ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2018-09-07 2018-09-21 Świadczenie na rzecz Zamawiającego i jednostek mu podległych usług doradczych (konsultingowych) w zakresie gospodarowania energią elektryczną w okresie od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2021 r. rozstrzygnięty
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 34.1 KiB)
2 2018-08-24 2018-10-11 Rewitalizacja Parku w Zatoniu w ramach projektu "Zachowanie i wykorzystanie historycznych krajobrazów parkowych w Branitz i Zatoniu" rozstrzygnięty
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 77.1 KiB)
3 2018-08-24 2018-10-12 Nadzór inwestorski dla zadania inwestycyjnego pn: Program budowy miejsc parkingowych etap I a w ramach zadania: „Program budowy miejsc parkingowych w Zielonej Górze” rozstrzygnięty
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 35.1 KiB)
 • Informacja o zawarciu umowy (PDF, 43.7 KiB)
4 2018-08-08 2018-10-08 Dostawa sprzętu komputerowego, kamer, licencji dostępowych i oprogramowania w ramach uzupełnienia systemu monitoringu Miasta dla podobszaru A i D w ramach zadania pn. „Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej na terenie Miasta Zielona Góra” w ramach zadania inwestycyjnego pn: „Rewitalizacja obszarów miejskich na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry-Miasto Zielona Góra” rozstrzygnięty
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 44.9 KiB)
5 2018-07-25 2018-09-25 Budowa ul. Ignacego Łukasiewicza rozstrzygnięty
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 33.5 KiB)
 • informacja o zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego (PDF, 40.6 KiB)
6 2018-07-10 2018-07-26 Budowa parkingu w ramach zadania „Przebudowa i rozbudowa budynku na potrzeby Młodzieżowego Centrum Kultury i Edukacji DOM HARCERZA” rozstrzygnięty
 • Informacja o zawarciu umowy (PDF, 61.9 KiB)
7 2018-07-05 2018-09-28 Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Miasto Zielona Góra - część południowa, etap II w ramach zadania pn. Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Miasto Zielona Góra– etap II rozstrzygnięty
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 52.5 KiB)
8 2018-07-04 2018-09-27 Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry – Miasto Zielona Góra – ul. Zawada-Zielonogórska w ramach zadania pn. Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry – Miasto Zielona Góra – etap II rozstrzygnięty
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 51.4 KiB)
9 2018-07-03 2018-10-02 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry – Miasto Zielona Góra – część wschodnia” w ramach zadania pn. „Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry – Miasto Zielona Góra – etap II” rozstrzygnięty
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 87.2 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 90 KiB)
10 2018-07-02 2018-10-02 „Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku szkoły na potrzeby prowadzenia warsztatów szkolnych” - Zespołu Szkół Technicznych im. M. Kopernika w Zielonej Górze”. Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi 9 „Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020” w ramach Działania 9.3. „Rozwój infrastruktury edukacyjnej”, Poddziałanie 9.3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej – projekty realizowane poza formuła ZIT rozstrzygnięty
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 210.3 KiB)
 • Informacja o zawarciu umowy (PDF, 214.8 KiB)
11 2018-06-27 2018-09-10 Zimowe utrzymanie nawierzchni dróg rozstrzygnięty
 • ogłoszenie o unieważnieniu postępownaia - w zakresie Zadania 6 (PDF, 35.3 KiB)
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - w zakresie Zadań 1-5 (PDF, 38.2 KiB)
12 2018-06-26 2018-09-17 Program budowy miejsc parkingowych etap Ia w ramach zadania: Program budowy miejsc parkingowych w Zielonej Górze rozstrzygnięty
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 34.2 KiB)
 • Informacja o zawarciu umowy (PDF, 43.7 KiB)
13 2018-06-21 2018-08-16 „BUDOWA OŚWIETLENIA W ŁĘŻYCY” – Zakres IV: Zielona Góra ul. Łężyca – Konwaliowa, Zielona Góra ul. Łężyca – Różana, w ramach zadania ”Budowa oświetlenia dróg sołectwa Łężyca”. rozstrzygnięty
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 35.5 KiB)
 • Informacja o zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego (PDF, 42.2 KiB)
14 2018-06-06 2018-08-21 Zadanie 1 - Budowa parkingu w ramach zadania „Przebudowa i rozbudowa budynku na potrzeby Młodzieżowego Centrum Kultury i Edukacji DOM HARCERZA”; Zadanie 2 - Rozbudowa infrastruktury drogowej w ramach zadania „Rozbudowa infrastruktury drogowej (ul. Stefana Wyszyńskiego - ul. Monte Cassino) rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania Zadanie 1 (PDF, 103.3 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Zadanie 2 (PDF, 50 KiB)
 • Informacja o zawarciu umowy - Zadanie 2 (PDF, 59.2 KiB)
15 2018-06-05 2018-09-26 Remont i przebudowa pomieszczeń z przeznaczeniem na pracownię gastronomiczną w Zespole Szkół Specjalnych nr 1 w Zielonej Górze”. Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi 9 „Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020”, Działanie 9.3 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej”, Poddziałanie 9.3.1 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej - projekt realizowany poza formułą ZIT” rozstrzygnięty
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 209.1 KiB)
 • Informacja o zawarciu umowy (PDF, 213.2 KiB)
16 2018-05-23 2018-08-07 Przebudowa nawierzchni dróg na Osiedlu Bajkowym w Zielnej Górze rozstrzygnięty
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 31.2 KiB)
 • Informacja o zawarciu umowy (PDF, 39.7 KiB)
17 2018-05-22 2018-07-25 Budowa parkingu wielopoziomowego przy ul. Piaskowej w Zielonej Górze – wykonanie dokumentacji projektowej w ramach zadania Dokumentacje budowlane (drogi gminne) rozstrzygnięty
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 34.8 KiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 44.5 KiB)
18 2018-05-22 2018-06-29 Nadzór inwestorski dla zadania inwestycyjnego pn: „Zabezpieczenie murów Pałacu i komina wolnostojącego w zabytkowym parku w Zielonej Górze – Zatoniu wraz z wykonaniem iluminacji murów Pałacu” realizowanego w ramach projektu „Zachowanie i wykorzystanie historycznych krajobrazów parkowych w Branitz i Zatoniu” rozstrzygnięty
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 61.1 KiB)
 • Informacja o zawarciu umowy (PDF, 68.6 KiB)
19 2018-05-22 2018-06-20 Wdrożenie innowacyjnych e-usług o wysokim poziomie dojrzałości w Urzędzie Miasta Zielona Góra rozstrzygnięty
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej umowy (PDF, 56.9 KiB)
20 2018-04-25 2018-06-20 Zakup dwóch samochodów do transportu osób i grup ratowniczych w ramach realizacji zadania "Zakup elementów infrastruktury krytycznej w celu realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego". rozstrzygnięty
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 40.2 KiB)
 • Informacja o zawarciu umowy (PDF, 47.9 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu