ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 121
Data ogłoszenia
2018-10-16
Termin składania ofert / wniosków
2018-11-22 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa mostu przez rzekę Odrę wraz z budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 282 – Etap I Rozbudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 282 i 279 w Zielonej Górze ul. Racula – Głogowska (DW 282 od km 10+590 do km 10+870)
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 127.4 KiB)
 • SIWZ (PDF, 492.3 KiB)
 • Załączniki do sIWZ nr I.1, II.1, III.1-III.4- wersja edytowalna (DOC, 234 KiB)
 • Załącznik nr I.2 do SIWZ (JEDZ-ESP) (ZIP, 89.3 KiB)
 • Instrukcja składania i wypełniania JEDZ według UZP (ZIP, 1020.6 KiB)
 • Załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 339.6 MiB)
 • Załącznik nr I.6 do SIWZ (ZIP, 1.4 MiB)
 • Modyfikacja treści SIWZ (1) (PDF, 60.5 KiB)
 • Załącznik nr I.4 do SIWZ - po zmianie (1) (PDF, 145 KiB)
 • Uzupełnienie załącznika nr I.6 do SIWZ (1) (ZIP, 3.4 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 433.1 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (PDF, 63.9 KiB)
Lp 122
Data ogłoszenia
2018-10-16
Termin składania ofert / wniosków
2018-11-21 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Odbiór i transport odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych z nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie Miasta Zielona Góra
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 93.4 KiB)
 • SIWZ (PDF, 416.4 KiB)
 • Załączniki do SIWZ NR I.1,II.1,III.1-III.5 wer.edyt. (DOC, 143.5 KiB)
 • Załącznik nr I.2 do SIWZ - JEDZ (ZIP, 91.6 KiB)
 • Instrukcja wypełnienia JEDZ (PDF, 1.1 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 221.3 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 34.5 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 44 KiB)
Lp 123
Data ogłoszenia
2018-10-16
Termin składania ofert / wniosków
2018-10-24 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Nadzór inwestorski dla zadania inwestycyjnego pn.: „Rewitalizacja Parku w Zatoniu w ramach projektu "Zachowanie i wykorzystanie historycznych krajobrazów parkowych w Branitz i Zatoniu"
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 517.7 KiB)
 • SIWZ (PDF, 2.2 MiB)
 • Załączniki edytowalne do SIWZ - Nr I.1, I.2, II.1, III.1, III.2, III.3, III.4 (DOC, 250.5 KiB)
 • Załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 1.6 GiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 263.8 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofery (PDF, 62.1 KiB)
 • Informacja o zawaciu umowy (PDF, 74 KiB)
Lp 124
Data ogłoszenia
2018-10-11
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
Usługi w zakresie utrzymania i konserwacji oświetlenia drogowego zlokalizowanego na terenie Miasta Zielona Góra w okresie 01.12. 2018 r. – 30.11. 2021 r.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante (PDF, 45.6 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 46.6 KiB)
Lp 125
Data ogłoszenia
2018-10-05
Termin składania ofert / wniosków
2018-11-13 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego w ramach projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Mieście Zielona Góra – projekty realizowane poza formułą ZIT
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 133.7 KiB)
 • SIWZ (PDF, 441.3 KiB)
 • załączniki nr I.3.I - I.3.II do SIWZ (PDF, 163.6 KiB)
 • załączniki nr I.4.I - I.4.II do SIWZ (PDF, 93.3 KiB)
 • załącznik nr I.1, II.1, III.1-III.2 do SIWZ - wersja edytowalna (DOC, 243.5 KiB)
 • załączniki nr I.4.I - I.4.II do SIWZ - wersja edytowalna (DOC, 132 KiB)
 • załącznik nr I.2 do SIWZ (ZIP, 91.3 KiB)
 • instrukcja wypełnienia i składania JEDZ wg UZP (ZIP, 1020.6 KiB)
 • pytania (1) do SIWZ z wyjaśnieniem (PDF, 92.4 KiB)
 • zmiana (1) SIWZ (PDF, 91.3 KiB)
 • załącznik nr I.3.I do SIWZ - po zmianie (PDF, 172.1 KiB)
 • załącznik nr I.4.I do SIWZ - po zmianie (PDF, 95.6 KiB)
 • załącznik nr I.4.I do SIWZ - po zmianie - wersja edytowalna (DOC, 123.5 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 248.4 KiB)
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w zakresie Części I (PDF, 93.3 KiB)
 • ogłoszenie o unieważnieniu postępowania w zakresie Części II (PDF, 95.1 KiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w zakresie Części I (PDF, 104.7 KiB)
Lp 126
Data ogłoszenia
2018-10-04
Termin składania ofert / wniosków
2018-10-24 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni: reklamy, procesów graficznych i fototechniki w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Mieście Zielona Góra – projekty realizowane poza formułą ZIT”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 106.3 KiB)
 • SIWZ (PDF, 3 MiB)
 • Załączniki do SIWZ nr I.1, I.2, I.3a-3c, II.1, III.1-III.2- wersja edytowalna (DOC, 354 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (1) (PDF, 52.9 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ (1) (PDF, 57.9 KiB)
 • Załącznik nr I.3b do SIWZ- po zmianie (1) (DOC, 119.5 KiB)
 • Załącznik nr I.3c do SIWZ- po zmianie (1) (DOC, 113.5 KiB)
 • Załącznik nr I.5 do SIWZ- po zmianie (1) (PDF, 180 KiB)
 • Pytania do SIWZ z wyjaśnieniem (1) (PDF, 67.9 KiB)
 • Pytania do SIWZ z wyjaśnieniem (2) (PDF, 46.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 441.7 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania- Zadanie I (PDF, 69.5 KiB)
 • Informacja o wyborze - Zadanie II oraz III (PDF, 54.5 KiB)
 • Informacja o zawarciu umowy- zadanie II oraz III (PDF, 60.1 KiB)
Lp 127
Data ogłoszenia
2018-10-04
Termin składania ofert / wniosków
2018-10-12 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Miasto Zielona Góra” - część południowa, etap II w ramach zadania pn. „Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Miasto Zielona Góra” – etap II.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 160.3 KiB)
 • SIWZ (PDF, 435.1 KiB)
 • Załączniki edytowalne do SIWZ nr - I.1, I.2, II.1, III.1, IIII.2, III.3, III.4 (DOC, 1.4 MiB)
 • Załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 72.7 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 71.2 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 216.9 KiB)
 • Informacja o zawarciu umowy (PDF, 62.4 KiB)
Lp 128
Data ogłoszenia
2018-10-01
Termin składania ofert / wniosków
2018-10-18 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Elektronicznych i Samochodowych w Zielonej Górze”. Zadanie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi 9 Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, Działanie 9.3 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej”, Poddziałanie 9.3.1 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej - projekt realizowany poza formułą ZIT”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 293.6 KiB)
 • SIWZ (PDF, 699.6 KiB)
 • Załączniki edytowalne do SIWZ - Nr I.1, I.2, II.1,III.1, III.2, III.3, III.4 (DOC, 637 KiB)
 • Załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 31.3 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 278 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 209.2 KiB)
 • Informacja o zawarciu umowy (PDF, 221.3 KiB)
Lp 129
Data ogłoszenia
2018-10-01
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa prawoskrętu z pl. Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego w ul. Plac Jana Matejki w Zielonej Górze w ramach zadania pn. Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej na terenie Miasta Zielona Góra
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy (PDF, 96.8 KiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 96.5 KiB)
Lp 130
Data ogłoszenia
2018-09-24
Termin składania ofert / wniosków
2018-10-10 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Modernizacja Parku Kolei Szprotawskiej - Etap II
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 108.4 KiB)
 • SIWZ (PDF, 394.4 KiB)
 • Załączni nr I.4 do SIWZ (ZIP, 53.6 MiB)
 • Załączxnik nr I.1,I.2,II.1,III.1-III.4 wer.edyt. (DOC, 133.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 197 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu (PDF, 34.6 KiB)
Lp 131
Data ogłoszenia
2018-09-21
Termin składania ofert / wniosków
2018-10-09 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie w trybie „zaprojektuj i wybuduj” zadania inwestycyjnego pn.: „REMONT I PRZEBUDOWA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W ZIELONEJ GÓRZE” mających na celu zmianę profilu nauczania i poszerzenie oferty dydaktycznej. Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi 9 „Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020” w ramach Działania 9.3. „Rozwój infrastruktury edukacyjnej”, Poddziałanie 9.3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej – projekty realizowane poza formuła ZIT (Projekt unijny „Zawodowcy).
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 303.9 KiB)
 • SIWZ (PDF, 816.8 KiB)
 • Załączniki edytowalne do SIWZ - Nr - I.1, I.2, II.1, III.1, III.2, III.3, III.4 (DOC, 672.5 KiB)
 • Załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 74.9 MiB)
 • Odpowiedzi na pytania do SIWZ (PDF, 216.6 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ (PDF, 209.9 KiB)
 • Załącznik nr I.1 do SIWZ - po zmianie (DOC, 606 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 237.2 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (PDF, 214.9 KiB)
Lp 132
Data ogłoszenia
2018-09-19
Termin składania ofert / wniosków
2018-09-28 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni gastronomicznej w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Mieście Zielona Góra – projekty realizowane poza formułą ZIT”
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 108.5 KiB)
 • SIWZ (PDF, 497.6 KiB)
 • Załącznik nr I.1,I.2,II.1,III.1,III.2 do SIWZ wer.edyt. (DOC, 255.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 311.3 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (PDF, 56.3 KiB)
Lp 133
Data ogłoszenia
2018-09-14
Termin składania ofert / wniosków
2018-10-24 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry – Miasto Zielona Góra ” – ul. Zawada-Zielonogórska w ramach zadania pn. „Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry – Miasto Zielona Góra – etap II”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 145.1 KiB)
 • SIWZ (PDF, 434.4 KiB)
 • Załącznik nr I.2 do SIWZ (JEDZ-ESPD) (ZIP, 87 KiB)
 • Instrukcja składania i wypełniania JEDZ według UZP (ZIP, 1020.6 KiB)
 • Załączniki do SIWZ nr I.1, II.1,III.1-III.4- wersja edytowalna (DOC, 1.4 MiB)
 • Załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 87.4 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 395.2 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 85.9 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 89.7 KiB)
Lp 134
Data ogłoszenia
2018-09-11
Termin składania ofert / wniosków
2018-10-17 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zimowe utrzymanie nawierzchni dróg
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 86 KiB)
 • SIWZ (PDF, 363 KiB)
 • załącznik nr I.5 do SIWZ (PDF, 78.2 KiB)
 • załącznik nr I.6 do SIWZ (PDF, 31.9 KiB)
 • załącznik nr I.2 do SIWZ (ZIP, 88.1 KiB)
 • instrukcja wypełnienia i składania JEDZ wg UZP (ZIP, 1020.6 KiB)
 • załączniki nr I.1, I.3, II.1, III.1-III.5 do SIWZ - wersja edytowalna (DOC, 299 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 206 KiB)
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 32.4 KiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 43.2 KiB)
Lp 135
Data ogłoszenia
2018-09-07
Termin składania ofert / wniosków
2018-10-17 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa energii elektrycznej w 2019 roku dla punktów poboru energii elektrycznej Miasta Zielona Góra, Gminy Sulechów, Gminy Czerwieńsk, Gminy Nowogród Bobrzański
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 87.8 KiB)
 • SIWZ (PDF, 324.8 KiB)
 • Załączniki do SIWZ nr I.1, I.3,II.1, III.1-III.3- wersja edytowalna (DOC, 208 KiB)
 • Załącznik nr I.2 do SIWZ (JEDZ-ESPD) (ZIP, 87.7 KiB)
 • Instrukcja składania i wypełniania JEDZ według UZP (ZIP, 1020.6 KiB)
 • Załącznik nr I.4 do SIWZ (DOCX, 559.8 KiB)
 • Załącznik nr I.6 do SIWZ (PDF, 57.1 KiB)
 • Pytania do SIWZ z wyjaśnieniem (1) (PDF, 72.7 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ (1) (PDF, 33.2 KiB)
 • Załącznik nr I.5 do SIWZ- po zmianie (1) (PDF, 48.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 259.8 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 34.6 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 39.4 KiB)
Lp 136
Data ogłoszenia
2018-09-07
Termin składania ofert / wniosków
2018-09-18 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Świadczenie na rzecz Zamawiającego i jednostek mu podległych usług doradczych (konsultingowych) w zakresie gospodarowania energią elektryczną w okresie od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2021 r.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 100.6 KiB)
 • SIWZ (PDF, 773.8 KiB)
 • załączniki nr I.1 - I.2, II.1, III.1 - III.3 do SIWZ - wersja edytowalna (DOC, 183.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 187.2 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 34.1 KiB)
 • Informacja o zawarciu umowy (PDF, 39.2 KiB)
Lp 137
Data ogłoszenia
2018-08-24
Termin składania ofert / wniosków
2018-09-10 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Rewitalizacja Parku w Zatoniu w ramach projektu "Zachowanie i wykorzystanie historycznych krajobrazów parkowych w Branitz i Zatoniu"
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 169.2 KiB)
 • SIWZ (PDF, 2.8 MiB)
 • Załączniki I.1,I.2,II.1,III.1-III.4 do SIWZ wer.edytowalna (DOC, 190 KiB)
 • Załącznik nr I.4 do SIWZ -Dok.+STWiOR (ZIP, 1.7 GiB)
 • pytania (1) do SIWZ z wyjaśnieniem (PDF, 63.3 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 168.2 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 77.1 KiB)
 • Informacja o zawarciu umowy (PDF, 90.7 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie umowy (PDF, 1.7 MiB)
Lp 138
Data ogłoszenia
2018-08-24
Termin składania ofert / wniosków
2018-09-05 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Nadzór inwestorski dla zadania inwestycyjnego pn: Program budowy miejsc parkingowych etap I a w ramach zadania: „Program budowy miejsc parkingowych w Zielonej Górze”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 101.9 KiB)
 • SIWZ (PDF, 394.5 KiB)
 • Załączniki edytowalne do SIWZ - Nr I.1, I.2, II.1, III.1, III.2, III.3 (DOC, 169.5 KiB)
 • Załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 272.6 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 171.5 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 35.1 KiB)
 • Informacja o zawarciu umowy (PDF, 43.7 KiB)
Lp 139
Data ogłoszenia
2018-08-17
Termin składania ofert / wniosków
2018-09-05 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa prawoskrętu z pl. Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego w ul. Plac Jana Matejki w Zielonej Górze w ramach zadania pn. Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej na terenie Miasta Zielona Góra
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 159.5 KiB)
 • SIWZ (PDF, 474.5 KiB)
 • załączniki nr I.1-I.2, II.1, III.1-III.4 do SIWZ - wersja edytowalna (DOC, 842.5 KiB)
 • załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 145.3 MiB)
 • ogłoszenie o unieważnieniu (PDF, 86.8 KiB)
Lp 140
Data ogłoszenia
2018-08-10
Termin składania ofert / wniosków
2018-09-18 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Likwidacja magazynu odpadów niebezpiecznych w Przylepie
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 101.5 KiB)
 • SIWZ (PDF, 7.9 MiB)
 • Załączniki do SIWZ nr I.1, II.1, III.1-III.5- wersja edytowalna (DOC, 173.5 KiB)
 • Załącznik nr I.2 do SIWZ- JEDZ-ESPD (ZIP, 89.3 KiB)
 • Instrukcja składania i wypełniania JEDZ według UZP (ZIP, 1020.6 KiB)
 • Pytania do SIWZ z wyjaśnieniem (1) (PDF, 27.3 KiB)
 • Pytania do SIWZ z wyjaśnieniem (2) (PDF, 33.8 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ (1) (PDF, 34.5 KiB)
 • Pytania do SIWZ z wyjaśnieniem (3) (PDF, 33.7 KiB)
 • Pytania do SIWZ z wyjaśnieniem (4) (PDF, 35 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 188.8 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (PDF, 36.7 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji