ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
161 2017-11-09 2017-11-24 10:00:00 „Budowa boiska przy Zespole Edukacyjnym nr 1 w Zielonej Górze” w Zielonej Górze przy ul. Truskawkowej na terenie działek nr 308/1,309/1 oraz 474/4 obręb 11. rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie (PDF, 108.5 KiB)
 • SIWZ (PDF, 405.4 KiB)
 • Załączniki edytowalne do SIWZ - nr I.1, I.2,II.1, III.1, III.2, III.3, III.4. (DOC, 189.5 KiB)
 • Załącznik nr I.5 do SIWZ (PDF, 8.8 MiB)
 • Pytania do SIWZ z wyjaśnieniami (1) (PDF, 35.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert. (PDF, 160.8 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty. (PDF, 33 KiB)
 • Informacja o zawarciu umowy (PDF, 41.8 KiB)
162 2017-11-09 2017-11-17 10:00:00 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Budowa systemu monitoringu Miasta dla podobszaru A i D” w ramach zadania pn.: „Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej na terenie Miasta Zielona Góra” w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rewitalizacja obszarów miejskich na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry – Miasto Zielona Góra rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 142.4 KiB)
 • SIWZ (PDF, 362.5 KiB)
 • Zał. I.5 do SIWZ -PFU (ZIP, 6.2 MiB)
 • Załaczniki do SIWZ nr I.1,I.2,II.1,III.1-III.4 wersja edytowalna (DOC, 165 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 285.8 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 50.8 KiB)
 • Informacja o zawarciu umowy (PDF, 55.3 KiB)
163 2017-11-06 2017-11-17 10:00:00 Usługa asysty technicznej i konserwacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania Miastem Otago. rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie (PDF, 97.8 KiB)
 • SIWZ (PDF, 351.1 KiB)
 • Załączniki edytowalne do SIWZ - nr I.1, I.2, II.1., III.1, III.2. (DOC, 154 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ (PDF, 32.2 KiB)
 • Załącznik nr I.4 do SIWZ po zmianie (PDF, 161.3 KiB)
 • Pytania i odpowiedzi nr 1 (PDF, 75 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 144.4 KiB)
 • Informacja o wyniku (PDF, 31.1 KiB)
 • Informacja o zawarciu umowy (PDF, 43.9 KiB)
164 2017-10-31 2017-11-20 09:00:00 Modernizacja Parku Kolei Szprotawskiej - etap I rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 110.5 KiB)
 • SIWZ (PDF, 601.2 KiB)
 • Załączniki do SIWZ nr I.1,1.2,,II.1,III.1-III.4 wer.edytowalna (DOC, 140.5 KiB)
 • Zał. I.4 do SIWZ -Dok.+STWiOR (ZIP, 60.9 MiB)
 • Modyfikacja SIWZ (PDF, 45.3 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 45.5 KiB)
 • Załącznik nr I.1. po zmianie (DOC, 64 KiB)
 • Załącznik nr III.2. po zmianie (DOC, 35.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 197.2 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 34.7 KiB)
 • Informacja o zawarciu umowy (PDF, 40 KiB)
165 2017-10-23 2017-11-08 10:00:00 Zadanie nr 1 budowa ul. Kolorowej, zadanie nr 2 budowa ul. Pomarańczowej, zadanie nr 3 budowa ul. Złotej, zadanie nr 4 budowa ul. Jeżynowej w ramach zadania pn. Budowa ul. Jeżynowa, Borówkowa, Waniliowa, Pomarańczowa, Oliwkowa, Kolorowa, Złota i Tęczowa w Zielonej Górze rozstrzygnięty
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 111.5 KiB)
 • SIWZ (PDF, 415 KiB)
 • załączniki nr I.1-I.2, II.1, III.1-III.4 do SIWZ- wersja edytowalna (DOC, 240.5 KiB)
 • załączniki nr I.5.I - I.5.IV do SIWZ (ZIP, 30.8 KiB)
 • załączniki nr I.5.I.U - I.5.IV.U do SIWZ (ZIP, 29.4 KiB)
 • załączniki nr I.6.I - I.6.IV do SIWZ (ZIP, 31.9 MiB)
 • pytania (1) do SIWZ z wyjaśnieniem (PDF, 108.8 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 315.4 KiB)
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Zadanie I, II, III i IV (PDF, 37.4 KiB)
 • informacja o zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego (PDF, 45.6 KiB)
166 2017-10-17 2017-11-24 10:00:00 „Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Miasto Zielona Góra” – trasa Ł4, Z5A, N3, w ramach zadania pn. „Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Miasto Zielona Góra” rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie (PDF, 148.2 KiB)
 • SIWZ (PDF, 463.6 KiB)
 • Załaczniki do SIWZ - wersja edytowalna - nr I.1, II.1,III.1, III.2, III.3, III.4. (DOC, 234 KiB)
 • Załącznik Nr I.2 do SIWZ (DOC, 190.5 KiB)
 • JEDZ -instrukcja wypełniania według UZP (PDF, 1.2 MiB)
 • Załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 161.4 MiB)
 • Modyfikacja SIWZ (PDF, 55.7 KiB)
 • Załącznik nr I.5 do SIWZ – po zmianie (ZIP, 161.2 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert. (PDF, 203.4 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. (PDF, 56.7 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. (PDF, 59.8 KiB)
167 2017-10-17 2017-11-24 10:00:00 „Zagospodarowanie Placu Teatralnego i Placu Matejki w Zielonej Górze” w ramach zadania pn. „Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej na terenie Miasta Zielona Góra”. rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 130.8 KiB)
 • SIWZ (PDF, 436.8 KiB)
 • Załączniki do SIWZ nr I.1, II.1, III.1-III.5- wersja edytowalna (DOC, 236.5 KiB)
 • Załącznik nr I.2 do SIWZ (DOC, 188.5 KiB)
 • Instrukcja wypełnienia JEDZ według UZP (PDF, 1.2 MiB)
 • Załącznik nr I.4 do SIWZ (ZIP, 72.4 MiB)
 • Pytania do SIWZ z wyjaśnieniami (1) (PDF, 48.7 KiB)
 • Pytania do SIWZ z wyjaśnieniami (2) (PDF, 49.2 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 176.7 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 50.9 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 58.3 KiB)
168 2017-10-13 2017-10-30 09:00:00 „Budowa oświetlenia w Łężycy” - Zakres I: Zielona Góra ul. Łężyca - Agrestowa, Zielona Góra ul. Łężyca - Krokusowa, Zielona Góra ul. Łężyca - Malinowa, Zielona Góra ul. Łężyca - Porzeczkowa, Zielona Góra ul. Łężyca – Stokrotkowa w ramach zadania ”Budowa oświetlenia dróg sołectwa Łężyca” rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 111.1 KiB)
 • Załaczniki do SIWZ nr I.1,I.2,II.1,III.1-III.4 wersja edytowalna (DOC, 135 KiB)
 • Zał. I.4 do SIWZ -Dok.+STWiOR (ZIP, 222 MiB)
 • SIWZ (PDF, 467.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 166.8 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 34.6 KiB)
 • Informacja o zawarciu umowy (PDF, 36.2 KiB)
169 2017-10-11 2017-10-27 09:00:00 Remont ul. Zjednoczenia na odcinku od ronda Polskiego Czerwonego Krzyża do nowobudowanego ronda przy galerii Grono Park, w ramach zadania pn. Remont drogi wojewódzkiej nr 280 (ul. Zjednoczenia) w Zielonej Górze na odcinku od ronda Polskiego Czerwonego Krzyża do wiaduktu nad linią kolejową unieważniony
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 111.6 KiB)
 • SIWZ (PDF, 409.6 KiB)
 • załączniki nr I.1, I.2, II.1, III.1-III.4 do SIWZ (DOC, 220 KiB)
 • załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 48.8 KiB)
 • załącznik nr I.5U do SIWZ (ZIP, 64.2 KiB)
 • załącznik nr I.6 do SIWZ (ZIP, 30.2 MiB)
 • ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (PDF, 42.6 KiB)
170 2017-10-09 2017-11-14 10:00:00 Zakup, dostawa i montaż wyposażenia do nowopowstałego budynku na potrzeby Młodzieżowego Centrum Kultury i Edukacji Dom Harcerza - Meble rozstrzygnięty
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 99.8 KiB)
 • SIWZ (PDF, 324.1 KiB)
 • załączniki nr I.1, II.1, III.1-III.2 do SIWZ - wersja edytowalna (DOC, 208 KiB)
 • załączniki nr I.4.I - I.4.VI do SIWZ (ZIP, 882.7 KiB)
 • instrukcja wypełnienia JEDZ wg UZP (PDF, 1.2 MiB)
 • załącznik nr I.2 do SIWZ (PDF, 170.1 KiB)
 • załącznik nr I.2 do SIWZ - wersja edytowalna (DOC, 266 KiB)
 • pytania (1) do SIWZ z wyjaśnieniem (PDF, 43.3 KiB)
 • pytania (2-3) do SIWZ z wyjaśnieniem (PDF, 45.8 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 307.2 KiB)
 • ogłoszenie o unieważnieniu - zadanie I i V (PDF, 42.9 KiB)
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - zadanie II, III, IV, VI (PDF, 48.5 KiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - zadanie II, III, IV, VI (PDF, 69.8 KiB)
171 2017-10-04 2017-11-17 10:00:00 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Miasto Zielona Góra” - część południowa etap I w ramach zadania pn. „Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Miasto Zielona Góra”. rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie (PDF, 149.5 KiB)
 • SIWZ (PDF, 372.2 KiB)
 • Załącznik nr I.2 do SIWZ-JEDZ (DOC, 190.5 KiB)
 • Załączniki edytowlne do SIWZ-I.1, II.1, III.1, III.2, III.3, III.4. (DOC, 248 KiB)
 • Instrukcja wypełniania JEDZ (PDF, 1.2 MiB)
 • Załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 217.3 MiB)
 • Pytania i odpowiedzi - nr 1 (PDF, 59.6 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ (PDF, 78.3 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR I.1 – po zmianie (DOC, 167.5 KiB)
 • Pytania i odpowiedzi - nr 2 (PDF, 61.8 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 47.4 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ - 1 (PDF, 58.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 303.5 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 56.1 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. (PDF, 59.6 KiB)
172 2017-10-04 2017-10-20 10:00:00 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Zagospodarowanie terenu wzdłuż cieku wodnego Myszka – Gęśnik na cele parku miejskiego „Park Odkrywców” w Zielonej Górze” w ramach zadania pn. „Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej na terenie Miasta Zielona Góra”. rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 144 KiB)
 • SIWZ (PDF, 373.2 KiB)
 • Załaczniki do SIWZ nr I.1,I.2,II.1,III.1-III.4 wersja edytowalna (DOC, 177.5 KiB)
 • Załącznik nr I.5 do SIWZ - PFU+KONCEPCJA (ZIP, 167.8 MiB)
 • Modyfikacja SIWZ (PDF, 53.7 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 46.9 KiB)
 • Załącznik nr I.3. po zmianie (PDF, 71.7 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania (PDF, 50.8 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ(2) (PDF, 54.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia(2) (PDF, 67.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 166.3 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 31.8 KiB)
 • Informacja o zawarciu umowy (PDF, 85.9 KiB)
173 2017-10-04 2017-10-17 10:00:00 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Zagospodarowanie terenu wokół Filharmonii Zielonogórskiej i iluminacji kościoła p.w. Matki Bożej Częstochowskiej” w ramach zadania pn. „Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej na terenie Miasta Zielona Góra” rozstrzygnięty
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 135.9 KiB)
 • SIWZ (PDF, 394.1 KiB)
 • załączniki nr I.1, I.2, II.1, III.1-III.4 do SIWZ - wersja edytowalna (DOC, 446.5 KiB)
 • załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 67.5 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (1) (PDF, 49.9 KiB)
 • Modyfikacja treści SIWZ (1) (PDF, 52.8 KiB)
 • Załącznik nr I.3 do SIWZ- po zmianie (1) (PDF, 71.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 255.8 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 57.5 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 59.5 KiB)
174 2017-09-29 --- Zakup, dostawa i montaż wyposażenia do nowopowstałego budynku na potrzeby Młodzieżowego Centrum Kultury i Edukacji Dom Harcerza - Zadanie IV – Sprzęt audiowizualny, komputerowy i fotograficzny i Zadanie V - Sprzęt techniczny i konserwatorów. rozstrzygnięty
 • ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex-ante (PDF, 63.4 KiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 63.4 KiB)
175 2017-09-29 --- Zakup, dostawa i montaż wyposażenia do nowopowstałego budynku na potrzeby Młodzieżowego Centrum Kultury i Edukacji Dom Harcerza - Zadanie X - aula i XI – studio piosenki rozstrzygnięty
 • ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex-ante (PDF, 62.7 KiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 62.9 KiB)
176 2017-09-21 2017-10-02 10:00:00 „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Budowa systemu monitoringu Miasta dla podobszaru A i D” w ramach zadania pn.: „Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej na terenie Miasta Zielona Góra” w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rewitalizacja obszarów miejskich na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry – Miasto Zielona Góra”. rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 142.5 KiB)
 • SIWZ (PDF, 361.1 KiB)
 • Załączniki do SIWZ nr I.1,1.2,II.1,III.1-III.4 wer.edytowalna (DOC, 172 KiB)
 • Załącznik nr I.5 do SIWZ - PFU (ZIP, 6.2 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 182.6 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (PDF, 65 KiB)
177 2017-09-18 2017-09-26 10:00:00 Nadzór inwestorski – Udostępnianie zasobów przyrodniczych i terenów rekreacyjnych w Zielonej Górze – Park w Kiełpinie w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Udostępnianie zasobów przyrodniczych i terenów rekreacyjnych w Zielonej Górze. rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie (PDF, 130.9 KiB)
 • SIWZ (PDF, 374.6 KiB)
 • załączniki edytowalne do SIWZ- Nr I.1, I.2, II.1,III.1, III.2, III.3, III.4. (DOC, 192.5 KiB)
 • Załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 13.8 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 169.5 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 55.4 KiB)
 • Informacja o zawarciu umowy (PDF, 66.4 KiB)
178 2017-09-12 2017-10-19 10:00:00 Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Miasto Zielona Góra - część północna, etap I w ramach zadania pn. Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Miasto Zielona Góra rozstrzygnięty
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 119.6 KiB)
 • SIWZ (PDF, 463.3 KiB)
 • załączniki nr I.1, II.1, III.1 - III.4 do SIWZ - wersja edytowalna (DOC, 247 KiB)
 • załącznik nr I.2 do SIWZ (PDF, 178.8 KiB)
 • załącznik nr I.2 do SIWZ - wersja edytowalna (DOC, 262.5 KiB)
 • instrukcja wypełnienia JEDZ wg UZP (PDF, 1.2 MiB)
 • załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 177.4 MiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 188.4 KiB)
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 52.4 KiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 64.5 KiB)
179 2017-09-11 2017-10-19 10:00:00 Dostawa energii elektrycznej w 2018 roku dla punktów poboru energii elektrycznej Miasta Zielona Góra, Gminy Sulechów, Gminy Czerwieńsk, Gminy Nowogród Bobrzański. rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 90.4 KiB)
 • SIWZ (PDF, 305.4 KiB)
 • Załączniki do SIWZ nr I.1, I.3, II.1, III.1-III-3- wersja edytowlana (DOC, 195.5 KiB)
 • Instrukcja wypełnienia JEDZ według UZP (PDF, 1.2 MiB)
 • Załącznik nr I.5 do SIWZ (DOCX, 510.7 KiB)
 • Załącznik nr I.7 do SIWZ (PDF, 57.9 KiB)
 • Załącznik nr I.2 do SIWZ (PDF, 145.5 KiB)
 • Załącznik nr I.2 do SIWZ - wersja edytowalna (DOC, 205.5 KiB)
 • Pytania do SIWZ z wyjaśnieniami (1) (PDF, 90.6 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ (1) (PDF, 33 KiB)
 • Załącznik nr I.4 do SIWZ- po zmianie (1) (PDF, 37.4 KiB)
 • Załącznik nr I.6 do SIWZ- po zmianie (1) (PDF, 47.9 KiB)
 • Pytania do SIWZ z wyjaśnieniami (2) (PDF, 37.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 171 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 34.4 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 39.2 KiB)
180 2017-09-07 2017-10-31 10:00:00 Wdrożenie innowacyjnych e-usług o wysokim poziomie dojrzałości w Urzędzie Miasta Zielona Góra rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 118.3 KiB)
 • SIWZ (PDF, 425.5 KiB)
 • Załączniki do SIWZ nr I.1, II.1, III.1-III.4- wersja edytowalna (DOC, 250 KiB)
 • Załącznik nr I.2 do SIWZ (DOC, 188 KiB)
 • Instrukcja wypełnienia JEDZ według UZP (PDF, 1.2 MiB)
 • Załącznik nr I.3 do SIWZ (ZIP, 60.6 MiB)
 • Pytania do SIWZ z wyjaśnieniem (1) (PDF, 50.4 KiB)
 • Pytania do SIWZ z wyjaśnieniem (2) (PDF, 61.2 KiB)
 • Pytania do SIWZ z wyjaśnieniami (3) (PDF, 85.1 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (1) (PDF, 47.5 KiB)
 • Modyfikacja treści SIWZ (1) (PDF, 57.3 KiB)
 • Załącznik nr I.4 do SIWZ- po zmianie (1) (PDF, 248.7 KiB)
 • Pytania do SIWZ z wyjaśnieniami (4) (PDF, 79.3 KiB)
 • Pytania do SIWZ z wyjaśnieniami (5) (PDF, 56.4 KiB)
 • Pytania do SIWZ z wyjaśnieniami (6) (PDF, 83.2 KiB)
 • Pytania do SIWZ z wyjaśnieniami (7) (PDF, 61.9 KiB)
 • Pytania do SIWZ z wyjaśnieniami (8) (PDF, 56.7 KiB)
 • Pytania do SIWZ z wyjaśnieniami (9) (PDF, 58.8 KiB)
 • Pytania do SIWZ z wyjaśnieniami (10) (PDF, 51.3 KiB)
 • Modyfikacja treści SIWZ (2) (PDF, 49.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 230 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 52.4 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 56 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu