ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2017-03-13 2017-03-23 10:00:00 Usługa w zakresie zarządzania projektem - Pełnienie funkcji koordynatora szkolnego projektu pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Mieście Zielona Góra – projekty realizowane poza formułą ZIT” w toku
 • SIWZ (PDF, 357.8 KiB)
 • Ogłoszenie (PDF, 414.2 KiB)
 • Załaczniki edytowalne do SIWZ - I.1,I.2,II.1, III.1, III.2, III.3 (DOC, 248 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 283.9 KiB)
2 2017-02-24 2017-03-10 10:00:00 „Usługa asysty technicznej i konserwacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania Miastem Otago” rozstrzygnięty
 • SIWZ (PDF, 1 MiB)
 • Ogłoszenie (PDF, 279.9 KiB)
 • Załączniki do SIWZ nr I.1, I.2, II.1, III.1, III.2 -wersja edytowalna (DOC, 161 KiB)
 • Pytania i odpowiedzi do SIWZ (PDF, 89.6 KiB)
 • Zmiana SIWZ (PDF, 54 KiB)
 • Załacznik I.4 do SIWZ-po zmianach (PDF, 198.3 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania 1 (PDF, 60.3 KiB)
 • Zmiana SIWZ-1 (PDF, 56.7 KiB)
 • załacznik nr I.4. po zmianach 06.03.2017 (PDF, 198.4 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 52.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 152.6 KiB)
 • Informacja o wyborze (PDF, 53.6 KiB)
3 2017-02-21 2017-03-10 10:00:00 Udostępnianie zasobów przyrodniczych i terenów rekreacyjnych w Zielonej Górze z podziałem na zadania: A) Zadanie 2: Udostępnianie zasobów przyrodniczych i terenów rekreacyjnych w Zielonej Górze – Park Sowińskiego; B) Zadanie 3: Udostępnianie zasobów przyrodniczych i terenów rekreacyjnych w Zielonej Górze - Park w sołectwie Ochla przy ulicy Ochla-Żagańska w toku
 • załączniki nr I.1-I.2, II.1, III.1-III.5 do SIWZ - wersja edytowalna (DOC, 301.5 KiB)
 • załącznik nr I.5.A do SIWZ (ZIP, 237.3 MiB)
 • załącznik nr I.5.B do SIWZ (ZIP, 54.8 MiB)
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 159.4 KiB)
 • załącznik nr I.3, I.4A - I.4.B do SIWZ (PDF, 289 KiB)
 • SIWZ (PDF, 400.7 KiB)
 • pytania (1) do SIWZ z wyjaśnieniem (PDF, 355 KiB)
 • pytania (2) do SIWZ z wyjaśnieniem (PDF, 106.3 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 313.1 KiB)
4 2017-02-17 --- Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w roku 2017 w toku
 • Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w roku 2017 (PDF, 634.3 KiB)
5 2017-02-13 2017-02-21 11:00:00 Asysta techniczna na oprogramowanie funkcjonujące w ramach specjalistycznego systemu GIS rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 98.9 KiB)
 • SIWZ (PDF, 414.4 KiB)
 • Załaczniki do SIWZ nr I.1-I.2,II.1,III.3-III.4 wersja edytowalna (DOC, 89.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 144.9 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 33.1 KiB)
6 2017-02-03 2017-03-20 12:00:00 Budowa mostu przez rzekę Odrę wraz z budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 282 – Etap I Rozbudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 282 i 279 w Zielonej Górze ul. Racula – Głogowska (DW 282 od km 10+590 do km 10+870) w toku
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 119.8 KiB)
 • SIWZ (PDF, 465.1 KiB)
 • Załączniki do SIWZ nr I.1, II.1, III.1-III.4- wersja edytowalna (DOC, 244.5 KiB)
 • Instrukcja wypełnienia JEDZ według UZP (PDF, 1.2 MiB)
 • Załącznik nr I.2 do SIWZ (DOC, 188.5 KiB)
 • Załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 315.2 MiB)
 • Pytania do SIWZ z wyjaśnieniem (1) (PDF, 70 KiB)
 • Pytania do SIWZ z wyjaśnieniem (2) (PDF, 52.4 KiB)
 • Pytania do SIWZ z wyjaśnieniem (3) (PDF, 51.6 KiB)
 • Modyfikacja treści SIWZ (1) (PDF, 49 KiB)
 • Załącznik nr I.6 do SIWZ- przedmiary robót (w celach pomocniczych) (XLS, 156.5 KiB)
 • Pytania do SIWZ z wyjaśnieniem (4) (PDF, 55.8 KiB)
 • Modyfikacja treści SIWZ (2) (PDF, 49.8 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (1) (PDF, 48.8 KiB)
 • Załącznik nr I.1 do SIWZ- po zmianie (DOC, 111.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 195.8 KiB)
7 2017-02-03 2017-02-14 09:00:00 Nadzór Inwestorski – Rozbudowa Hospicjum im. Lady Ryder of Warsaw w Zielonej Górze (przy ul. Zyty 26, działka nr 61/8 i nr 68/9, obręb 17) realizowana w ramach zadania pn.: „Rozbudowa Hospicjum im. Lady Ryder of Warsaw w Zielonej Górze” rozstrzygnięty
 • ogłoszenie (PDF, 304.9 KiB)
 • SIWZ (PDF, 377.1 KiB)
 • Załacznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 42.2 MiB)
 • Załączniki nr I.1,I.2,II.1,III.1,III.2,III.3,III.4 - wersja edytowalna (DOC, 196 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 326.6 KiB)
 • Informacja w wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 57.2 KiB)
 • Informacja o zawarciu umowy (PDF, 54.4 KiB)
8 2017-01-30 2017-02-13 12:00:00 Usługa asysty technicznej i konserwacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania Miastem „Otago”. unieważniony
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 93.7 KiB)
 • SIWZ (PDF, 292.1 KiB)
 • Załączniki do SIWZ nr I.1, I.2, II.1, III.1, III.2-wersja edytowalna (DOC, 145 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 30.3 KiB)
 • Zmiana SIWZ (PDF, 35 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania (PDF, 68.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 146.2 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania. (PDF, 31 KiB)
9 2017-01-25 2017-02-14 10:00:00 Zagospodarowanie parków i terenów zielonych na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry – Miasto Zielona Góra z podziałem na zadania: A) Zadanie 1: Udostępnianie zasobów przyrodniczych i terenów rekreacyjnych w Zielonej Górze – park przy ulicy Partyzantów; B) Zadanie 2: Udostępnianie zasobów przyrodniczych i terenów rekreacyjnych w Zielonej Górze – Park Sowińskiego; C) Zadanie 3: Udostępnianie zasobów przyrodniczych i terenów rekreacyjnych w Zielonej Górze - Park w sołectwie Ochla przy ulicy Ochla-Żagańska rozstrzygnięty
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 175.4 KiB)
 • SIWZ (PDF, 423 KiB)
 • załączniki nr I.3, I.4.A-I.4.C do SIWZ (PDF, 405.3 KiB)
 • załączniki nr I.1, I.2, II.1, III.1-III.5 do SIWZ - wersja edytowalna (DOC, 306 KiB)
 • załącznik nr I.5.A do SIWZ (ZIP, 39.2 MiB)
 • załącznik nr I.5.B do SIWZ (ZIP, 237.3 MiB)
 • załącznik nr I.5.C do SIWZ (ZIP, 54.8 MiB)
 • zmiana (1) SIWZ (PDF, 61.1 KiB)
 • załączniki nr I.3, I.4.A-I.4.C do SIWZ- po zmianie (PDF, 404.7 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie (1) ogłoszenia o zamówieniu (PDF, 133.2 KiB)
 • pytania (1) do SIWZ z wyjaśnieniem (PDF, 61.1 KiB)
 • pytania (2) do SIWZ z wyjaśnieniem (PDF, 73.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 315.6 KiB)
 • ogłoszenie o unieważnieniu postępowania dla zadania 2 i zadania 3 (PDF, 66.1 KiB)
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej dla zadania 1 (PDF, 64 KiB)
10 2017-01-23 2017-02-02 11:00:00 Nadzór inwestorski – Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Zielonej Górze – Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów ( ul. Lubuska 11, działka nr 383 /7, obręb 32 Zielona Góra ) realizowana w ramach zadania pn : „Termomodernizacja obiektów publicznych na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry – miasto Zielona Góra„ rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu. (PDF, 338.5 KiB)
 • SIWZ (PDF, 394.6 KiB)
 • Załacznik nr I.5A do SIWZ (PDF, 7.5 MiB)
 • Załacznik nr I.5B do SIWZ (PDF, 5.5 MiB)
 • Załączniki nr I.1,I.2,II.1,III.1,III.2,III.3,III.4 - wersja edytowalna (DOC, 238 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 288.4 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 57.7 KiB)
 • Informacja o zawarciu umowy (PDF, 55.4 KiB)
11 2017-01-16 2017-01-25 11:00:00 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Budowa ul. Aglomeracyjnej wraz ze ścieżkami rowerowymi rozstrzygnięty
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 129.6 KiB)
 • SIWZ (PDF, 434.3 KiB)
 • załączniki nr I.1-I.2, II.1, III.1-III.4 do SIWZ - wersja edytowalna (DOC, 274 KiB)
 • załącznik nr I.5.A do SIWZ (ZIP, 380.9 MiB)
 • załącznik nr I.5.B do SIWZ (ZIP, 44.1 MiB)
 • załącznik nr I.5.C do SIWZ (ZIP, 324.3 MiB)
 • załącznik nr I.5.D do SIWZ (ZIP, 5.9 MiB)
 • zmiana (1) SIWZ (PDF, 54.4 KiB)
 • załącznik nr I.5.B do SIWZ - uzupełnienie (PDF, 624.3 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 896.3 KiB)
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 60.4 KiB)
12 2017-01-13 2017-01-23 11:00:00 USŁUGA ASYSTY TECHNICZNEJ I KONSERWACJI ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA MIASTEM OTAGO unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 89.9 KiB)
 • SIWZ (PDF, 272 KiB)
 • Załączniki do SIWZ nr I.1, I.2, II, III.1, III.2 - OTAGO-wersja edytowalna (DOC, 142 KiB)
 • Pytania i odpowiedzi do SIWZ (PDF, 82.2 KiB)
 • Zmiana SIWZ (PDF, 32.3 KiB)
 • załącznik nr I.4 do SIWZ – po zmianie (PDF, 81 KiB)
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 35.2 KiB)
13 2017-01-03 2017-01-13 10:00:00 Wyceny nieruchomości (lokale mieszkalne i użytkowe, projekty wydzielenia lokali, szkice lokali),wyceny nieruchomości zabudowanych, niezabudowanych, odszkodowań i innych na 2017 rok z podziałem na 3 części rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 114.8 KiB)
 • SIWZ (PDF, 491.1 KiB)
 • Załaczniki do SIWZ od nr I.1,I.2, I.4A-4C, II.1, III.1-III.4- wersja edytowlana (DOC, 234 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 994.3 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej- część I i II (PDF, 40.6 KiB)
 • nformacja o wyborze oferty najkorzystniejszej- część III (PDF, 35.5 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu czynności wyboru oferty najkorzystniejszej- część III (PDF, 33.8 KiB)
 • Informacja o ponownym wyborze oferty najkorzystniejszej- część III (PDF, 35.5 KiB)
14 2016-12-14 2016-12-29 10:00:00 Płatne ogłoszenia prasowe w dzienniku o zasięgu wojewódzkim. rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 96.5 KiB)
 • SIWZ (PDF, 235.4 KiB)
 • Załączniki do SIWZ od nr I.1, I.2, II.1, III.1-III.2- wersja edytowlana (DOC, 143 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 30.9 KiB)
 • Modyfikacja treści SIWZ (PDF, 36.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 558.6 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 33.3 KiB)
 • Informacja o zawarciu umowy (PDF, 38 KiB)
15 2016-12-14 2016-12-27 11:00:00 Zakup paliw płynnych do środków transportu Urzędu Miasta Zielona Góra dokonywany w systemie bezgotówkowym na podstawie kart paliwowych rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 152.4 KiB)
 • SIWZ (PDF, 267.1 KiB)
 • Załaczniki do SIWZ nr I.1-I.2,II.1,III.1-III.3 wersja edytowalna (DOC, 147 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania (PDF, 34.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 464.6 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 33.9 KiB)
 • Informacja o zawarciu umowy (PDF, 36.3 KiB)
16 2016-12-14 2016-12-23 10:00:00 Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz paczek pocztowych, ich ewentualnych zwrotów - na potrzeby Urzędu Miasta Zielona Góra w 2017 r. rozstrzygnięty
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 99.8 KiB)
 • SIWZ (PDF, 307.4 KiB)
 • załączniki nr I.1-3, II.1, III.1-3 do SIWZ - wersja edytowalna (DOC, 287.5 KiB)
 • pytania (1) do SIWZ z wyjaśnieniem (PDF, 65 KiB)
 • zmiana (1) SIWZ (PDF, 33.5 KiB)
 • załącznik nr I.4 - I.5 do SIWZ - po zmianie (PDF, 86.4 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 307.3 KiB)
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 33.9 KiB)
 • informacja o zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego (PDF, 38.3 KiB)
17 2016-12-12 2017-02-14 10:00:00 „Rewitalizacja parku Winnego” w ramach projektu pn.: „Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej na terenie Miasta Zielona Góra” w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rewitalizacja obszarów miejskich na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry-Miasto Zielona Góra” w toku
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 124.6 KiB)
 • SIWZ (PDF, 450.1 KiB)
 • Załaczniki do SIWZ nr I.1-I.2,II.1,III.1-III.5 wersja edytowalna (DOC, 739.5 KiB)
 • Załącznik nr I.2 do SIWZ (JEDZ) (DOC, 820 KiB)
 • JEDZ - instrukcja wypełnienia (PDF, 1.2 MiB)
 • Załącznik nr I.4 do SIWZ (ZIP, 74.3 MiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu (PDF, 46 KiB)
 • zmiana SIWZ (PDF, 53.3 KiB)
 • załącznik nr I.1 do SIWZ - po zmianie (PDF, 55.7 KiB)
 • załącznik nr I.1 do SIWZ - po zmianie - wersja edytowalna (DOC, 153.5 KiB)
 • załącznik nr I.3 do SIWZ - po zmianie (PDF, 60.4 KiB)
 • załącznik nr I.5 do SIWZ - po zmianie (PDF, 135.7 KiB)
 • pytania (1,2,4) do SIWZ z wyjaśnieniem (PDF, 913.8 KiB)
 • pytania (3,5,6) do SIWZ z wyjaśnieniem (PDF, 78.8 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania (7-8) (PDF, 370.2 KiB)
 • Zmiana (2) SIWZ (PDF, 52 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (2) (PDF, 46.7 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania (9) (PDF, 33.9 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania (10) (PDF, 33.2 KiB)
 • Zmiana (3) SIWZ (PDF, 33.4 KiB)
 • Załącznik nr I.3 po zmianie (2) (PDF, 45 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 327.9 KiB)
18 2016-12-09 2017-01-30 10:00:00 Budowa ul. Aglomeracyjnej wraz ze ścieżkami rowerowymi oraz wykonanie sieci wodociągowej w ul. Aglomeracyjnej i ul. Stefana Batorego w Zielonej Górze rozstrzygnięty
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 100.7 KiB)
 • SIWZ (PDF, 437.1 KiB)
 • załącznik nr I.2 do SIWZ - JEDZ (DOC, 259 KiB)
 • instrukcja wypełnienia JEDZ wg UZP (PDF, 1.2 MiB)
 • załącznik nr I.3 do SIWZ (PDF, 165.1 KiB)
 • załaczniki nr I.1, II.1, III.1-4 do SIWZ - wersja edytowalna (DOC, 235 KiB)
 • załącznik nr I.5.A do SIWZ - Aglomeracyjna i Dworcowa (ZIP, 380.9 MiB)
 • załącznik nr I.5.B do SIWZ - kanał Łącza (ZIP, 44.1 MiB)
 • załącznik nr I.5.C do SIWZ - rondo (ZIP, 324.3 MiB)
 • załącznik nr I.5.D do SIWZ - wodociąg (ZIP, 35.2 MiB)
 • pytanie (1) do SIWZ z wyjaśnieniem (PDF, 49.7 KiB)
 • pytanie (1) do SIWZ z wyjaśnieniem - zmiana (PDF, 45.2 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie (1) ogłoszenia o zamówieniu (PDF, 58.4 KiB)
 • zmiana (1) SIWZ (PDF, 58.3 KiB)
 • załącznik nr I.3 do SIWZ - po zmianie (PDF, 165.4 KiB)
 • załącznik nr I.4 do SIWZ - po zmianie (PDF, 149.4 KiB)
 • załącznik nr I.6 do SIWZ - przedmiary robót (w celach pomocniczych) (ZIP, 5.1 MiB)
 • pytania (2-5) do SIWZ z wyjaśnieniem (PDF, 282.3 KiB)
 • informacja o wniesieniu odwołania (PDF, 50.1 KiB)
 • odwołanie SKANSKA (ZIP, 2.4 MiB)
 • pytania (6-9) do SIWZ z wyjaśnieniem (PDF, 811.5 KiB)
 • zmiana (2) SIWZ (PDF, 50 KiB)
 • załącznik nr I.3 do SIWZ - po zmianie (2) (PDF, 165.8 KiB)
 • załącznik nr I.4 do SIWZ - po zmianie (2) (PDF, 148 KiB)
 • pytanie (10) do SIWZ z wyjaśnieniem (PDF, 57.2 KiB)
 • pytania (12) do SIWZ z wyjaśnieniem (PDF, 54.8 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie (2) ogłoszenia o zamówieniu (PDF, 54.4 KiB)
 • zmiana (3) SIWZ (PDF, 53.2 KiB)
 • załącznik nr I.5.A do SIWZ - uzupełnienie (ZIP, 5.9 MiB)
 • załącznik nr I.4 do SIWZ - po zmianie (3) (PDF, 148 KiB)
 • zmiana (4) SIWZ (PDF, 49.4 KiB)
 • załącznik nr I.1 do SIWZ - po zmianie (PDF, 77.2 KiB)
 • załącznik nr I.1 do SIWZ - po zmianie - wersja edytowalna (DOC, 175.5 KiB)
 • załącznik nr I.4 do SIWZ - po zmianie (4) (PDF, 147.8 KiB)
 • pytania (13) do SIWZ z wyjaśnieniem (PDF, 50.7 KiB)
 • pytania (16) do SIWZ z wyjaśnieniem (PDF, 50.3 KiB)
 • zmiana (5) SIWZ (PDF, 49.4 KiB)
 • załącznik nr I.5.B do SIWZ - uzupełnienie (PDF, 624.3 KiB)
 • pytania (11) do SIWZ z wyjaśnieniem (PDF, 202.6 KiB)
 • zmiana (6) SIWZ (PDF, 49.7 KiB)
 • załącznik nr I.3 do SIWZ - po zmianie (3) (PDF, 169 KiB)
 • pytania (14, 15, 17) do SIWZ z wyjaśnieniem (PDF, 448.2 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 298.4 KiB)
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 59.5 KiB)
19 2016-12-09 2017-01-11 10:00:00 Udostępnianie zasobów przyrodniczych i terenów rekreacyjnych w Zielonej Górze - Park w Kiełpinie w ramach zadania: Zagospodarowanie parków i terenów zielonych na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry- Miasto Zielona Góra”. rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 144.2 KiB)
 • SIWZ (PDF, 429.8 KiB)
 • Załączniki do SIWZ od nr I.1-I.2, II.1, III.1-III.5- wersja edytowalna (DOC, 267.5 KiB)
 • Załącznik nr I.4 do SIWZ (ZIP, 26.7 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (1) (PDF, 48.4 KiB)
 • Modyfikacja treści SIWZ (1) (PDF, 51.5 KiB)
 • Pytania do SIWZ z wyjaśnieniami (1) (PDF, 50.8 KiB)
 • Modyfikacja treści SIWZ (2) (PDF, 48.1 KiB)
 • Załącznik nr I.3 do SIWZ - po zmianie (PDF, 124.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (2) (PDF, 50.1 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ (3) (PDF, 58.7 KiB)
 • Załącznik nr I.5 do SIWZ (PDF, 45.3 KiB)
 • Załącznik nr I.6 do SIWZ (PDF, 46.6 KiB)
 • Pytania do SIWZ z wyjaśnieniami (2) (PDF, 413.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 574 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 51.9 KiB)
 • Informacja o zawarciu umowy (PDF, 55 KiB)
20 2016-12-07 2016-12-23 10:00:00 Ubezpieczenia komunikacyjne Urzędu Miasta Zielona Góra oraz jednostek podległych. rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 90.5 KiB)
 • Protokół z dialogu technicznego (PDF, 385.9 KiB)
 • SIWZ (PDF, 277.5 KiB)
 • Załącznik nr I.2 do SIWZ (JEDZ) (DOC, 188 KiB)
 • Instrukcja wypełnienia JEDZ według UZP (PDF, 1.2 MiB)
 • Załączniki do SIWZ od nr I.1, II.1, III.1-III.2- wersja edytowalna (DOC, 197.5 KiB)
 • Załącznik nr I.3 do SIWZ (PDF, 105 KiB)
 • Załącznik nr I.5 do SIWZ (XLSX, 21.2 KiB)
 • Załącznik nr I.6 do SIWZ (XLSX, 30.5 KiB)
 • Załącznik nr I.7 do SIWZ (XLSX, 82.4 KiB)
 • Załącznik nr I.8 do SIWZ (PDF, 41.4 KiB)
 • Załącznik nr I.9 do SIWZ (PDF, 50.6 KiB)
 • Załącznik nr I.10 do SIWZ (PDF, 37.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 528.3 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 34.5 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 38.9 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu