ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2017-05-23 2017-06-08 10:00:00 Budowa hali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej (Ochla) unieważniony
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 106.4 KiB)
 • SIWZ (PDF, 401.6 KiB)
 • załączniki nr I.1-I.2, II.1, III.1-III.4 do SIWZ - wersja edytowalna (DOC, 215 KiB)
 • załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 25.7 MiB)
 • pytania (1) do SIWZ z wyjaśnieniem (PDF, 33.3 KiB)
 • zmiana (1) SIWZ (PDF, 32.5 KiB)
 • załącznik nr I.3 do SIWZ - inwentaryzacja drzew do usunięcia (PDF, 3.9 MiB)
 • pytania (2) do SIWZ z wyjaśnieniem (PDF, 33.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 237.6 KiB)
 • ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (PDF, 35.6 KiB)
2 2017-05-17 2017-06-02 10:00:00 Rozbudowa infrastruktury zdrowotnej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry – Miasto Zielona Góra unieważniony
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 136.1 KiB)
 • SIWZ (PDF, 454.1 KiB)
 • załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 41.6 MiB)
 • załączniki nr I.1-I.2, II.1, III.1-III.5 do SIWZ - wersja edytowalna (DOC, 274 KiB)
 • ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (PDF, 51.1 KiB)
3 2017-04-10 2017-04-25 11:00:00 Przebudowa ul. Bohaterów Westerplatte w Zielonej Górze (na odcinku od ronda im. Michała Kaziowa do skrzyżowania z ulicą Kupiecką) unieważniony
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 110.6 KiB)
 • SIWZ (PDF, 432.2 KiB)
 • załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 212.6 MiB)
 • załączniki nr I.1-I.2, II.1, III.1-III.4 do SIWZ - wersja edytowalna (DOC, 233.5 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 149.3 KiB)
 • ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (PDF, 35.8 KiB)
4 2017-04-03 2017-04-12 11:00:00 Nadzór inwestorski – Udostępnianie zasobów przyrodniczych i terenów rekreacyjnych w Zielonej Górze – Park w Kiełpinie w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Udostępnianie zasobów przyrodniczych i terenów rekreacyjnych w Zielonej Górze unieważniony
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 123.6 KiB)
 • SIWZ (PDF, 375.7 KiB)
 • załącznik nr I.5 do SIWZ (PDF, 1.2 MiB)
 • załączniki nr I.1-I.2, II.1, III.1-III.4 do SIWZ - wersja edytowalna (DOC, 264.5 KiB)
 • zmiana (1) SIWZ (PDF, 56.5 KiB)
 • ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (PDF, 56.9 KiB)
5 2017-03-30 2017-04-10 11:00:00 PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ ZADANIA PN. UDOSTĘPNIANIE ZASOBÓW PRZYRODNICZYCH I TERENÓW REKREACYJNYCH W ZIELONEJ GÓRZE Z PODZIAŁEM NA ZADANIA: 1. UDOSTĘPNIANIE ZASOBÓW PRZYRODNICZYCH I TERENÓW REKREACYJNYCH W ZIELONEJ GÓRZE – PARK PRZY ULICY PARTYZANTÓW; 2. UDOSTĘPNIANIE ZASOBÓW PRZYRODNICZYCH I TERENÓW REKREACYJNYCH W ZIELONEJ GÓRZE – PARK SOWIŃSKIEGO; 3. UDOSTĘPNIANIE ZASOBÓW PRZYRODNICZYCH I TERENÓW REKREACYJNYCH W ZIELONEJ GÓRZE – PARK W SOŁECTWIE OCHLA PRZY ULICY OCHLA-ŻAGAŃSKA unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 142.8 KiB)
 • SIWZ (PDF, 676.1 KiB)
 • Załączniki do SIWZ NR i.1,I.2,II.1,III.1A,III.1B,III.1C,III.2A,III.2B,III.2C,III.3,III.4 (DOC, 340 KiB)
 • Załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 310.1 MiB)
 • Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu (PDF, 54.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 317.8 KiB)
 • ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (PDF, 52.7 KiB)
6 2017-03-16 2017-04-03 11:00:00 Przebudowa ul. Bohaterów Westerplatte w Zielonej Górze (na odcinku od ronda im. Michała Kaziowa do skrzyżowania z ulicą Kupiecką) unieważniony
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 109.6 KiB)
 • SIWZ (PDF, 427.5 KiB)
 • zał. I.1 - I.2, II.1, III.1 - III.4 do SIWZ - wersja edytowalna (DOC, 232.5 KiB)
 • załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 213.7 MiB)
 • pytania (1) do SIWZ z wyjaśnieniem (PDF, 46.2 KiB)
 • zmiana (1) SIWZ (PDF, 32.8 KiB)
 • załącznik nr I.3 do SIWZ - po zmianie (PDF, 60.1 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 153.9 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert - sprostowanie (PDF, 125.3 KiB)
 • ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (PDF, 35.8 KiB)
7 2017-03-01 2017-04-28 10:00:00 „Zagospodarowanie Placu Teatralnego i Placu Matejki w Zielonej Górze” w ramach zadania pn.: Rewitalizacja obszarów miejskich na terenie miejskiego obszaru funkcjonalnego Zielonej Góry – Miasto Zielona Góra, w ramach projektu pn.: Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej na terenie Miasta Zielona Góra. unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 126.9 KiB)
 • SIWZ (PDF, 423 KiB)
 • Załącznik nr I.2 do SIWZ (JEDZ) (DOC, 821.5 KiB)
 • JEDZ - instrukcja wypełnienia (PDF, 1.1 MiB)
 • Załącznik I.3. do SIWZ (PFU) (ZIP, 75.2 MiB)
 • Załaczniki do SIWZ nr I.1,II.1,III.1-III.5 wersja edytowalna (DOC, 735.5 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania (PDF, 955.6 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ (PDF, 35.4 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 50.8 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ (2) (PDF, 55.7 KiB)
 • Załącznik nr I.3 do SIWZ - uzupełnienie (PDF, 391.9 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania (2) (PDF, 362.6 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ (3) (PDF, 33.3 KiB)
 • Załącznik nr I.3 do SIWZ-uzupełnienie 2 (PDF, 26.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 254.9 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu (PDF, 63.8 KiB)
8 2017-01-30 2017-02-13 12:00:00 Usługa asysty technicznej i konserwacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania Miastem „Otago”. unieważniony
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 93.7 KiB)
 • SIWZ (PDF, 292.1 KiB)
 • Załączniki do SIWZ nr I.1, I.2, II.1, III.1, III.2-wersja edytowalna (DOC, 145 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 30.3 KiB)
 • Zmiana SIWZ (PDF, 35 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania (PDF, 68.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 146.2 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania. (PDF, 31 KiB)
9 2017-01-13 2017-01-23 11:00:00 USŁUGA ASYSTY TECHNICZNEJ I KONSERWACJI ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA MIASTEM OTAGO unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 89.9 KiB)
 • SIWZ (PDF, 272 KiB)
 • Załączniki do SIWZ nr I.1, I.2, II, III.1, III.2 - OTAGO-wersja edytowalna (DOC, 142 KiB)
 • Pytania i odpowiedzi do SIWZ (PDF, 82.2 KiB)
 • Zmiana SIWZ (PDF, 32.3 KiB)
 • załącznik nr I.4 do SIWZ – po zmianie (PDF, 81 KiB)
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 35.2 KiB)
10 2016-11-21 2016-12-19 11:00:00 Budowa stołówki w III Liceum Ogólnokształcącym unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 105.3 KiB)
 • SIWZ (PDF, 384.6 KiB)
 • Załączniki do SIWZ od nr I.1-I.2, II.1, III.1-III.5- wersja edytowalna (DOC, 134.5 KiB)
 • Załącznik nr I.4 do SIWZ (ZIP, 33.1 MiB)
 • Odpowiedzi na pytania (PDF, 34.2 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ (PDF, 45 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 30 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II (PDF, 29.3 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ II (PDF, 40 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania II (PDF, 33.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 482.6 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (PDF, 37.7 KiB)
11 2016-10-10 2016-10-18 10:00:00 Zakup dodatkowego wyposażenia do zadania „Zakup średniego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem (dla OSP Racula) w ramach zadania „Zakup elementów infrastruktury krytycznej w celu realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego” unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 104.4 KiB)
 • SIWZ (PDF, 333.7 KiB)
 • Załączniki do SIWZ od nr I.1-I.3, II.1, III.1-III.2- wersja edytowalna (DOC, 340.5 KiB)
 • Pytania z wyjaśnieniami do SIWZ (1) (PDF, 35.3 KiB)
 • Pytania z wyjaśnieniami do SIWZ (2) (PDF, 35.2 KiB)
 • Modyfikacja treści SIWZ (1) (PDF, 34.2 KiB)
 • Załacznik nr I.3 do SIWZ (Tabela informacyjna)- po zmianach (DOCX, 39.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 515.9 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (PDF, 37 KiB)
12 2016-09-21 2016-10-06 10:00:00 Budowa ul. Nowy Kisielin-Dębowa i Budowa ul. Nowy Kisielin-Sosnowa unieważniony
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 106.8 KiB)
 • SIWZ (PDF, 389.6 KiB)
 • załączniki nr I.1 - I.2, II.1, III.1 - III.4 do SIWZ - wersja edytowalna (DOC, 210.5 KiB)
 • załącznik nr I.4 do SIWZ (ZIP, 258.5 MiB)
 • zmiana (1) SIWZ (PDF, 35.8 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 473.5 KiB)
 • ogłoszenie o unieważnieniu (PDF, 40.2 KiB)
13 2016-07-27 2016-08-11 11:00:00 Budowa boiska przy Zespole Edukacyjnym nr 1 w Zielonej Górze unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 75.8 KiB)
 • SIWZ (PDF, 294.7 KiB)
 • Załącznik 1-7 do SIWZ wersja edytowalna (DOC, 108.5 KiB)
 • Załącznik nr 9 do SIWZ (ZIP, 59.9 MiB)
 • ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (PDF, 35 KiB)
14 2016-07-05 2016-07-22 10:00:00 Budowa chodnika przy ul Nowy Kisielin- Nowa w ramach zadania „Budowa ul. Nowy Kisielin-Nowa” unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 81.7 KiB)
 • SIWZ (PDF, 366.5 KiB)
 • Załączniki do SIWZ odnr 1 do 8 - wersja edytowalna (DOC, 205 KiB)
 • Załącznik nr 11 do SIWZ (ZIP, 11.4 MiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (PDF, 36.7 KiB)
15 2016-04-22 2016-05-05 11:00:00 Wykonanie dokumentacji projektowej budowy dróg (Drzonków) unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 72.2 KiB)
 • SIWZ (PDF, 308.8 KiB)
 • Załączniki do SIWZ od nr 1 do 7 -wersja edytowalna (DOC, 188 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (PDF, 36.6 KiB)
16 2016-04-20 2016-05-11 10:00:00 Budowa ulic Złotej, Srebrnej, Tęczowej i Kolorowej unieważniony
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 78.1 KiB)
 • SIWZ (PDF, 333.8 KiB)
 • załączniki nr 1-7 do SIWZ - wersja edytowalna (DOC, 178.5 KiB)
 • załącznik nr 10 do SIWZ (PDF, 51.7 KiB)
 • załącznik nr 11 do SIWZ (ZIP, 8.4 MiB)
 • ogłoszenie o zmianie (1) ogłoszenia o zamówieniu (PDF, 29.7 KiB)
 • zmiana (1) SIWZ (PDF, 34.9 KiB)
 • załącznik nr 9 do SIWZ - po zmianie (PDF, 24.4 KiB)
 • załącznik nr 10 do SIWZ - po zmianie (PDF, 104.3 KiB)
 • ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (PDF, 34.9 KiB)
17 2016-04-07 2016-04-26 10:00:00 Budowa placu zabaw na ul. Chmielnej unieważniony
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 81.7 KiB)
 • SIWZ (PDF, 321.4 KiB)
 • załączniki nr 1-8 do SIWZ - wersja edytowalna (DOC, 194.5 KiB)
 • załącznik nr 10 do SIWZ (ZIP, 18.9 MiB)
 • pytania (1) do SIWZ z wyjaśnieniem (PDF, 34.6 KiB)
 • załącznik do pytań (1) do SIWZ (ZIP, 288.9 KiB)
 • pytania (2) do SIWZ z wyjaśnieniem (PDF, 99.2 KiB)
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 33.6 KiB)
 • ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (PDF, 31.2 KiB)
18 2015-12-29 2016-01-08 10:00:00 Zimowe utrzymanie jezdni na terenie dzielnicy Nowe Miasto w Zielonej Górze zadanie nr 1 – rejon Północny, zadanie nr 2 – rejon Zachodni i zadanie nr 3 – rejon Wschodni w ramach zadania „Bieżące utrzymanie ulic Miasta” unieważniony
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 69.3 KiB)
 • SIWZ (PDF, 436.4 KiB)
 • załączniki nr 9.I - 9.III do SIWZ (PDF, 2.2 MiB)
 • załączniki nr 1-6 do SIWZ - wersja edytowalna (DOC, 191 KiB)
 • ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (PDF, 35.7 KiB)
19 2015-12-16 2016-01-07 11:00:00 Zagospodarowanie terenu przy Pomniku Ofiar Ludobójstwa na Kresach Wschodnich (Łężyca). unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 69.7 KiB)
 • SIWZ (PDF, 325.3 KiB)
 • Załącznik 1-7 wersja edytowalna (DOC, 115.5 KiB)
 • Załącznik nr 10 do SIWZ (ZIP, 13.9 MiB)
 • ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (PDF, 30.7 KiB)
20 2015-12-14 2016-01-07 11:00:00 Modernizacja ul. Budziszyńskiej – etap I unieważniony
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 80.2 KiB)
 • SIWZ (PDF, 356.7 KiB)
 • załącznik nr 10 do SIWZ (ZIP, 6.9 MiB)
 • załączniki nr 1-7 do SIWZ - wersja edytowalna (DOC, 170 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania (PDF, 36.3 KiB)
 • pytania (2-3) do SIWZ z wyjaśnieniem (PDF, 34.4 KiB)
 • zmiana (1) SIWZ (PDF, 32.4 KiB)
 • załącznik nr 10 do SIWZ - zmiana ST (PDF, 137.9 KiB)
 • ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (PDF, 35.7 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu