ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Archiwum zamówień publicznych

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 101
Data ogłoszenia
2018-10-05
Data rozstrzygnięcia
2018-12-10
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego w ramach projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Mieście Zielona Góra – projekty realizowane poza formułą ZIT
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w zakresie Części I (PDF, 93.3 KiB)
 • ogłoszenie o unieważnieniu postępowania w zakresie Części II (PDF, 95.1 KiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w zakresie Części I (PDF, 104.7 KiB)
Lp 102
Data ogłoszenia
2018-10-04
Data rozstrzygnięcia
2018-12-04
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni: reklamy, procesów graficznych i fototechniki w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Mieście Zielona Góra – projekty realizowane poza formułą ZIT”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania- Zadanie I (PDF, 69.5 KiB)
 • Informacja o wyborze - Zadanie II oraz III (PDF, 54.5 KiB)
 • Informacja o zawarciu umowy- zadanie II oraz III (PDF, 60.1 KiB)
Lp 103
Data ogłoszenia
2018-10-04
Data rozstrzygnięcia
2018-12-14
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Miasto Zielona Góra” - część południowa, etap II w ramach zadania pn. „Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Miasto Zielona Góra” – etap II.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 216.9 KiB)
 • Informacja o zawarciu umowy (PDF, 62.4 KiB)
Lp 104
Data ogłoszenia
2018-10-01
Data rozstrzygnięcia
2018-11-26
Tytuł zamówienia publicznego
„Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Elektronicznych i Samochodowych w Zielonej Górze”. Zadanie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi 9 Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, Działanie 9.3 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej”, Poddziałanie 9.3.1 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej - projekt realizowany poza formułą ZIT”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 209.2 KiB)
 • Informacja o zawarciu umowy (PDF, 221.3 KiB)
Lp 105
Data ogłoszenia
2018-09-14
Data rozstrzygnięcia
2018-11-30
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry – Miasto Zielona Góra ” – ul. Zawada-Zielonogórska w ramach zadania pn. „Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry – Miasto Zielona Góra – etap II”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 85.9 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 89.7 KiB)
Lp 106
Data ogłoszenia
2018-09-11
Data rozstrzygnięcia
2018-11-13
Tytuł zamówienia publicznego
Zimowe utrzymanie nawierzchni dróg
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 32.4 KiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 43.2 KiB)
Lp 107
Data ogłoszenia
2018-09-07
Data rozstrzygnięcia
2018-12-10
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa energii elektrycznej w 2019 roku dla punktów poboru energii elektrycznej Miasta Zielona Góra, Gminy Sulechów, Gminy Czerwieńsk, Gminy Nowogród Bobrzański
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 34.6 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 39.4 KiB)
Lp 108
Data ogłoszenia
2018-09-07
Data rozstrzygnięcia
2018-11-19
Tytuł zamówienia publicznego
Świadczenie na rzecz Zamawiającego i jednostek mu podległych usług doradczych (konsultingowych) w zakresie gospodarowania energią elektryczną w okresie od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2021 r.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 34.1 KiB)
 • Informacja o zawarciu umowy (PDF, 39.2 KiB)
Lp 109
Data ogłoszenia
2018-08-24
Data rozstrzygnięcia
2018-11-21
Tytuł zamówienia publicznego
Rewitalizacja Parku w Zatoniu w ramach projektu "Zachowanie i wykorzystanie historycznych krajobrazów parkowych w Branitz i Zatoniu"
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 77.1 KiB)
 • Informacja o zawarciu umowy (PDF, 90.7 KiB)
Lp 110
Data ogłoszenia
2018-08-24
Data rozstrzygnięcia
2018-10-12
Tytuł zamówienia publicznego
Nadzór inwestorski dla zadania inwestycyjnego pn: Program budowy miejsc parkingowych etap I a w ramach zadania: „Program budowy miejsc parkingowych w Zielonej Górze”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 35.1 KiB)
 • Informacja o zawarciu umowy (PDF, 43.7 KiB)
Lp 111
Data ogłoszenia
2018-08-08
Data rozstrzygnięcia
2018-10-24
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa sprzętu komputerowego, kamer, licencji dostępowych i oprogramowania w ramach uzupełnienia systemu monitoringu Miasta dla podobszaru A i D w ramach zadania pn. „Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej na terenie Miasta Zielona Góra” w ramach zadania inwestycyjnego pn: „Rewitalizacja obszarów miejskich na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry-Miasto Zielona Góra”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 44.9 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 51.9 KiB)
Lp 112
Data ogłoszenia
2018-07-25
Data rozstrzygnięcia
2018-09-25
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa ul. Ignacego Łukasiewicza
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 33.5 KiB)
 • informacja o zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego (PDF, 40.6 KiB)
Lp 113
Data ogłoszenia
2018-07-20
Data rozstrzygnięcia
2019-01-16
Tytuł zamówienia publicznego
„Wdrożenie innowacyjnych e-usług o wysokim poziomie dojrzałości w Urzędzie Miasta Zielona Góra” część III
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 68 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 63.6 KiB)
Lp 114
Data ogłoszenia
2018-07-16
Data rozstrzygnięcia
2018-11-26
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa ul. Świebodzińskiej
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 32 KiB)
 • Informacja o zawarciu umowy (PDF, 42 KiB)
Lp 115
Data ogłoszenia
2018-07-10
Data rozstrzygnięcia
2018-07-26
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa parkingu w ramach zadania „Przebudowa i rozbudowa budynku na potrzeby Młodzieżowego Centrum Kultury i Edukacji DOM HARCERZA”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o zawarciu umowy (PDF, 61.9 KiB)
Lp 116
Data ogłoszenia
2018-07-05
Data rozstrzygnięcia
2018-10-29
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Miasto Zielona Góra - część południowa, etap II w ramach zadania pn. Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Miasto Zielona Góra– etap II
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 52.5 KiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 66.7 KiB)
Lp 117
Data ogłoszenia
2018-07-04
Data rozstrzygnięcia
2018-10-22
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry – Miasto Zielona Góra – ul. Zawada-Zielonogórska w ramach zadania pn. Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry – Miasto Zielona Góra – etap II
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 51.4 KiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 63 KiB)
Lp 118
Data ogłoszenia
2018-07-03
Data rozstrzygnięcia
2018-10-02
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry – Miasto Zielona Góra – część wschodnia” w ramach zadania pn. „Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry – Miasto Zielona Góra – etap II”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 87.2 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 90 KiB)
Lp 119
Data ogłoszenia
2018-07-02
Data rozstrzygnięcia
2018-10-02
Tytuł zamówienia publicznego
„Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku szkoły na potrzeby prowadzenia warsztatów szkolnych” - Zespołu Szkół Technicznych im. M. Kopernika w Zielonej Górze”. Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi 9 „Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020” w ramach Działania 9.3. „Rozwój infrastruktury edukacyjnej”, Poddziałanie 9.3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej – projekty realizowane poza formuła ZIT
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 210.3 KiB)
 • Informacja o zawarciu umowy (PDF, 214.8 KiB)
Lp 120
Data ogłoszenia
2018-06-27
Data rozstrzygnięcia
2018-10-24
Tytuł zamówienia publicznego
Zimowe utrzymanie nawierzchni dróg
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o unieważnieniu postępownaia - w zakresie Zadania 6 (PDF, 35.3 KiB)
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - w zakresie Zadań 1-5 (PDF, 38.2 KiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 53.6 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji