ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2017-10-04 2017-10-20 10:00:00 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Zagospodarowanie terenu wzdłuż cieku wodnego Myszka – Gęśnik na cele parku miejskiego „Park Odkrywców” w Zielonej Górze” w ramach zadania pn. „Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej na terenie Miasta Zielona Góra”. w toku
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 144 KiB)
 • SIWZ (PDF, 373.2 KiB)
 • Załaczniki do SIWZ nr I.1,I.2,II.1,III.1-III.4 wersja edytowalna (DOC, 177.5 KiB)
 • Załącznik nr I.5 do SIWZ - PFU+KONCEPCJA (ZIP, 167.8 MiB)
 • Modyfikacja SIWZ (PDF, 53.7 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 46.9 KiB)
 • Załącznik nr I.3. po zmianie (PDF, 71.7 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania (PDF, 50.8 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ(2) (PDF, 54.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia(2) (PDF, 67.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 166.3 KiB)
2 2017-10-04 2017-10-17 10:00:00 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Zagospodarowanie terenu wokół Filharmonii Zielonogórskiej i iluminacji kościoła p.w. Matki Bożej Częstochowskiej” w ramach zadania pn. „Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej na terenie Miasta Zielona Góra” w toku
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 135.9 KiB)
 • SIWZ (PDF, 394.1 KiB)
 • załączniki nr I.1, I.2, II.1, III.1-III.4 do SIWZ - wersja edytowalna (DOC, 446.5 KiB)
 • załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 67.5 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (1) (PDF, 49.9 KiB)
 • Modyfikacja treści SIWZ (1) (PDF, 52.8 KiB)
 • Załącznik nr I.3 do SIWZ- po zmianie (1) (PDF, 71.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 255.8 KiB)
3 2017-09-29 --- Zakup, dostawa i montaż wyposażenia do nowopowstałego budynku na potrzeby Młodzieżowego Centrum Kultury i Edukacji Dom Harcerza - Zadanie IV – Sprzęt audiowizualny, komputerowy i fotograficzny i Zadanie V - Sprzęt techniczny i konserwatorów. w toku
 • ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex-ante (PDF, 63.4 KiB)
4 2017-09-29 --- Zakup, dostawa i montaż wyposażenia do nowopowstałego budynku na potrzeby Młodzieżowego Centrum Kultury i Edukacji Dom Harcerza - Zadanie X - aula i XI – studio piosenki w toku
 • ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex-ante (PDF, 62.7 KiB)
5 2017-09-21 2017-10-02 10:00:00 „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Budowa systemu monitoringu Miasta dla podobszaru A i D” w ramach zadania pn.: „Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej na terenie Miasta Zielona Góra” w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rewitalizacja obszarów miejskich na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry – Miasto Zielona Góra”. w toku
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 142.5 KiB)
 • SIWZ (PDF, 361.1 KiB)
 • Załączniki do SIWZ nr I.1,1.2,II.1,III.1-III.4 wer.edytowalna (DOC, 172 KiB)
 • Załącznik nr I.5 do SIWZ - PFU (ZIP, 6.2 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 182.6 KiB)
6 2017-09-18 2017-09-26 10:00:00 Nadzór inwestorski – Udostępnianie zasobów przyrodniczych i terenów rekreacyjnych w Zielonej Górze – Park w Kiełpinie w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Udostępnianie zasobów przyrodniczych i terenów rekreacyjnych w Zielonej Górze. rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie (PDF, 130.9 KiB)
 • SIWZ (PDF, 374.6 KiB)
 • załączniki edytowalne do SIWZ- Nr I.1, I.2, II.1,III.1, III.2, III.3, III.4. (DOC, 192.5 KiB)
 • Załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 13.8 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 169.5 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 55.4 KiB)
 • Informacja o zawarciu umowy (PDF, 66.4 KiB)
7 2017-09-12 2017-10-19 10:00:00 Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Miasto Zielona Góra - część północna, etap I w ramach zadania pn. Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Miasto Zielona Góra w toku
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 119.6 KiB)
 • SIWZ (PDF, 463.3 KiB)
 • załączniki nr I.1, II.1, III.1 - III.4 do SIWZ - wersja edytowalna (DOC, 247 KiB)
 • załącznik nr I.2 do SIWZ (PDF, 178.8 KiB)
 • załącznik nr I.2 do SIWZ - wersja edytowalna (DOC, 262.5 KiB)
 • instrukcja wypełnienia JEDZ wg UZP (PDF, 1.2 MiB)
 • załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 177.4 MiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 188.4 KiB)
8 2017-09-11 2017-10-19 10:00:00 Dostawa energii elektrycznej w 2018 roku dla punktów poboru energii elektrycznej Miasta Zielona Góra, Gminy Sulechów, Gminy Czerwieńsk, Gminy Nowogród Bobrzański. w toku
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 90.4 KiB)
 • SIWZ (PDF, 305.4 KiB)
 • Załączniki do SIWZ nr I.1, I.3, II.1, III.1-III-3- wersja edytowlana (DOC, 195.5 KiB)
 • Instrukcja wypełnienia JEDZ według UZP (PDF, 1.2 MiB)
 • Załącznik nr I.5 do SIWZ (DOCX, 510.7 KiB)
 • Załącznik nr I.7 do SIWZ (PDF, 57.9 KiB)
 • Załącznik nr I.2 do SIWZ (PDF, 145.5 KiB)
 • Załącznik nr I.2 do SIWZ - wersja edytowalna (DOC, 205.5 KiB)
 • Pytania do SIWZ z wyjaśnieniami (1) (PDF, 90.6 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ (1) (PDF, 33 KiB)
 • Załącznik nr I.4 do SIWZ- po zmianie (1) (PDF, 37.4 KiB)
 • Załącznik nr I.6 do SIWZ- po zmianie (1) (PDF, 47.9 KiB)
 • Pytania do SIWZ z wyjaśnieniami (2) (PDF, 37.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 171 KiB)
9 2017-09-05 2017-09-21 13:00:00 Remont drogi wojewódzkiej nr 280 (ul. Zjednoczenia) w Zielonej Górze na odcinku od ronda Polskiego Czerwonego Krzyża do wiaduktu nad linią kolejową unieważniony
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 105.6 KiB)
 • SIWZ (PDF, 405.8 KiB)
 • załączniki nr I.1-I.2, II.1, III.1 - III.4 do SIWZ - wersja edytowalna (DOC, 218.5 KiB)
 • załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 30.2 MiB)
 • ogłoszenie o zmianie (1) ogłoszenia o zamówieniu (PDF, 46 KiB)
 • zmiana (1) SIWZ (PDF, 40.7 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 137.2 KiB)
 • ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (PDF, 35.8 KiB)
10 2017-08-23 2017-10-03 10:00:00 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Miasto Zielona Góra - część centralna w ramach zadania pn. Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Miasto Zielona Góra w toku
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 116.8 KiB)
 • SIWZ (PDF, 389.4 KiB)
 • załącznik nr I.2 do SIWZ (PDF, 178.6 KiB)
 • załącznik nr I.2 do SIWZ - wersja edytowalna (DOC, 263 KiB)
 • instrukcja wypełnienia JEDZ wg UZP (PDF, 1.2 MiB)
 • załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 23.7 MiB)
 • załączniki nr I.1, II.1, III.1 - III.4 do SIWZ - wersja edytowalna (DOC, 286.5 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 272.1 KiB)
11 2017-08-17 2017-09-01 10:00:00 Zakup średniego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo–gaśniczego z wyposażeniem dla OSP „Ochla” w ramach zadania „Zakup elementów infrastruktury krytycznej w celu realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego”. rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie (PDF, 100.4 KiB)
 • SIWZ (PDF, 451.6 KiB)
 • Załaczniki edytowalne do SIWZ - Nr I.1, I.2,I.3, II.1, III.1, III.2. (DOC, 559 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (1) (PDF, 37.5 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ (1) (PDF, 57.8 KiB)
 • Załącznik nr I.1 do SIWZ- po zmianie (1) (DOC, 141 KiB)
 • Załącznik nr I.3 do SIWZ- po zmianie (1) (DOCX, 87 KiB)
 • Załącznik nr I.4 do SIWZ- po zmianie (1) (PDF, 106.7 KiB)
 • Pytania do SIWZ z wyjaśnieniami (1) (PDF, 41.1 KiB)
 • Pytania do SIWZ z wyjaśnieniami (2) (PDF, 36 KiB)
 • Pytania do SIWZ z wyjaśnieniami (3) (PDF, 37.2 KiB)
 • Pytania do SIWZ z wyjaśnieniami (4) (PDF, 41.4 KiB)
 • Pytania do SIWZ z wyjaśnieniami (5) (PDF, 38.2 KiB)
 • Pytania do SIWZ z wyjaśnieniami (6) (PDF, 37.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 157.8 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 33.8 KiB)
 • Informacja o zawarciu umowy (PDF, 39.5 KiB)
12 2017-08-10 2017-09-05 10:00:00 Zakup i dostawa wyposażenia do zadania pn.: „Rozbudowa Hospicjum im. Lady Ryder of Warsaw w Zielonej Górze” rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 117.1 KiB)
 • SIWZ (PDF, 310.7 KiB)
 • Załączniki do SIWZ nr I.1, I.2, II.1, III.1-III.2- wersja edytowalna (DOC, 172.5 KiB)
 • Załączniki do SIWZ nr I.5.A-I.5.E- wersja edytowalna (ZIP, 104.2 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (1) (PDF, 49.3 KiB)
 • Modyfikacja treści SIWZ (1) (PDF, 51.2 KiB)
 • Załącznik nr I.4 do SIWZ- po zmianie (1) (PDF, 90 KiB)
 • Pytania do SIWZ z wyjaśnieniem (1) (PDF, 62.4 KiB)
 • Pytania do SIWZ z wyjaśnieniem (2) (PDF, 50.1 KiB)
 • Pytania do SIWZ z wyjaśnieniem (3) (PDF, 54.5 KiB)
 • Pytania do SIWZ z wyjaśnieniem (4) (PDF, 600.4 KiB)
 • Pytania do SIWZ z wyjaśnieniem (5) (PDF, 51.2 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (2) (PDF, 63.3 KiB)
 • Modyfikacja treści SIWZ (2) (PDF, 50.4 KiB)
 • SIWZ- po zmianie (1) (PDF, 306.9 KiB)
 • Załączniki do SIWZ nr I.1, I.2, II.1, III.1-III.2- wersja edytowalna - po zmianie (1) (DOC, 242 KiB)
 • Załączniki do SIWZ nr I.5.A-I.5.D- po zmianie (1) (ZIP, 82.9 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (3) (PDF, 50.7 KiB)
 • Modyfikacja treści SIWZ (3) (PDF, 51.9 KiB)
 • Załącznik do SIWZ nr I.5.A - po zmianie (2) (XLSX, 42.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 687.2 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert - sprostowanie (PDF, 666.9 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej- Zadanie IV (PDF, 50.6 KiB)
 • 	Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej- Zadanie I (PDF, 50.3 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej- Zadanie II (PDF, 55.9 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej- Zadanie III (PDF, 53.1 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 58.2 KiB)
13 2017-08-08 2017-09-20 11:00:00 Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Miasto Zielona Góra - część południowa, etap I w ramach zadania pn. Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Miasto Zielona Góra rozstrzygnięty
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 119.5 KiB)
 • SIWZ (PDF, 477.1 KiB)
 • załączniki nr I.1, II.1, III.1 - III.4 do SIWZ - wersja edytowalna (DOC, 249.5 KiB)
 • załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 82.2 MiB)
 • załącznik nr I.2 do SIWZ (PDF, 178.8 KiB)
 • załącznik nr I.2 do SIWZ - wersja edytowalna (DOC, 263 KiB)
 • instrukcja wypełnienia JEDZ wg UZP (PDF, 1.2 MiB)
 • zmiana (1) SIWZ (PDF, 53.9 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie (1) ogłoszenia o zamówieniu (PDF, 46.9 KiB)
 • załącznik nr I.5 do SIWZ - po zmianie (ZIP, 217.4 MiB)
 • zmiana (2) SIWZ (PDF, 57.7 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie (2) ogłoszenia o zamówieniu (PDF, 57.7 KiB)
 • załącznik nr I.1 do SIWZ - po zmianie (PDF, 66.8 KiB)
 • załącznik nr I.1 do SIWZ - po zmianie- wersja edytowalna (DOC, 185.5 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 271 KiB)
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 52.5 KiB)
14 2017-08-07 2017-08-22 10:00:00 Wymiana nawierzchni ze sztucznej trawy na boisku wielofunkcyjnym przy Szkole w Zielonej Górze przy ul. Świętej Kingi 1. rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie (PDF, 109.7 KiB)
 • Załączniki edytowalne do SIWZ - nr I.1, I.2, II.1, III.1, III.2, III.3, III.4. (DOC, 191 KiB)
 • SIWZ (PDF, 455.8 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 31.3 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ-1 (PDF, 35.8 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 145.1 KiB)
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 30.8 KiB)
 • Informacja o zawarciu umowy (PDF, 42.1 KiB)
15 2017-08-07 2017-08-22 10:00:00 Remonty dróg gruntowych rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 99.6 KiB)
 • SIWZ (PDF, 1.1 MiB)
 • Załaczniki do SIWZ nr I.1,I.2,II.1,III.1-III.5 wersja edytowalna (DOC, 172 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 137.3 KiB)
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 30.1 KiB)
 • Informacja o zawarciu umowy (PDF, 39 KiB)
16 2017-08-01 2017-09-18 11:00:00 Zagospodarowanie Placu Teatralnego i Placu Matejki w Zielonej Górze w ramach zadania pn. Rewitalizacja obszarów miejskich na terenie miejskiego obszaru funkcjonalnego Zielonej Góry - Miasto Zielona Góra, w ramach projektu pn. Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej na terenie Miasta Zielona Góra unieważniony
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 124.9 KiB)
 • SIWZ (PDF, 444.3 KiB)
 • załączniki nr I.1, II.1, III.1 - III.5 do SIWZ -wersja edytowalna (DOC, 283.5 KiB)
 • załącznik nr I.4 do SIWZ (ZIP, 80.2 MiB)
 • załącznik nr I.2 do SIWZ (PDF, 176.6 KiB)
 • załącznik nr I.2 do SIWZ - wersja edytowalna (DOC, 261.5 KiB)
 • instrukcja wypełnienia JEDZ wg UZP (PDF, 1.2 MiB)
 • ogłoszenie o zmianie (1) ogłoszenia o zamówieniu (PDF, 52.2 KiB)
 • zmiana (1) SIWZ (PDF, 52.1 KiB)
 • zmiana (2) SIWZ (PDF, 49 KiB)
 • załącznik nr I.4 do SIWZ- defibrylator (PDF, 35.6 KiB)
 • pytanie (1) do SIWZ z wyjaśnieniem (PDF, 49 KiB)
 • pytanie (2) do SIWZ z wyjaśnieniem (PDF, 53 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie (2) ogłoszenia o zamówieniu (PDF, 56 KiB)
 • zmiana (3) SIWZ (PDF, 49.9 KiB)
 • SIWZ - po zmianie (PDF, 445.4 KiB)
 • załączniki nr I.1, II.1, III.1 - III.5 do SIWZ -wersja edytowalna - po zmianie (DOC, 253 KiB)
 • załącznik nr I.2 do SIWZ - po zmianie (PDF, 177.2 KiB)
 • załącznik nr I.2 do SIWZ - wersja edytowalna - po zmianie (DOC, 262.5 KiB)
 • załącznik nr I.4 do SIWZ- defibrylator - po zmianie (PDF, 36.5 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 159.2 KiB)
 • ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (PDF, 54.3 KiB)
17 2017-08-01 2017-09-07 11:00:00 Zakup, dostawa i montaż wyposażenia do nowopowstałego budynku na potrzeby Młodzieżowego Centrum Kultury i Edukacji Dom Harcerza rozstrzygnięty
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 108.3 KiB)
 • SIWZ (PDF, 348.5 KiB)
 • zał. I.1, II.1, II.1-III.2 do SIWZ - wersja edytowalna (DOC, 258 KiB)
 • załączniki nr I.4.I - I.4.XI do SIWZ (ZIP, 2.2 MiB)
 • załącznik nr I.2 do SIWZ (PDF, 170.3 KiB)
 • załącznik nr I.2 do SIWZ - wersja edytowalna (DOC, 265.5 KiB)
 • instrukcja wypełnienia JEDZ wg UZP (PDF, 1.2 MiB)
 • pytanie (1) do SIWZ z wyjaśnieniem (PDF, 43.9 KiB)
 • zmiana (1) SIWZ (PDF, 42.2 KiB)
 • załącznik nr I.3 do SIWZ - po zmianie (PDF, 87.9 KiB)
 • pytania (2) do SIWZ z wyjaśnieniem (PDF, 48.5 KiB)
 • zmiana (2) SIWZ (PDF, 42.2 KiB)
 • załącznik nr I.1 do SIWZ - po zmianie (PDF, 78.7 KiB)
 • załącznik nr I.1 do SIWZ - po zmianie - wersja edytowalna (DOC, 265 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 593.2 KiB)
 • ogłoszenie o unieważnieniu postępowania dla zadania I, IV, V, X, XI (PDF, 47.9 KiB)
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej dla zadania III i VI (PDF, 48.9 KiB)
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej dla zadania II (PDF, 43.3 KiB)
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej dla zadania VII, VIII, IX (PDF, 44.8 KiB)
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej dla zadania III i VI- sprostowanie (PDF, 49.2 KiB)
18 2017-07-27 2017-08-18 10:00:00 Wykonanie dokumentacji projektowej „Rozbudowa ulicy Zacisze na odcinku od ul. Aleja Wojska Polskiego do ul. Prostej w Zielonej Górze” wraz z nadzorem autorskim w ramach zadania dokumentacja budowlana (drogi powiatowe). rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie (PDF, 146 KiB)
 • SIWZ (PDF, 531.2 KiB)
 • Załączniki do SIWZ edytowalne - nr I.1, I.2, II.1., III.1., III.2., III.3, III.4. (DOC, 219.5 KiB)
 • Zmiana ogłoszenia (PDF, 33.6 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ - 1 (PDF, 35.6 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania (PDF, 44 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 76.7 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ (PDF, 59 KiB)
 • załącznik nr I.3 do SIWZ - po zmianie. (PDF, 149.9 KiB)
 • załącznik nr I.4 do SIWZ - po zmianie. (PDF, 124.2 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 205.5 KiB)
 • Poprawiona informacja z otwarcia ofert (PDF, 241.6 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 35 KiB)
 • Informacja o zawarciu umowy (PDF, 65.4 KiB)
19 2017-07-26 2017-08-31 11:00:00 Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Miasto Zielona Góra - część północna, etap I w ramach zadania pn. Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Miasto Zielona Góra unieważniony
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 119.7 KiB)
 • SIWZ (PDF, 463.3 KiB)
 • załączniki nr I.1, II.1, III.1-III.4 do SIWZ - wersja edytowalna (DOC, 247.5 KiB)
 • załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 179.9 MiB)
 • załącznik nr I.2 do SIWZ - JEDZ (PDF, 178.7 KiB)
 • załącznik nr I.2 do SIWZ - JEDZ - wersja edytowalna (DOC, 262.5 KiB)
 • instrukcja wypełnienia JEDZ wg UZP (PDF, 1.2 MiB)
 • zmiana (1) SIWZ (PDF, 49.7 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie (1) ogłoszenia o zamówieniu (PDF, 46.3 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie (2) ogłoszenia o zamówieniu (PDF, 46.9 KiB)
 • zmiana (2) SIWZ (PDF, 52.2 KiB)
 • załącznik nr I.5 do SIWZ - opis - po zmianie (ZIP, 1.5 MiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 178.5 KiB)
 • ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (PDF, 55.4 KiB)
20 2017-07-24 2017-08-09 10:00:00 Budowa stołówki w III Liceum Ogólnokształcącym rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 116.5 KiB)
 • SIWZ (PDF, 398 KiB)
 • Załaczniki do SIWZ nr I.1,I.2,II.1,III.1-III.5 wer.edyt. wersja edytowalna (DOC, 154.5 KiB)
 • Zał. I.4 do SIWZ -PFU (ZIP, 31.2 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 142.8 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 37.5 KiB)
 • Informacja o zawarciu umowy (PDF, 43.1 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu