ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2018-11-21 2018-12-07 Usługa asysty technicznej i konserwacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania Miastem OTAGO rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o unieważnieniu (PDF, 58.2 KiB)
2 2018-11-14 2018-12-10 Dostawa pomocy dydaktycznych do laboratorium organizacji reklamy w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Mieście Zielona Góra – projekty realizowane poza formułą ZIT” rozstrzygnięty
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 54.4 KiB)
3 2018-10-30 2018-11-27 Dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni logistycznej w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Mieście Zielona Góra – projekty realizowane poza formułą ZIT” rozstrzygnięty
 • Informacja o wyborze ofert (PDF, 56.5 KiB)
4 2018-10-30 2018-11-29 Dostawa pomocy dydaktycznych do laboratoriów z branży budowlanej w ramach projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Mieście Zielona Góra – projekty realizowane poza formułą ZIT rozstrzygnięty
 • ogłoszenie o unieważnieniu postępownaia w zakresie części IV i V (PDF, 95.9 KiB)
 • ogłoszenie o unieważnieniu postępowania w zakresie części II (PDF, 95.5 KiB)
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w zakresie części I i III (PDF, 94.2 KiB)
5 2018-10-30 2018-12-04 Dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni gastronomicznej w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Mieście Zielona Góra – projekty realizowane poza formułą ZIT” rozstrzygnięty
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 54.4 KiB)
 • Informacja o zawarciu umowy (PDF, 55.9 KiB)
6 2018-10-25 2018-11-13 Usuwanie i parkowanie pojazdów rozstrzygnięty
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 33.5 KiB)
7 2018-10-16 2018-11-29 Odbiór i transport odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych z nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie Miasta Zielona Góra rozstrzygnięty
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 34.5 KiB)
8 2018-10-16 2018-12-06 „Nadzór inwestorski dla zadania inwestycyjnego pn.: „Rewitalizacja Parku w Zatoniu w ramach projektu "Zachowanie i wykorzystanie historycznych krajobrazów parkowych w Branitz i Zatoniu" rozstrzygnięty
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofery (PDF, 62.1 KiB)
 • Informacja o zawaciu umowy (PDF, 74 KiB)
9 2018-10-05 2018-12-10 Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego w ramach projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Mieście Zielona Góra – projekty realizowane poza formułą ZIT rozstrzygnięty
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w zakresie Części I (PDF, 93.3 KiB)
 • ogłoszenie o unieważnieniu postępowania w zakresie Części II (PDF, 95.1 KiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w zakresie Części I (PDF, 104.7 KiB)
10 2018-10-04 2018-12-04 Dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni: reklamy, procesów graficznych i fototechniki w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Mieście Zielona Góra – projekty realizowane poza formułą ZIT” rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania- Zadanie I (PDF, 69.5 KiB)
 • Informacja o wyborze - Zadanie II oraz III (PDF, 54.5 KiB)
 • Informacja o zawarciu umowy- zadanie II oraz III (PDF, 60.1 KiB)
11 2018-10-04 2018-11-06 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Miasto Zielona Góra” - część południowa, etap II w ramach zadania pn. „Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Miasto Zielona Góra” – etap II. rozstrzygnięty
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 216.9 KiB)
12 2018-10-01 2018-11-26 „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Elektronicznych i Samochodowych w Zielonej Górze”. Zadanie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi 9 Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, Działanie 9.3 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej”, Poddziałanie 9.3.1 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej - projekt realizowany poza formułą ZIT” rozstrzygnięty
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 209.2 KiB)
 • Informacja o zawarciu umowy (PDF, 221.3 KiB)
13 2018-09-14 2018-11-30 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry – Miasto Zielona Góra ” – ul. Zawada-Zielonogórska w ramach zadania pn. „Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry – Miasto Zielona Góra – etap II” rozstrzygnięty
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 85.9 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 89.7 KiB)
14 2018-09-11 2018-11-13 Zimowe utrzymanie nawierzchni dróg rozstrzygnięty
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 32.4 KiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 43.2 KiB)
15 2018-09-07 2018-12-10 Dostawa energii elektrycznej w 2019 roku dla punktów poboru energii elektrycznej Miasta Zielona Góra, Gminy Sulechów, Gminy Czerwieńsk, Gminy Nowogród Bobrzański rozstrzygnięty
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 34.6 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 39.4 KiB)
16 2018-09-07 2018-11-19 Świadczenie na rzecz Zamawiającego i jednostek mu podległych usług doradczych (konsultingowych) w zakresie gospodarowania energią elektryczną w okresie od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2021 r. rozstrzygnięty
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 34.1 KiB)
 • Informacja o zawarciu umowy (PDF, 39.2 KiB)
17 2018-08-24 2018-11-21 Rewitalizacja Parku w Zatoniu w ramach projektu "Zachowanie i wykorzystanie historycznych krajobrazów parkowych w Branitz i Zatoniu" rozstrzygnięty
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 77.1 KiB)
 • Informacja o zawarciu umowy (PDF, 90.7 KiB)
18 2018-08-24 2018-10-12 Nadzór inwestorski dla zadania inwestycyjnego pn: Program budowy miejsc parkingowych etap I a w ramach zadania: „Program budowy miejsc parkingowych w Zielonej Górze” rozstrzygnięty
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 35.1 KiB)
 • Informacja o zawarciu umowy (PDF, 43.7 KiB)
19 2018-08-08 2018-10-24 Dostawa sprzętu komputerowego, kamer, licencji dostępowych i oprogramowania w ramach uzupełnienia systemu monitoringu Miasta dla podobszaru A i D w ramach zadania pn. „Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej na terenie Miasta Zielona Góra” w ramach zadania inwestycyjnego pn: „Rewitalizacja obszarów miejskich na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry-Miasto Zielona Góra” rozstrzygnięty
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 44.9 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 51.9 KiB)
20 2018-07-25 2018-09-25 Budowa ul. Ignacego Łukasiewicza rozstrzygnięty
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 33.5 KiB)
 • informacja o zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego (PDF, 40.6 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu