Zamówienia publiczne w toku - Miasto Zielona Góra
ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2018-08-06 --- Zakup, dostawa i montaż wyposażenia do nowopowstałego budynku na potrzeby Młodzieżowego Centrum Kultury i Edukacji Dom Harcerza - zadanie nr 4 - sprzęt audiowizualny, komputerowy i fotograficzny. w toku
 • Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante (PDF, 60.5 KiB)
2 2018-07-16 2018-08-01 10:00:00 Budowa ul. Świebodzińskiej w toku
 • Ogłoszenie (PDF, 108.4 KiB)
 • SIWZ (DOC, 546 KiB)
 • Załaczniki edytowalne do SIWZ - Nr I.1, I.2, II.1, III.1, III.2, III.3, III.4 (DOC, 196 KiB)
 • Załącznik nr I.6 do SIWZ (XLS, 43.5 KiB)
 • Załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 154.5 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 151.3 KiB)
3 2018-07-03 2018-08-10 10:00:00 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry – Miasto Zielona Góra – część wschodnia” w ramach zadania pn. „Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry – Miasto Zielona Góra – etap II” w toku
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 145.4 KiB)
 • SIWZ (PDF, 1.6 MiB)
 • Załączniki do SIWZ nr I.1, II.1, III.1-III-4- wersja edytowalna (DOC, 824 KiB)
 • Instrukcja wypełniania i składania JEDZ według UZP (ZIP, 1020.6 KiB)
 • Załącznik nr I.2 do SIWZ- JEDZ - ESPD (ZIP, 86.3 KiB)
 • Załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 72.8 MiB)
 • Odpowiedzi na pytania do SIWZ (PDF, 101.1 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ (PDF, 116.2 KiB)
 • Załącznik nr I.4 do SIWZ - po zmianie (PDF, 207.7 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ (2) (PDF, 85.1 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania do SIWZ (2) (PDF, 86.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 316.5 KiB)
4 2018-07-02 2018-07-24 10:00:00 „Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku szkoły na potrzeby prowadzenia warsztatów szkolnych” - Zespołu Szkół Technicznych im. M. Kopernika w Zielonej Górze”. Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi 9 „Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020” w ramach Działania 9.3. „Rozwój infrastruktury edukacyjnej”, Poddziałanie 9.3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej – projekty realizowane poza formuła ZIT w toku
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 122.4 KiB)
 • SIWZ (PDF, 2.3 MiB)
 • Załączniki do SIWZ nr I.1, I.2, II.1, III.1-III.4- wersja edytowalna (DOC, 501 KiB)
 • Załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 12.1 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 343.8 KiB)
5 2018-06-27 2018-08-08 10:00:00 Zimowe utrzymanie nawierzchni dróg w toku
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 100.3 KiB)
 • SIWZ (PDF, 369.1 KiB)
 • załaczniki nr I.1, II.1, III.1-III.5 do SIWZ - wersja edytowalna (DOC, 349.5 KiB)
 • załączniki nr I.3.1 - I.3.6. do SIWZ (ZIP, 23.1 KiB)
 • załączniki nr I.4.1 - I.4.6. do SIWZ (ZIP, 124.8 KiB)
 • załącznik nr I.5. do SIWZ (PDF, 172.9 KiB)
 • załącznik nr I.6 do SIWZ (ZIP, 855.5 KiB)
 • instrukcja wypełnienia i składania JEDZ wg UZP (ZIP, 1020.6 KiB)
 • załącznik nr I.2 do SIWZ (ZIP, 90.6 KiB)
 • pytania (1) do SIWZ z wyjaśnieniem (PDF, 36.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 424.2 KiB)
6 2018-02-08 --- Zakup, dostawa i montaż wyposażenia dla zadania: Przebudowa i rozbudowa budynku na potrzeby Młodzieżowego Centrum Kultury i Edukacji DOM HARCERZA - sprzęt multimedialny – zadanie nr 1 w toku
 • ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante (PDF, 65.4 KiB)
7 2018-02-08 --- Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w roku 2018 w toku
 • Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w roku 2018 (PDF, 994.5 KiB)
8 2017-02-17 --- Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w roku 2017 w toku
 • Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w roku 2017 (PDF, 634.3 KiB)
9 2016-04-15 2016-10-20 11:00:00 Budowa południowej obwodnicy miasta w ciągu drogi krajowej w toku
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 186.1 KiB)
 • załączniki nr 1-9 do ogłoszenia (PDF, 105.9 KiB)
 • załączniki nr 1-9 do ogłoszenia - wersja edytowalna (DOC, 228.5 KiB)
 • ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (PDF, 235.3 KiB)
 • odwołanie do treści SIWZ z wezwaniem do przyłączenie (ZIP, 11.3 MiB)
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu