ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2017-06-29 2017-07-10 10:00:00 Nadzór inwestorski – Udostępnianie zasobów przyrodniczych i terenów rekreacyjnych w Zielonej Górze – Park w Kiełpinie w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Udostępnianie zasobów przyrodniczych i terenów rekreacyjnych w Zielonej Górze. ogłoszony
 • Ogłoszenie (PDF, 98.8 KiB)
 • SIWZ (PDF, 374.3 KiB)
 • Załącznik nr I.5 do SIWZ (PDF, 13.6 MiB)
 • Załączniki do SIWZ edytowalne Nr- I.1,I.2, II.1, III.1, III.2, III.3, III.4 (DOC, 187 KiB)
2 2017-06-29 2017-07-07 10:00:00 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku na potrzeby Młodzieżowego Centrum Kultury i Edukacji „Dom Harcerza” ogłoszony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 139.7 KiB)
 • SIWZ (PDF, 420.1 KiB)
 • Załączniki do SIWZ nr I.1,1.2,II.1, III.1 - III.4 wer.edyt. (DOC, 181 KiB)
 • Załącznik nr I.5 do SIWZ - PFU (ZIP, 67.2 MiB)
3 2017-06-23 2017-07-11 10:00:00 Budowa hali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej (Ochla) ogłoszony
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 106.6 KiB)
 • SIWZ (PDF, 400.8 KiB)
 • załącznik nr I.5. do SIWZ (ZIP, 25.7 MiB)
 • załączniki nr I.1-I.2, II.1, III.1 - III.4 do SIWZ - wersja edytowalna (DOC, 362 KiB)
4 2017-06-21 2017-06-30 10:00:00 Zakup, dostawa i montaż wyposażenia w celu utworzenia nowych miejsc w Miejskim Przedszkolu nr 18 przy ul. St. Moniuszki 16 w Zielonej Górze z podziałem na części – liczba części 5 ogłoszony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 129.8 KiB)
 • SIWZ (PDF, 277.5 KiB)
 • Załaczniki do SIWZ nr I.1,I.2.,II.1,III.1,iIII.2 wer.edyt. wersja edytowalna (DOC, 118.5 KiB)
 • Zał. I.3.1. do SIWZ-Zadanie 1-Tabele-meble i wyposażenie (DOC, 1.3 MiB)
 • Zał. I.3.2. do SIWZ-Zadanie 2-Tabele- wyposażenie kuchni (DOC, 1.4 MiB)
 • Zał. I.3.3. do SIWZ-Zadanie 3-Tabele-szatnia i zaplecze (DOC, 392 KiB)
 • Zał. I.3.4. do SIWZ-Zadanie 4-Tabele-sprzęt biurowo-komputerowy (DOC, 889 KiB)
 • Zał. I.3.5. do SIWZ-Zadanie 5-Tabele- pomoce dydaktyczne i zabawki (DOC, 9.9 MiB)
 • Odpowiedzi na pytania (PDF, 271.5 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ (PDF, 33.9 KiB)
 • Załącznik nr I.3.1. (poz. 1 i 2) po zmianie (DOC, 1.8 MiB)
5 2017-06-20 2017-07-06 10:00:00 Rozbudowa infrastruktury społecznej z przeznaczeniem na świadczenie usług rehabilitacyjnych, opiekuńczych oraz mieszkania chronione w Zielonej Górze ogłoszony
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 141 KiB)
 • SIWZ (PDF, 458.9 KiB)
 • załącznik nr I.5. do SIWZ (ZIP, 41.6 MiB)
 • załączniki nr I.1-I.2, II.1, III.1-III.5 do SIWZ - wersja edytowalna (DOC, 274.5 KiB)
6 2017-06-20 2017-07-06 09:30:00 Remonty fragmentów jezdni ulic. ogłoszony
 • Ogłoszenie (PDF, 108.5 KiB)
 • SIWZ (PDF, 393.6 KiB)
 • Załącznik nr I.5 do SIWZ (PDF, 925.2 KiB)
 • Załączniki edytowalne do SIWZ - Nr I.1, I.2, I.3, II.1, III.1, III.2, III.3, III.4 (DOC, 248.5 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ (PDF, 32.8 KiB)
 • Załacznik Nr I.2 do SIWZ po zmianie (DOC, 145.5 KiB)
7 2017-06-06 2017-07-18 10:00:00 Zimowe utrzymanie nawierzchni dróg w ramach zadania „Bieżące Utrzymanie ulic Miasta” ogłoszony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 114 KiB)
 • SIWZ (PDF, 2 MiB)
 • Załaczniki do SIWZ nr I.1,I.3.1-I.3.6,II.1,III.1-III.8 wer.edyt. wersja edytowalna (DOC, 729.5 KiB)
 • Załącznik nr I.2 do SIWZ (JEDZ) (DOC, 209.5 KiB)
 • JEDZ - instrukcja wypełnienia (PDF, 1.1 MiB)
 • Modyfikacja SIWZ (PDF, 39.7 KiB)
 • Załącznik nr I.5.3. do SIWZ -po zmianie (XLS, 35 KiB)
 • Załącznik nr I.6.3. do SIWZ - po zmianie (DOC, 121 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 34.4 KiB)
8 2017-05-26 2017-07-06 10:00:00 Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Miasto Zielona Góra” - część centralna, w ramach zadania pn. „Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Miasto Zielona Góra”. ogłoszony
 • Ogłoszenie (PDF, 164.2 KiB)
 • SIWZ (PDF, 531.7 KiB)
 • Załączniki edytowalne do SIWZ - Zał. I.1, II.1, III.1, III.2, III.3, III.4, III.5.doc (DOC, 263 KiB)
 • Załącznik nr I.2 do SIWZ-JEDZ (DOC, 190 KiB)
 • Instrukcja wypełniania JEDZ (PDF, 1.2 MiB)
 • Załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 23.6 MiB)
9 2017-05-04 2017-07-20 10:00:00 Wdrożenie innowacyjnych e-usług o wysokim poziomie dojrzałości w Urzędzie Miasta Zielona Góra ogłoszony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 161.1 KiB)
 • SIWZ (PDF, 428.1 KiB)
 • Załącznik nr I.2 do SIWZ (JEDZ) (DOC, 187.5 KiB)
 • Instrukcja wypełnienia JEDZ według UZP (PDF, 1.2 MiB)
 • Załączniki do SIWZ nr I.1, II.1, III.1-III.4- wersja edytowlana (DOC, 253.5 KiB)
 • Załącznik nr I.3 do SIWZ (ZIP, 1.9 MiB)
 • Informacja o wniesieniu odwołania (PDF, 49.7 KiB)
 • Kopia odwołania (PDF, 2.4 MiB)
 • Informacja o wniesieniu odwołania (2) (PDF, 49.7 KiB)
 • Kopia odwołania (2) (PDF, 1.4 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (1) (PDF, 47.3 KiB)
 • Modyfikacja treści SIWZ (1) (PDF, 54.1 KiB)
 • plik- UMZG GIS4- po zmianie (1) (PDF, 1.6 MiB)
 • Załącznik nr I.4 do SIWZ (ZIP, 58.8 MiB)
 • Modyfikacja treści SIWZ (2) (PDF, 57.5 KiB)
 • UMZG GIS4- po zmianie (2) (PDF, 1.2 MiB)
 • załącznik nr 1 do OPZ - po zmianie (1) (PDF, 127.2 KiB)
 • załącznik nr 2 do umowy - po zmianie (1) (PDF, 134.7 KiB)
 • załącznik nr I.4 do SIWZ - po zmianie (1) (PDF, 233.2 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (2) (PDF, 51.8 KiB)
 • pytania do SIWZ (1-9) z wyjaśnieniem (PDF, 433.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (3) (PDF, 49.8 KiB)
 • Modyfikacja treści SIWZ (3) (PDF, 59 KiB)
 • UMZG GIS4- po zmianie (3) (PDF, 1.6 MiB)
 • załącznik nr 2 do umowy - po zmianie (2) (PDF, 135.4 KiB)
 • załącznik nr 3 do umowy - po zmianie (1) (PDF, 149.4 KiB)
 • załącznik nr I.4 do SIWZ - po zmianie (2) (PDF, 251.8 KiB)
 • pytania do SIWZ (10) z wyjaśnieniem (PDF, 78.6 KiB)
 • pytania do SIWZ (11) z wyjaśnieniem (PDF, 62.6 KiB)
 • pytania do SIWZ (12) z wyjaśnieniem (PDF, 72.6 KiB)
 • pytania do SIWZ (13) z wyjaśnieniem (PDF, 51.8 KiB)
 • pytania do SIWZ (14) z wyjaśnieniem (PDF, 66.4 KiB)
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu