ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 161
Data ogłoszenia
2018-01-09
Termin składania ofert / wniosków
2018-01-29 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zadanie 1 - Usługa kompleksowego sprzątania powierzchni biurowych i pomieszczeń dodatkowych w budynkach Miasta Zielona Góra-Urzędu Miasta Zielona Góra przy ul. Artura Grottgera 7, ul. Zachodniej 63a, ul. Aleja Niepodległości 13, ul. Bohaterów Westerplatte 11 ul. Bohaterów Westerplatte 23, ul. Jana Kasprowicza 3, ul. gen. Jarosława Dąbrowskiego 41 oraz budynku przy ul. Antoniego Wysockiego 8 w Nowym Kisielinie. Zadanie 2 - Ochrona fizyczna mienia i osób, monitorowanie systemów alarmowych w budynkach Miasta Zielona Góra- Urzędu Miasta Zielona Góra.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 135.1 KiB)
 • SIWZ (PDF, 535.6 KiB)
 • Załączniki do SIWZ nr I.1,1.2,,II.1,III.1,III.1a,III.1b,III.2,III.2a,III.3-III.6 wer.edytowalna wer.edytowalna (DOC, 223.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 41.5 KiB)
 • Modyfikacja I SIWZ (PDF, 41.6 KiB)
 • Załącznik nr I.1. do SIWZ - po zmianie (DOC, 70 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania I (PDF, 456.9 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania II (PDF, 79 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania III (PDF, 88.5 KiB)
 • Modyfikacja II SIWZ (PDF, 42.3 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II (PDF, 42.4 KiB)
 • Załącznik nr I.4 do SIWZ - po zmianie (DOC, 59.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 581.4 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 53 KiB)
 • Informacja o zawarciu umowy (PDF, 44.3 KiB)
Lp 162
Data ogłoszenia
2017-12-29
Termin składania ofert / wniosków
2018-01-17 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Budowa drogi na terenie południowej części Lubuskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego – sołectwo Nowy Kisielin”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 125.5 KiB)
 • SIWZ (PDF, 412.2 KiB)
 • Załączniki edytowalne do SIWZ- Nr I.1, I.2, II.1, III.1, III.2, III.3, III.4. (DOC, 203 KiB)
 • Załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 47.5 MiB)
 • Odpowiedzi na pytania (PDF, 34 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 33.6 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ (PDF, 36.7 KiB)
 • Załącznik nr I.5 do SIWZ - po zmianie (ZIP, 87.5 MiB)
 • Odpowiedzi na na pytania - 1 (PDF, 34.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 203.4 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. (PDF, 35.1 KiB)
 • Informacja o zawarciu umowy (PDF, 45.7 KiB)
Lp 163
Data ogłoszenia
2017-12-28
Termin składania ofert / wniosków
2018-01-12 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dokumentacja projektowa budowy czterech budynków mieszkalnych, wielorodzinnych z uzbrojeniem i zagospodarowaniem terenu, terenem zielonym, placem zabaw, parkingami, dojazdami przy ul. Suwalskiej na dz. nr 886/2, 896 obręb 43 w Zielonej Górze
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 103.1 KiB)
 • SIWZ (PDF, 395.7 KiB)
 • załączniki nr I.1-I.2, II.1, III.1-III.4 do SIWZ - wersja edytowalna (DOC, 220 KiB)
 • załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 5.2 MiB)
 • zmiana (1) SIWZ (PDF, 32.6 KiB)
 • zmiana (2) SIWZ (PDF, 33.3 KiB)
 • załącznik nr I.5 do SIWZ - uzupełnienie (PDF, 2.8 MiB)
 • pytania (1-2) do SIWZ z wyjaśnieniem (PDF, 40.6 KiB)
 • pytania (3) do SIWZ z wyjaśnieniem (PDF, 34.7 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 333.9 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert - sprostowanie (PDF, 362.8 KiB)
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 39.3 KiB)
 • informacja o zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego (PDF, 38.5 KiB)
Lp 164
Data ogłoszenia
2017-12-21
Termin składania ofert / wniosków
2017-12-29 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Serwis i konserwacja parkomatów Z-1 i Z-3, oraz prowadzenie Centralnej Bazy Danych Parkomatów w ramach zadania: „Remont istniejących parkomatów w Strefie Płatnego Parkowana”.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 100.8 KiB)
 • SIWZ (PDF, 298.3 KiB)
 • Załączniki edytowalne do SIWZ - nr I.1, I.2, II.1, III.1, III.2., III.3. (DOC, 176 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 143.3 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 33 KiB)
 • Informacja o zawarciu umowy (PDF, 37.3 KiB)
Lp 165
Data ogłoszenia
2017-12-19
Termin składania ofert / wniosków
2018-02-06 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Wrocławskiej i Pułkownika Witolda Pileckiego.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 98.5 KiB)
 • SIWZ (PDF, 402.6 KiB)
 • Załącznik nr I.2 do SIWZ (DOC, 202 KiB)
 • Instrukacja wypełnienia JEDZ według UZP (PDF, 1.2 MiB)
 • Załączniki do SIWZ nr I.1, II.1, III.1-III.4- wersja edytowalna (DOC, 197 KiB)
 • Załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 29.2 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (1) (PDF, 43.9 KiB)
 • SIWZ- po zmianie (1) (PDF, 406 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ (1) (PDF, 33.4 KiB)
 • Załącznik nr I.6 do SIWZ (ZIP, 62.9 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (2) (PDF, 31.3 KiB)
 • Pytania do SIWZ z wyjaśnieniami (1) (PDF, 67.3 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ (2) (PDF, 35.5 KiB)
 • plik-dokumentacja geotechniczna (ZIP, 2.4 MiB)
 • Modyfikacja SIWZ (3) (PDF, 34.8 KiB)
 • plik- Opis po zmianie (1) (PDF, 439.1 KiB)
 • plik- Projekt organizacji ruchu poz mianie (1) (PDF, 2.2 MiB)
 • plik- Projekt zagospodarowania terenu po zmianie (1) (PDF, 2.8 MiB)
 • plik-Rodzaje nawierzchni i ukształtowanie wysokościowe terenu po zmianie (1) (PDF, 3 MiB)
 • Modyfikacja SIWZ (4) (PDF, 32.5 KiB)
 • plik- rys. nr 1 - po zmianie (1) (PDF, 2.2 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 158.3 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 34.1 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 42.7 KiB)
Lp 166
Data ogłoszenia
2017-12-14
Termin składania ofert / wniosków
2018-01-23 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Miasto Zielona Góra” - trasa Ł4, Z5A, N3, w ramach zadania pn. „Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Miasto Zielona Góra”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 144.2 KiB)
 • SIWZ (PDF, 389.3 KiB)
 • JEDZ -instrukcja wypełniania według UZP (PDF, 1.2 MiB)
 • Załącznik nr I.2 do SIWZ - JEDZ (DOC, 191.5 KiB)
 • Załączniki edytowalne do SIWZ - nr I.1, II.1, III.1, III.2, III.3, III.4. (DOC, 217.5 KiB)
 • Załącznik nr I.5 (ZIP, 230.1 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 284.4 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 55.9 KiB)
 • Informacja o zawarciu umowy (PDF, 59.3 KiB)
Lp 167
Data ogłoszenia
2017-12-14
Termin składania ofert / wniosków
2017-12-29 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Zagospodarowanie terenu przy ul. Złotej na park rekreacyjny dla młodzieży”
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 111.2 KiB)
 • SIWZ (PDF, 373.7 KiB)
 • Załaczniki edytowalne do SIWZ - Nr I.1, I.2, II.1, III.1, III.2, III.3, III.4 (DOC, 185 KiB)
 • Ząłacznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 1.1 MiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (PDF, 38.3 KiB)
Lp 168
Data ogłoszenia
2017-12-13
Termin składania ofert / wniosków
2018-01-23 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa drogi wewnętrznej (ul. Źródlana – sięgacz) w Zielonej Górze w ramach zadania pn. Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej na terenie Miasta Zielona Góra
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 118.7 KiB)
 • SIWZ (PDF, 425.8 KiB)
 • załączniki nr I.1, II.1, III.1-III.5 do SIWZ - wersja edytowalna (DOC, 260 KiB)
 • instrukcja wypełnienia JEDZ wg UZP (PDF, 1.2 MiB)
 • załącznik nr I.4 do SIWZ (PDF, 15.9 MiB)
 • Załącznik nr I.2 do SIWZ (DOC, 234 KiB)
 • zmiana (1) SIWZ (PDF, 49.1 KiB)
 • załącznik nr I.4 do SIWZ - po zmianie (ZIP, 40.8 MiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 146.3 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (PDF, 54 KiB)
Lp 169
Data ogłoszenia
2017-12-06
Termin składania ofert / wniosków
2018-01-12 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup, dostawa i montaż wyposażenia dla zadania: Przebudowa i rozbudowa budynku na potrzeby Młodzieżowego Centrum Kultury i Edukacji DOM HARCERZA - sprzęt multimedialny
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 99.7 KiB)
 • SIWZ (PDF, 308.7 KiB)
 • załącznik nr I.2 do SIWZ (PDF, 170.6 KiB)
 • załącznik nr I.2 do SIWZ - wersja edytowalna (DOC, 265 KiB)
 • instrukcja wypełnienia JEDZ - wg UZP (PDF, 1.2 MiB)
 • załączniki nr I.1, II.1, III.1-III.2 do SIWZ - wersja edytowalna (DOC, 204 KiB)
 • załączniki nr I.4.I - I.4.II do SIWZ (ZIP, 30.9 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 177.9 KiB)
 • ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (Zadanie I) i informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (Zadanie II) (PDF, 55.4 KiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 69.3 KiB)
Lp 170
Data ogłoszenia
2017-12-06
Termin składania ofert / wniosków
2017-12-15 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Płatne ogłoszenia prasowe w dzienniku o zasięgu wojewódzkim
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 82.6 KiB)
 • SIWZ (PDF, 248.6 KiB)
 • Załączniki do SIWZ nr I.1, I.2, II.1, III.1-III.2- wersja edytowalna (DOC, 129.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 157.2 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 33.4 KiB)
 • Informacja o zawarciu umowy (PDF, 36.7 KiB)
Lp 171
Data ogłoszenia
2017-12-06
Termin składania ofert / wniosków
2017-12-14 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 98.2 KiB)
 • SIWZ (PDF, 265.3 KiB)
 • Załączniki do SIWZ nr I.1,1.2,,II.1,III.1-III.2 wer.edytowalna (DOC, 96 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 154.8 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 34.2 KiB)
 • Informacja o zawarciu umowy (PDF, 35.2 KiB)
Lp 172
Data ogłoszenia
2017-11-30
Termin składania ofert / wniosków
2017-12-08 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Usługa promocyjna polegająca na składzie, opracowaniu graficznym, wydruku i dystrybucji tygodnika „Łącznik Zielonogórski”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 103.2 KiB)
 • SIWZ (PDF, 292 KiB)
 • Załączniki do SIWZ nr I.1,I.2,II.1, III.1-III.3- wersja edytowalna (DOC, 171 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 149.2 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 31.5 KiB)
 • Informacja o zawarciu umowy (PDF, 36.9 KiB)
Lp 173
Data ogłoszenia
2017-11-29
Termin składania ofert / wniosków
2018-01-09 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Odbiór i transport odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych z nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie Miasta Zielona Góra
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 95.4 KiB)
 • SIWZ (PDF, 404.4 KiB)
 • załączniki nr I.1, II.1, III.1-III.5 do SIWZ - wersja edytowalna (DOC, 233 KiB)
 • instrukcja wypełnienia JEDZ wg UZP (PDF, 1.2 MiB)
 • załącznik nr I.2 do SIWZ (PDF, 153.6 KiB)
 • załącznik nr I.2 do SIWZ - wersja edytowalna (DOC, 229 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 165.3 KiB)
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 34.5 KiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 43.7 KiB)
Lp 174
Data ogłoszenia
2017-11-29
Termin składania ofert / wniosków
2017-12-15 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Zielonej Górze - Etap II – Miejskie Przedszkole Nr 38 przy ul. Braniborskiej 13 w Zielonej Górze.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 125.1 KiB)
 • SIWZ (PDF, 473.6 KiB)
 • Załączniki edytowalne do SIWZ - Nr I.1, I.2, II.1, III.1, III.2, III.3, III.4, III.5. (DOC, 233.5 KiB)
 • Załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 46.5 MiB)
 • Odpowiedzi na pytania. (PDF, 34.9 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania -1 (PDF, 39.5 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania - 2 (PDF, 45.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 154.1 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 34.9 KiB)
 • Informacja o zawarciu umowy (PDF, 51 KiB)
Lp 175
Data ogłoszenia
2017-11-27
Termin składania ofert / wniosków
2018-01-08 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przewóz osób niepełnosprawnych na terenie Miasta Zielona Góra
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 89.1 KiB)
 • SIWZ (PDF, 414.7 KiB)
 • Załączniki do SIWZ nr I.1,1.2,,II.1,III.1-III.5 wer.edytowalna (DOC, 166 KiB)
 • Zał. I.5 do SIWZ - JEDZ (DOC, 209.5 KiB)
 • JEDZ - instrukcja wypełnienia (PDF, 1.1 MiB)
 • Modyfikacja SIWZ (PDF, 24.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 128 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (PDF, 34.6 KiB)
Lp 176
Data ogłoszenia
2017-11-24
Termin składania ofert / wniosków
2017-12-15 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Zielonej Górze - Etap II – Miejskie Przedszkole nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Rydza Śmigłego 5 w Zielonej Górze.
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 132.7 KiB)
 • SIWZ (PDF, 491.8 KiB)
 • Załączniki do SIWZ nr I.1, I.2, II.1, III.1-III.5- wersja edytowalna (DOC, 187 KiB)
 • Załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 25.7 MiB)
 • Pytania do SIWZ z wyjaśnieniami (1) (PDF, 42.8 KiB)
 • Modyfikacja treści SIWZ (1) (PDF, 36.6 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (1) (PDF, 32.9 KiB)
 • Pytania do SIWZ z wyjaśnieniami (2) (PDF, 43.1 KiB)
 • Pytania do SIWZ z wyjaśnieniami (3) (PDF, 44.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 167.9 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (PDF, 40.4 KiB)
Lp 177
Data ogłoszenia
2017-11-24
Termin składania ofert / wniosków
2017-12-14 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Zielonej Górze – etap II – Miejskie Przedszkole nr 25 przy ul. Wojska Polskiego 82a w Zielonej Górze
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 115.1 KiB)
 • SIWZ (PDF, 510.9 KiB)
 • załączniki nr I.1-I.2, II.1, III.1-III.5 do SIWZ (DOC, 257.5 KiB)
 • załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 63.6 MiB)
 • pytanie do SIWZ z wyjaśnieniem (PDF, 34.4 KiB)
 • pytania (2) do SIWZ z wyjaśnieniem (PDF, 38.7 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie (1) ogłoszenia o zamówieniu (PDF, 30.4 KiB)
 • zmiana (1) SIWZ (PDF, 35.7 KiB)
 • pytania (3) do SIWZ z wyjaśnieniem (PDF, 45 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 164.2 KiB)
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 35.7 KiB)
 • informacja o zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego (PDF, 52 KiB)
Lp 178
Data ogłoszenia
2017-11-22
Termin składania ofert / wniosków
2018-01-03 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup, dostawa i montaż wyposażenia do nowopowstałego budynku na potrzeby Młodzieżowego Centrum Kultury i Edukacji Dom Harcerza - Sprzęt audiowizualny, komputerowy i fotograficzny
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 92.8 KiB)
 • SIWZ (PDF, 301 KiB)
 • załączniki nr I.1, II.1, III.1-III.2 do SIWZ - wersja edytowalna (DOC, 198.5 KiB)
 • instrukcja wypełnienia JEDZ wg UZP (PDF, 1.2 MiB)
 • załącznik nr I.4 do SIWZ (DOC, 4.4 MiB)
 • załącznik nr I.2 do SIWZ (JEDZ) (PDF, 297.8 KiB)
 • załącznik nr I.2 do SIWZ (JEDZ)- wersja edytowalna (DOC, 265 KiB)
 • ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (PDF, 45.3 KiB)
Lp 179
Data ogłoszenia
2017-11-22
Termin składania ofert / wniosków
2017-12-07 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Zielonej Górze - etap II - Szkoła Podstawowa nr 8 przy ulicy Kąpielowej w Zielonej Górze
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 118.5 KiB)
 • SIWZ (PDF, 397.5 KiB)
 • Załączniki do SIWZ nr I.1,1.2,,II.1,III.1-III.5 wer.edytowalna (DOC, 143.5 KiB)
 • Zał. I.4 do SIWZ -PFU (ZIP, 15 MiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 147.5 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 34 KiB)
 • Informacja o zawarciu umowy (PDF, 44.5 KiB)
Lp 180
Data ogłoszenia
2017-11-21
Termin składania ofert / wniosków
2017-12-08 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Zielonej Górze – etap II – Zespół Szkół Technicznych przy ulicy Wrocławskiej 65A w Zielonej Górze
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 113.4 KiB)
 • SIWZ (PDF, 425.8 KiB)
 • załączniki nr I.1-I.2, II.1, III.1 - III.5 do SIWZ (DOC, 235.5 KiB)
 • załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 48.2 MiB)
 • ogłoszenie o zmianie (1) ogłoszenia o zamówieniu (PDF, 52.4 KiB)
 • zmiana (1) SIWZ (PDF, 38.7 KiB)
 • załącznik nr I.1 do SIWZ - po zmianie (PDF, 57.4 KiB)
 • załącznik nr I.1 do SIWZ - po zmianie - wersja edytowalna (DOC, 145.5 KiB)
 • załącznik nr I.3 do SIWZ - po zmianie (PDF, 49 KiB)
 • załącznik nr III.2 do SIWZ - po zmianie (PDF, 36.5 KiB)
 • załącznik nr III.2 do SIWZ - po zmianie - wersja edytowalna (DOC, 117 KiB)
 • pytania (1-2) do SIWZ z wyjaśnieniem (PDF, 52.5 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 163.1 KiB)
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 35.3 KiB)
 • informacja o zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego (PDF, 43.8 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji