ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Archiwum zamówień publicznych

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 41
Data ogłoszenia
2019-06-28
Data rozstrzygnięcia
2019-09-13
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa drogi wewnętrznej ul. Przylep – Wiśniowa w ramach zadania inwestycyjnego: Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w Sołectwie Przylep.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 34.8 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 200.1 KiB)
Lp 42
Data ogłoszenia
2019-06-26
Data rozstrzygnięcia
2019-08-29
Tytuł zamówienia publicznego
Modernizacja drogi gminnej nr 007208F Barcikowiczki – Kiełpin w ramach zadania: Budowa i przebudowa dróg gminnych w sołectwie Barcikowice.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofery (PDF, 33.9 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 172.1 KiB)
Lp 43
Data ogłoszenia
2019-06-26
Data rozstrzygnięcia
2019-08-05
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni logistycznej w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Mieście Zielona Góra – projekty realizowane poza formułą ZIT”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 53.5 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 41.8 KiB)
Lp 44
Data ogłoszenia
2019-06-17
Data rozstrzygnięcia
2019-08-05
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie stacjonarnego aparatu USG z głowicami dla Schroniska do Bezdomnych Zwierząt w Zielonej Górze przy ul. Szwajcarskiej 4 oraz przeszkolenie osób obsługujących aparat w ramach zadania „Zakup sprzętu do diagnostyki zwierząt w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Zielonej Górze".
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informascja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 33 KiB)
 • Informacja o udzieleniu zamówienia (PDF, 114.9 KiB)
Lp 45
Data ogłoszenia
2019-06-13
Data rozstrzygnięcia
2019-07-18
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Budowa dróg wewnętrznych na Chynowie” – ul. Waniliowa
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 118.6 KiB)
Lp 46
Data ogłoszenia
2019-06-07
Data rozstrzygnięcia
2019-07-25
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa drogi ul. Łężyca-Kwiatowa na odcinku od zjazdu z ul. Łężyca-Odrzańska do wybudowanej drogi ul. Łężyca-Dolna w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Budowa i przebudowa dróg gminnych w sołectwie Łężyca
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 33.7 KiB)
 • Informacja o zawarciu umowy (PDF, 128.7 KiB)
Lp 47
Data ogłoszenia
2019-06-06
Data rozstrzygnięcia
2019-07-31
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie aparatu 3-kanałowego do elektroterapii i ultradźwięków dla Schroniska do Bezdomnych Zwierząt w Zielonej Górze przy ul. Szwajcarskiej 4 oraz przeszkolenie osób obsługujących aparat w ramach zadania Zakup sprzętu do diagnostyki zwierząt w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Zielonej Górze.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 33.5 KiB)
 • Informacja o zawarciu umowy (PDF, 117.4 KiB)
Lp 48
Data ogłoszenia
2019-06-03
Data rozstrzygnięcia
2019-08-05
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa dróg gminnych: Racula – Rodła, Racula – Dzieci Wrzesińskich, Racula - Korczaka” w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Budowa dróg gminnych Racula – Rodła, Racula – Dzieci Wrzesińskich, Racula -Korczaka, Wymiana sieci gazowej średniego ciśnienia w ul. Racula-Rodła, Racula – Dzieci Wrzesińskich, Racula – Korczaka.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 35.4 KiB)
 • Informacja o zawarciu umowy (PDF, 133.6 KiB)
Lp 49
Data ogłoszenia
2019-05-31
Data rozstrzygnięcia
2019-09-17
Tytuł zamówienia publicznego
Dokończenie zadania pn.: Zagospodarowanie terenu wzdłuż cieku wodnego Myszka – Gęśnik na cele parku miejskiego Park Odkrywców w Zielonej Górze w ramach zadania pn. Rewitalizacja obszarów miejskich na terenie miejskiego obszaru funkcjonalnego Zielonej Góry – Miasto Zielona Góra
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 90 KiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 116.3 KiB)
Lp 50
Data ogłoszenia
2019-05-31
Data rozstrzygnięcia
2019-07-11
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa miejsc parkingowych przy I Liceum Ogólnokształcącym wraz z przebudową drogi gminnej nr F 104292
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 33.9 KiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 94.2 KiB)
Lp 51
Data ogłoszenia
2019-05-29
Data rozstrzygnięcia
2019-08-05
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Mieście Zielona Góra – projekty realizowane poza formułą ZIT”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 59.5 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 42.8 KiB)
Lp 52
Data ogłoszenia
2019-05-28
Data rozstrzygnięcia
2019-07-25
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa placu rekreacyjnego na Jędrzychowie.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofery (PDF, 35.4 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 201.6 KiB)
Lp 53
Data ogłoszenia
2019-05-28
Data rozstrzygnięcia
2019-07-05
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni logistycznej w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Mieście Zielona Góra – projekty realizowane poza formułą ZIT”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - zadanie I (PDF, 69 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - zadanie II (PDF, 52.8 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - zadanie II (PDF, 42.3 KiB)
Lp 54
Data ogłoszenia
2019-05-24
Data rozstrzygnięcia
2019-06-27
Tytuł zamówienia publicznego
„Budowa dróg wewnętrznych na Chynowie” ul. Waniliowa
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 128.3 KiB)
Lp 55
Data ogłoszenia
2019-05-22
Data rozstrzygnięcia
2019-07-11
Tytuł zamówienia publicznego
Modernizacja boiska sportowego przy ul. Lisiej Zielona Góra - ul. Lisia, teren działek nr 156/6 i 357/4, obręb 19.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 118 KiB)
Lp 56
Data ogłoszenia
2019-05-11
Data rozstrzygnięcia
2019-06-18
Tytuł zamówienia publicznego
Projekt unijny „Zawodowcy”. Inwestycja pn.: „Zmiana sposobu użytkowania, częściowa rozbiórka i rozbudowa budynku garażowego i związane z tym roboty budowlane, z przeznaczeniem na cele dydaktyczne” w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze, jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi 9 Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, Działanie 9.3 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej”, Poddziałanie 9.3.1 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej - projekt realizowany poza formułą ZIT”.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofery (PDF, 86.2 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 209.1 KiB)
Lp 57
Data ogłoszenia
2019-04-26
Data rozstrzygnięcia
2019-07-23
Tytuł zamówienia publicznego
Utrzymanie oznakowania poziomego w pasach drogowych ulic w latach 2019 - 2021, dla których funkcje zarządcy drogi pełni Prezydent Miasta Zielona Góra w ramach zadania „ Roboty w zakresie oznakowania dróg”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofery (PDF, 31.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia (PDF, 60.2 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 168.9 KiB)
Lp 58
Data ogłoszenia
2019-04-16
Data rozstrzygnięcia
2019-06-03
Tytuł zamówienia publicznego
Renowacja terenu położonego przy ul. Aleja Niepodległości (dz. 113/60)
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 36.5 KiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 97 KiB)
Lp 59
Data ogłoszenia
2019-04-15
Data rozstrzygnięcia
2019-08-07
Tytuł zamówienia publicznego
Zimowe utrzymanie jezdni i chodników na 3 - letni okres w ramach zadania Bieżące utrzymanie ulic miasta
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o unieważnieniu postępowania w zakresie zadania 1, 2, 3, 4, 6, 7 (PDF, 47.8 KiB)
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w zakresie zadania 5 (PDF, 38.8 KiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w zakresie zadania 5 (PDF, 104.2 KiB)
Lp 60
Data ogłoszenia
2019-04-10
Data rozstrzygnięcia
2019-06-04
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Przebudowa ul. Stefana Batorego w obrębie wiaduktu kolejowego linii kolejowej nr 273” w ramach zadania pn. „Budowa ul. Aglomeracyjnej wraz ze ścieżkami rowerowymi”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 84.6 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 169.3 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji