ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2019-08-09
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
Likwidacja magazynu odpadów niebezpiecznych w Przylepie
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Informacja o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego (PDF, 294.5 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2019-08-06
Termin składania ofert / wniosków
2019-08-14 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: Modernizacja drogi gminnej nr 007208F Barcikowiczki – Kiełpin w ramach zadania inwestycyjnego: „Budowa i przebudowa dróg gminnych w sołectwie Barcikowice”
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 145.3 KiB)
 • SIWZ (PDF, 379.5 KiB)
 • załączniki nr I.1-I.2, II.1, III.1-III.2 do SIWZ - wersja edytowalna (DOC, 175.5 KiB)
 • załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 62.9 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 466.2 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2019-08-02
Termin składania ofert / wniosków
2019-08-13 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup sprzętu do diagnostyki zwierząt w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Zielonej Górze
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 93.8 KiB)
 • SIWZ (PDF, 604.5 KiB)
 • Załączniki do SIWZ - wersja edytowalna (DOC, 182.5 KiB)
 • Odpowiedź na pytanie do SIWZ (PDF, 40.2 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 467.7 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2019-07-31
Termin składania ofert / wniosków
2019-08-19 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Program budowy miejsc parkingowych
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 285.3 KiB)
 • SIWZ (PDF, 459.2 KiB)
 • Załączniki nr I.1,I.2,II.1,III.1-III.4 do SIWZ wer.edyt. (DOC, 146.5 KiB)
 • Załacznik nr I.4 do SIWZ - Dokumentacja (ZIP, 39.3 MiB)
 • Załącznik nr I.5 do SIWZ - Kosztorysy (ZIP, 111.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 313.2 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2019-07-25
Termin składania ofert / wniosków
2019-08-09 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Odwilgocenie Domu Samotnej Matki
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 272 KiB)
 • SIWZ (PDF, 374.5 KiB)
 • Zał. nr I.5 do SIWZ (ZIP, 18.9 MiB)
 • Zał. nr. I.1,I.2,II.1,III.1,III.2 do SIWZ wer.edyt. (DOC, 102 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 340 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2019-07-24
Termin składania ofert / wniosków
2019-08-09 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa chodnika szer.1,20 na ul. Królewny Śnieżki i Bolka i Lolka + wymiana płyt ażurowych na w/w ulicy.
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 881.9 KiB)
 • SIWZ (PDF, 379.5 KiB)
 • Załączniki edytowalne do SIWZ - nr I.1, I.1a, I.2, II.1,III.1, III.2 (DOC, 208.5 KiB)
 • Załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 4.5 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 391.5 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2019-07-17
Termin składania ofert / wniosków
2019-08-08 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa sprzętu komputerowego dla miasta Zielona Góra.
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 852.9 KiB)
 • SIWZ (PDF, 408.8 KiB)
 • Załączniki edytowalne do SIWZ - Nr I.1, I.2, II.1, III.1, III.2. (DOC, 120.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 60.8 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ (PDF, 34.6 KiB)
 • Pytania z odpowiedziami 1 (PDF, 92 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 (PDF, 60.8 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ nr 2 (PDF, 35 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR I.3 do SIWZ - po zmianie (PDF, 136 KiB)
 • Pytania z odpowiedziami 2 (PDF, 109.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 385.6 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2019-07-17
Termin składania ofert / wniosków
2019-07-29 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni mechanicznej w ramach projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Mieście Zielona Góra – projekty realizowane poza formułą ZIT
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 138.6 KiB)
 • SIWZ (PDF, 291.4 KiB)
 • załączniki I.3.I - I.3.III do SIWZ (PDF, 159.7 KiB)
 • załączniki nr I.4.I - I.4.III do SIWZ (PDF, 99.7 KiB)
 • załączniki nr I.4.I - I.4.III do SIWZ - wersja edytowalna (DOC, 137.5 KiB)
 • załączniki nr I.5.I - I.5.III do SIWZ (PDF, 266.8 KiB)
 • załaczniki nr I.1-I.2, II.1, III.1-III.2 do SIWZ - wersja edytowalna (DOC, 212.5 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 392.3 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert - sprostowanie (PDF, 495.4 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2019-07-05
Termin składania ofert / wniosków
2019-07-22 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Modernizacja infrastruktury krytycznej – OSP Sucha.
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 91.5 KiB)
 • SIWZ (PDF, 673.3 KiB)
 • Załaczniki do SIWZ w wersji edytowalnej (DOC, 114 KiB)
 • Załącznik I.5 do SIWZ - dokumentacja projektowa (ZIP, 297.8 MiB)
 • Pytania do SIWZ wraz z wyjaśnieniami + modyfikacja (PDF, 92 KiB)
 • załącznik nr I.4 do SIWZ - po zmianie (1) (PDF, 194.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 216.3 KiB)
 • informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 116 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 47.6 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2019-07-03
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla punktów poboru energii elektrycznej obsługiwanych przez Urząd Miasta Zielona Góra w okresie od dnia zawarcia umowy na czas nieokreślony
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy (PDF, 49.4 KiB)
Lp 11
Data ogłoszenia
2019-06-13
Termin składania ofert / wniosków
2019-06-25 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Budowa dróg wewnętrznych na Chynowie” – ul. Waniliowa
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 81.8 KiB)
 • SIWZ (PDF, 620.1 KiB)
 • Załączniki do SIWZ w formie edytowalnej (DOC, 110 KiB)
 • Załącznik I.5. do SIWZ - dokumentacja projektowa (ZIP, 15.5 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 336.3 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 118.6 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 43.9 KiB)
Lp 12
Data ogłoszenia
2019-05-24
Termin składania ofert / wniosków
2019-06-10 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Budowa dróg wewnętrznych na Chynowie” ul. Waniliowa
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 103 KiB)
 • SIWZ (PDF, 697.3 KiB)
 • Załącznik I.5. do SIWZ - dokumentacja projektowa (ZIP, 15.6 MiB)
 • Załączniki w formie edytowalnej (DOC, 111 KiB)
 • Pytania do SIWZ z wyjaśnieniami (1) (PDF, 91.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 436.2 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 128.3 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 54.2 KiB)
Lp 13
Data ogłoszenia
2019-05-22
Termin składania ofert / wniosków
2019-06-11 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Modernizacja boiska sportowego przy ul. Lisiej Zielona Góra - ul. Lisia, teren działek nr 156/6 i 357/4, obręb 19.
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 104.6 KiB)
 • SIWZ (PDF, 642.3 KiB)
 • Załącznik do SIWZ I.5. - dokumentacja projektowa (ZIP, 19.7 MiB)
 • Załączniki w wersji edytowalnej (DOC, 110 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 35.1 KiB)
 • Pytania do SIWZ z wyjaśnieniami (1) (PDF, 101 KiB)
 • Pytania do SIWZ z wyjaśnieniami (2) (PDF, 95.9 KiB)
 • Pytania do SIWZ z wyjaśnieniami (3) (PDF, 181 KiB)
 • Zmiana (1) (PDF, 96.4 KiB)
 • załącznik nr I.3. do SIWZ - po zmianie (1) (PDF, 142.5 KiB)
 • załącznik nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia I.3. - po zmianie (1) (PDF, 123.6 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (2) (PDF, 21.6 KiB)
 • Informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 364.2 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 118 KiB)
 • Ogłoszenie o udzileniu zamówienia (PDF, 45.7 KiB)
Lp 14
Data ogłoszenia
2019-02-18
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w roku 2019
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w roku 2019 (PDF, 1.4 MiB)
Lp 15
Data ogłoszenia
2018-02-08
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup, dostawa i montaż wyposażenia dla zadania: Przebudowa i rozbudowa budynku na potrzeby Młodzieżowego Centrum Kultury i Edukacji DOM HARCERZA - sprzęt multimedialny – zadanie nr 1
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante (PDF, 65.4 KiB)
Lp 16
Data ogłoszenia
2018-02-08
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w roku 2018
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w roku 2018 (PDF, 994.5 KiB)
Lp 17
Data ogłoszenia
2017-02-17
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w roku 2017
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w roku 2017 (PDF, 634.3 KiB)