ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2017-08-07 2017-08-22 10:00:00 Wymiana nawierzchni ze sztucznej trawy na boisku wielofunkcyjnym przy Szkole w Zielonej Górze przy ul. Świętej Kingi 1. w toku
 • Ogłoszenie (PDF, 109.7 KiB)
 • Załączniki edytowalne do SIWZ - nr I.1, I.2, II.1, III.1, III.2, III.3, III.4. (DOC, 191 KiB)
 • SIWZ (PDF, 455.8 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 31.3 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ-1 (PDF, 35.8 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 145.1 KiB)
2 2017-08-07 2017-08-22 10:00:00 Remonty dróg gruntowych w toku
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 99.6 KiB)
 • SIWZ (PDF, 1.1 MiB)
 • Załaczniki do SIWZ nr I.1,I.2,II.1,III.1-III.5 wersja edytowalna (DOC, 172 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 137.3 KiB)
3 2017-07-27 2017-08-18 10:00:00 Wykonanie dokumentacji projektowej „Rozbudowa ulicy Zacisze na odcinku od ul. Aleja Wojska Polskiego do ul. Prostej w Zielonej Górze” wraz z nadzorem autorskim w ramach zadania dokumentacja budowlana (drogi powiatowe). w toku
 • Ogłoszenie (PDF, 146 KiB)
 • SIWZ (PDF, 531.2 KiB)
 • Załączniki do SIWZ edytowalne - nr I.1, I.2, II.1., III.1., III.2., III.3, III.4. (DOC, 219.5 KiB)
 • Zmiana ogłoszenia (PDF, 33.6 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ - 1 (PDF, 35.6 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania (PDF, 44 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 76.7 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ (PDF, 59 KiB)
 • załącznik nr I.3 do SIWZ - po zmianie. (PDF, 149.9 KiB)
 • załącznik nr I.4 do SIWZ - po zmianie. (PDF, 124.2 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 205.5 KiB)
 • Poprawiona informacja z otwarcia ofert (PDF, 241.6 KiB)
4 2017-07-24 2017-08-09 10:00:00 Budowa stołówki w III Liceum Ogólnokształcącym w toku
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 116.5 KiB)
 • SIWZ (PDF, 398 KiB)
 • Załaczniki do SIWZ nr I.1,I.2,II.1,III.1-III.5 wer.edyt. wersja edytowalna (DOC, 154.5 KiB)
 • Zał. I.4 do SIWZ -PFU (ZIP, 31.2 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 142.8 KiB)
5 2017-06-29 2017-07-10 10:00:00 Nadzór inwestorski – Udostępnianie zasobów przyrodniczych i terenów rekreacyjnych w Zielonej Górze – Park w Kiełpinie w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Udostępnianie zasobów przyrodniczych i terenów rekreacyjnych w Zielonej Górze. w toku
 • Ogłoszenie (PDF, 98.8 KiB)
 • SIWZ (PDF, 374.3 KiB)
 • Załącznik nr I.5 do SIWZ (PDF, 13.6 MiB)
 • Załączniki do SIWZ edytowalne Nr- I.1,I.2, II.1, III.1, III.2, III.3, III.4 (DOC, 187 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 176.3 KiB)
6 2017-06-29 2017-07-07 10:00:00 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku na potrzeby Młodzieżowego Centrum Kultury i Edukacji „Dom Harcerza” rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 139.7 KiB)
 • SIWZ (PDF, 420.1 KiB)
 • Załączniki do SIWZ nr I.1,1.2,II.1, III.1 - III.4 wer.edyt. (DOC, 181 KiB)
 • Załącznik nr I.5 do SIWZ - PFU (ZIP, 67.2 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 263.2 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 35.1 KiB)
7 2017-06-23 2017-07-11 10:00:00 Budowa hali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej (Ochla) rozstrzygnięty
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 106.6 KiB)
 • SIWZ (PDF, 400.8 KiB)
 • załącznik nr I.5. do SIWZ (ZIP, 25.7 MiB)
 • załączniki nr I.1-I.2, II.1, III.1 - III.4 do SIWZ - wersja edytowalna (DOC, 362 KiB)
 • Pytania do SIWZ z wyjaśnieniami (1) (PDF, 103.1 KiB)
 • Pytania do SIWZ z wyjaśnieniami (2) (PDF, 35.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 158.7 KiB)
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 34 KiB)
8 2017-06-21 2017-06-30 10:00:00 Zakup, dostawa i montaż wyposażenia w celu utworzenia nowych miejsc w Miejskim Przedszkolu nr 18 przy ul. St. Moniuszki 16 w Zielonej Górze z podziałem na części – liczba części 5 rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 129.8 KiB)
 • SIWZ (PDF, 277.5 KiB)
 • Załaczniki do SIWZ nr I.1,I.2.,II.1,III.1,iIII.2 wer.edyt. wersja edytowalna (DOC, 118.5 KiB)
 • Zał. I.3.1. do SIWZ-Zadanie 1-Tabele-meble i wyposażenie (DOC, 1.3 MiB)
 • Zał. I.3.2. do SIWZ-Zadanie 2-Tabele- wyposażenie kuchni (DOC, 1.4 MiB)
 • Zał. I.3.3. do SIWZ-Zadanie 3-Tabele-szatnia i zaplecze (DOC, 392 KiB)
 • Zał. I.3.4. do SIWZ-Zadanie 4-Tabele-sprzęt biurowo-komputerowy (DOC, 889 KiB)
 • Zał. I.3.5. do SIWZ-Zadanie 5-Tabele- pomoce dydaktyczne i zabawki (DOC, 9.9 MiB)
 • Odpowiedzi na pytania (PDF, 271.5 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ (PDF, 33.9 KiB)
 • Załącznik nr I.3.1. (poz. 1 i 2) po zmianie (DOC, 1.8 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 619.6 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 65.7 KiB)
 • Informacja o zawarciu umowy (PDF, 58.3 KiB)
9 2017-06-20 2017-07-06 10:00:00 Rozbudowa infrastruktury społecznej z przeznaczeniem na świadczenie usług rehabilitacyjnych, opiekuńczych oraz mieszkania chronione w Zielonej Górze unieważniony
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 141 KiB)
 • SIWZ (PDF, 458.9 KiB)
 • załącznik nr I.5. do SIWZ (ZIP, 41.6 MiB)
 • załączniki nr I.1-I.2, II.1, III.1-III.5 do SIWZ - wersja edytowalna (DOC, 274.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 146.2 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (PDF, 63.5 KiB)
10 2017-06-20 2017-07-06 09:30:00 Remonty fragmentów jezdni ulic. rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie (PDF, 108.5 KiB)
 • SIWZ (PDF, 393.6 KiB)
 • Załącznik nr I.5 do SIWZ (PDF, 925.2 KiB)
 • Załączniki edytowalne do SIWZ - Nr I.1, I.2, I.3, II.1, III.1, III.2, III.3, III.4 (DOC, 248.5 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ (PDF, 32.8 KiB)
 • Załacznik Nr I.2 do SIWZ po zmianie (DOC, 145.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 185.7 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 33.6 KiB)
 • Informacja o zawarciu umowy (PDF, 41.3 KiB)
11 2017-06-08 2017-06-19 10:00:00 „Opracowanie mapy akustycznej miasta Zielona Góra.” rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie (PDF, 93.6 KiB)
 • SIWZ (PDF, 417.3 KiB)
 • Załączniki edytowalne do SIWZ - NR I.1, I.2, II.1, III.1, III.2, III.3, III.4. (DOC, 205 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania (PDF, 34.3 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania (2) (PDF, 168.9 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania (3) (PDF, 120.2 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 138 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 33.4 KiB)
 • Informacja o zawarciu umowy (PDF, 42.2 KiB)
12 2017-06-07 2017-06-28 10:00:00 Rewitalizacja śródmieścia Zielonej Góry unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 131.1 KiB)
 • SIWZ (PDF, 445 KiB)
 • Załączniki do SIWZ nr I.1, I.2, II.1, III.1-III.5- wersja edytowalna (DOC, 256.5 KiB)
 • Załącznik nr I.4 do SIWZ (ZIP, 76.5 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 150.6 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (PDF, 56.5 KiB)
13 2017-06-06 2017-07-18 10:00:00 Zimowe utrzymanie nawierzchni dróg w ramach zadania „Bieżące Utrzymanie ulic Miasta” w toku
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 114 KiB)
 • SIWZ (PDF, 2 MiB)
 • Załaczniki do SIWZ nr I.1,I.3.1-I.3.6,II.1,III.1-III.8 wer.edyt. wersja edytowalna (DOC, 729.5 KiB)
 • Załącznik nr I.2 do SIWZ (JEDZ) (DOC, 209.5 KiB)
 • JEDZ - instrukcja wypełnienia (PDF, 1.1 MiB)
 • Modyfikacja SIWZ (PDF, 39.7 KiB)
 • Załącznik nr I.5.3. do SIWZ -po zmianie (XLS, 35 KiB)
 • Załącznik nr I.6.3. do SIWZ - po zmianie (DOC, 121 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 34.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 442.1 KiB)
14 2017-05-26 2017-07-06 10:00:00 Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Miasto Zielona Góra” - część centralna, w ramach zadania pn. „Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Miasto Zielona Góra”. rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie (PDF, 164.2 KiB)
 • SIWZ (PDF, 531.7 KiB)
 • Załączniki edytowalne do SIWZ - Zał. I.1, II.1, III.1, III.2, III.3, III.4, III.5.doc (DOC, 263 KiB)
 • Załącznik nr I.2 do SIWZ-JEDZ (DOC, 190 KiB)
 • Instrukcja wypełniania JEDZ (PDF, 1.2 MiB)
 • Załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 23.6 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 167.9 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 51.6 KiB)
15 2017-05-26 2017-06-19 10:00:00 „Udostępnianie zasobów przyrodniczych i terenów rekreacyjnych w Zielonej Górze- teren pomiędzy ul. Salomei, Lechitów i Nową – etap III (ogrodzenie)” w ramach zadania pn. „Udostępnianie zasobów przyrodniczych i terenów rekreacyjnych w Zielonej Górze” rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 127.3 KiB)
 • SIWZ (PDF, 439.5 KiB)
 • Załączniki do SIWZ nr I.1, I.2, II.1, III.1-III.4- wersja edytowlana (DOC, 309.5 KiB)
 • Załącznik nr I.5 do SIWZ (PDF, 504.2 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (1) (PDF, 49.1 KiB)
 • Modyfikacja treści SIWZ (1) (PDF, 53.5 KiB)
 • Załącznik nr I.3 do SIWZ- po zmianie (1) (PDF, 62.5 KiB)
 • Pytania do SIWZ z wyjaśnieniami (1) (PDF, 54.1 KiB)
 • Pytania do SIWZ z wyjaśnieniami (2) (PDF, 52.7 KiB)
 • Modyfikacja treści SIWZ (2) (PDF, 50 KiB)
 • załącznik nr I.1 do SIWZ – po zmianie (PDF, 61.1 KiB)
 • załącznik nr I.1 do SIWZ – po zmianie- wersja edytowalna (DOC, 158 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 194.9 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 50.2 KiB)
 • Informacja o zawarciu umowy (PDF, 54.3 KiB)
16 2017-05-26 2017-06-05 10:00:00 Bieżące utrzymanie wód płynących (Wp) i rowów (w) w cyklu trzech lat tj. w 2017 r., 2018 r., 2019 r. rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 119 KiB)
 • SIWZ (PDF, 370 KiB)
 • Załaczniki do SIWZ nr I.1,I.2,II.1,III.1-III.3 wersja edytowalna (DOC, 118 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 163.1 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 40 KiB)
 • Informacja o zawarciu umowy (PDF, 39.2 KiB)
17 2017-05-23 2017-06-08 10:00:00 Budowa hali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej (Ochla) unieważniony
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 106.4 KiB)
 • SIWZ (PDF, 401.6 KiB)
 • załączniki nr I.1-I.2, II.1, III.1-III.4 do SIWZ - wersja edytowalna (DOC, 215 KiB)
 • załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 25.7 MiB)
 • pytania (1) do SIWZ z wyjaśnieniem (PDF, 33.3 KiB)
 • zmiana (1) SIWZ (PDF, 32.5 KiB)
 • załącznik nr I.3 do SIWZ - inwentaryzacja drzew do usunięcia (PDF, 3.9 MiB)
 • pytania (2) do SIWZ z wyjaśnieniem (PDF, 33.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 237.6 KiB)
 • ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (PDF, 35.6 KiB)
18 2017-05-18 2017-06-02 10:00:00 Naprawa, konserwacja i malowanie urządzeń małej architektury. Remonty ciągów pieszych i schodów na terenach zieleni miejskiej i mienia komunalnego. rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 111.6 KiB)
 • SIWZ (PDF, 400.1 KiB)
 • Załączniki do SIWZ I.1,I.2,II.1,III.1-III.5 wer. edytowalna (DOC, 268 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 159.5 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 30.8 KiB)
 • Informacja o zawarciu umowy (PDF, 39.2 KiB)
19 2017-05-18 2017-05-26 10:00:00 Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Przebudowa ul. Bohaterów Westerplatte w Zielonej Górze (na odcinku od ronda im. Michała Kaziowa do skrzyżowania z ulicą Kupiecką)” rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie (PDF, 116.5 KiB)
 • SIWZ (PDF, 354.6 KiB)
 • Załączniki edytowalne do SIWZ - I.1, I.2, II.1, III. 1, III.2, III.3, III.4 (DOC, 194.5 KiB)
 • Załacznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 212.6 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 29.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert. (PDF, 233.7 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. (PDF, 34.6 KiB)
 • Informacja o zawarciu umowy (PDF, 43.5 KiB)
20 2017-05-17 2017-06-02 10:00:00 Rozbudowa infrastruktury zdrowotnej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry – Miasto Zielona Góra unieważniony
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 136.1 KiB)
 • SIWZ (PDF, 454.1 KiB)
 • załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 41.6 MiB)
 • załączniki nr I.1-I.2, II.1, III.1-III.5 do SIWZ - wersja edytowalna (DOC, 274 KiB)
 • ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (PDF, 51.1 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu