ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: DO-OR-III.2110.3.2019Drukuj informację Ogłoszenie numer: DO-OR-III.2110.3.2019

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Inspektor

Miejsce pracy: Zielona Góra

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków w Departamencie Inwestycji Miejskich

Data udostępnienia: 2019-02-05

Ogłoszono dnia: 2019-02-05 10:03:20 przez KADRY

Termin składania dokumentów: 2019-02-15 15:00:00

Nr ogłoszenia: DO-OR-III.2110.3.2019

Id ogłoszenia: KADRY

Zlecający: Prezydent Miasta Zielona Góra

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz pełnia praw publicznych,
 3. posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na tym stanowisku,
 4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku,
 5. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6.  nieposzlakowana opinia,
 7. wykształcenie wyższe w zakresie: historii sztuki, archeologii, architektury, ochrony dóbr kultury, konserwacji i restauracji dzieł sztuki,
 8. co najmniej 3 letni staż pracy,
 9.  znajomość przepisów prawa w zakresie zadań realizowanych; Ustawa o Ochronie Zabytków i Opiece nad Zabytkami, ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, prawo budowlane, kodeks postępowania administracyjnego, umiejętność interpretacji przepisów,
 10. znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego;
b. Wymagania dodatkowe:
 1. dobra organizacja pracy; 
 2. umiejętność pracy w zespole;
 3. kreatywność;
 4. prawo jazdy kat. B.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie pozwoleń na prace restauratorskie, konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytkach;
 2. prowadzenie kontroli i dalszych postępowań w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów dotyczących ochrony zabytków   i opieki nad zabytkami;
 3. dokonywanie odbioru robót budowlanych, prac konserwatorskich i restauratorskich;
 4. ustalanie warunków zabudowy oraz uzgadnianie pozwoleń na budowę;
 5. przygotowywanie opinii i innych pism związanych z wykonywaniem powierzonych obowiązków;
 6. przyjmowanie wniosków i bieżąca obsługa interesantów,

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. praca w wymiarze 1 etatu;
 2. 40 godzin tygodniowo ( w przypadku osób niepełnosprawnych zgodnie z odrębnymi przepisami);
 3. miejsce pracy: siedziba Urzędu Miasta przy ul. Stary Rynek 1
 4. umowa o pracę : pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony,
 5. specyfika pracy:
  • praca administracyjno – biurowa,
  • praca w terenie,
  • praca na wysokości powyżej 3 metrów,
  • stres związany z obsługą petentów,
  • praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

6%

V. Wymagane dokumenty:

 1. curriculum vitae;
 2. list motywacyjny;
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, staż pracy i kwalifikacje;
 4. oświadczenia o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz pełni praw publicznych;
 5. oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy do celów rekrutacji;

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2019-02-15 15:00:00
b. Sposób:
w zamkniętej kopercie, osobiście lub listem poleconym;
c. Miejsce:
 1. Urząd Miasta Zielona Góra
  ul. Podgórna 22
  65-424 Zielona Góra
  parter, Kancelaria Ogólna Urzędu
   
 2. Prosimy o dopisanie na kopercie słów:
  Nabór na stanowisko inspektor w Biurze Miejskiego Konserwatora Zabytków”.

VII. Informacje dodatkowe:

 1. kontakt z sekretarzem komisji rekrutacyjnej: tel. (+48) 68 45 64 411, email: kadry@um.zielona-gora.pl;
 2. aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miasta po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane;
 3. kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani o terminie postępowania sprawdzającego;
 4. informacja o wyniku naboru będzie ogłoszona na tablicy informacyjnej w budynku Urzędu Miasta Zielona Góra przy ul. Podgórnej 22 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zielona Góra (www.bip.zielonagora.pl);
 5. dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego zostaną zniszczone.
PREZYDENT MIASTA
(-)
mgr inż. Janusz Kubicki

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Zielona Góra
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Tomasz Dudrak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-02-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
KADRY
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-02-05 10:02:14
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Dudrak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-02-05 10:03:20
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Dudrak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-02-27 16:44:37
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
951 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony