ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
81 2018-06-05 2018-06-20 11:00:00 „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Elektronicznych i Samochodowych w Zielonej Górze” . Zadanie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi 9 Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, Działanie 9.3 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej”, Poddziałanie 9.3.1 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej - projekt realizowany poza formułą ZIT” unieważniony
 • Ogłoszenie (PDF, 286.9 KiB)
 • SIWZ (PDF, 674.5 KiB)
 • Załączniki edytowalne do SIWZ - I.1, I.2, II.1, III.1, III.2, III.3, III.4 (DOC, 626.5 KiB)
 • Załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 31.5 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 171 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (PDF, 213.7 KiB)
82 2018-06-05 2018-06-20 11:00:00 Remont i przebudowa pomieszczeń z przeznaczeniem na pracownię gastronomiczną w Zespole Szkół Specjalnych nr 1 w Zielonej Górze”. Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi 9 „Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020”, Działanie 9.3 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej”, Poddziałanie 9.3.1 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej - projekt realizowany poza formułą ZIT” rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 108.3 KiB)
 • SIWZ (PDF, 664.4 KiB)
 • Załączniki do SIWZ nr I.1, I.2, II.1, III.1-III.3- wersja edytowalna (DOC, 615.5 KiB)
 • Załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 9.3 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 299 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 209.1 KiB)
 • Informacja o zawarciu umowy (PDF, 213.2 KiB)
83 2018-06-01 2018-07-11 10:00:00 Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry – Miasto Zielona Góra – ul. Poznańska w ramach zadania pn. Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry – Miasto Zielona Góra unieważniony
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 110.5 KiB)
 • SIWZ (PDF, 464.2 KiB)
 • załączniki nr I.1, II.1, III.1-III.4 do SIWZ - wersja edytowalna (DOC, 257.5 KiB)
 • instrukcja wypełnienia i złożenia JEDZ wg UZP (ZIP, 1020.6 KiB)
 • załącznik nr I.2 do SIWZ - JEDZ-ESPD (ZIP, 94 KiB)
 • załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 206.8 MiB)
 • pytania do SIWZ z wyjaśnieniem (PDF, 48.9 KiB)
 • zmiana (1) SIWZ (PDF, 49.6 KiB)
 • załącznik nr I.6 do SIWZ (ZIP, 89.8 KiB)
 • załącznik nr I.2 do SIWZ - JEDZ-ESPD- po zmianie (ZIP, 92 KiB)
 • ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (PDF, 51.4 KiB)
84 2018-05-30 2018-06-26 10:00:00 Budowa ul. Świebodzińskiej unieważniony
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 109.6 KiB)
 • SIWZ (PDF, 418.2 KiB)
 • załączniki nr I.1-I.2, II.1, III.1-III.4 do SIWZ - wersja edytowalna (DOC, 218 KiB)
 • załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 194.8 MiB)
 • załącznik nr I.6 do SIWZ (ZIP, 55.3 KiB)
 • pytania do SIWZ z wyjaśnieniem (PDF, 41.3 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie (1) ogłoszenia o zamówieniu (PDF, 29.5 KiB)
 • zmiana (1) SIWZ (PDF, 35.5 KiB)
 • załącznik nr I.3 do SIWZ - po zmianie (PDF, 55.7 KiB)
 • załącznik nr I.4 do SIWZ - po zmianie (PDF, 113.3 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie (2) ogłoszenia (PDF, 27.6 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania (2) (PDF, 33.2 KiB)
 • Zmiana (2) SIWZ (PDF, 35.7 KiB)
 • pytania (3) do SIWZ z wyjaśnieniem (PDF, 71.1 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie (3) ogłoszenia o zamówieniu (PDF, 47.5 KiB)
 • zmiana (3) SIWZ (PDF, 46.4 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 149.6 KiB)
 • ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (PDF, 36.4 KiB)
85 2018-05-23 2018-06-07 10:00:00 Przebudowa nawierzchni dróg na Osiedlu Bajkowym w Zielnej Górze rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 110.6 KiB)
 • SIWZ (PDF, 360.5 KiB)
 • Załącznik nr I.4. do SIWZ- Dok.+STWiOR (ZIP, 1.4 MiB)
 • Załączniki do SIWZ nr I.I,1.2,,II.1,III.1-III.4 (DOC, 129.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 137.8 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 31.2 KiB)
 • Informacja o zawarciu umowy (PDF, 39.7 KiB)
86 2018-05-22 2018-06-04 10:00:00 Budowa parkingu wielopoziomowego przy ul. Piaskowej w Zielonej Górze – wykonanie dokumentacji projektowej w ramach zadania Dokumentacje budowlane (drogi gminne) rozstrzygnięty
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 111.4 KiB)
 • SIWZ (PDF, 417.3 KiB)
 • załaczniki nr I.1-I.2, II.1, III.1 - III.4 do SIWZ - wersja edytowalna (DOC, 226 KiB)
 • załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 3 MiB)
 • zmiana SIWZ (PDF, 40.7 KiB)
 • załącznik nr I.1 do SIWZ - po zmianie (PDF, 49.5 KiB)
 • załącznik nr I.1 do SIWZ - po zmianie - wersja edytowalna (DOC, 153 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 269.6 KiB)
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 34.8 KiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 44.5 KiB)
87 2018-05-22 2018-05-30 10:00:00 Nadzór inwestorski dla zadania inwestycyjnego pn: „Zabezpieczenie murów Pałacu i komina wolnostojącego w zabytkowym parku w Zielonej Górze – Zatoniu wraz z wykonaniem iluminacji murów Pałacu” realizowanego w ramach projektu „Zachowanie i wykorzystanie historycznych krajobrazów parkowych w Branitz i Zatoniu” rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie (PDF, 434.1 KiB)
 • SIWZ (PDF, 1.4 MiB)
 • Załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 113.2 MiB)
 • Załączniki edytowalne do SIWZ - Nr I.1, I.2, II.1, III.1, III.2, III.3, III.4 (DOC, 204.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 177.2 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 61.1 KiB)
 • Informacja o zawarciu umowy (PDF, 68.6 KiB)
88 2018-05-22 2018-05-30 10:00:00 Wdrożenie innowacyjnych e-usług o wysokim poziomie dojrzałości w Urzędzie Miasta Zielona Góra rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 121.8 KiB)
 • SIWZ (PDF, 502.6 KiB)
 • Załączniki do SIWZ nr I.1,I.2,,II.1,III.1,III.2.wer.edyt. (DOC, 155.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 178.4 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej umowy (PDF, 56.9 KiB)
89 2018-05-17 2018-06-04 10:00:00 Program budowy miejsc parkingowych etap Ia w ramach zadania:"Program budowy miejsc parkingowych w Zielonej Górze" unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 107.4 KiB)
 • SIWZ (PDF, 442.7 KiB)
 • Załącznik nr I.4. do SIWZ- Dok.+STWiOR (ZIP, 272.6 MiB)
 • Zał. I.5 do SIWZ -kosztorysy (ZIP, 5.9 MiB)
 • Załączniki do SIWZ nr I.1,I.2,,II.1,III.1-III.4 (DOC, 130 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (PDF, 34.8 KiB)
90 2018-05-11 2018-06-07 10:00:00 Wykonanie w trybie „zaprojektuj i wybuduj” zadania inwestycyjnego pn.: „REMONT I PRZEBUDOWA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W ZIELONEJ GÓRZE” mających na celu zmianę profilu nauczania i poszerzenie oferty dydaktycznej. Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi 9 „Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020” w ramach Działania 9.3. „Rozwój infrastruktury edukacyjnej”, Poddziałanie 9.3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej – projekty realizowane poza formuła ZIT (Projekt unijny „Zawodowcy") unieważniony
 • Ogłoszenie (PDF, 299.9 KiB)
 • Załączniki edytowalne do SIWZ - Nr - I.1, I.2, II.1, III.1, III.2, III.3, III.4 (DOC, 677.5 KiB)
 • Załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 58.4 MiB)
 • SIWZ (PDF, 827.8 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu (PDF, 209.1 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ (PDF, 218 KiB)
 • Załącznik nr III.4 do SIWZ (PDF, 209 KiB)
 • Załącznik nr I.3 do SIWZ - po zmianie (PDF, 229.3 KiB)
 • Załącznik nr I.4 do SIWZ - po zmianie (PDF, 469.3 KiB)
 • Pytania do SIWZ (PDF, 95.6 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ 1 (PDF, 218 KiB)
 • Załącznik nr I.1 do SIWZ - po zmianie (DOC, 604 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 210.3 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (PDF, 215 KiB)
91 2018-05-11 2018-05-29 10:00:00 „Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku szkoły na potrzeby prowadzenia warsztatów szkolnych” - Zespołu Szkół Technicznych im. M. Kopernika w Zielonej Górze”. Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi 9 „Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020” w ramach Działania 9.3. „Rozwój infrastruktury edukacyjnej”, Poddziałanie 9.3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej – projekty realizowane poza formuła ZIT unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 121.9 KiB)
 • SIWZ (PDF, 2.3 MiB)
 • Załączniki do SIWZ nr I.1, I.2, II.1, III.1-III.4 - wersja edytowalna (DOC, 290.5 KiB)
 • Załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 9.9 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 311 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (PDF, 213.7 KiB)
92 2018-04-27 2018-05-09 09:00:00 „Nadzór inwestorski dla zadania inwestycyjnego pn: „Zabezpieczenie murów Pałacu i komina wolnostojącego w zabytkowym parku w Zielonej Górze – Zatoniu wraz z wykonaniem iluminacji murów Pałacu” realizowanego w ramach projektu „Zachowanie i wykorzystanie historycznych krajobrazów parkowych w Branitz i Zatoniu” unieważniony
 • Ogłoszenie (PDF, 470.3 KiB)
 • SIWZ (PDF, 1.5 MiB)
 • Załączniki edytowalne do SIWZ - Nr I.1, I.2, II.1, III.1, III.2, III.3, III.4. (DOC, 208.5 KiB)
 • Załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 113.2 MiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (PDF, 65 KiB)
93 2018-04-25 2018-05-11 10:00:00 Zakup dwóch samochodów do transportu osób i grup ratowniczych w ramach realizacji zadania "Zakup elementów infrastruktury krytycznej w celu realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego". rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 95.6 KiB)
 • SIWZ (PDF, 307.2 KiB)
 • Załączniki do SIWZ nr I.1,I.2,,II.1,III.1,III.2.wer.edyt. (DOC, 189.5 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania (PDF, 42.3 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ (PDF, 41.9 KiB)
 • Zał. I.1. do SIWZ - po z mianie (DOC, 159.5 KiB)
 • Zał. I.3. do SIWZ - po zmianie (DOC, 45 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 35.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 171.4 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 40.2 KiB)
 • Informacja o zawarciu umowy (PDF, 47.9 KiB)
94 2018-04-25 2018-05-10 09:00:00 Zakup lekkiego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem dla OSP Przylep, w ramach realizacji zadania "Zakup elementów infrastruktury krytycznej w celu realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego". rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 94.9 KiB)
 • SIWZ (PDF, 356.1 KiB)
 • Załączniki do SIWZ nr I.1,I.2,,II.1,III.1,III.2. (DOC, 353.5 KiB)
 • Odpowiedzi na pytanie (PDF, 40.8 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ (PDF, 40.3 KiB)
 • Zał. I.1. do SIWZ - po zmianie (DOC, 329 KiB)
 • Odpowiedzi na pytanie(2) (PDF, 41.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 156.9 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 38.2 KiB)
 • Informacja o zawarciu umowy (PDF, 42.7 KiB)
95 2018-04-23 2018-05-29 10:00:00 Zakup, dostawa i montaż wyposażenia do nowopowstałego budynku na potrzeby Młodzieżowego Centrum Kultury i Edukacji Dom Harcerza - Zadanie IV – Sprzęt audiowizualny, komputerowy i fotograficzny unieważniony
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 92.8 KiB)
 • SIWZ (PDF, 300 KiB)
 • załącznik nr I.4 do SIWZ (PDF, 210.2 KiB)
 • załączniki nr I.1, II.1, III.1-III.2 do SIWZ - wersja edytowalna (DOC, 200.5 KiB)
 • instrukcja wypełnienia JEDZ wg UZP (PDF, 1.2 MiB)
 • załącznik nr I.2 do SIWZ (PDF, 168.4 KiB)
 • załącznik nr I.2 do SIWZ - wersja edytowalna (DOC, 266 KiB)
 • ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (PDF, 51.2 KiB)
96 2018-04-20 2018-05-09 09:00:00 Budowa ul. Gorzowskiej unieważniony
 • załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 194.8 MiB)
 • załącznik nr I.6 do SIWZ (ZIP, 55.3 KiB)
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 109.1 KiB)
 • SIWZ (PDF, 403.9 KiB)
 • zał. I.1-I.2, II.1, III.1-III.4 do SIWZ - wersja edytowalna (DOC, 214 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 133 KiB)
 • ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (PDF, 35.4 KiB)
97 2018-04-18 2018-04-27 10:00:00 Nadzór inwestorski w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Zielonej Górze - Etap II – Miejskie Przedszkole nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Rydza Śmigłego 5 w Zielonej Górze”. rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 88.2 KiB)
 • SIWZ (PDF, 310.7 KiB)
 • Załączniki do SIWZ nr I.1, I.2, II.1, III.1-III.3 - wersja edytowalna (DOC, 193.5 KiB)
 • Załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 23.6 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 204.5 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 35.9 KiB)
 • Informacja o zawarciu umowy (PDF, 40.1 KiB)
98 2018-04-17 2018-04-23 09:00:00 Rozbudowa infrastruktury drogowej wraz z budową parkingu w ramach zadania pn.: „Przebudowa i rozbudowa budynku na potrzeby Młodzieżowego Centrum Kultury i Edukacji DOM HARCERZA" rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 130.7 KiB)
 • SIWZ (PDF, 390.7 KiB)
 • Załączniki do SIWZ nr I.1,1.2,,II.1,III.1-III.4 wer.edytowalna (DOC, 367 KiB)
 • Załącznik nr I.4. do SIWZ- Dok.+STWiOR (ZIP, 23.2 MiB)
 • Modyfikacja SIWZ (PDF, 35.9 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 29.7 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ(2) (PDF, 35.9 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia(2) (PDF, 29.8 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ(3) (PDF, 41.7 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia(3) (PDF, 45.3 KiB)
 • Zał. I.1. do SIWZ - po z mianie (DOC, 91 KiB)
 • Zał. I.3. do SIWZ - po z mianie (PDF, 166.9 KiB)
 • Zał. I.5. do SIWZ - po z mianie (PDF, 166.9 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (PDF, 51.3 KiB)
99 2018-04-13 2018-05-23 10:00:00 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry – Miasto Zielona Góra” – ul. Łużycka w ramach zadania pn. „Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry – Miasto Zielona Góra” – etap II” rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 121.4 KiB)
 • SIWZ (PDF, 381.9 KiB)
 • Załączniki do SIWZ nr I.1, II.1, III.1-III.4- wersja edytowalna (DOC, 268 KiB)
 • Załącznik nr I.2 do SIWZ (DOC, 189 KiB)
 • Instrukcja wypełniania JEDZ według UZP (PDF, 1.2 MiB)
 • Załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 90 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 174 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 64.6 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 69.9 KiB)
100 2018-04-13 2018-05-09 09:00:00 Program budowy miejsc parkingowych etap Ia w ramach zadania: Program budowy miejsc parkingowych w Zielonej Górze. unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 107.4 KiB)
 • SIWZ (PDF, 442.6 KiB)
 • Załącznik nr I.4. do SIWZ- Dok.+STWiOR (ZIP, 272.6 MiB)
 • Zał. I.5 do SIWZ -kosztorysy (ZIP, 5.9 MiB)
 • Załączniki do SIWZ nr I.1,I.2,,II.1,III.1-III.4 wer. edyt. (DOC, 128.5 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (PDF, 34.8 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu