ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
141 2017-12-19 2018-02-06 12:00:00 Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Wrocławskiej i Pułkownika Witolda Pileckiego. rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 98.5 KiB)
 • SIWZ (PDF, 402.6 KiB)
 • Załącznik nr I.2 do SIWZ (DOC, 202 KiB)
 • Instrukacja wypełnienia JEDZ według UZP (PDF, 1.2 MiB)
 • Załączniki do SIWZ nr I.1, II.1, III.1-III.4- wersja edytowalna (DOC, 197 KiB)
 • Załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 29.2 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (1) (PDF, 43.9 KiB)
 • SIWZ- po zmianie (1) (PDF, 406 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ (1) (PDF, 33.4 KiB)
 • Załącznik nr I.6 do SIWZ (ZIP, 62.9 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (2) (PDF, 31.3 KiB)
 • Pytania do SIWZ z wyjaśnieniami (1) (PDF, 67.3 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ (2) (PDF, 35.5 KiB)
 • plik-dokumentacja geotechniczna (ZIP, 2.4 MiB)
 • Modyfikacja SIWZ (3) (PDF, 34.8 KiB)
 • plik- Opis po zmianie (1) (PDF, 439.1 KiB)
 • plik- Projekt organizacji ruchu poz mianie (1) (PDF, 2.2 MiB)
 • plik- Projekt zagospodarowania terenu po zmianie (1) (PDF, 2.8 MiB)
 • plik-Rodzaje nawierzchni i ukształtowanie wysokościowe terenu po zmianie (1) (PDF, 3 MiB)
 • Modyfikacja SIWZ (4) (PDF, 32.5 KiB)
 • plik- rys. nr 1 - po zmianie (1) (PDF, 2.2 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 158.3 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 34.1 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 42.7 KiB)
142 2017-12-14 2018-01-23 12:00:00 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Miasto Zielona Góra” - trasa Ł4, Z5A, N3, w ramach zadania pn. „Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Miasto Zielona Góra” rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie (PDF, 144.2 KiB)
 • SIWZ (PDF, 389.3 KiB)
 • JEDZ -instrukcja wypełniania według UZP (PDF, 1.2 MiB)
 • Załącznik nr I.2 do SIWZ - JEDZ (DOC, 191.5 KiB)
 • Załączniki edytowalne do SIWZ - nr I.1, II.1, III.1, III.2, III.3, III.4. (DOC, 217.5 KiB)
 • Załącznik nr I.5 (ZIP, 230.1 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 284.4 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 55.9 KiB)
 • Informacja o zawarciu umowy (PDF, 59.3 KiB)
143 2017-12-14 2017-12-29 10:00:00 „Zagospodarowanie terenu przy ul. Złotej na park rekreacyjny dla młodzieży” unieważniony
 • Ogłoszenie (PDF, 111.2 KiB)
 • SIWZ (PDF, 373.7 KiB)
 • Załaczniki edytowalne do SIWZ - Nr I.1, I.2, II.1, III.1, III.2, III.3, III.4 (DOC, 185 KiB)
 • Ząłacznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 1.1 MiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (PDF, 38.3 KiB)
144 2017-12-13 2018-01-23 12:00:00 Budowa drogi wewnętrznej (ul. Źródlana – sięgacz) w Zielonej Górze w ramach zadania pn. Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej na terenie Miasta Zielona Góra unieważniony
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 118.7 KiB)
 • SIWZ (PDF, 425.8 KiB)
 • załączniki nr I.1, II.1, III.1-III.5 do SIWZ - wersja edytowalna (DOC, 260 KiB)
 • instrukcja wypełnienia JEDZ wg UZP (PDF, 1.2 MiB)
 • załącznik nr I.4 do SIWZ (PDF, 15.9 MiB)
 • Załącznik nr I.2 do SIWZ (DOC, 234 KiB)
 • zmiana (1) SIWZ (PDF, 49.1 KiB)
 • załącznik nr I.4 do SIWZ - po zmianie (ZIP, 40.8 MiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 146.3 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (PDF, 54 KiB)
145 2017-12-06 2018-01-12 10:00:00 Zakup, dostawa i montaż wyposażenia dla zadania: Przebudowa i rozbudowa budynku na potrzeby Młodzieżowego Centrum Kultury i Edukacji DOM HARCERZA - sprzęt multimedialny rozstrzygnięty
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 99.7 KiB)
 • SIWZ (PDF, 308.7 KiB)
 • załącznik nr I.2 do SIWZ (PDF, 170.6 KiB)
 • załącznik nr I.2 do SIWZ - wersja edytowalna (DOC, 265 KiB)
 • instrukcja wypełnienia JEDZ - wg UZP (PDF, 1.2 MiB)
 • załączniki nr I.1, II.1, III.1-III.2 do SIWZ - wersja edytowalna (DOC, 204 KiB)
 • załączniki nr I.4.I - I.4.II do SIWZ (ZIP, 30.9 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 177.9 KiB)
 • ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (Zadanie I) i informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (Zadanie II) (PDF, 55.4 KiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 69.3 KiB)
146 2017-12-06 2017-12-15 10:00:00 Płatne ogłoszenia prasowe w dzienniku o zasięgu wojewódzkim rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 82.6 KiB)
 • SIWZ (PDF, 248.6 KiB)
 • Załączniki do SIWZ nr I.1, I.2, II.1, III.1-III.2- wersja edytowalna (DOC, 129.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 157.2 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 33.4 KiB)
 • Informacja o zawarciu umowy (PDF, 36.7 KiB)
147 2017-12-06 2017-12-14 10:00:00 Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 98.2 KiB)
 • SIWZ (PDF, 265.3 KiB)
 • Załączniki do SIWZ nr I.1,1.2,,II.1,III.1-III.2 wer.edytowalna (DOC, 96 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 154.8 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 34.2 KiB)
 • Informacja o zawarciu umowy (PDF, 35.2 KiB)
148 2017-11-30 2017-12-08 10:00:00 Usługa promocyjna polegająca na składzie, opracowaniu graficznym, wydruku i dystrybucji tygodnika „Łącznik Zielonogórski” rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 103.2 KiB)
 • SIWZ (PDF, 292 KiB)
 • Załączniki do SIWZ nr I.1,I.2,II.1, III.1-III.3- wersja edytowalna (DOC, 171 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 149.2 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 31.5 KiB)
 • Informacja o zawarciu umowy (PDF, 36.9 KiB)
149 2017-11-29 2018-01-09 11:00:00 Odbiór i transport odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych z nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie Miasta Zielona Góra rozstrzygnięty
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 95.4 KiB)
 • SIWZ (PDF, 404.4 KiB)
 • załączniki nr I.1, II.1, III.1-III.5 do SIWZ - wersja edytowalna (DOC, 233 KiB)
 • instrukcja wypełnienia JEDZ wg UZP (PDF, 1.2 MiB)
 • załącznik nr I.2 do SIWZ (PDF, 153.6 KiB)
 • załącznik nr I.2 do SIWZ - wersja edytowalna (DOC, 229 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 165.3 KiB)
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 34.5 KiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 43.7 KiB)
150 2017-11-29 2017-12-15 10:00:00 Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Zielonej Górze - Etap II – Miejskie Przedszkole Nr 38 przy ul. Braniborskiej 13 w Zielonej Górze. rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie (PDF, 125.1 KiB)
 • SIWZ (PDF, 473.6 KiB)
 • Załączniki edytowalne do SIWZ - Nr I.1, I.2, II.1, III.1, III.2, III.3, III.4, III.5. (DOC, 233.5 KiB)
 • Załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 46.5 MiB)
 • Odpowiedzi na pytania. (PDF, 34.9 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania -1 (PDF, 39.5 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania - 2 (PDF, 45.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 154.1 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 34.9 KiB)
 • Informacja o zawarciu umowy (PDF, 51 KiB)
151 2017-11-27 2018-01-08 10:00:00 Przewóz osób niepełnosprawnych na terenie Miasta Zielona Góra unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 89.1 KiB)
 • SIWZ (PDF, 414.7 KiB)
 • Załączniki do SIWZ nr I.1,1.2,,II.1,III.1-III.5 wer.edytowalna (DOC, 166 KiB)
 • Zał. I.5 do SIWZ - JEDZ (DOC, 209.5 KiB)
 • JEDZ - instrukcja wypełnienia (PDF, 1.1 MiB)
 • Modyfikacja SIWZ (PDF, 24.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 128 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (PDF, 34.6 KiB)
152 2017-11-24 2017-12-15 10:00:00 Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Zielonej Górze - Etap II – Miejskie Przedszkole nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Rydza Śmigłego 5 w Zielonej Górze. unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 132.7 KiB)
 • SIWZ (PDF, 491.8 KiB)
 • Załączniki do SIWZ nr I.1, I.2, II.1, III.1-III.5- wersja edytowalna (DOC, 187 KiB)
 • Załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 25.7 MiB)
 • Pytania do SIWZ z wyjaśnieniami (1) (PDF, 42.8 KiB)
 • Modyfikacja treści SIWZ (1) (PDF, 36.6 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (1) (PDF, 32.9 KiB)
 • Pytania do SIWZ z wyjaśnieniami (2) (PDF, 43.1 KiB)
 • Pytania do SIWZ z wyjaśnieniami (3) (PDF, 44.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 167.9 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (PDF, 40.4 KiB)
153 2017-11-24 2017-12-14 10:00:00 Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Zielonej Górze – etap II – Miejskie Przedszkole nr 25 przy ul. Wojska Polskiego 82a w Zielonej Górze rozstrzygnięty
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 115.1 KiB)
 • SIWZ (PDF, 510.9 KiB)
 • załączniki nr I.1-I.2, II.1, III.1-III.5 do SIWZ (DOC, 257.5 KiB)
 • załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 63.6 MiB)
 • pytanie do SIWZ z wyjaśnieniem (PDF, 34.4 KiB)
 • pytania (2) do SIWZ z wyjaśnieniem (PDF, 38.7 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie (1) ogłoszenia o zamówieniu (PDF, 30.4 KiB)
 • zmiana (1) SIWZ (PDF, 35.7 KiB)
 • pytania (3) do SIWZ z wyjaśnieniem (PDF, 45 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 164.2 KiB)
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 35.7 KiB)
 • informacja o zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego (PDF, 52 KiB)
154 2017-11-22 2018-01-03 10:00:00 Zakup, dostawa i montaż wyposażenia do nowopowstałego budynku na potrzeby Młodzieżowego Centrum Kultury i Edukacji Dom Harcerza - Sprzęt audiowizualny, komputerowy i fotograficzny unieważniony
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 92.8 KiB)
 • SIWZ (PDF, 301 KiB)
 • załączniki nr I.1, II.1, III.1-III.2 do SIWZ - wersja edytowalna (DOC, 198.5 KiB)
 • instrukcja wypełnienia JEDZ wg UZP (PDF, 1.2 MiB)
 • załącznik nr I.4 do SIWZ (DOC, 4.4 MiB)
 • załącznik nr I.2 do SIWZ (JEDZ) (PDF, 297.8 KiB)
 • załącznik nr I.2 do SIWZ (JEDZ)- wersja edytowalna (DOC, 265 KiB)
 • ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (PDF, 45.3 KiB)
155 2017-11-22 2017-12-07 09:00:00 Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Zielonej Górze - etap II - Szkoła Podstawowa nr 8 przy ulicy Kąpielowej w Zielonej Górze rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 118.5 KiB)
 • SIWZ (PDF, 397.5 KiB)
 • Załączniki do SIWZ nr I.1,1.2,,II.1,III.1-III.5 wer.edytowalna (DOC, 143.5 KiB)
 • Zał. I.4 do SIWZ -PFU (ZIP, 15 MiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 147.5 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 34 KiB)
 • Informacja o zawarciu umowy (PDF, 44.5 KiB)
156 2017-11-21 2017-12-08 10:00:00 Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Zielonej Górze – etap II – Zespół Szkół Technicznych przy ulicy Wrocławskiej 65A w Zielonej Górze rozstrzygnięty
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 113.4 KiB)
 • SIWZ (PDF, 425.8 KiB)
 • załączniki nr I.1-I.2, II.1, III.1 - III.5 do SIWZ (DOC, 235.5 KiB)
 • załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 48.2 MiB)
 • ogłoszenie o zmianie (1) ogłoszenia o zamówieniu (PDF, 52.4 KiB)
 • zmiana (1) SIWZ (PDF, 38.7 KiB)
 • załącznik nr I.1 do SIWZ - po zmianie (PDF, 57.4 KiB)
 • załącznik nr I.1 do SIWZ - po zmianie - wersja edytowalna (DOC, 145.5 KiB)
 • załącznik nr I.3 do SIWZ - po zmianie (PDF, 49 KiB)
 • załącznik nr III.2 do SIWZ - po zmianie (PDF, 36.5 KiB)
 • załącznik nr III.2 do SIWZ - po zmianie - wersja edytowalna (DOC, 117 KiB)
 • pytania (1-2) do SIWZ z wyjaśnieniem (PDF, 52.5 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 163.1 KiB)
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 35.3 KiB)
 • informacja o zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego (PDF, 43.8 KiB)
157 2017-11-17 2017-12-04 10:00:00 Nadzór Inwestorski nad realizacją zadania pn. „Budowa hali sportowej Przy Publicznej Szkole Podstawowej (Ochla)” w Zielonej Górze przy ul. Ochla- Szkolna, na działkach nr 234/2, nr 2080/1, nr 2080/4, obręb 0047 rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 110.6 KiB)
 • SIWZ (PDF, 367.8 KiB)
 • Załączniki do SIWZ nr I.1, I.2, II.1.III.1-III.4- wersja edytowlana (DOC, 220.5 KiB)
 • Załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 25.6 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 328.6 KiB)
 • Poprawiona informacja z otwarcia ofert (PDF, 327.6 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 36.3 KiB)
 • Informacja o zawarciu umowy (PDF, 37.7 KiB)
158 2017-11-16 2017-12-01 10:00:00 Budowa oświetlenia w Łężycy - Zakres V: Zielona Góra ul. Łężyca - Urbanistów w ramach zadania ”Budowa oświetlenia dróg sołectwa Łężyca” rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 109.6 KiB)
 • SIWZ (PDF, 440.4 KiB)
 • Zał. I.4 do SIWZ -Dok.+STWiOR (ZIP, 40.6 MiB)
 • Załączniki do SIWZ nr I.1,I.2,,II.1,III.1-III.4 wer.edytowalna (DOC, 134.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 158.6 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 39.5 KiB)
 • Informacja o zawarciu umowy (PDF, 36.4 KiB)
159 2017-11-15 2017-12-21 10:00:00 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Miasto Zielona Góra” - część północna etap I w ramach zadania pn. „Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Miasto Zielona Góra” rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 123.4 KiB)
 • SIWZ (PDF, 399.8 KiB)
 • Załączniki do SIWZ nr I.1, II.1, III.1-III.4- wersja edytowlana (DOC, 275.5 KiB)
 • Instrukcja wypełnienia JEDZ według UZP (PDF, 1.2 MiB)
 • Załącznik nr I.2 do SIWZ (DOC, 188.5 KiB)
 • Załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 179.9 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 331.4 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 63.7 KiB)
 • Unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej (PDF, 59.4 KiB)
 • Informacja o ponownym wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 63.7 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 67.4 KiB)
160 2017-11-09 2017-11-27 11:00:00 Budowa parkingu przy ul. Zdrojowej rozstrzygnięty
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 98.6 KiB)
 • SIWZ (PDF, 372.9 KiB)
 • załączniki nr I.1-I.2, II.1, III.1 - III.4 do SIWZ - wersja edytowalna (DOC, 201.5 KiB)
 • załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 39.2 MiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 175.9 KiB)
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 33.1 KiB)
 • informacja o zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego (PDF, 43.2 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu