ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2017-03-16 2017-04-03 11:00:00 Przebudowa ul. Bohaterów Westerplatte w Zielonej Górze (na odcinku od ronda im. Michała Kaziowa do skrzyżowania z ulicą Kupiecką) ogłoszony
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 109.6 KiB)
 • SIWZ (PDF, 427.5 KiB)
 • zał. I.1 - I.2, II.1, III.1 - III.4 do SIWZ - wersja edytowalna (DOC, 232.5 KiB)
 • załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 213.7 MiB)
2 2017-03-03 2017-04-13 10:00:00 Usługa w zakresie udostępnienia i przeprowadzenia diagnozy indywidualnych potrzeb rozwojowych, edukacyjnych oraz predyspozycji zawodowych ucznia – Indywidualny Plan Działania (IPD) na mobilnej platformie distance learning z kodami dostępu dla każdego z 3500 uczniów w ramach projektu pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Mieście Zielona Góra – projekty realizowane poza formułą ZIT”. ogłoszony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 150.7 KiB)
 • SIWZ (PDF, 395.6 KiB)
 • Załącznik nr I.2 do SIWZ (DOC, 188 KiB)
 • Instrukcja wypełnienia JEDZ według UZP (PDF, 1.2 MiB)
 • Załączniki do SIWZ od nr I.1, II.1, III.1-III.5- wersja edytowalna (DOC, 199.5 KiB)
3 2017-03-01 2017-04-12 11:00:00 „Zagospodarowanie Placu Teatralnego i Placu Matejki w Zielonej Górze” w ramach zadania pn.: Rewitalizacja obszarów miejskich na terenie miejskiego obszaru funkcjonalnego Zielonej Góry – Miasto Zielona Góra, w ramach projektu pn.: Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej na terenie Miasta Zielona Góra. ogłoszony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 126.9 KiB)
 • SIWZ (PDF, 423 KiB)
 • Załącznik nr I.2 do SIWZ (JEDZ) (DOC, 821.5 KiB)
 • JEDZ - instrukcja wypełnienia (PDF, 1.1 MiB)
 • Załącznik I.3. do SIWZ (PFU) (ZIP, 75.2 MiB)
 • Załaczniki do SIWZ nr I.1,II.1,III.1-III.5 wersja edytowalna (DOC, 735.5 KiB)
4 2017-02-17 2017-04-05 10:00:00 Budowa systemu monitoringu Miasta dla podobszaru A i D w ramach zadania pn.:” Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej na terenie Miasta Zielona Góra” w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rewitalizacja obszarów miejskich na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry- Miasto Zielona Góra”. ogłoszony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 120.1 KiB)
 • SIWZ (PDF, 544.6 KiB)
 • Załącznik nr I.2 do SIWZ (DOC, 188 KiB)
 • Instrukcja wypełnienia JEDZ według UZP (PDF, 1.2 MiB)
 • Załączniki do projektu umowy od nr 3 do 7 (PDF, 59.3 KiB)
 • Załączniki do SIWZ nr I.1, II.1, III.1-III.6- wersja edytowlana (DOC, 271 KiB)
 • Załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 6.2 MiB)
 • Załącznik nr I.6 do SIWZ (DOCX, 32.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (1) (PDF, 44.4 KiB)
 • Modyfikacja treści SIWZ (1) (PDF, 47.5 KiB)
 • Załącznik nr III.4 do SIWZ- po zmianie (DOC, 41.5 KiB)
 • Pytania do SIWZ z wyjaśnieniami (1) (PDF, 47.7 KiB)
 • Pytania do SIWZ z wyjaśnieniami (2) (PDF, 48.4 KiB)
 • Modyfikacja treści SIWZ (2) (PDF, 41.2 KiB)
 • plik- Program Funkcjonalno-Użytkowy - po zmianie (1) (PDF, 2.4 MiB)
 • Informacja o wniesieniu odwołania (PDF, 42.3 KiB)
 • Treść odwołania (PDF, 9.3 MiB)
 • Pytania do SIWZ z wyjaśnieniami (3) (PDF, 86.1 KiB)
 • Pytania do SIWZ z wyjaśnieniami (4) (PDF, 45.8 KiB)
 • Pytania do SIWZ z wyjaśnieniami (5) (PDF, 45.3 KiB)
 • Pytania do SIWZ z wyjaśnieniami (6) (PDF, 55.4 KiB)
 • Pytania do SIWZ z wyjaśnieniami (7) (PDF, 91.5 KiB)
5 2017-01-30 2017-03-30 10:00:00 Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej na terenie Miasta Zielona Góra z podziałem na dwa zadania: a) Zadanie 1: Zagospodarowanie terenu wzdłuż cieku wodnego Myszka – Gęśnik na cele parku miejskiego Park Odkrywców w Zielonej Górze; b) Zadanie 2: Zagospodarowanie terenu wokół Filharmonii Zielonogórskiej i iluminacja kościoła p.w. Matki Bożej Częstochowskiej; w ramach zadania pn. Rewitalizacja obszarów miejskich na terenie miejskiego obszaru funkcjonalnego Zielonej Góry – Miasto Zielona Góra. ogłoszony
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 164.9 KiB)
 • SIWZ (PDF, 402.5 KiB)
 • Załączniki do SIWZ nr I.1, II.1, III.1-III.5 - wersja edytowalna (DOC, 269 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ- JEDZ (DOC, 230.5 KiB)
 • instrukcja wypełnienia JEDZ według UZP (PDF, 1.2 MiB)
 • Załączniki nr I.3.A- I.3.B do SIWZ (PDF, 230.5 KiB)
 • Załącznik nr I.4.A do SIWZ (ZIP, 165.8 MiB)
 • Załącznik nr I.4.B do SIWZ (ZIP, 20.4 MiB)
 • pytania (1) do SIWZ z wyjaśnieniem (PDF, 56.9 KiB)
 • pytania (2) do SIWZ z wyjaśnieniem (PDF, 258.3 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie (1) ogłoszenia o zamówieniu (PDF, 55 KiB)
 • zmiana (1) SIWZ (PDF, 59.1 KiB)
 • Załączniki nr I.3.A- I.3.B do SIWZ - po zmianie (PDF, 231.1 KiB)
 • pytania (5) do SIWZ z wyjaśnieniem (PDF, 61.3 KiB)
 • pytania (4) do SIWZ z wyjaśnieniem (PDF, 145.2 KiB)
 • pytania (3) do SIWZ z wyjaśnieniem (PDF, 321.7 KiB)
 • pytania (6) do SIWZ z wyjaśnieniem (PDF, 145.8 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie (2) ogłoszenia o zamówieniu (PDF, 53.6 KiB)
 • zmiana (2) SIWZ (PDF, 61.2 KiB)
 • pytania (7) do SIWZ z wyjaśnieniem (PDF, 373.8 KiB)
 • pytania (8) do SIWZ z wyjaśnieniem (PDF, 708.7 KiB)
 • zmiana (3) SIWZ (PDF, 57.4 KiB)
 • załącznik nr I.4.B do SIWZ - uzupełnienie (PDF, 649.4 KiB)
 • pytania (9) do SIWZ z wyjaśnieniem (PDF, 56.6 KiB)
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu