ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2018-11-26 2018-12-04 10:00:00 Serwis i konserwacja parkomatów Z-1 i Z-3, oraz prowadzenie Bazy Danych Parkomatów w ramach zadania: „Serwisowanie i konserwacja parkometrów w Strefie Płatnego Parkowana w Zielonej Górze oraz prowadzenie centralnej Bazy Danych Parkometrów” w toku
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 84.6 KiB)
 • SIWZ (PDF, 304.4 KiB)
 • Załączniki do SIWZ nr I.1, I.2, II.1, III.1-III.3- wersja edytowalna (DOC, 207.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 191.7 KiB)
2 2018-11-21 2018-11-30 10:00:00 Dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni z branży budowlanej w ramach projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Mieście Zielona Góra – projekty realizowane poza formułą ZIT w toku
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 141.8 KiB)
 • SIWZ (PDF, 282.4 KiB)
 • załączniki nr I.3.I - I.3.II do SIWZ (PDF, 163 KiB)
 • załączniki nr I.4.I - I.4.II do SIWZ (PDF, 111.7 KiB)
 • załączniki nr I.4.I - I.4.II do SIWZ - wersja edytowalna (DOC, 286.5 KiB)
 • załączniki nr I.5.I - I.5.II do SIWZ (PDF, 190.5 KiB)
 • załączniki nr I.1-I.2, II.1, III.1-III.2 do SIWZ - wersja edytowalna (DOC, 202 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 370.8 KiB)
3 2018-11-21 2018-11-29 10:00:00 Dostawa sprzętu komputerowego dla Miasta Zielona Góra w toku
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 75.1 KiB)
 • SIWZ (PDF, 316.7 KiB)
 • Załączniki do SIWZ nr I.1, I.2, II.1, III.1-III.2- wersja edytowalna (DOC, 139.5 KiB)
 • Pytania do SIWZ z wyjaśnieniem (1) (PDF, 34 KiB)
 • Modyfikacja treści SIWZ (1) (PDF, 63.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 242.4 KiB)
4 2018-11-19 2018-11-28 10:00:00 Pełnienie funkcji koordynatora szkolnego projektu pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Mieście Zielona Góra – projekty realizowane poza formułą ZIT” w toku
 • Ogłoszenie (PDF, 151.1 KiB)
 • SIWZ (PDF, 539.5 KiB)
 • Załączniki edytowalne do SIWZ - Nr I.1, I.2, II.1, III.1, III.2, III.3 (DOC, 283.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 437.5 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty dla cz. VI (PDF, 55.7 KiB)
5 2018-10-24 --- Obsługa systemu wypożyczalni rowerów na terenie Miasta Zielona Góra. w toku
 • Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante (PDF, 40.2 KiB)
6 2018-10-23 2018-11-08 10:00:00 Wykonanie w trybie „zaprojektuj i wybuduj” zadania inwestycyjnego pn.: „Remont i przebudowa części pomieszczeń w budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 3 „Ekonomik” w Zielonej Górze” mających na celu zmianę profilu nauczania i poszerzenie oferty dydaktycznej. Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi 9 „Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020” w ramach Działania 9.3. „Rozwój infrastruktury edukacyjnej”, Poddziałanie 9.3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej – projekty realizowane poza formuła ZIT. w toku
 • Ogłoszenie (PDF, 301.1 KiB)
 • SIWZ (PDF, 827.7 KiB)
 • Załączniki edytowalne do SIWZ - Nr I.1, I.2, II.1, III.1, III.2, III.3, III.4 (DOC, 673.5 KiB)
 • Załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 75 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 311.8 KiB)
7 2018-10-17 2018-12-07 10:00:00 Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem dla zadania Budowa południowej obwodnicy miasta Zielona Góra w ciągu drogi krajowej w toku
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 432.3 KiB)
 • ogłoszenie o zamówieniu wysłane 15.10.2018 r. do publikacji w DZ.U.U.E. (PDF, 123.2 KiB)
 • ogłoszenie o zamówieniu opublikowane 19.10.2018 r. w DZ.U.U.E (PDF, 116 KiB)
 • SIWZ (PDF, 1 MiB)
 • załącznik nr I.2 do SIWZ (ZIP, 89.4 KiB)
 • instrukcja składania i wypełnienia JEDZ wg UZP (ZIP, 1020.6 KiB)
 • załącznik nr I.3 do SIWZ (PDF, 438.3 KiB)
 • załącznik nr I.3.A do SIWZ (ZIP, 1.1 GiB)
 • załącznik nr I.3.B do SIWZ (ZIP, 1.6 MiB)
 • załącznik nr I.3.C do SIWZ (ZIP, 61.1 MiB)
 • załączniki nr I.1, II.1, III.1-III.4 do SIWZ - wersja edytowalna (DOC, 1015.5 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie (1) ogłoszenia o zamówieniu (PDF, 461.8 KiB)
 • zmiana (1) SIWZ (PDF, 331.5 KiB)
 • SIWZ - po zmianie (1) (PDF, 1.1 MiB)
 • załączniki nr I.1, II.1, III.1-III.4 do SIWZ- po zmianie (1) - wersja edytowalna (DOCX, 437.1 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie (2) ogłoszenia o zamówieniu wysłane 14.11.2018 r. do publikacji w DZ.U.U.E. (PDF, 72.9 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie (2) ogłoszenia o zamówieniu opublikowane 17.11.2018 r. w DZ.U.U.E. (PDF, 69.9 KiB)
 • pytania (1) do treści SIWZ z wyjaśnieniem (PDF, 362.9 KiB)
 • zmiana (2) SIWZ (PDF, 358.5 KiB)
 • załącznik nr I.3 do SIWZ- po zmianie (2) (PDF, 446.4 KiB)
 • załącznik nr I.4 do SIWZ- po zmianie (2) (PDF, 672.7 KiB)
 • pytania (2-4) do treści SIWZ z wyjaśnieniem (PDF, 358.1 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie (3) ogłoszenia o zamówieniu wysłane 29.11.2018 r. do publikacji w DZ.U.U.E. (PDF, 70.1 KiB)
 • zmiana (3) SIWZ (PDF, 361.4 KiB)
 • załącznik nr I.3 do SIWZ- po zmianie (3) (PDF, 445.2 KiB)
 • załącznik nr I.4 do SIWZ- po zmianie (3) (PDF, 710.8 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie (3) ogłoszenia o zamówieniu opublikowane 01.12.2018 r. w DZ.U.U.E. (PDF, 66 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 531.8 KiB)
8 2018-10-11 --- Usługi w zakresie utrzymania i konserwacji oświetlenia drogowego zlokalizowanego na terenie Miasta Zielona Góra w okresie 01.12. 2018 r. – 30.11. 2021 r. w toku
 • Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante (PDF, 45.6 KiB)
9 2018-02-08 --- Zakup, dostawa i montaż wyposażenia dla zadania: Przebudowa i rozbudowa budynku na potrzeby Młodzieżowego Centrum Kultury i Edukacji DOM HARCERZA - sprzęt multimedialny – zadanie nr 1 w toku
 • ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante (PDF, 65.4 KiB)
10 2018-02-08 --- Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w roku 2018 w toku
 • Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w roku 2018 (PDF, 994.5 KiB)
11 2017-02-17 --- Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w roku 2017 w toku
 • Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w roku 2017 (PDF, 634.3 KiB)
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu