińskiego; C) Zadanie 3: Udostępnianie zasobów przyrodniczych i terenów rekreacyjnych w Zielonej Górze - Park w sołectwie Ochla przy ulicy Ochla-Żagańska rozstrzygnięty
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 175.4 KiB)
 • SIWZ (PDF, 423 KiB)
 • załączniki nr I.3, I.4.A-I.4.C do SIWZ (PDF, 405.3 KiB)
 • załączniki nr I.1, I.2, II.1, III.1-III.5 do SIWZ - wersja edytowalna (DOC, 306 KiB)
 • załącznik nr I.5.A do SIWZ (ZIP, 39.2 MiB)
 • załącznik nr I.5.B do SIWZ (ZIP, 237.3 MiB)
 • załącznik nr I.5.C do SIWZ (ZIP, 54.8 MiB)
 • zmiana (1) SIWZ (PDF, 61.1 KiB)
 • załączniki nr I.3, I.4.A-I.4.C do SIWZ- po zmianie (PDF, 404.7 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie (1) ogłoszenia o zamówieniu (PDF, 133.2 KiB)
 • pytania (1) do SIWZ z wyjaśnieniem (PDF, 61.1 KiB)
 • pytania (2) do SIWZ z wyjaśnieniem (PDF, 73.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 315.6 KiB)
 • ogłoszenie o unieważnieniu postępowania dla zadania 2 i zadania 3 (PDF, 66.1 KiB)
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej dla zadania 1 (PDF, 64 KiB)
 • informacja o zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego - zadanie 1 (PDF, 86.5 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu