ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 161
Data ogłoszenia
2018-03-27
Termin składania ofert / wniosków
2018-04-05 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie dekoracji świetlnej na czas trwania Świąt Bożego Narodzenia oraz dekoracji świetlnej w okresie Dni Zielonej Góry. Remonty elementów świetlnych i uzupełniających, części naprawcze i serwisowe.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 110.4 KiB)
 • SIWZ (PDF, 362.3 KiB)
 • Załączniki do SIWZ nr I.1,1.2,,II.1,III.1-III.5 wer. edyt. (DOC, 136.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 31.4 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ (PDF, 36.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 156.7 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 31.8 KiB)
 • Informacja o zawarciu umowy (PDF, 40.5 KiB)
Lp 162
Data ogłoszenia
2018-03-22
Termin składania ofert / wniosków
2018-04-05 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 91.5 KiB)
 • SIWZ (PDF, 369.5 KiB)
 • Załączniki edytowalne do SIWZ-nr I.1, I.2, II.1, III.1, III.2. (DOC, 153 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania 1 (PDF, 38.3 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania 2 (PDF, 50.2 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 30.7 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ (PDF, 81.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 251.7 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 35.3 KiB)
 • Informacja o zawarciu umowy (PDF, 37 KiB)
Lp 163
Data ogłoszenia
2018-03-21
Termin składania ofert / wniosków
2018-04-04 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Nadzór inwestorski w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Zielonej Górze - Etap II – Miejskie Przedszkole nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Rydza Śmigłego 5 w Zielonej Górze”.
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 95 KiB)
 • SIWZ (PDF, 322.4 KiB)
 • Załączniki do SIWZ nr I.1, I.2, II.1, III.1-III.4- wersja edytowalna (DOC, 206.5 KiB)
 • Załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 23.6 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 182.9 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (PDF, 38.4 KiB)
Lp 164
Data ogłoszenia
2018-03-21
Termin składania ofert / wniosków
2018-03-30 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
PEŁNIENIE FUNKCJI NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ ROBÓT BUDOWLANYCH, W RAMACH ZADANIA PN. „BUDOWA UL. CERAMICZNEJ”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 109.6 KiB)
 • SIWZ (PDF, 344.2 KiB)
 • Załączniki edytowalne do SIWZ - nr I.1, I.2, II.1, III.1, III.2, III.3, III.4. (DOC, 179.5 KiB)
 • Załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 43.9 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 244.1 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 36 KiB)
 • Informacja o zawarciu umowy (PDF, 39 KiB)
Lp 165
Data ogłoszenia
2018-03-19
Termin składania ofert / wniosków
2018-04-30 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup, dostawa i montaż wyposażenia dla zadania: Przebudowa i rozbudowa budynku na potrzeby Młodzieżowego Centrum Kultury i Edukacji DOM HARCERZA - sprzęt multimedialny – zadanie 1
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 98.2 KiB)
 • SIWZ (PDF, 300.9 KiB)
 • załączniki nr I.1, II.1, III.1 - III.2 do SIWZ - wersja edytowalna (DOC, 199.5 KiB)
 • załącznik nr I.4 do SIWZ (PDF, 61.9 KiB)
 • instrukcja wypełnienia JEDZ wg UZP (PDF, 1.2 MiB)
 • załącznik I.2 do SIWZ (PDF, 168 KiB)
 • załącznik I.2 do SIWZ - wersja edytowalna (DOC, 265 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 164.8 KiB)
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 49.5 KiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 66.3 KiB)
Lp 166
Data ogłoszenia
2018-03-19
Termin składania ofert / wniosków
2018-04-30 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa drogi wewnętrznej (ul. Źródlana – sięgacz) w Zielonej Górze w ramach zadania pn. Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej na terenie Miasta Zielona Góra
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 124.6 KiB)
 • SIWZ (PDF, 426.2 KiB)
 • załączniki nr I.1, II.1, III.1 - III.5 do SIWZ - wersja edytowalna (DOC, 259.5 KiB)
 • załącznik nr I.4 do SIWZ (ZIP, 39.8 MiB)
 • instrukcja wypełnienia JEDZ wg UZP (PDF, 1.2 MiB)
 • załącznik nr I.2 do SIWZ (PDF, 172.8 KiB)
 • załącznik nr I.2 do SIWZ - wersja edytowalna (DOC, 250 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 156.3 KiB)
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 50.5 KiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 63.7 KiB)
Lp 167
Data ogłoszenia
2018-03-16
Termin składania ofert / wniosków
2018-05-11 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Miasto Zielona Góra – część wschodnia, w ramach zadania pn. Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Miasto Zielona Góra – etap II
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 121.5 KiB)
 • SIWZ (PDF, 481 KiB)
 • załączniki nr I.1, II.1, III.1 - III.5 do SIWZ - wersja edytowalna (DOC, 272 KiB)
 • załącznik nr I.2 do SIWZ (PDF, 171 KiB)
 • załącznik nr I.2 do SIWZ - wersja edytowalna (DOC, 264 KiB)
 • załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 73 MiB)
 • instrukcja wypełnienia JEDZ wg UZP (PDF, 1.2 MiB)
 • ogłoszenie o zmianie (1) ogłoszenia o zamówieniu (PDF, 46.3 KiB)
 • zmiana (1) SIWZ (PDF, 51.1 KiB)
 • załącznik nr I.3 do SIWZ - po zmianie (PDF, 94.8 KiB)
 • załącznik nr I.4 do SIWZ - po zmianie (PDF, 154.6 KiB)
 • pytania do SIWZ z wyjaśnieniem (PDF, 53.7 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie (2) ogłoszenia o zamówieniu (PDF, 50.1 KiB)
 • zmiana (2) SIWZ (PDF, 55.1 KiB)
 • załącznik nr I.3 do SIWZ - po zmianie (2) (PDF, 94.9 KiB)
 • załącznik nr I.4 do SIWZ - po zmianie (2) (PDF, 143.4 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 173.7 KiB)
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 52.2 KiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 66.6 KiB)
Lp 168
Data ogłoszenia
2018-03-14
Termin składania ofert / wniosków
2018-04-13 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Budowa ogrodzenia terenu parku w sołectwie Ochla” w ramach zadania 3. „Udostępnianie zasobów przyrodniczych i terenów rekreacyjnych w Zielonej Górze – Park w sołectwie Ochla przy ulicy Ochla-Żagańska” zadania pn.: „Udostępnianie zasobów przyrodniczych i terenów rekreacyjnych w Zielonej Górze”.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 131 KiB)
 • SIWZ (PDF, 403.4 KiB)
 • Załączniki do SIWZ nr I.1,1.2,,II.1,III.1-III.4 wer.edytowalna (DOC, 376.5 KiB)
 • Załącznik nr I.4. do SIWZ- Dok.+STWiOR (ZIP, 7.8 MiB)
 • Modyfikacja SIWZ (PDF, 36.7 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 34.8 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ(2) (PDF, 65.7 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia(2) (PDF, 110.7 KiB)
 • Załącznik nr I.3.do SIWZ - po zmianie (PDF, 44.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 244 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 55.7 KiB)
 • Informacja o zawarciu umowy (PDF, 64.7 KiB)
Lp 169
Data ogłoszenia
2018-03-14
Termin składania ofert / wniosków
2018-03-22 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Nadzór inwestorski w ramach zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Zielonej Górze – etap II – Miejskie Przedszkole nr 25 przy ul. Wojska Polskiego 82a w Zielonej Górze
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 110.4 KiB)
 • SIWZ (PDF, 322.2 KiB)
 • załączniki nr I.1-I.2, II.1, III.1-III.4 do SIWZ - wersja edytowalna (DOC, 197 KiB)
 • załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 183 MiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 196.3 KiB)
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 39 KiB)
 • informacja o zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego (PDF, 43.4 KiB)
Lp 170
Data ogłoszenia
2018-03-13
Termin składania ofert / wniosków
2018-03-29 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zabezpieczenie murów Pałacu i komina wolnostojącego w zabytkowym parku w Zielonej Górze – Zatoniu wraz z wykonaniem iluminacji murów Pałacu w ramach zadania pn :” Zachowanie i wykorzystanie historycznych krajobrazów parkowych w Branitz i Zatoniu”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 141.2 KiB)
 • SIWZ (PDF, 1.7 MiB)
 • Załączniki do SIWZ nr I.1, I.2, II.1, III.1-III.4- wersja edytowalna (DOC, 229.5 KiB)
 • Załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 113.2 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 155.3 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej	 	 (PDF, 61.5 KiB)
 • Informacja o zawarciu umowy (PDF, 65.9 KiB)
Lp 171
Data ogłoszenia
2018-03-06
Termin składania ofert / wniosków
2018-03-19 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Nadzór inwestorski w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Zielonej Górze – etap II – Miejskie Przedszkole nr 38 przy ulicy Braniborskiej 13 w Zielonej Górze
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 104 KiB)
 • SIWZ (PDF, 326 KiB)
 • załączniki nr I.1-I.2, II.1, III.1-III.4 do SIWZ - wersja edytowalna (DOC, 198 KiB)
 • załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 154.4 MiB)
 • zmiana (1) SIWZ (PDF, 32.3 KiB)
 • załącznik nr I.1 do SIWZ - po zmianie (PDF, 47.7 KiB)
 • załącznik nr I.1 do SIWZ - po zmianie- wersja edytowalna (DOC, 128 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ(2) (PDF, 39.7 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 42.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 177.3 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 34.2 KiB)
 • Informacja o zawarciu umowy (PDF, 39.7 KiB)
Lp 172
Data ogłoszenia
2018-02-27
Termin składania ofert / wniosków
2018-04-09 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Promocja Miasta Zielona Góra poprzez realizację lotniczych rejsów międzynarodowych
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 87.3 KiB)
 • SIWZ (PDF, 312.3 KiB)
 • Zał. I.2 do SIWZ - JEDZ (DOC, 216.5 KiB)
 • JEDZ - instrukcja wypełnienia (PDF, 1.1 MiB)
 • Załączniki do SIWZ nr I.1,1.4,,II.1,III.1-III.3 wer.edytowalna (DOC, 135.5 KiB)
 • zmiana (1) SIWZ (PDF, 47.5 KiB)
 • załącznik nr I.3 do SIWZ - po zmianie (PDF, 42 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie (1) ogłoszenia o zamówieniu (PDF, 47.2 KiB)
 • pytania (1-2) do SIWZ z wyjaśnieniem (PDF, 361.2 KiB)
 • ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (PDF, 34.9 KiB)
Lp 173
Data ogłoszenia
2018-02-21
Termin składania ofert / wniosków
2018-03-06 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Zagospodarowanie Placu Teatralnego i Placu Matejki w Zielonej Górze” w ramach zadania pn. „Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej na terenie Miasta Zielona Góra”.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 114.9 KiB)
 • SIWZ (PDF, 1.3 MiB)
 • Załączniki do SIWZ nr I.1, I.2, II.1, III.1-III.4- wersja edytowalna (DOC, 252.5 KiB)
 • Załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 72.4 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 165.7 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 55.8 KiB)
 • Informacja o zawarciu umowy (PDF, 64.8 KiB)
Lp 174
Data ogłoszenia
2018-02-20
Termin składania ofert / wniosków
2018-02-28 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Nadzór inwestorski w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Zielonej Górze – etap II – Zespół Szkół Technicznych przy ulicy Wrocławskiej 65A w Zielonej Górze”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 108 KiB)
 • SIWZ (PDF, 323.9 KiB)
 • Załączniki edytowalne do SIWZ- nr I.1, I.2, II.1, III.1, III.2, III.3, III.4. (DOC, 182.5 KiB)
 • Załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 8.9 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 167.3 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 232.1 KiB)
 • Informacja o zawarciu umowy (PDF, 40.8 KiB)
Lp 175
Data ogłoszenia
2018-02-13
Termin składania ofert / wniosków
2018-02-21 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Budowa drogi na terenie południowej części Lubuskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego – sołectwo Nowy Kisielin”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 110.7 KiB)
 • SIWZ (PDF, 359.4 KiB)
 • Załączniki edytowalne do SIWZ - nr I.1, II.1, III.1, III.2, III.3, III.4. (DOC, 183 KiB)
 • Załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 87.7 MiB)
 • Modyfikacja SIWZ (PDF, 34 KiB)
 • Załącznik nr I.2 do SIWZ (DOCX, 20.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert. (PDF, 277.3 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 37 KiB)
 • Informacja o zawarciu umowy (PDF, 38.6 KiB)
Lp 176
Data ogłoszenia
2018-02-12
Termin składania ofert / wniosków
2018-02-21 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przewóz osób niepełnosprawnych na terenie Miasta Zielona Góra.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie. (PDF, 107.7 KiB)
 • SIWZ (PDF, 395.1 KiB)
 • Załączniki edytowalne do SIWZ - nr I.1, I.2, II.1, III.1, III.2, III.3, III.4, III.5. (DOC, 215.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert. (PDF, 133.7 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty. (PDF, 31.5 KiB)
 • Informacja o zawarciu umowy (PDF, 39.4 KiB)
Lp 177
Data ogłoszenia
2018-02-09
Termin składania ofert / wniosków
2018-03-13 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa ulicy Ceramicznej
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 108.3 KiB)
 • SIWZ (PDF, 398.1 KiB)
 • Załączniki do SIWZ nr I.1,I.2, II.1, III.1-III.4- wersja edytowalna (DOC, 168 KiB)
 • Załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 20.7 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (1) (PDF, 43.5 KiB)
 • Pytania do SIWZ z wyjaśnieniami (1) (PDF, 38.2 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ (1) (PDF, 42.2 KiB)
 • Załącznik nr I.3 do SIWZ- po zmianie (1) (PDF, 48.6 KiB)
 • D.06.00.00 Roboty wykończeniowe- po zmianie (1) (PDF, 75.5 KiB)
 • plik uzgodnienia (ZIP, 14.2 MiB)
 • Załącznik nr I.6 do SIWZ (ZIP, 545.3 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (2) (PDF, 38 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ (2) (PDF, 43.4 KiB)
 • Załącznik nr I.3 do SIWZ - po zmianie (2) (PDF, 47.9 KiB)
 • D-05.03.05a (PDF, 172.3 KiB)
 • OPIS TECHNICZNY PW BRANŻA DROGOWA - po zmianie (PDF, 97.6 KiB)
 • RYS. D-1 PLAN SYTUACYJNY - po zmianie (PDF, 2.6 MiB)
 • RYS. D-2 UKSZTAŁTOWANIE TERENU - po zmianie (PDF, 2.4 MiB)
 • RYS. D-3 PLANSZA WYMIAROWA - po zmianie (PDF, 2.9 MiB)
 • RYS. D-5 PRZEKROJE NORMALNE - po zmianie (PDF, 893.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 234.8 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 36.3 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 38.3 KiB)
Lp 178
Data ogłoszenia
2018-02-08
Termin składania ofert / wniosków
2018-02-23 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przeglądy, naprawa, konserwacja i malowanie urządzeń zabawowych na komunalnych placach zabaw
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 96.2 KiB)
 • SIWZ (PDF, 2.3 MiB)
 • Załączniki do SIWZ nr I.1, I.2, I.5, II.1, III.1-III.4- wersja edytowalna (DOC, 319.5 KiB)
 • Załącznik nr I.6 do SIWZ (PDF, 4.5 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (1) (PDF, 38.6 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ (1) (PDF, 39.4 KiB)
 • Pytania do SIWZ z wyjaśnieniami (1) (PDF, 34.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert. (PDF, 232.8 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 36.1 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 37.9 KiB)
Lp 179
Data ogłoszenia
2018-02-08
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup, dostawa i montaż wyposażenia dla zadania: Przebudowa i rozbudowa budynku na potrzeby Młodzieżowego Centrum Kultury i Edukacji DOM HARCERZA - sprzęt multimedialny – zadanie nr 1
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante (PDF, 65.4 KiB)
Lp 180
Data ogłoszenia
2018-02-08
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w roku 2018
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w roku 2018 (PDF, 994.5 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji