ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: DO-OR-III.2110.46.2018Drukuj informację Ogłoszenie numer: DO-OR-III.2110.46.2018

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Główny Specjalista

Miejsce pracy: Zielona Góra

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Biuro Geodezji i Katastru w Departamencie Rozwoju Miasta

Data udostępnienia: 2018-10-31

Ogłoszono dnia: 2018-11-02 09:50:01 przez KADRY

Termin składania dokumentów: 2018-11-13 15:30:00

Nr ogłoszenia: DO-OR-III.2110.46.2018

Id ogłoszenia: KADRY

Zlecający: Prezydent Miasta Zielona Góra

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz pełnia praw publicznych,
 3. posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na tym stanowisku,
 4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku,
 5. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6.  nieposzlakowana opinia,
 7. wykształcenie wyższe o kierunku geodezyjnym oraz uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresach 1 i 2,
 8. co najmniej pięcioletnie doświadczenie w administracji geodezyjnej lub w podmiotach wykonawstwa geodezyjnego,
 9.  znajomość przepisów prawa w zakresie zadań realizowanych w Biurze Geodezji i Katastru, a szczególności ustaw:. Prawo geodezyjne i kartograficzne, o gospodarce nieruchomościami, Kodeks postępowania administracyjnego, Kodeks cywilny wraz z przepisami wykonawczymi oraz umiejętność ich właściwej interpretacji,
 10. znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego;
b. Wymagania dodatkowe:
 1. samodzielność i kreatywność,
 2. komunikatywność i umiejętność radzenia sobie ze stresem,
 3. umiejętność pracy w zespole,
 4. umiejętność rozwiązywania problemów,
 5. obowiązkowość, rzetelność i staranność,
 6. wysoka kultura osobista, lojalność,

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 1. weryfikacja (przekazywanych do miejskiego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej) zbiorów danych i innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych,
 2. prowadzenie spraw z zakresu zakładania osnów szczegółowych,
 3. udział w przygotowywaniu specyfikacji do przetargów na opracowania geodezyjne i kartograficzne, prowadzenie bazy szczegółowych osnów geodezyjnych,
 4. ocena materiałów zasobu geodezyjnego pod względem utraty przydatności użytkowej i przygotowanie ich do wyłączenia z zasobu,
 5. prowadzenie i bieżąca aktualizacja baz danych zgodnie z Prawem geodezyjnym i kartograficznym,
 6. wydawanie decyzji administracyjnych w przypadku sporu co do zakresu udostępnianych materiałów, naliczania opłat, weryfikacji materiałów,
 7. opracowywanie analiz, sprawozdań i ankiet dotyczących powiatowego zasobu geodezyjnego  i kartograficznego.
Zakres odpowiedzialności i uprawnień na stanowisku:
 1. zakres odpowiedzialności:
  1. za prawidłowe, rzetelne i terminowe wykonywanie powierzonych zadań wynikających z ustaw,  a w szczególności:
   • Prawo geodezyjne i kartograficzne,
   • o gospodarce nieruchomościami,
   • Instrukcji kancelaryjnej,
   • Kodeks postępowania administracyjnego,
   • Kodeksu cywilnego,
   • o ochronie danych osobowych,
   • o dostępie do informacji publicznej,
  2. odpowiedzialność materialna za powierzone składniki majątku urzędu,
 2. zakres uprawnień:
  1. dostęp i uprawnienia użytkownika systemów informatycznych w biurze,
  2. użytkowanie majątku urzędu zgodnie z kartą indywidualnego wyposażenia pracownika,
  3. upoważnienie do wystawiania dokumentów obliczenia opłaty oraz licencji za udostępnianie materiałów z zasobu geodezyjnego i kartograficznego, czynności  i usługi.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. praca w wymiarze 1 etatu,
 2. 40 godzin tygodniowo (w przypadku osób niepełnosprawnych zgodnie z odrębnymi przepisami),
 3. miejsce pracy: siedziba Urzędu Miasta przy ul. Podgórna 22,
 4. umowa o pracę : pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony,
 5. specyfika pracy: praca przy komputerze :powyżej 4 godzin dziennie.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

6%

V. Wymagane dokumenty:

 1. curriculum vitae;
 2. list motywacyjny;
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, staż pracy i kwalifikacje;
 4. oświadczenia o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz pełni praw publicznych;
 5. oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 6.  oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy do celów rekrutacji;

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2018-11-13 15:30:00
b. Sposób:
w zamkniętej kopercie, osobiście lub listem poleconym;
c. Miejsce:
Urząd Miasta Zielona Góra
ul. Podgórna 22
65-424 Zielona Góra
parter, Kancelaria Ogólna Urzędu z dopisaniem na kopercie słów:
Nabór na stanowisko główny specjalista w Departamencie Rozwoju Miasta”.

VII. Informacje dodatkowe:

 1. kontakt z sekretarzem komisji rekrutacyjnej: tel. (+48) 68 45 64 411, email: kadry@um.zielona-gora.pl;
 2. aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miasta po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane;
 3. kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani o terminie postępowania sprawdzającego;
 4. informacja o wyniku naboru będzie ogłoszona na tablicy informacyjnej w budynku Urzędu Miasta Zielona Góra przy ul. Podgórnej 22 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zielona Góra (www.bip.zielonagora.pl);
 5. dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego zostaną odesłane pocztą.
 
PREZYDENT MIASTA
(-)
mgr inż. Janusz Kubicki

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Zielona Góra
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Tomasz Dudrak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-11-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
KADRY
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-11-02 09:43:33
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Dudrak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-11-02 09:50:01
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Dudrak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-11-21 15:31:26
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
797 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony