ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2017-02-24 2017-03-20 „Usługa asysty technicznej i konserwacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania Miastem Otago” rozstrzygnięty
 • Informacja o wyborze (PDF, 53.6 KiB)
2 2017-02-13 2017-03-09 Asysta techniczna na oprogramowanie funkcjonujące w ramach specjalistycznego systemu GIS rozstrzygnięty
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 33.1 KiB)
3 2017-02-03 2017-03-21 Nadzór Inwestorski – Rozbudowa Hospicjum im. Lady Ryder of Warsaw w Zielonej Górze (przy ul. Zyty 26, działka nr 61/8 i nr 68/9, obręb 17) realizowana w ramach zadania pn.: „Rozbudowa Hospicjum im. Lady Ryder of Warsaw w Zielonej Górze” rozstrzygnięty
 • Informacja w wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 57.2 KiB)
 • Informacja o zawarciu umowy (PDF, 54.4 KiB)
4 2017-01-25 2017-03-10 Zagospodarowanie parków i terenów zielonych na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry – Miasto Zielona Góra z podziałem na zadania: A) Zadanie 1: Udostępnianie zasobów przyrodniczych i terenów rekreacyjnych w Zielonej Górze – park przy ulicy Partyzantów; B) Zadanie 2: Udostępnianie zasobów przyrodniczych i terenów rekreacyjnych w Zielonej Górze – Park Sowińskiego; C) Zadanie 3: Udostępnianie zasobów przyrodniczych i terenów rekreacyjnych w Zielonej Górze - Park w sołectwie Ochla przy ulicy Ochla-Żagańska rozstrzygnięty
 • ogłoszenie o unieważnieniu postępowania dla zadania 2 i zadania 3 (PDF, 66.1 KiB)
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej dla zadania 1 (PDF, 64 KiB)
5 2017-01-23 2017-03-13 Nadzór inwestorski – Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Zielonej Górze – Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów ( ul. Lubuska 11, działka nr 383 /7, obręb 32 Zielona Góra ) realizowana w ramach zadania pn : „Termomodernizacja obiektów publicznych na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry – miasto Zielona Góra„ rozstrzygnięty
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 57.7 KiB)
 • Informacja o zawarciu umowy (PDF, 55.4 KiB)
6 2017-01-16 2017-03-16 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Budowa ul. Aglomeracyjnej wraz ze ścieżkami rowerowymi rozstrzygnięty
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 60.4 KiB)
7 2017-01-03 2017-03-14 Wyceny nieruchomości (lokale mieszkalne i użytkowe, projekty wydzielenia lokali, szkice lokali),wyceny nieruchomości zabudowanych, niezabudowanych, odszkodowań i innych na 2017 rok z podziałem na 3 części rozstrzygnięty
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej- część I i II (PDF, 40.6 KiB)
 • nformacja o wyborze oferty najkorzystniejszej- część III (PDF, 35.5 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu czynności wyboru oferty najkorzystniejszej- część III (PDF, 33.8 KiB)
 • Informacja o ponownym wyborze oferty najkorzystniejszej- część III (PDF, 35.5 KiB)
8 2016-12-14 2017-01-10 Płatne ogłoszenia prasowe w dzienniku o zasięgu wojewódzkim. rozstrzygnięty
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 33.3 KiB)
 • Informacja o zawarciu umowy (PDF, 38 KiB)
9 2016-12-14 2017-02-13 Zakup paliw płynnych do środków transportu Urzędu Miasta Zielona Góra dokonywany w systemie bezgotówkowym na podstawie kart paliwowych rozstrzygnięty
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 33.9 KiB)
 • Informacja o zawarciu umowy (PDF, 36.3 KiB)
10 2016-12-14 2017-01-13 Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz paczek pocztowych, ich ewentualnych zwrotów - na potrzeby Urzędu Miasta Zielona Góra w 2017 r. rozstrzygnięty
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 33.9 KiB)
 • informacja o zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego (PDF, 38.3 KiB)
11 2016-12-09 2017-03-06 Budowa ul. Aglomeracyjnej wraz ze ścieżkami rowerowymi oraz wykonanie sieci wodociągowej w ul. Aglomeracyjnej i ul. Stefana Batorego w Zielonej Górze rozstrzygnięty
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 59.5 KiB)
12 2016-12-09 2017-02-23 Udostępnianie zasobów przyrodniczych i terenów rekreacyjnych w Zielonej Górze - Park w Kiełpinie w ramach zadania: Zagospodarowanie parków i terenów zielonych na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry- Miasto Zielona Góra”. rozstrzygnięty
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 51.9 KiB)
 • Informacja o zawarciu umowy (PDF, 55 KiB)
13 2016-12-07 2017-02-06 Ubezpieczenia komunikacyjne Urzędu Miasta Zielona Góra oraz jednostek podległych. rozstrzygnięty
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 34.5 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 38.9 KiB)
14 2016-12-05 2017-02-03 Udostępnianie zasobów przyrodniczych i terenów rekreacyjnych w Zielonej Górze- teren pomiędzy ul. Salomei, Lechitów i Nową w ramach zadania pn. „zagospodarowanie parków i terenów zielonych na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry- Miasto Zielona Góra" rozstrzygnięty
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 52 KiB)
 • Informacja o zawarciu umowy (PDF, 54.3 KiB)
15 2016-12-01 2016-12-28 Usługa promocyjna polegająca na składzie, opracowaniu graficznym, wydruku i dystrybucji tygodnika "Łącznik Zielonogórski" rozstrzygnięty
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 33.5 KiB)
 • Informacja o zawarciu umowy (PDF, 35.2 KiB)
16 2016-11-29 2017-02-07 Przebudowa i rozbudowa budynku na potrzeby Młodzieżowego Centrum Kultury i Edukacji Dom Harcerza rozstrzygnięty
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 50.1 KiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 61.2 KiB)
17 2016-11-28 2017-01-02 Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych rozstrzygnięty
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 34.2 KiB)
 • Informacja o zawarciu umowy (PDF, 36 KiB)
18 2016-11-24 2017-01-24 Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Zielonej Górze - Budynek Socjalny Spotkań polsko - niemieckich wraz z basenem w Zielonej Górze (ul. Przylep – Skokowa 18d, działka nr 9/16 obręb 60 Zielona Góra) realizowana w ramach zadania pn. Termomodernizacja obiektów publicznych na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry – Miasto Zielona Góra rozstrzygnięty
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 51.1 KiB)
 • informacja o zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego (PDF, 63.3 KiB)
19 2016-11-22 2017-01-24 Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Zielonej Górze - Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów (ul. Lubuska 11, działka nr 383/7 obręb 32 Zielona Góra) realizowana w ramach zadania pn. Termomodernizacja obiektów publicznych na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry – Miasto Zielona Góra rozstrzygnięty
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 51.7 KiB)
 • informacja o zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego (PDF, 62.5 KiB)
20 2016-11-21 2017-01-10 Wykonanie dokumentacji projektowej budowy dróg (Drzonków rozstrzygnięty
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 34.1 KiB)
 • Informacja o zawarciu umowy (PDF, 36.4 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu