ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Archiwum zamówień publicznych

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 121
Data ogłoszenia
2018-03-27
Data rozstrzygnięcia
2018-04-26
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie dekoracji świetlnej na czas trwania Świąt Bożego Narodzenia oraz dekoracji świetlnej w okresie Dni Zielonej Góry. Remonty elementów świetlnych i uzupełniających, części naprawcze i serwisowe.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 31.8 KiB)
 • Informacja o zawarciu umowy (PDF, 40.5 KiB)
Lp 122
Data ogłoszenia
2018-03-22
Data rozstrzygnięcia
2018-05-28
Tytuł zamówienia publicznego
DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 35.3 KiB)
 • Informacja o zawarciu umowy (PDF, 37 KiB)
Lp 123
Data ogłoszenia
2018-03-21
Data rozstrzygnięcia
2018-05-17
Tytuł zamówienia publicznego
PEŁNIENIE FUNKCJI NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ ROBÓT BUDOWLANYCH, W RAMACH ZADANIA PN. „BUDOWA UL. CERAMICZNEJ”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 36 KiB)
 • Informacja o zawarciu umowy (PDF, 39 KiB)
Lp 124
Data ogłoszenia
2018-03-19
Data rozstrzygnięcia
2018-06-19
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup, dostawa i montaż wyposażenia dla zadania: Przebudowa i rozbudowa budynku na potrzeby Młodzieżowego Centrum Kultury i Edukacji DOM HARCERZA - sprzęt multimedialny – zadanie 1
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 49.5 KiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 66.3 KiB)
Lp 125
Data ogłoszenia
2018-03-19
Data rozstrzygnięcia
2018-08-23
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa drogi wewnętrznej (ul. Źródlana – sięgacz) w Zielonej Górze w ramach zadania pn. Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej na terenie Miasta Zielona Góra
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 50.5 KiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 63.7 KiB)
Lp 126
Data ogłoszenia
2018-03-16
Data rozstrzygnięcia
2018-07-23
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Miasto Zielona Góra – część wschodnia, w ramach zadania pn. Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Miasto Zielona Góra – etap II
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 52.2 KiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 66.6 KiB)
Lp 127
Data ogłoszenia
2018-03-14
Data rozstrzygnięcia
2018-07-05
Tytuł zamówienia publicznego
„Budowa ogrodzenia terenu parku w sołectwie Ochla” w ramach zadania 3. „Udostępnianie zasobów przyrodniczych i terenów rekreacyjnych w Zielonej Górze – Park w sołectwie Ochla przy ulicy Ochla-Żagańska” zadania pn.: „Udostępnianie zasobów przyrodniczych i terenów rekreacyjnych w Zielonej Górze”.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 55.7 KiB)
 • Informacja o zawarciu umowy (PDF, 64.7 KiB)
Lp 128
Data ogłoszenia
2018-03-14
Data rozstrzygnięcia
2018-05-15
Tytuł zamówienia publicznego
Nadzór inwestorski w ramach zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Zielonej Górze – etap II – Miejskie Przedszkole nr 25 przy ul. Wojska Polskiego 82a w Zielonej Górze
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 39 KiB)
 • informacja o zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego (PDF, 43.4 KiB)
Lp 129
Data ogłoszenia
2018-03-13
Data rozstrzygnięcia
2018-05-14
Tytuł zamówienia publicznego
Zabezpieczenie murów Pałacu i komina wolnostojącego w zabytkowym parku w Zielonej Górze – Zatoniu wraz z wykonaniem iluminacji murów Pałacu w ramach zadania pn :” Zachowanie i wykorzystanie historycznych krajobrazów parkowych w Branitz i Zatoniu”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej	 	 (PDF, 61.5 KiB)
 • Informacja o zawarciu umowy (PDF, 65.9 KiB)
Lp 130
Data ogłoszenia
2018-03-06
Data rozstrzygnięcia
2018-05-08
Tytuł zamówienia publicznego
Nadzór inwestorski w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Zielonej Górze – etap II – Miejskie Przedszkole nr 38 przy ulicy Braniborskiej 13 w Zielonej Górze
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 34.2 KiB)
 • Informacja o zawarciu umowy (PDF, 39.7 KiB)
Lp 131
Data ogłoszenia
2018-02-21
Data rozstrzygnięcia
2018-05-14
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Zagospodarowanie Placu Teatralnego i Placu Matejki w Zielonej Górze” w ramach zadania pn. „Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej na terenie Miasta Zielona Góra”.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 55.8 KiB)
 • Informacja o zawarciu umowy (PDF, 64.8 KiB)
Lp 132
Data ogłoszenia
2018-02-20
Data rozstrzygnięcia
2018-04-27
Tytuł zamówienia publicznego
Nadzór inwestorski w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Zielonej Górze – etap II – Zespół Szkół Technicznych przy ulicy Wrocławskiej 65A w Zielonej Górze”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 232.1 KiB)
 • Informacja o zawarciu umowy (PDF, 40.8 KiB)
Lp 133
Data ogłoszenia
2018-02-13
Data rozstrzygnięcia
2018-04-30
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Budowa drogi na terenie południowej części Lubuskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego – sołectwo Nowy Kisielin”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 37 KiB)
 • Informacja o zawarciu umowy (PDF, 38.6 KiB)
Lp 134
Data ogłoszenia
2018-02-12
Data rozstrzygnięcia
2018-04-09
Tytuł zamówienia publicznego
Przewóz osób niepełnosprawnych na terenie Miasta Zielona Góra.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze oferty. (PDF, 31.5 KiB)
 • Informacja o zawarciu umowy (PDF, 39.4 KiB)
Lp 135
Data ogłoszenia
2018-02-09
Data rozstrzygnięcia
2018-04-27
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa ulicy Ceramicznej
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 36.3 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 38.3 KiB)
Lp 136
Data ogłoszenia
2018-02-08
Data rozstrzygnięcia
2018-04-19
Tytuł zamówienia publicznego
Przeglądy, naprawa, konserwacja i malowanie urządzeń zabawowych na komunalnych placach zabaw
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 36.1 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 37.9 KiB)
Lp 137
Data ogłoszenia
2018-02-06
Data rozstrzygnięcia
2018-04-19
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie funkcji Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych, w ramach zadania pn.: „Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Wrocławskiej i Pułkownika Witolda Pileckiego”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 35.1 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 40.4 KiB)
Lp 138
Data ogłoszenia
2018-02-06
Data rozstrzygnięcia
2018-04-09
Tytuł zamówienia publicznego
Nadzór inwestorski w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Zielonej Górze – etap II – Szkoła Podstawowa nr 8 przy ulicy Kąpielowej w Zielonej Górze
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 34.1 KiB)
 • Informacja o zawarciu umowy (PDF, 39.5 KiB)
Lp 139
Data ogłoszenia
2018-02-01
Data rozstrzygnięcia
2018-04-12
Tytuł zamówienia publicznego
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Zielonej Górze - Etap II – Miejskie Przedszkole nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Rydza Śmigłego 5 w Zielonej Górze
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 36.9 KiB)
 • Informacja o zawarciu umowy (PDF, 41.3 KiB)
Lp 140
Data ogłoszenia
2018-01-26
Data rozstrzygnięcia
2018-04-06
Tytuł zamówienia publicznego
Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn.: „Budowa stołówki w III Liceum Ogólnokształcącym” w Zielonej Górze przy ul. Strzeleckiej 9, na działce nr 204/2, obręb 0031.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 35.9 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 37.5 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji