ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Archiwum zamówień publicznych

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 61
Data ogłoszenia
2019-03-26
Data rozstrzygnięcia
2019-07-08
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Miasto Zielona Góra – część północna
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 85.8 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przekazane do publikacji w DZ.URZ.UE (PDF, 105.9 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane w DZ.URZ.UE (PDF, 69.4 KiB)
Lp 62
Data ogłoszenia
2019-03-22
Data rozstrzygnięcia
2019-05-13
Tytuł zamówienia publicznego
Remont istniejących pomieszczeń dydaktycznych warsztatów szkolnych Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 Elektronik w Zielonej Górze”. Zadanie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi 9 Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, Działanie 9.3 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej”, Poddziałanie 9.3.1 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej-projekt realizowany poza formułą ZIT”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 208.8 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 124.2 KiB)
Lp 63
Data ogłoszenia
2019-03-08
Data rozstrzygnięcia
2019-06-24
Tytuł zamówienia publicznego
Umocnienie koryta rowu Zb-12 na terenie LPP-T, obręb 55 Zielona Góra
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 34.3 KiB)
 • Informacja o zawarciu umowy (PDF, 998.9 KiB)
 • Ogłoszenie o zmainie ogłoszenia o zawarciu umowy (PDF, 144.1 KiB)
Lp 64
Data ogłoszenia
2019-03-08
Data rozstrzygnięcia
2019-04-16
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni elektrycznej i samochodowej w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Mieście Zielona Góra – projekty realizowane poza formułą ZIT”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej- Zadanie I oraz II (PDF, 57 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamowienia- zadanie I oraz II (PDF, 45.8 KiB)
Lp 65
Data ogłoszenia
2019-03-01
Data rozstrzygnięcia
2019-04-30
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa ul. Stefana Batorego w obrębie wiaduktu kolejowego linii kolejowej nr 273
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 116.2 KiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 96.7 KiB)
Lp 66
Data ogłoszenia
2019-02-22
Data rozstrzygnięcia
2019-06-17
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa odcinka rowu Oc-M-1 na odcinku ul. Ochla- Kożuchowska – staw w Parku Ochla; obręb 47 Zielona Góra.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 34.4 KiB)
 • Informacja o zawarciu umowy (PDF, 849.5 KiB)
Lp 67
Data ogłoszenia
2019-02-22
Data rozstrzygnięcia
2019-05-09
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa nawierzchni ul. Figowej i ul. Bananowej
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 36.7 KiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 93.1 KiB)
Lp 68
Data ogłoszenia
2019-02-21
Data rozstrzygnięcia
2019-05-30
Tytuł zamówienia publicznego
Usługa asysty technicznej i konserwacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania Miastem Otago
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 56.2 KiB)
 • Informacja o zawarciu umowy (PDF, 957.7 KiB)
Lp 69
Data ogłoszenia
2019-02-20
Data rozstrzygnięcia
2019-04-15
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa parkingu oraz chodnika na ul. Zachodniej
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 37 KiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 93 KiB)
Lp 70
Data ogłoszenia
2019-02-01
Data rozstrzygnięcia
2019-07-08
Tytuł zamówienia publicznego
Opracowanie Strategii Rozwoju Komunikacji Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Zielona Góra.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 58.9 KiB)
 • Informacja o zawarciu umowy (PDF, 109.3 KiB)
Lp 71
Data ogłoszenia
2019-01-25
Data rozstrzygnięcia
2019-04-12
Tytuł zamówienia publicznego
„Asysta techniczna na oprogramowanie funkcjonujące w ramach specjalistycznego systemu GIS”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 31.4 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 160.7 KiB)
Lp 72
Data ogłoszenia
2019-01-10
Data rozstrzygnięcia
2019-03-21
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni: elektrycznej, elektronicznej, mechatronicznej, samochodowej i energetyki odnawialnej w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Mieście Zielona Góra – projekty realizowane poza formułą ZIT”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania- Zadanie I (PDF, 71.2 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej- zadanie III oraz V (PDF, 54.5 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania- Zadanie IV (PDF, 71.3 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej- zadanie II (PDF, 54.9 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 62.1 KiB)
Lp 73
Data ogłoszenia
2019-01-09
Data rozstrzygnięcia
2019-03-07
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa pomocy dydaktycznych do laboratorium budownictwa wodnego w ramach projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Mieście Zielona Góra – projekty realizowane poza formułą ZIT
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 93 KiB)
 • informacja o zwaraciu umowy w sprawie zamówienia publicznego (PDF, 96.1 KiB)
Lp 74
Data ogłoszenia
2018-12-20
Data rozstrzygnięcia
2019-05-08
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa mostu przez rzekę Odrę wraz z budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 282 – Etap I Rozbudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 282 i 279 w Zielonej Górze ul. Racula – Głogowska (DW 282 od km 10+590 do km 10+870)
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 53.1 KiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 110.3 KiB)
Lp 75
Data ogłoszenia
2018-12-20
Data rozstrzygnięcia
2019-03-06
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup paliw płynnych do środków transportu Urzędu Miasta Zielona Góra dokonywany w systemie bezgotówkowym na podstawie kart paliwowych.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 31.7 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 164.4 KiB)
Lp 76
Data ogłoszenia
2018-12-19
Data rozstrzygnięcia
2019-03-05
Tytuł zamówienia publicznego
Modernizacja Parku Kolei Szprotawskiej - etap II
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 35.1 KiB)
 • Informacja o zawarciu umowy (PDF, 40 KiB)
Lp 77
Data ogłoszenia
2018-12-14
Data rozstrzygnięcia
2019-01-24
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa budynku warsztatów szkolnych Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 Budowlanka w Zielonej Górze. Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi 9 Reginalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, Działanie 9.3 Rozwój infrastruktury edukacyjnej, Poddziałanie 9.3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej-projekt realizowany poza formułą ZIT
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 218.7 KiB)
Lp 78
Data ogłoszenia
2018-12-13
Data rozstrzygnięcia
2019-03-06
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa 10 szt. fabrycznie nowych parkomatów, serwis i konserwacja parkomatów oraz prowadzenie Bazy Danych Parkomatów w ramach zadania: „Zakup i montaż parkomatów w Strefie Płatnego Parkowania” oraz „Serwisowanie i konserwacja parkometrów w strefie Płatnego Parkowania w Zielonej Górze oraz prowadzenie Centralnej Bazy Danych Parkometrów”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofery (PDF, 33.6 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 167.8 KiB)
Lp 79
Data ogłoszenia
2018-12-10
Data rozstrzygnięcia
2019-02-05
Tytuł zamówienia publicznego
Zadanie 1 - Usługa kompleksowego sprzątania powierzchni biurowych i pomieszczeń dodatkowych w budynkach Urzędu Miasta Zielona Góra oraz w budynkach będących przedmiotem najmu i użyczenia w 2019 roku; Zadanie 2 - Ochrona fizyczna mienia i osób, monitorowanie systemów alarmowych w budynkach Urzędu Miasta Zielona Góra oraz monitorowanie systemu alarmowego w budynku przy ul. Antoniego Wysockiego 8 w Nowym Kisielinie w 2019 roku.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zadanie 2 (PDF, 35 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zadanie 1 (PDF, 42.3 KiB)
 • Informacja o zawarciu umowy (PDF, 44.5 KiB)
Lp 80
Data ogłoszenia
2018-12-05
Data rozstrzygnięcia
2019-01-15
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 34.7 KiB)
 • Informacja o zawarciu umowy (PDF, 35.3 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji