ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2017-09-18 2017-10-20 Nadzór inwestorski – Udostępnianie zasobów przyrodniczych i terenów rekreacyjnych w Zielonej Górze – Park w Kiełpinie w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Udostępnianie zasobów przyrodniczych i terenów rekreacyjnych w Zielonej Górze. rozstrzygnięty
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 55.4 KiB)
 • Informacja o zawarciu umowy (PDF, 66.4 KiB)
2 2017-08-17 2017-10-02 Zakup średniego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo–gaśniczego z wyposażeniem dla OSP „Ochla” w ramach zadania „Zakup elementów infrastruktury krytycznej w celu realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego”. rozstrzygnięty
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 33.8 KiB)
 • Informacja o zawarciu umowy (PDF, 39.5 KiB)
3 2017-08-10 2017-10-20 Zakup i dostawa wyposażenia do zadania pn.: „Rozbudowa Hospicjum im. Lady Ryder of Warsaw w Zielonej Górze” rozstrzygnięty
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej- Zadanie IV (PDF, 50.6 KiB)
 • 	Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej- Zadanie I (PDF, 50.3 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej- Zadanie II (PDF, 55.9 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej- Zadanie III (PDF, 53.1 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 58.2 KiB)
4 2017-08-08 2017-10-09 Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Miasto Zielona Góra - część południowa, etap I w ramach zadania pn. Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Miasto Zielona Góra rozstrzygnięty
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 52.5 KiB)
5 2017-08-07 2017-09-19 Wymiana nawierzchni ze sztucznej trawy na boisku wielofunkcyjnym przy Szkole w Zielonej Górze przy ul. Świętej Kingi 1. rozstrzygnięty
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 30.8 KiB)
 • Informacja o zawarciu umowy (PDF, 42.1 KiB)
6 2017-08-07 2017-10-17 Remonty dróg gruntowych rozstrzygnięty
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 30.1 KiB)
 • Informacja o zawarciu umowy (PDF, 39 KiB)
7 2017-08-01 2017-10-19 Zakup, dostawa i montaż wyposażenia do nowopowstałego budynku na potrzeby Młodzieżowego Centrum Kultury i Edukacji Dom Harcerza rozstrzygnięty
 • ogłoszenie o unieważnieniu postępowania dla zadania I, IV, V, X, XI (PDF, 47.9 KiB)
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej dla zadania III i VI (PDF, 48.9 KiB)
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej dla zadania II (PDF, 43.3 KiB)
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej dla zadania VII, VIII, IX (PDF, 44.8 KiB)
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej dla zadania III i VI- sprostowanie (PDF, 49.2 KiB)
8 2017-07-27 2017-10-05 Wykonanie dokumentacji projektowej „Rozbudowa ulicy Zacisze na odcinku od ul. Aleja Wojska Polskiego do ul. Prostej w Zielonej Górze” wraz z nadzorem autorskim w ramach zadania dokumentacja budowlana (drogi powiatowe). rozstrzygnięty
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 35 KiB)
 • Informacja o zawarciu umowy (PDF, 65.4 KiB)
9 2017-07-24 2017-10-05 Budowa stołówki w III Liceum Ogólnokształcącym rozstrzygnięty
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 37.5 KiB)
 • Informacja o zawarciu umowy (PDF, 43.1 KiB)
10 2017-06-29 2017-10-04 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku na potrzeby Młodzieżowego Centrum Kultury i Edukacji „Dom Harcerza” rozstrzygnięty
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 35.1 KiB)
 • Informacja o zawarciu umowy (PDF, 64 KiB)
11 2017-06-23 2017-09-21 Budowa hali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej (Ochla) rozstrzygnięty
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 34 KiB)
 • informacja o zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego (PDF, 40.7 KiB)
12 2017-06-21 2017-08-10 Zakup, dostawa i montaż wyposażenia w celu utworzenia nowych miejsc w Miejskim Przedszkolu nr 18 przy ul. St. Moniuszki 16 w Zielonej Górze z podziałem na części – liczba części 5 rozstrzygnięty
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 65.7 KiB)
 • Informacja o zawarciu umowy (PDF, 58.3 KiB)
13 2017-06-20 2017-08-21 Remonty fragmentów jezdni ulic. rozstrzygnięty
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 33.6 KiB)
 • Informacja o zawarciu umowy (PDF, 41.3 KiB)
14 2017-06-08 2017-08-03 „Opracowanie mapy akustycznej miasta Zielona Góra.” rozstrzygnięty
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 33.4 KiB)
 • Informacja o zawarciu umowy (PDF, 42.2 KiB)
15 2017-06-06 2017-09-19 Zimowe utrzymanie nawierzchni dróg w ramach zadania „Bieżące Utrzymanie ulic Miasta” rozstrzygnięty
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 45.2 KiB)
 • Informacja o zawarciu umowy (PDF, 57.9 KiB)
16 2017-05-26 2017-09-11 Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Miasto Zielona Góra” - część centralna, w ramach zadania pn. „Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Miasto Zielona Góra”. rozstrzygnięty
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 51.6 KiB)
 • Ogłoszenie u udzieleniu zamówienia (PDF, 58.4 KiB)
17 2017-05-26 2017-07-13 „Udostępnianie zasobów przyrodniczych i terenów rekreacyjnych w Zielonej Górze- teren pomiędzy ul. Salomei, Lechitów i Nową – etap III (ogrodzenie)” w ramach zadania pn. „Udostępnianie zasobów przyrodniczych i terenów rekreacyjnych w Zielonej Górze” rozstrzygnięty
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 50.2 KiB)
 • Informacja o zawarciu umowy (PDF, 54.3 KiB)
18 2017-05-26 2017-08-03 Bieżące utrzymanie wód płynących (Wp) i rowów (w) w cyklu trzech lat tj. w 2017 r., 2018 r., 2019 r. rozstrzygnięty
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 40 KiB)
 • Informacja o zawarciu umowy (PDF, 39.2 KiB)
19 2017-05-18 2017-06-30 Naprawa, konserwacja i malowanie urządzeń małej architektury. Remonty ciągów pieszych i schodów na terenach zieleni miejskiej i mienia komunalnego. rozstrzygnięty
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 30.8 KiB)
 • Informacja o zawarciu umowy (PDF, 39.2 KiB)
20 2017-05-18 2017-07-04 Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Przebudowa ul. Bohaterów Westerplatte w Zielonej Górze (na odcinku od ronda im. Michała Kaziowa do skrzyżowania z ulicą Kupiecką)” rozstrzygnięty
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. (PDF, 34.6 KiB)
 • Informacja o zawarciu umowy (PDF, 43.5 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu