ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
121 2018-02-08 2018-02-23 10:00:00 Przeglądy, naprawa, konserwacja i malowanie urządzeń zabawowych na komunalnych placach zabaw rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 96.2 KiB)
 • SIWZ (PDF, 2.3 MiB)
 • Załączniki do SIWZ nr I.1, I.2, I.5, II.1, III.1-III.4- wersja edytowalna (DOC, 319.5 KiB)
 • Załącznik nr I.6 do SIWZ (PDF, 4.5 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (1) (PDF, 38.6 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ (1) (PDF, 39.4 KiB)
 • Pytania do SIWZ z wyjaśnieniami (1) (PDF, 34.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert. (PDF, 232.8 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 36.1 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 37.9 KiB)
122 2018-02-08 --- Zakup, dostawa i montaż wyposażenia dla zadania: Przebudowa i rozbudowa budynku na potrzeby Młodzieżowego Centrum Kultury i Edukacji DOM HARCERZA - sprzęt multimedialny – zadanie nr 1 w toku
 • ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante (PDF, 65.4 KiB)
123 2018-02-08 --- Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w roku 2018 w toku
 • Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w roku 2018 (PDF, 994.5 KiB)
124 2018-02-07 2018-03-21 10:00:00 Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry – Miasto Zielona Góra – ul. Zawada - Zielonogórska w ramach zadania pn. Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry – Miasto Zielona Góra – etap II unieważniony
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 91.6 KiB)
 • SIWZ (PDF, 405.3 KiB)
 • załącznik nr I.2 do SIWZ (PDF, 152.4 KiB)
 • załacznik nr I.2 do SIWZ - wersja edytowalna (DOC, 230.5 KiB)
 • instrukcja wypełnienia JEDZ wg UZP (PDF, 1.2 MiB)
 • załącznik nr I.1, II.1, III.1 - III.4 do SIWZ - wersja edytowalna (DOC, 219 KiB)
 • załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 87.3 MiB)
 • zmiana (1) SIWZ (PDF, 48.2 KiB)
 • załącznik nr I.3 do SIWZ - po zmianie (PDF, 41.8 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 158.8 KiB)
 • ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (PDF, 35.9 KiB)
125 2018-02-06 2018-03-21 10:00:00 Pełnienie funkcji Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych, w ramach zadania pn.: „Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Wrocławskiej i Pułkownika Witolda Pileckiego” rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 95.8 KiB)
 • SIWZ (PDF, 371.9 KiB)
 • Załączniki do SIWZ nr I.1, II.1, III.1-III.4- wersja edytowalna (DOC, 200.5 KiB)
 • Załącznik nr I.2 do SIWZ (DOC, 189 KiB)
 • Instrukcja wypełnienia JEDZ według UZP (PDF, 1.2 MiB)
 • Załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 31.8 MiB)
 • Modyfikacja SIWZ 1 (PDF, 142.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 278.5 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 35.1 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 40.4 KiB)
126 2018-02-06 2018-02-14 10:00:00 Nadzór inwestorski w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Zielonej Górze – etap II – Szkoła Podstawowa nr 8 przy ulicy Kąpielowej w Zielonej Górze rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 111.2 KiB)
 • SIWZ (PDF, 357.5 KiB)
 • Zał. I.5 do SIWZ -PFU+audyt energ. (ZIP, 1.1 MiB)
 • Załączniki do SIWZ nr I.1,1.2,,II.1,III.1-III.4 wer.edytowalna (DOC, 155 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 171.6 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 34.1 KiB)
 • Informacja o zawarciu umowy (PDF, 39.5 KiB)
127 2018-02-01 2018-02-23 10:00:00 Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Zielonej Górze - Etap II – Miejskie Przedszkole nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Rydza Śmigłego 5 w Zielonej Górze rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 123.1 KiB)
 • SIWZ (PDF, 488.6 KiB)
 • Załączniki do SIWZ nr I.1, I.2, II.1, III.1-III.5- wersja edytowalna (DOC, 255 KiB)
 • Załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 26.3 MiB)
 • Pytania do SIWZ z wyjaśnieniem (1) (PDF, 39.3 KiB)
 • Pytania do SIWZ z wyjaśnieniem (2) (PDF, 35.2 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ (1) (PDF, 36.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (1) (PDF, 33 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 161.8 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 36.9 KiB)
 • Informacja o zawarciu umowy (PDF, 41.3 KiB)
128 2018-01-31 --- Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz od właścicieli nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy, a w części nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, położonych na terenie Miasta Zielona Góra rozstrzygnięty
 • ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante (PDF, 124.3 KiB)
 • informacja o zamiarze zawarcia umowy wynikająca z art. 67 ust. 11 ustawy pzp (PDF, 123.4 KiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 120.8 KiB)
 • informacja o udzieleniu zamówienia wynikająca z art. 67 ust. 13 ustawy pzp (PDF, 121 KiB)
129 2018-01-26 2018-02-07 10:00:00 Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn.: „Budowa stołówki w III Liceum Ogólnokształcącym” w Zielonej Górze przy ul. Strzeleckiej 9, na działce nr 204/2, obręb 0031. rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 108.9 KiB)
 • SIWZ (PDF, 337.3 KiB)
 • Załączniki do SIWZ nr I.1,I.2, II.1, III.1-III.4- wersja edytowalna (DOC, 220 KiB)
 • Załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 33.1 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 308.4 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 35.9 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 37.5 KiB)
130 2018-01-25 2018-03-22 10:00:00 Budowa systemu wypożyczalni rowerów na terenie Miasta Zielona Góra rozstrzygnięty
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 85.3 KiB)
 • SIWZ (PDF, 337.4 KiB)
 • załaczniki nr I.1, II.1, III.1-III.3 do SIWZ - wersja edytowalna (DOC, 180.5 KiB)
 • załącznik nr I.2 do SIWZ (PDF, 153.2 KiB)
 • załącznik nr I.2 do SIWZ - wersja edytowalna (DOC, 229 KiB)
 • instrukcja wypełnienia JEDZ wg UZP (PDF, 1.2 MiB)
 • załącznik nr I.3 do SIWZ (PDF, 158.4 KiB)
 • załącznik nr I.4 do SIWZ (ZIP, 146.5 MiB)
 • Modyfikacja SIWZ (PDF, 35.9 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 28.1 KiB)
 • Załącznik nr I.3.do SIWZ - po zmianie (PDF, 157.7 KiB)
 • Załącznik nr I.5.do SIWZ - po zmianie (PDF, 108.9 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania (PDF, 258.4 KiB)
 • pytania (II) do treści SIWZ z wyjaśnieniem (PDF, 39.1 KiB)
 • 	pytania (III) do treści SIWZ z wyjaśnieniem (PDF, 71.1 KiB)
 • Modyfikacja (2) SIWZ (PDF, 32.7 KiB)
 • Załącznik nr I.3.do SIWZ - po zmianie (2) (PDF, 173.6 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 146 KiB)
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 30.8 KiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 44.8 KiB)
131 2018-01-25 2018-02-09 10:00:00 „Zagospodarowanie terenu przy ul. Złotej na park rekreacyjny dla młodzieży” rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie (PDF, 111.4 KiB)
 • SIWZ (PDF, 382.5 KiB)
 • Załączniki edytowalne do SIWZ - nr I.1, I.2, II.1, III.1, III.2, III.3, III.4. (DOC, 186 KiB)
 • Załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 1.1 MiB)
 • Odpowiedzi na pytania (PDF, 32.9 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ (PDF, 33.8 KiB)
 • pzt-1.pdf (PDF, 13.5 MiB)
 • pzt-2.pdf (PDF, 5.7 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert. (PDF, 156.6 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 33.6 KiB)
 • Informacja o zawarciu umowy (PDF, 45.1 KiB)
132 2018-01-23 2018-02-12 10:00:00 Budowa oświetlenia w Łężycy - Zakres II: Zielona Góra ul. Łężyca - Geologów, Zielona Góra ul. Łężyca - Geodetów, Zielona Góra ul. Łężyca – Inwestycyjna w ramach zadania "Budowa oświetlenia dróg sołectwa Łężyca". rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 111.7 KiB)
 • SIWZ (PDF, 486.1 KiB)
 • Zał. I.4 do SIWZ -Dok.+STWiOR (ZIP, 83.3 MiB)
 • Załączniki do SIWZ nr I.1,1.2,,II.1,III.1-III.4 wer. edytowalna (DOC, 132.5 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania (PDF, 47.1 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ (PDF, 39.8 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 35.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 231.7 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 41.7 KiB)
 • Informacja o zawarciu umowy (PDF, 40.7 KiB)
133 2018-01-19 2018-03-09 10:00:00 Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry – Miasto Zielona Góra – ul. Poznańska i ul. Łużycka w ramach zadania pn. Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry – Miasto Zielona Góra rozstrzygnięty
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 129 KiB)
 • SIWZ (PDF, 472.9 KiB)
 • załącznik nr I.2 do SIWZ (PDF, 180.2 KiB)
 • załącznik nr I.2 do SIWZ - wersja edytowalna (DOC, 265 KiB)
 • instrukcja wypełnienia JEDZ wg UZP (PDF, 1.2 MiB)
 • załaczniki nr I.1, II.1, III.1-III.4 do SIWZ - wersja edytowalna (DOC, 261.5 KiB)
 • załącznik nr I.5.1 do SIWZ (ZIP, 211.5 MiB)
 • załącznik nr I.5.2 do SIWZ (ZIP, 90 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (1) (PDF, 59.3 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ (1) (PDF, 60.9 KiB)
 • Pytania do SIWZ z wyjaśnieniem (1) (PDF, 50.2 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 205.9 KiB)
 • ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (dla zadania 1) i informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (dla zadania 2) (PDF, 56.9 KiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 64.6 KiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - sprostowanie (PDF, 64.9 KiB)
134 2018-01-18 2018-01-29 10:00:00 Asysta techniczna na oprogramowanie funkcjonujące w ramach specjalistycznego systemu GIS. rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie (PDF, 100.1 KiB)
 • SIWZ (PDF, 402.8 KiB)
 • Załączniki edytowalne do SIWZ nr - I.1, I.2, II.1,III.1, III.2. (DOC, 158 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ (PDF, 32.5 KiB)
 • Załącznik nr I.4 - po zmianie (DOC, 180.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert. (PDF, 140 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty. (PDF, 31.5 KiB)
 • Informacja o zawarciu umowy (PDF, 49.6 KiB)
135 2018-01-17 2018-01-30 10:00:00 Wyceny nieruchomości na 2018 rok z podziałem na 3 zadania: 1. wyceny lokali, 2. wyceny nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, 3. wyceny nieruchomości – aktualizacje opłat. rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 119.6 KiB)
 • SIWZ (PDF, 494.2 KiB)
 • Załączniki do SIWZ nr I.1, I.2, I.5A-5C, II.1, III.1-III.4- wersja edytowalna (DOC, 243 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 305.7 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej- Część I (PDF, 36.3 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej- Część II (PDF, 35.3 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej- Część III (PDF, 36.6 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 39 KiB)
136 2018-01-17 2018-01-29 10:00:00 Zakup paliw płynnych do środków transportu Urzędu Miasta Zielona Góra dokonywany w systemie bezgotówkowym na podstawie kart paliwowych rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 106.7 KiB)
 • SIWZ (PDF, 270.2 KiB)
 • Załączniki do SIWZ nr I.1,I.2,,II.1,III.1-III.3 (DOC, 147 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania (PDF, 34.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 139.3 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 33.9 KiB)
 • informacja o zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego (PDF, 36.5 KiB)
137 2018-01-09 2018-01-29 10:00:00 Zadanie 1 - Usługa kompleksowego sprzątania powierzchni biurowych i pomieszczeń dodatkowych w budynkach Miasta Zielona Góra-Urzędu Miasta Zielona Góra przy ul. Artura Grottgera 7, ul. Zachodniej 63a, ul. Aleja Niepodległości 13, ul. Bohaterów Westerplatte 11 ul. Bohaterów Westerplatte 23, ul. Jana Kasprowicza 3, ul. gen. Jarosława Dąbrowskiego 41 oraz budynku przy ul. Antoniego Wysockiego 8 w Nowym Kisielinie. Zadanie 2 - Ochrona fizyczna mienia i osób, monitorowanie systemów alarmowych w budynkach Miasta Zielona Góra- Urzędu Miasta Zielona Góra. rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 135.1 KiB)
 • SIWZ (PDF, 535.6 KiB)
 • Załączniki do SIWZ nr I.1,1.2,,II.1,III.1,III.1a,III.1b,III.2,III.2a,III.3-III.6 wer.edytowalna wer.edytowalna (DOC, 223.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 41.5 KiB)
 • Modyfikacja I SIWZ (PDF, 41.6 KiB)
 • Załącznik nr I.1. do SIWZ - po zmianie (DOC, 70 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania I (PDF, 456.9 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania II (PDF, 79 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania III (PDF, 88.5 KiB)
 • Modyfikacja II SIWZ (PDF, 42.3 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II (PDF, 42.4 KiB)
 • Załącznik nr I.4 do SIWZ - po zmianie (DOC, 59.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 581.4 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 53 KiB)
 • Informacja o zawarciu umowy (PDF, 44.3 KiB)
138 2017-12-29 2018-01-17 10:00:00 „Budowa drogi na terenie południowej części Lubuskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego – sołectwo Nowy Kisielin” rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie (PDF, 125.5 KiB)
 • SIWZ (PDF, 412.2 KiB)
 • Załączniki edytowalne do SIWZ- Nr I.1, I.2, II.1, III.1, III.2, III.3, III.4. (DOC, 203 KiB)
 • Załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 47.5 MiB)
 • Odpowiedzi na pytania (PDF, 34 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 33.6 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ (PDF, 36.7 KiB)
 • Załącznik nr I.5 do SIWZ - po zmianie (ZIP, 87.5 MiB)
 • Odpowiedzi na na pytania - 1 (PDF, 34.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 203.4 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. (PDF, 35.1 KiB)
 • Informacja o zawarciu umowy (PDF, 45.7 KiB)
139 2017-12-28 2018-01-12 10:00:00 Dokumentacja projektowa budowy czterech budynków mieszkalnych, wielorodzinnych z uzbrojeniem i zagospodarowaniem terenu, terenem zielonym, placem zabaw, parkingami, dojazdami przy ul. Suwalskiej na dz. nr 886/2, 896 obręb 43 w Zielonej Górze rozstrzygnięty
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 103.1 KiB)
 • SIWZ (PDF, 395.7 KiB)
 • załączniki nr I.1-I.2, II.1, III.1-III.4 do SIWZ - wersja edytowalna (DOC, 220 KiB)
 • załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 5.2 MiB)
 • zmiana (1) SIWZ (PDF, 32.6 KiB)
 • zmiana (2) SIWZ (PDF, 33.3 KiB)
 • załącznik nr I.5 do SIWZ - uzupełnienie (PDF, 2.8 MiB)
 • pytania (1-2) do SIWZ z wyjaśnieniem (PDF, 40.6 KiB)
 • pytania (3) do SIWZ z wyjaśnieniem (PDF, 34.7 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 333.9 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert - sprostowanie (PDF, 362.8 KiB)
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 39.3 KiB)
 • informacja o zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego (PDF, 38.5 KiB)
140 2017-12-21 2017-12-29 10:00:00 Serwis i konserwacja parkomatów Z-1 i Z-3, oraz prowadzenie Centralnej Bazy Danych Parkomatów w ramach zadania: „Remont istniejących parkomatów w Strefie Płatnego Parkowana”. rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie (PDF, 100.8 KiB)
 • SIWZ (PDF, 298.3 KiB)
 • Załączniki edytowalne do SIWZ - nr I.1, I.2, II.1, III.1, III.2., III.3. (DOC, 176 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 143.3 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 33 KiB)
 • Informacja o zawarciu umowy (PDF, 37.3 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu