ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2017-04-12 2017-04-21 10:00:00 Bieżące utrzymanie wód płynących (Wp) i rowów (w). w toku
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 95.1 KiB)
 • SIWZ (PDF, 373.5 KiB)
 • Załaczniki do SIWZ nr I.1,I.2,II.1,III.1-III.3 wersja edytowalna (DOC, 121.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 168.8 KiB)
2 2017-04-06 2017-04-20 10:00:00 Nadzór inwestorski nad Rewitalizacją parku Winnego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej na terenie Miasta Zielona Góra w toku
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 122.4 KiB)
 • SIWZ (PDF, 382.2 KiB)
 • załączniki nr I.1-I.2, II.1, III.1 - III.3 do SIWZ - wersja edytowalna (DOC, 288.5 KiB)
 • załącznik nr I.5 do SIWZ (PDF, 12.2 MiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 177.9 KiB)
3 2017-04-03 2017-04-20 10:00:00 Wykonanie dokumentacji projektowej – Rewitalizacja Parku w Zatoniu w ramach projektu „Zachowanie i wykorzystanie historycznych krajobrazów parkowych w Branitz i Zatoniu” w toku
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 140.9 KiB)
 • SIWZ (PDF, 608 KiB)
 • Załączniki do SIWZ nr I.1, II.2, II.1, III.1-III.4- wersja elektroniczna (DOC, 240.5 KiB)
 • Załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 257.6 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 152.3 KiB)
4 2017-03-03 2017-04-13 10:00:00 Usługa w zakresie udostępnienia i przeprowadzenia diagnozy indywidualnych potrzeb rozwojowych, edukacyjnych oraz predyspozycji zawodowych ucznia – Indywidualny Plan Działania (IPD) na mobilnej platformie distance learning z kodami dostępu dla każdego z 3500 uczniów w ramach projektu pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Mieście Zielona Góra – projekty realizowane poza formułą ZIT”. w toku
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 150.7 KiB)
 • SIWZ (PDF, 395.6 KiB)
 • Załącznik nr I.2 do SIWZ (DOC, 188 KiB)
 • Instrukcja wypełnienia JEDZ według UZP (PDF, 1.2 MiB)
 • Załączniki do SIWZ od nr I.1, II.1, III.1-III.5- wersja edytowalna (DOC, 199.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 261.8 KiB)
5 2017-03-01 2017-04-28 10:00:00 „Zagospodarowanie Placu Teatralnego i Placu Matejki w Zielonej Górze” w ramach zadania pn.: Rewitalizacja obszarów miejskich na terenie miejskiego obszaru funkcjonalnego Zielonej Góry – Miasto Zielona Góra, w ramach projektu pn.: Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej na terenie Miasta Zielona Góra. w toku
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 126.9 KiB)
 • SIWZ (PDF, 423 KiB)
 • Załącznik nr I.2 do SIWZ (JEDZ) (DOC, 821.5 KiB)
 • JEDZ - instrukcja wypełnienia (PDF, 1.1 MiB)
 • Załącznik I.3. do SIWZ (PFU) (ZIP, 75.2 MiB)
 • Załaczniki do SIWZ nr I.1,II.1,III.1-III.5 wersja edytowalna (DOC, 735.5 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania (PDF, 955.6 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ (PDF, 35.4 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 50.8 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ (2) (PDF, 55.7 KiB)
 • Załącznik nr I.3 do SIWZ - uzupełnienie (PDF, 391.9 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania (2) (PDF, 362.6 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ (3) (PDF, 33.3 KiB)
 • Załącznik nr I.3 do SIWZ-uzupełnienie 2 (PDF, 26.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 254.9 KiB)
6 2017-02-17 2017-04-20 10:00:00 Budowa systemu monitoringu Miasta dla podobszaru A i D w ramach zadania pn.:” Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej na terenie Miasta Zielona Góra” w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rewitalizacja obszarów miejskich na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry- Miasto Zielona Góra”. w toku
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 120.1 KiB)
 • SIWZ (PDF, 544.6 KiB)
 • Załącznik nr I.2 do SIWZ (DOC, 188 KiB)
 • Instrukcja wypełnienia JEDZ według UZP (PDF, 1.2 MiB)
 • Załączniki do projektu umowy od nr 3 do 7 (PDF, 59.3 KiB)
 • Załączniki do SIWZ nr I.1, II.1, III.1-III.6- wersja edytowlana (DOC, 271 KiB)
 • Załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 6.2 MiB)
 • Załącznik nr I.6 do SIWZ (DOCX, 32.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (1) (PDF, 44.4 KiB)
 • Modyfikacja treści SIWZ (1) (PDF, 47.5 KiB)
 • Załącznik nr III.4 do SIWZ- po zmianie (DOC, 41.5 KiB)
 • Pytania do SIWZ z wyjaśnieniami (1) (PDF, 47.7 KiB)
 • Pytania do SIWZ z wyjaśnieniami (2) (PDF, 48.4 KiB)
 • Modyfikacja treści SIWZ (2) (PDF, 41.2 KiB)
 • plik- Program Funkcjonalno-Użytkowy - po zmianie (1) (PDF, 2.4 MiB)
 • Informacja o wniesieniu odwołania (PDF, 42.3 KiB)
 • Treść odwołania (PDF, 9.3 MiB)
 • Pytania do SIWZ z wyjaśnieniami (3) (PDF, 86.1 KiB)
 • Pytania do SIWZ z wyjaśnieniami (4) (PDF, 45.8 KiB)
 • Pytania do SIWZ z wyjaśnieniami (5) (PDF, 45.3 KiB)
 • Pytania do SIWZ z wyjaśnieniami (6) (PDF, 55.4 KiB)
 • Pytania do SIWZ z wyjaśnieniami (7) (PDF, 91.5 KiB)
 • Pytania do SIWZ z wyjaśnieniami (8) (PDF, 154 KiB)
 • Pytania do SIWZ z wyjaśnieniami (9) (PDF, 68.7 KiB)
 • Pytania do SIWZ z wyjaśnieniami (10) (PDF, 44.2 KiB)
 • Modyfikacja treści SIWZ (3) (PDF, 42.9 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (2) (PDF, 46.2 KiB)
 • SIWZ- po zmianie (1) (PDF, 574 KiB)
 • Załączniki do SIWZ nr I.1, II.1, III.1-III.6- po zmianie (1) wersja edytowlana (DOC, 273 KiB)
 • Załącznik nr I.5 do SIWZ- po zmianie (1) (ZIP, 17.3 MiB)
 • Pytania do SIWZ z wyjaśnieniami (11) (PDF, 45.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 300.8 KiB)
7 2017-02-17 --- Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w roku 2017 w toku
 • Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w roku 2017 (PDF, 634.3 KiB)
8 2017-02-03 2017-03-20 12:00:00 Budowa mostu przez rzekę Odrę wraz z budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 282 – Etap I Rozbudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 282 i 279 w Zielonej Górze ul. Racula – Głogowska (DW 282 od km 10+590 do km 10+870) w toku
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 119.8 KiB)
 • SIWZ (PDF, 465.1 KiB)
 • Załączniki do SIWZ nr I.1, II.1, III.1-III.4- wersja edytowalna (DOC, 244.5 KiB)
 • Instrukcja wypełnienia JEDZ według UZP (PDF, 1.2 MiB)
 • Załącznik nr I.2 do SIWZ (DOC, 188.5 KiB)
 • Załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 315.2 MiB)
 • Pytania do SIWZ z wyjaśnieniem (1) (PDF, 70 KiB)
 • Pytania do SIWZ z wyjaśnieniem (2) (PDF, 52.4 KiB)
 • Pytania do SIWZ z wyjaśnieniem (3) (PDF, 51.6 KiB)
 • Modyfikacja treści SIWZ (1) (PDF, 49 KiB)
 • Załącznik nr I.6 do SIWZ- przedmiary robót (w celach pomocniczych) (XLS, 156.5 KiB)
 • Pytania do SIWZ z wyjaśnieniem (4) (PDF, 55.8 KiB)
 • Modyfikacja treści SIWZ (2) (PDF, 49.8 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (1) (PDF, 48.8 KiB)
 • Załącznik nr I.1 do SIWZ- po zmianie (DOC, 111.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 195.8 KiB)
9 2017-01-30 2017-04-20 10:00:00 Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej na terenie Miasta Zielona Góra z podziałem na dwa zadania: a) Zadanie 1: Zagospodarowanie terenu wzdłuż cieku wodnego Myszka – Gęśnik na cele parku miejskiego Park Odkrywców w Zielonej Górze; b) Zadanie 2: Zagospodarowanie terenu wokół Filharmonii Zielonogórskiej i iluminacja kościoła p.w. Matki Bożej Częstochowskiej; w ramach zadania pn. Rewitalizacja obszarów miejskich na terenie miejskiego obszaru funkcjonalnego Zielonej Góry – Miasto Zielona Góra. w toku
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 164.9 KiB)
 • SIWZ (PDF, 402.5 KiB)
 • Załączniki do SIWZ nr I.1, II.1, III.1-III.5 - wersja edytowalna (DOC, 269 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ- JEDZ (DOC, 230.5 KiB)
 • instrukcja wypełnienia JEDZ według UZP (PDF, 1.2 MiB)
 • Załączniki nr I.3.A- I.3.B do SIWZ (PDF, 230.5 KiB)
 • Załącznik nr I.4.A do SIWZ (ZIP, 165.8 MiB)
 • Załącznik nr I.4.B do SIWZ (ZIP, 20.4 MiB)
 • pytania (1) do SIWZ z wyjaśnieniem (PDF, 56.9 KiB)
 • pytania (2) do SIWZ z wyjaśnieniem (PDF, 258.3 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie (1) ogłoszenia o zamówieniu (PDF, 55 KiB)
 • zmiana (1) SIWZ (PDF, 59.1 KiB)
 • Załączniki nr I.3.A- I.3.B do SIWZ - po zmianie (PDF, 231.1 KiB)
 • pytania (5) do SIWZ z wyjaśnieniem (PDF, 61.3 KiB)
 • pytania (4) do SIWZ z wyjaśnieniem (PDF, 145.2 KiB)
 • pytania (3) do SIWZ z wyjaśnieniem (PDF, 321.7 KiB)
 • pytania (6) do SIWZ z wyjaśnieniem (PDF, 145.8 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie (2) ogłoszenia o zamówieniu (PDF, 53.6 KiB)
 • zmiana (2) SIWZ (PDF, 61.2 KiB)
 • pytania (7) do SIWZ z wyjaśnieniem (PDF, 373.8 KiB)
 • pytania (8) do SIWZ z wyjaśnieniem (PDF, 708.7 KiB)
 • zmiana (3) SIWZ (PDF, 57.4 KiB)
 • załącznik nr I.4.B do SIWZ - uzupełnienie (PDF, 649.4 KiB)
 • pytania (9) do SIWZ z wyjaśnieniem (PDF, 56.6 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie (3) ogłoszenia o zamówieniu (PDF, 58 KiB)
 • zmiana (4) SIWZ (PDF, 62.8 KiB)
 • Załączniki nr I.3.A- I.3.B do SIWZ - po zmianie (2) (PDF, 231.2 KiB)
 • zmiana (5) SIWZ (PDF, 60.7 KiB)
 • pytanie 8.11 do SIWZ z wyjaśnieniem - sprostowanie (PDF, 54.4 KiB)
 • pytania (10) do SIWZ z wyjaśnieniem (PDF, 622 KiB)
 • pytania (11) do SIWZ z wyjaśnieniem (PDF, 69.6 KiB)
 • zmiana (6) SIWZ (PDF, 60 KiB)
 • załącznik nr I.4.A do SIWZ - uzupełnienie (PDF, 65 KiB)
 • załącznik nr I.4.B do SIWZ - uzupełnienie (2) (PDF, 1 MiB)
 • załącznik nr I.4.B do SIWZ - Wizualizacje i Elementy zagospodarowania (ZIP, 24.5 MiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 347.5 KiB)
10 2016-04-15 2016-10-20 11:00:00 Budowa południowej obwodnicy miasta w ciągu drogi krajowej w toku
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 186.1 KiB)
 • załączniki nr 1-9 do ogłoszenia (PDF, 105.9 KiB)
 • załączniki nr 1-9 do ogłoszenia - wersja edytowalna (DOC, 228.5 KiB)
 • ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (PDF, 235.3 KiB)
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu