ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
61 2018-08-24 2018-09-05 10:00:00 Nadzór inwestorski dla zadania inwestycyjnego pn: Program budowy miejsc parkingowych etap I a w ramach zadania: „Program budowy miejsc parkingowych w Zielonej Górze” rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie (PDF, 101.9 KiB)
 • SIWZ (PDF, 394.5 KiB)
 • Załączniki edytowalne do SIWZ - Nr I.1, I.2, II.1, III.1, III.2, III.3 (DOC, 169.5 KiB)
 • Załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 272.6 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 171.5 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 35.1 KiB)
 • Informacja o zawarciu umowy (PDF, 43.7 KiB)
62 2018-08-17 2018-09-05 10:00:00 Budowa prawoskrętu z pl. Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego w ul. Plac Jana Matejki w Zielonej Górze w ramach zadania pn. Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej na terenie Miasta Zielona Góra unieważniony
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 159.5 KiB)
 • SIWZ (PDF, 474.5 KiB)
 • załączniki nr I.1-I.2, II.1, III.1-III.4 do SIWZ - wersja edytowalna (DOC, 842.5 KiB)
 • załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 145.3 MiB)
 • ogłoszenie o unieważnieniu (PDF, 86.8 KiB)
63 2018-08-10 2018-09-18 10:00:00 Likwidacja magazynu odpadów niebezpiecznych w Przylepie unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 101.5 KiB)
 • SIWZ (PDF, 7.9 MiB)
 • Załączniki do SIWZ nr I.1, II.1, III.1-III.5- wersja edytowalna (DOC, 173.5 KiB)
 • Załącznik nr I.2 do SIWZ- JEDZ-ESPD (ZIP, 89.3 KiB)
 • Instrukcja składania i wypełniania JEDZ według UZP (ZIP, 1020.6 KiB)
 • Pytania do SIWZ z wyjaśnieniem (1) (PDF, 27.3 KiB)
 • Pytania do SIWZ z wyjaśnieniem (2) (PDF, 33.8 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ (1) (PDF, 34.5 KiB)
 • Pytania do SIWZ z wyjaśnieniem (3) (PDF, 33.7 KiB)
 • Pytania do SIWZ z wyjaśnieniem (4) (PDF, 35 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 188.8 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (PDF, 36.7 KiB)
64 2018-08-08 2018-09-20 10:00:00 Dostawa sprzętu komputerowego, kamer, licencji dostępowych i oprogramowania w ramach uzupełnienia systemu monitoringu Miasta dla podobszaru A i D w ramach zadania pn. „Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej na terenie Miasta Zielona Góra” w ramach zadania inwestycyjnego pn: „Rewitalizacja obszarów miejskich na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry-Miasto Zielona Góra” rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 100 KiB)
 • SIWZ (PDF, 461.2 KiB)
 • Załączniki do SIWZ nr I.1,II.1, III.1-III-3- wersja edytowalna (DOC, 244 KiB)
 • Załącznik nr I.2 do SIWZ - JEDZ- ESPD (ZIP, 85.5 KiB)
 • Instrukcja wypełniania i składania JEDZ według UZP (ZIP, 1020.6 KiB)
 • Załącznik nr I.3 do SIWZ (ZIP, 603.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (1) (PDF, 42.8 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ (1) (PDF, 49.7 KiB)
 • pLIK: oświadczenie Zamawiającego o posiadanej zgodzie operatora Orange (PDF, 142 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 333.5 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 44.9 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 51.9 KiB)
65 2018-08-06 --- Zakup, dostawa i montaż wyposażenia do nowopowstałego budynku na potrzeby Młodzieżowego Centrum Kultury i Edukacji Dom Harcerza - zadanie nr 4 - sprzęt audiowizualny, komputerowy i fotograficzny. rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante (PDF, 60.5 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 51.7 KiB)
66 2018-08-01 2018-08-20 10:00:00 „Przebudowa rowu Oc-M-1 w sołectwie Ochla na odcinku ul. Kożuchowska- Park wiejski za stawem” w obrębie 47 Zielona Góra unieważniony
 • Ogłoszenie (PDF, 102.4 KiB)
 • SIWZ (PDF, 417.9 KiB)
 • Załączniki edytowalne do SIWZ - nr I.1, I.2, II.1, III.1, III.2, III.3 (DOC, 177.5 KiB)
 • Załącznik nr I.6 do SIWZ (DOC, 141 KiB)
 • Załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 5.7 MiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (PDF, 36.4 KiB)
67 2018-07-25 2018-08-21 09:00:00 Budowa ul. Ignacego Łukasiewicza rozstrzygnięty
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 108.9 KiB)
 • SIWZ (PDF, 413.9 KiB)
 • załączniki nr I.1-I.2, II.1, III.1-III.4 do SIWZ - wersja edytowalna (DOC, 227.5 KiB)
 • załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 299.7 MiB)
 • załącznik nr I.6 do SIWZ (ZIP, 18 KiB)
 • Pytania do SIWZ z wyjaśnieniem (1) (PDF, 32.9 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ (1) (PDF, 39.2 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (1) (PDF, 37.9 KiB)
 • Pytania do SIWZ z wyjaśnieniem (2) (PDF, 32.9 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 151.9 KiB)
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 33.5 KiB)
 • informacja o zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego (PDF, 40.6 KiB)
68 2018-07-20 2018-09-25 10:00:00 „Wdrożenie innowacyjnych e-usług o wysokim poziomie dojrzałości w Urzędzie Miasta Zielona Góra” część III rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie (PDF, 108 KiB)
 • SIWZ (PDF, 2.8 MiB)
 • Załączniki edytowalne do SIWZ - nr I.1, II.1, III.1, III.2 (DOC, 245 KiB)
 • Instrukcja wypełniania i składania JEDZ (ZIP, 1 MiB)
 • Załącznik nr I.2 do SIWZ (ZIP, 90.2 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu (PDF, 54.2 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ (PDF, 73.7 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu 1 (PDF, 55 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ 1 (PDF, 134.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 160.3 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 68 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 63.6 KiB)
69 2018-07-16 2018-08-01 10:00:00 Budowa ul. Świebodzińskiej rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie (PDF, 108.4 KiB)
 • SIWZ (DOC, 546 KiB)
 • Załaczniki edytowalne do SIWZ - Nr I.1, I.2, II.1, III.1, III.2, III.3, III.4 (DOC, 196 KiB)
 • Załącznik nr I.6 do SIWZ (XLS, 43.5 KiB)
 • Załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 154.5 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 151.3 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 32 KiB)
 • Informacja o zawarciu umowy (PDF, 42 KiB)
70 2018-07-10 2018-07-16 11:00:00 Budowa parkingu w ramach zadania „Przebudowa i rozbudowa budynku na potrzeby Młodzieżowego Centrum Kultury i Edukacji DOM HARCERZA” rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy (PDF, 63 KiB)
 • Informacja o zawarciu umowy (PDF, 61.9 KiB)
71 2018-07-05 2018-08-20 10:00:00 Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Miasto Zielona Góra - część południowa, etap II w ramach zadania pn. Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Miasto Zielona Góra– etap II rozstrzygnięty
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 118 KiB)
 • SIWZ (PDF, 464.4 KiB)
 • załącznik nr I.1, II.1, III.1-III.4 do SIWZ - wersja edytowalna (DOC, 261 KiB)
 • załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 72.6 MiB)
 • załącznik nr I.2 do SIWZ (ZIP, 88.2 KiB)
 • instrukcja wypełnienia i składania JEDZ wg UZP (ZIP, 1020.6 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 196.1 KiB)
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 52.5 KiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 66.7 KiB)
72 2018-07-04 2018-08-30 10:00:00 Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry – Miasto Zielona Góra – ul. Zawada-Zielonogórska w ramach zadania pn. Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry – Miasto Zielona Góra – etap II rozstrzygnięty
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 116.5 KiB)
 • SIWZ (PDF, 457.4 KiB)
 • załączniki nr I.1, II.1, III.1-III.4 do SIWZ - wersja edytowalna (DOC, 258 KiB)
 • załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 87.3 MiB)
 • załącznik nr I.2 do SIWZ (ZIP, 87.7 KiB)
 • instrukcja wypełnienia i składania JEDZ wg UZP (ZIP, 1020.6 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (1) (PDF, 43.7 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ (1) (PDF, 60.8 KiB)
 • Załącznik nr I.2 do SIWZ (JEDZ-ESP) - po zmianie (1) (ZIP, 90.9 KiB)
 • Załącznik nr I.3 do SIWZ- po zmianie (1) (ZIP, 233.3 KiB)
 • Załącznik nr I.4 do SIWZ- po zmianie (1) (PDF, 161.5 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 189.5 KiB)
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 51.4 KiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 63 KiB)
73 2018-07-03 2018-08-10 10:00:00 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry – Miasto Zielona Góra – część wschodnia” w ramach zadania pn. „Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry – Miasto Zielona Góra – etap II” rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 145.4 KiB)
 • SIWZ (PDF, 1.6 MiB)
 • Załączniki do SIWZ nr I.1, II.1, III.1-III-4- wersja edytowalna (DOC, 824 KiB)
 • Instrukcja wypełniania i składania JEDZ według UZP (ZIP, 1020.6 KiB)
 • Załącznik nr I.2 do SIWZ- JEDZ - ESPD (ZIP, 86.3 KiB)
 • Załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 72.8 MiB)
 • Odpowiedzi na pytania do SIWZ (PDF, 101.1 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ (PDF, 116.2 KiB)
 • Załącznik nr I.4 do SIWZ - po zmianie (PDF, 207.7 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ (2) (PDF, 85.1 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania do SIWZ (2) (PDF, 86.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 316.5 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 87.2 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 90 KiB)
74 2018-07-02 2018-07-24 10:00:00 „Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku szkoły na potrzeby prowadzenia warsztatów szkolnych” - Zespołu Szkół Technicznych im. M. Kopernika w Zielonej Górze”. Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi 9 „Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020” w ramach Działania 9.3. „Rozwój infrastruktury edukacyjnej”, Poddziałanie 9.3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej – projekty realizowane poza formuła ZIT rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 122.4 KiB)
 • SIWZ (PDF, 2.3 MiB)
 • Załączniki do SIWZ nr I.1, I.2, II.1, III.1-III.4- wersja edytowalna (DOC, 501 KiB)
 • Załącznik nr I.5 do SIWZ (ZIP, 12.1 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 343.8 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 210.3 KiB)
 • Informacja o zawarciu umowy (PDF, 214.8 KiB)
75 2018-06-27 2018-08-08 10:00:00 Zimowe utrzymanie nawierzchni dróg rozstrzygnięty
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 100.3 KiB)
 • SIWZ (PDF, 369.1 KiB)
 • załaczniki nr I.1, II.1, III.1-III.5 do SIWZ - wersja edytowalna (DOC, 349.5 KiB)
 • załączniki nr I.3.1 - I.3.6. do SIWZ (ZIP, 23.1 KiB)
 • załączniki nr I.4.1 - I.4.6. do SIWZ (ZIP, 124.8 KiB)
 • załącznik nr I.5. do SIWZ (PDF, 172.9 KiB)
 • załącznik nr I.6 do SIWZ (ZIP, 855.5 KiB)
 • instrukcja wypełnienia i składania JEDZ wg UZP (ZIP, 1020.6 KiB)
 • załącznik nr I.2 do SIWZ (ZIP, 90.6 KiB)
 • pytania (1) do SIWZ z wyjaśnieniem (PDF, 36.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 424.2 KiB)
 • ogłoszenie o unieważnieniu postępownaia - w zakresie Zadania 6 (PDF, 35.3 KiB)
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - w zakresie Zadań 1-5 (PDF, 38.2 KiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 53.6 KiB)
76 2018-06-26 2018-07-11 10:00:00 Program budowy miejsc parkingowych etap Ia w ramach zadania: Program budowy miejsc parkingowych w Zielonej Górze rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 115.9 KiB)
 • SIWZ (PDF, 459.1 KiB)
 • Zał. nr I.4 do SIWZ -Dok.+STWiOR (ZIP, 272.6 MiB)
 • Zał. nr I.5 - Kosztorysy (ZIP, 5.9 MiB)
 • Zał. nr I.1,I.2,II.1,III.1-III.4 do SIWZ wer.edyt.t (DOC, 151 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 162.6 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 34.2 KiB)
 • Informacja o zawarciu umowy (PDF, 43.7 KiB)
77 2018-06-21 2018-07-10 10:00:00 „BUDOWA OŚWIETLENIA W ŁĘŻYCY” – Zakres IV: Zielona Góra ul. Łężyca – Konwaliowa, Zielona Góra ul. Łężyca – Różana, w ramach zadania ”Budowa oświetlenia dróg sołectwa Łężyca”. rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 107.9 KiB)
 • SIWZ (PDF, 451.9 KiB)
 • Zał.Nr I.1,I.2,II.1,III.1-III-4 do SIWZ wer.edyt. (DOC, 131.5 KiB)
 • Zał. Nr I.4 do SIWZ-Dok.+STWiOR (ZIP, 23.4 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 232.4 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 35.5 KiB)
 • Informacja o zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego (PDF, 42.2 KiB)
78 2018-06-18 2018-08-06 10:00:00 „Rewitalizacja Parku w Zatoniu w ramach projektu "Zachowanie i wykorzystanie historycznych krajobrazów parkowych w Branitz i Zatoniu" unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 171 KiB)
 • SIWZ (PDF, 2.8 MiB)
 • Zał. nr I.1,I.2,II.1,III.1-III.4 do SIWZ wer.edyt. (DOC, 190 KiB)
 • Zał. nr I.4 do SIWZ -Dok.+STWiOR (ZIP, 1.7 GiB)
 • Odpowiedź na wniosek (PDF, 61.4 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ (PDF, 71 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 64.9 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania (2) do SIWZ (PDF, 76.9 KiB)
 • Modyfikacja (2) SIWZ (PDF, 73.2 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (2) (PDF, 68.1 KiB)
 • Załącznik nr I.1 do SIWZ - po zmianie (DOC, 121.5 KiB)
 • Załącznik nr I.3 do SIWZ - po zmianie (PDF, 2.4 MiB)
 • Załącznik nr I.5 do SIWZ - po zmianie (PDF, 226.1 KiB)
 • Odpowiedz na wniosek (PDF, 61.5 KiB)
 • Modyfikacja (3) SIWZ (PDF, 70.9 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie (3) ogłoszenia (PDF, 64.4 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania (4) do SIWZ (PDF, 62.3 KiB)
 • Modyfikacja (4) SIWZ (PDF, 68 KiB)
 • Załącznik nr 3 do umowy - po zmianie (DOC, 284.5 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania (5) do SIWZ (PDF, 70.5 KiB)
 • Modyfikacja (5) SIWZ (PDF, 61 KiB)
 • plik- Schematy rozdzielni (ZIP, 342.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 145.3 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (PDF, 73.6 KiB)
79 2018-06-06 2018-06-21 10:00:00 Zadanie 1 - Budowa parkingu w ramach zadania „Przebudowa i rozbudowa budynku na potrzeby Młodzieżowego Centrum Kultury i Edukacji DOM HARCERZA”; Zadanie 2 - Rozbudowa infrastruktury drogowej w ramach zadania „Rozbudowa infrastruktury drogowej (ul. Stefana Wyszyńskiego - ul. Monte Cassino) rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 138.2 KiB)
 • SIWZ (PDF, 491.5 KiB)
 • Załącznik nr I.4 do SIWZ-Dok.STWiOR (ZIP, 400.8 MiB)
 • Zał. nr I.1,I.2,II.1,III1-III.4 do SIWZ wer.edyt. (DOC, 420 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 141.7 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania Zadanie 1 (PDF, 103.3 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Zadanie 2 (PDF, 50 KiB)
 • Informacja o zawarciu umowy - Zadanie 2 (PDF, 59.2 KiB)
80 2018-06-05 2018-06-26 10:00:00 Budowa placu rekreacyjnego na Jędrzychowie unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 100.9 KiB)
 • SIWZ (PDF, 409.6 KiB)
 • Załączniki do SIWZ nr I.1, I.2, II.1, III.1-iII.5- wersja edytowalna (DOC, 245 KiB)
 • Załącznik nr I.3 do SIWZ (ZIP, 2.5 MiB)
 • Pytania do SIWZ z wyjaśnieniami (1) (PDF, 34.6 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (1) (PDF, 31 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ (1) (PDF, 36.4 KiB)
 • Pytania do SIWZ z wyjaśnieniami (2) (PDF, 34.5 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (PDF, 39 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu