ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Archiwum zamówień publicznych

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2019-12-04
Termin składania ofert / wniosków
2019-12-19 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Utrzymanie bieżące oznakowania pionowego w pasach drogowych ulic w latach 2019-2022, dla których funkcje zarządcy drogi pełni Prezydent Miasta Zielona Góra w ramach zadania „Bieżące utrzymanie ulic miasta”
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 5.6 MiB)
 • SIWZ (PDF, 504.1 KiB)
 • Zał. nr I.1,I.2,I.4,II.1,III.1,III.2,III.3 do SIWZ wer.edyt. (DOC, 279.5 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2019-12-04
Termin składania ofert / wniosków
2019-12-19 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Utrzymanie bieżące, konserwacja, naprawa, modernizacja oraz dodatkowe prace i roboty związane z sygnalizacją świetlną oraz znakami aktywnymi w ramach poprawy bezpieczeństwa, w ruchu, znajdującymi się w pasach drogowych ulic w latach 2019-2022, dla których funkcje zarządcy drogi pełni Prezydent Miasta Zielona Góra w ramach zadania „Bieżące utrzymanie ulic miasta”
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 92 KiB)
 • SIWZ (PDF, 450.8 KiB)
 • Załączniki do SIWZ nr I.1, I.2,I.3, II.1, III.1-III.2- wersja edytowalna (DOC, 259.5 KiB)
 • Załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 31.8 KiB)
 • Załącznik nr I.6 do SIWZ (PDF, 39.3 KiB)
 • Załącznik nr I.7 do SIWZ (PDF, 33.1 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2019-12-02
Termin składania ofert / wniosków
2020-01-08 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Odbiór i transport odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) i segregowanych z nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie Miasta Zielona Góra.
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 57.9 KiB)
 • SIWZ (PDF, 455.3 KiB)
 • Instrukcja wypełniania JEDZ (PDF, 926.8 KiB)
 • Załączniki edytowalne do SIWZ NR-I.1, II.1, III.1, III.2, III.3, III.4, III.5. (DOC, 219 KiB)
 • Załącznik nr I.2 do SIWZ (ZIP, 87.4 KiB)
 • Załącznik I.1.A do SIWZ (ZIP, 1 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2019-12-02
Termin składania ofert / wniosków
2020-01-07 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa ul. Świebodzińskiej
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 133.3 KiB)
 • SIWZ (PDF, 539.5 KiB)
 • załącznik nr I.2 do SIWZ (ZIP, 84.1 KiB)
 • instrukcja wypełnienia JEDZ wg UZP (PDF, 926.8 KiB)
 • załączniki nr I.1, II.1, III.1-III.4 do SIWZ - wersja edytowalna (DOCX, 119.2 KiB)
 • załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 190.6 MiB)
 • załącznik nr I.1.A do SIWZ (ZIP, 1.1 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2019-11-28
Termin składania ofert / wniosków
2019-12-16 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Racula- Jaśminowa ETAP 5.1. w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Racula
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówienu (PDF, 86 KiB)
 • SIWZ (PDF, 433.9 KiB)
 • Załączniki do SIWZ nr I.1, I.2, II.1, III.1-III.2- wersja edytowalna (DOC, 161 KiB)
 • Załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 40.4 MiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2019-11-28
Termin składania ofert / wniosków
2019-12-09 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 4.7 MiB)
 • SIWZ (PDF, 255.9 KiB)
 • Zał. nr I.1,I.2,II.1,III.1,III.2 do SIWZ wer.edyt. (DOC, 91.5 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2019-11-27
Termin składania ofert / wniosków
2019-12-06 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Usługa promocyjna polegająca na składzie, opracowaniu graficznym, wydruku i dystrybucji tygodnika Łącznik Zielonogórski
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 141.7 KiB)
 • SIWZ (PDF, 298.5 KiB)
 • załączniki nr I.1-I.2, II.1, III.1-III.3 do SIWZ - wersja edytowalna (DOC, 186.5 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2019-11-25
Termin składania ofert / wniosków
2019-12-12 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Remont drogi powiatowej nr 1186F (na odcinku od ul. Łężyckiej do granicy sołectwa Krępa – km 0+960,00 – 3+832,01)
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 146.3 KiB)
 • SIWZ (PDF, 415 KiB)
 • załączniki nr I.1-I.2, II.1, III.1-III.2 do SIWZ -wersja edytowalna (DOCX, 64.6 KiB)
 • załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 24.3 MiB)
 • pytanie (1) do SIWZ z wyjaśnieniem (PDF, 34.9 KiB)
 • zmiana (1) SIWZ (PDF, 35.1 KiB)
 • załącznik nr I.3. do SIWZ - po zmianie (PDF, 43.7 KiB)
 • załącznik nr I.3.A do SIWZ (PDF, 49.1 KiB)
 • pytanie (2) do SIWZ z wyjaśnieniem (PDF, 36.7 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2019-11-08
Termin składania ofert / wniosków
2019-12-12 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa infrastruktury teletechnicznej i telekomunikacyjnej w ramach realizacji projektu pn. „Wdrożenie innowacyjnych e-usług o wysokim poziomie dojrzałości w Urzędzie Miasta Zielona Góra”, który realizowany będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego- Lubuskie 2020, oś priorytetowa 2- Rozwój cyfrowy, działanie 2.1. Rozwój społeczeństwa informacyjnego
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 88.4 KiB)
 • SIWZ (PDF, 413.9 KiB)
 • Załączniki do SIWZ nr I.1,I.2, II.1,III.1-III.2- wersja edytowalna (DOC, 423 KiB)
 • Załącznik nr I.3 do SIWZ (PDF, 113.9 KiB)
 • Załącznik nr I.5 do SIWZ (PDF, 348.2 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (1) (PDF, 25.5 KiB)
 • Pytania do SIWZ z wyjaśnieniem (1) (PDF, 66.4 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ (1) (PDF, 63 KiB)
 • dodany plik - załącznik nr 1 (PDF, 3.1 MiB)
 • Załącznik nr I.5 do SIWZ -po zmianie (1) (PDF, 467.3 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (2) (PDF, 25.5 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ (2) (PDF, 63.3 KiB)
 • dodany plik - załącznik nr 1- po zmianie (1) (PDF, 3.5 MiB)
 • Pytania do SIWZ z wyjaśnieniem (2) (PDF, 65.6 KiB)