Archiwalne zamówienia publiczne - Miasto Zielona Góra
ˆ

Archiwum zamówień publicznych

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2018-08-06 --- Zakup, dostawa i montaż wyposażenia do nowopowstałego budynku na potrzeby Młodzieżowego Centrum Kultury i Edukacji Dom Harcerza - zadanie nr 4 - sprzęt audiowizualny, komputerowy i fotograficzny. w toku
 • Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante (PDF, 60.5 KiB)
2 2018-07-16 2018-08-01 10:00:00 Budowa ul. Świebodzińskiej w toku
 • Ogłoszenie (PDF, 108.4 KiB)
 • SIWZ (DOC, 546 KiB)
 • Załaczniki edytowalne do SIWZ - Nr I.1, I.2, II.1, III.1, III.2, III.3, III.4 (DOC, 196 KiB)
 • Załącznik nr I.6 do SIWZ (XLS, 43.5 KiB)
 • Załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 154.5 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 151.3 KiB)
3 2018-07-10 2018-07-16 11:00:00 Budowa parkingu w ramach zadania „Przebudowa i rozbudowa budynku na potrzeby Młodzieżowego Centrum Kultury i Edukacji DOM HARCERZA” rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy (PDF, 63 KiB)
 • Informacja o zawarciu umowy (PDF, 61.9 KiB)
4 2018-07-03 2018-08-10 10:00:00 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry – Miasto Zielona Góra – część wschodnia” w ramach zadania pn. „Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry – Miasto Zielona Góra – etap II” w toku
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 145.4 KiB)
 • SIWZ (PDF, 1.6 MiB)
 • Załączniki do SIWZ nr I.1, II.1, III.1-III-4- wersja edytowalna (DOC, 824 KiB)
 • Instrukcja wypełniania i składania JEDZ według UZP (ZIP, 1020.6 KiB)
 • Załącznik nr I.2 do SIWZ- JEDZ - ESPD (ZIP, 86.3 KiB)
 • Załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 72.8 MiB)
 • Odpowiedzi na pytania do SIWZ (PDF, 101.1 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ (PDF, 116.2 KiB)
 • Załącznik nr I.4 do SIWZ - po zmianie (PDF, 207.7 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ (2) (PDF, 85.1 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania do SIWZ (2) (PDF, 86.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 316.5 KiB)
5 2018-07-02 2018-07-24 10:00:00 „Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku szkoły na potrzeby prowadzenia warsztatów szkolnych” - Zespołu Szkół Technicznych im. M. Kopernika w Zielonej Górze”. Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi 9 „Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020” w ramach Działania 9.3. „Rozwój infrastruktury edukacyjnej”, Poddziałanie 9.3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej – projekty realizowane poza formuła ZIT w toku
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 122.4 KiB)
 • SIWZ (PDF, 2.3 MiB)
 • Załączniki do SIWZ nr I.1, I.2, II.1, III.1-III.4- wersja edytowalna (DOC, 501 KiB)
 • Załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 12.1 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 343.8 KiB)
6 2018-06-27 2018-08-08 10:00:00 Zimowe utrzymanie nawierzchni dróg w toku
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 100.3 KiB)
 • SIWZ (PDF, 369.1 KiB)
 • załaczniki nr I.1, II.1, III.1-III.5 do SIWZ - wersja edytowalna (DOC, 349.5 KiB)
 • załączniki nr I.3.1 - I.3.6. do SIWZ (ZIP, 23.1 KiB)
 • załączniki nr I.4.1 - I.4.6. do SIWZ (ZIP, 124.8 KiB)
 • załącznik nr I.5. do SIWZ (PDF, 172.9 KiB)
 • załącznik nr I.6 do SIWZ (ZIP, 855.5 KiB)
 • instrukcja wypełnienia i składania JEDZ wg UZP (ZIP, 1020.6 KiB)
 • załącznik nr I.2 do SIWZ (ZIP, 90.6 KiB)
 • pytania (1) do SIWZ z wyjaśnieniem (PDF, 36.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 424.2 KiB)
7 2018-06-26 2018-07-11 10:00:00 Program budowy miejsc parkingowych etap Ia w ramach zadania: Program budowy miejsc parkingowych w Zielonej Górze rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 115.9 KiB)
 • SIWZ (PDF, 459.1 KiB)
 • Zał. nr I.4 do SIWZ -Dok.+STWiOR (ZIP, 272.6 MiB)
 • Zał. nr I.5 - Kosztorysy (ZIP, 5.9 MiB)
 • Zał. nr I.1,I.2,II.1,III.1-III.4 do SIWZ wer.edyt.t (DOC, 151 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 162.6 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 34.2 KiB)
8 2018-06-21 2018-07-10 10:00:00 „BUDOWA OŚWIETLENIA W ŁĘŻYCY” – Zakres IV: Zielona Góra ul. Łężyca – Konwaliowa, Zielona Góra ul. Łężyca – Różana, w ramach zadania ”Budowa oświetlenia dróg sołectwa Łężyca”. rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 107.9 KiB)
 • SIWZ (PDF, 451.9 KiB)
 • Zał.Nr I.1,I.2,II.1,III.1-III-4 do SIWZ wer.edyt. (DOC, 131.5 KiB)
 • Zał. Nr I.4 do SIWZ-Dok.+STWiOR (ZIP, 23.4 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 232.4 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 35.5 KiB)
 • Informacja o zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego (PDF, 42.2 KiB)
9 2018-06-18 2018-08-06 10:00:00 „Rewitalizacja Parku w Zatoniu w ramach projektu "Zachowanie i wykorzystanie historycznych krajobrazów parkowych w Branitz i Zatoniu" unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 171 KiB)
 • SIWZ (PDF, 2.8 MiB)
 • Zał. nr I.1,I.2,II.1,III.1-III.4 do SIWZ wer.edyt. (DOC, 190 KiB)
 • Zał. nr I.4 do SIWZ -Dok.+STWiOR (ZIP, 1.7 GiB)
 • Odpowiedź na wniosek (PDF, 61.4 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ (PDF, 71 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 64.9 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania (2) do SIWZ (PDF, 76.9 KiB)
 • Modyfikacja (2) SIWZ (PDF, 73.2 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (2) (PDF, 68.1 KiB)
 • Załącznik nr I.1 do SIWZ - po zmianie (DOC, 121.5 KiB)
 • Załącznik nr I.3 do SIWZ - po zmianie (PDF, 2.4 MiB)
 • Załącznik nr I.5 do SIWZ - po zmianie (PDF, 226.1 KiB)
 • Odpowiedz na wniosek (PDF, 61.5 KiB)
 • Modyfikacja (3) SIWZ (PDF, 70.9 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie (3) ogłoszenia (PDF, 64.4 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania (4) do SIWZ (PDF, 62.3 KiB)
 • Modyfikacja (4) SIWZ (PDF, 68 KiB)
 • Załącznik nr 3 do umowy - po zmianie (DOC, 284.5 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania (5) do SIWZ (PDF, 70.5 KiB)
 • Modyfikacja (5) SIWZ (PDF, 61 KiB)
 • plik- Schematy rozdzielni (ZIP, 342.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 145.3 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (PDF, 73.6 KiB)
10 2018-06-06 2018-06-21 10:00:00 Zadanie 1 - Budowa parkingu w ramach zadania „Przebudowa i rozbudowa budynku na potrzeby Młodzieżowego Centrum Kultury i Edukacji DOM HARCERZA”; Zadanie 2 - Rozbudowa infrastruktury drogowej w ramach zadania „Rozbudowa infrastruktury drogowej (ul. Stefana Wyszyńskiego - ul. Monte Cassino) rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 138.2 KiB)
 • SIWZ (PDF, 491.5 KiB)
 • Załącznik nr I.4 do SIWZ-Dok.STWiOR (ZIP, 400.8 MiB)
 • Zał. nr I.1,I.2,II.1,III1-III.4 do SIWZ wer.edyt. (DOC, 420 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 141.7 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania Zadanie 1 (PDF, 103.3 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Zadanie 2 (PDF, 50 KiB)
11 2018-06-05 2018-06-26 10:00:00 Budowa placu rekreacyjnego na Jędrzychowie unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 100.9 KiB)
 • SIWZ (PDF, 409.6 KiB)
 • Załączniki do SIWZ nr I.1, I.2, II.1, III.1-iII.5- wersja edytowalna (DOC, 245 KiB)
 • Załącznik nr I.3 do SIWZ (ZIP, 2.5 MiB)
 • Pytania do SIWZ z wyjaśnieniami (1) (PDF, 34.6 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (1) (PDF, 31 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ (1) (PDF, 36.4 KiB)
 • Pytania do SIWZ z wyjaśnieniami (2) (PDF, 34.5 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (PDF, 39 KiB)
12 2018-06-05 2018-06-20 11:00:00 „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Elektronicznych i Samochodowych w Zielonej Górze” . Zadanie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi 9 Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, Działanie 9.3 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej”, Poddziałanie 9.3.1 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej - projekt realizowany poza formułą ZIT” unieważniony
 • Ogłoszenie (PDF, 286.9 KiB)
 • SIWZ (PDF, 674.5 KiB)
 • Załączniki edytowalne do SIWZ - I.1, I.2, II.1, III.1, III.2, III.3, III.4 (DOC, 626.5 KiB)
 • Załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 31.5 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 171 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (PDF, 213.7 KiB)
13 2018-06-05 2018-06-20 11:00:00 Remont i przebudowa pomieszczeń z przeznaczeniem na pracownię gastronomiczną w Zespole Szkół Specjalnych nr 1 w Zielonej Górze”. Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi 9 „Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020”, Działanie 9.3 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej”, Poddziałanie 9.3.1 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej - projekt realizowany poza formułą ZIT” rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 108.3 KiB)
 • SIWZ (PDF, 664.4 KiB)
 • Załączniki do SIWZ nr I.1, I.2, II.1, III.1-III.3- wersja edytowalna (DOC, 615.5 KiB)
 • Załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 9.3 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 299 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 209.1 KiB)
14 2018-06-01 2018-07-11 10:00:00 Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry – Miasto Zielona Góra – ul. Poznańska w ramach zadania pn. Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry – Miasto Zielona Góra unieważniony
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 110.5 KiB)
 • SIWZ (PDF, 464.2 KiB)
 • załączniki nr I.1, II.1, III.1-III.4 do SIWZ - wersja edytowalna (DOC, 257.5 KiB)
 • instrukcja wypełnienia i złożenia JEDZ wg UZP (ZIP, 1020.6 KiB)
 • załącznik nr I.2 do SIWZ - JEDZ-ESPD (ZIP, 94 KiB)
 • załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 206.8 MiB)
 • pytania do SIWZ z wyjaśnieniem (PDF, 48.9 KiB)
 • zmiana (1) SIWZ (PDF, 49.6 KiB)
 • załącznik nr I.6 do SIWZ (ZIP, 89.8 KiB)
 • załącznik nr I.2 do SIWZ - JEDZ-ESPD- po zmianie (ZIP, 92 KiB)
 • ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (PDF, 51.4 KiB)
15 2018-05-30 2018-06-26 10:00:00 Budowa ul. Świebodzińskiej unieważniony
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 109.6 KiB)
 • SIWZ (PDF, 418.2 KiB)
 • załączniki nr I.1-I.2, II.1, III.1-III.4 do SIWZ - wersja edytowalna (DOC, 218 KiB)
 • załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 194.8 MiB)
 • załącznik nr I.6 do SIWZ (ZIP, 55.3 KiB)
 • pytania do SIWZ z wyjaśnieniem (PDF, 41.3 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie (1) ogłoszenia o zamówieniu (PDF, 29.5 KiB)
 • zmiana (1) SIWZ (PDF, 35.5 KiB)
 • załącznik nr I.3 do SIWZ - po zmianie (PDF, 55.7 KiB)
 • załącznik nr I.4 do SIWZ - po zmianie (PDF, 113.3 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie (2) ogłoszenia (PDF, 27.6 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania (2) (PDF, 33.2 KiB)
 • Zmiana (2) SIWZ (PDF, 35.7 KiB)
 • pytania (3) do SIWZ z wyjaśnieniem (PDF, 71.1 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie (3) ogłoszenia o zamówieniu (PDF, 47.5 KiB)
 • zmiana (3) SIWZ (PDF, 46.4 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 149.6 KiB)
 • ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (PDF, 36.4 KiB)
16 2018-05-23 2018-06-07 10:00:00 Przebudowa nawierzchni dróg na Osiedlu Bajkowym w Zielnej Górze rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 110.6 KiB)
 • SIWZ (PDF, 360.5 KiB)
 • Załącznik nr I.4. do SIWZ- Dok.+STWiOR (ZIP, 1.4 MiB)
 • Załączniki do SIWZ nr I.I,1.2,,II.1,III.1-III.4 (DOC, 129.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 137.8 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 31.2 KiB)
 • Informacja o zawarciu umowy (PDF, 39.7 KiB)
17 2018-05-22 2018-06-04 10:00:00 Budowa parkingu wielopoziomowego przy ul. Piaskowej w Zielonej Górze – wykonanie dokumentacji projektowej w ramach zadania Dokumentacje budowlane (drogi gminne) rozstrzygnięty
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 111.4 KiB)
 • SIWZ (PDF, 417.3 KiB)
 • załaczniki nr I.1-I.2, II.1, III.1 - III.4 do SIWZ - wersja edytowalna (DOC, 226 KiB)
 • załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 3 MiB)
 • zmiana SIWZ (PDF, 40.7 KiB)
 • załącznik nr I.1 do SIWZ - po zmianie (PDF, 49.5 KiB)
 • załącznik nr I.1 do SIWZ - po zmianie - wersja edytowalna (DOC, 153 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 269.6 KiB)
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 34.8 KiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 44.5 KiB)
18 2018-05-22 2018-05-30 10:00:00 Nadzór inwestorski dla zadania inwestycyjnego pn: „Zabezpieczenie murów Pałacu i komina wolnostojącego w zabytkowym parku w Zielonej Górze – Zatoniu wraz z wykonaniem iluminacji murów Pałacu” realizowanego w ramach projektu „Zachowanie i wykorzystanie historycznych krajobrazów parkowych w Branitz i Zatoniu” rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie (PDF, 434.1 KiB)
 • SIWZ (PDF, 1.4 MiB)
 • Załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 113.2 MiB)
 • Załączniki edytowalne do SIWZ - Nr I.1, I.2, II.1, III.1, III.2, III.3, III.4 (DOC, 204.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 177.2 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 61.1 KiB)
 • Informacja o zawarciu umowy (PDF, 68.6 KiB)
19 2018-05-22 2018-05-30 10:00:00 Wdrożenie innowacyjnych e-usług o wysokim poziomie dojrzałości w Urzędzie Miasta Zielona Góra rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 121.8 KiB)
 • SIWZ (PDF, 502.6 KiB)
 • Załączniki do SIWZ nr I.1,I.2,,II.1,III.1,III.2.wer.edyt. (DOC, 155.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 178.4 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej umowy (PDF, 56.9 KiB)
20 2018-05-17 2018-06-04 10:00:00 Program budowy miejsc parkingowych etap Ia w ramach zadania:"Program budowy miejsc parkingowych w Zielonej Górze" unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 107.4 KiB)
 • SIWZ (PDF, 442.7 KiB)
 • Załącznik nr I.4. do SIWZ- Dok.+STWiOR (ZIP, 272.6 MiB)
 • Zał. I.5 do SIWZ -kosztorysy (ZIP, 5.9 MiB)
 • Załączniki do SIWZ nr I.1,I.2,,II.1,III.1-III.4 (DOC, 130 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (PDF, 34.8 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu