ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: DO-OR-III.2110.35.2018Drukuj informację Ogłoszenie numer: DO-OR-III.2110.35.2018

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Podinspektor

Miejsce pracy: Zielona Góra

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Biuro Administracji Budowlanej w Departamencie Rozwoju Miasta

Data udostępnienia: 2018-08-01

Ogłoszono dnia: 2018-08-01 11:52:17 przez KADRY

Termin składania dokumentów: 2018-08-17 15:00:00

Nr ogłoszenia: DO-OR-III.2110.35.2018

Id ogłoszenia: KADRY

Zlecający: Prezydent Miasta Zielona Góra

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz pełnia praw publicznych,
 3. posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na tym stanowisku,
 4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku,
 5. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. nieposzlakowana opinia,
 7. wykształcenie wyższe o kierunku budowlanym,
 8. znajomość przepisów prawa w zakresie zadań realizowanych w Biurze Administracji Budowlanej, a w szczególności ustaw: Prawo Budowlane wraz z aktami wykonawczymi, Kodeks Postępowania Administracyjnego, ustawy: o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym;
 9. znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego;
b. Wymagania dodatkowe:
 1. komunikatywność i umiejętność radzenia sobie ze stresem,
 2. umiejętność pracy w zespole,
 3. umiejętność kompleksowego wykorzystania posiadanej wiedzy,
 4. umiejętność podejmowania decyzji w powierzonym zakresie,
 5. obowiązkowość, rzetelność i staranność.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Zakres odpowiedzialności:
  1. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji o pozwoleniu na budowę obiektów budowlanych,
  2. prowadzenie spraw związanych ze zmianą  decyzji pozwolenia na budowę obiektów budowlanych,
  3. przyjmowanie zgłoszeń o przystąpieniu do wykonywania robót budowlanych, na które nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę,
  4. przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze zmiany sposobu użytkowania obiektu lub jego części,
  5. przyjmowanie zgłoszeń lub wydawanie pozwolenia na rozbiórkę obiektu,
  6. przygotowywanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,
  7. przyjmowanie zgłoszeń  w sprawie instalowania tablic i urządzeń reklamowych,
  8. wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokali,
  9. wydawanie zaświadczeń o powierzchni lokali mieszkalnych,
  10. przenoszenie decyzji, na rzecz innej osoby, za zgodą strony, na rzecz której decyzja została wydana,
  11. prowadzenie postępowań administracyjnych i wydawanie decyzji w sprawach zakończonych decyzjami administracyjnymi - wygaszanie decyzji, wznawianie postępowania administracyjnego, zmienianie lub uchylanie decyzji,
  12. przygotowywanie wniosków do właściwego ministra i udzielanie lub odmowa udzielenia zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych po uzyskaniu upoważnienia właściwego ministra,
  13. wydawanie decyzji o niezbędności wejścia na teren sąsiedniej nieruchomości w celu wykonania robót budowlanych,
  14. przygotowywanie zaświadczeń, kopii decyzji i innych dokumentów będących w posiadaniu departamentu,
  15. prowadzenie spraw związanych ze statystyką publiczną;
 2. Zakres uprawnień:
  1. użytkowanie składników majątku urzędu wg karty indywidualnego wyposażenia pracownika,
  2. dostęp i uprawnienia użytkownika do podsystemów informatycznych.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. praca w wymiarze 1 etatu;
 2. 40 godzin tygodniowo ( w przypadku osób niepełnosprawnych zgodnie z odrębnymi przepisami);
 3. miejsce pracy: siedziba Urzędu Miasta przy ul. Podgórna 22
 4. umowa o pracę : pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony,
 5. specyfika pracy: praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

6%

V. Wymagane dokumenty:

 1. curriculum vitae;
 2. list motywacyjny;
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, staż pracy i kwalifikacje;
 4. oświadczenia o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz pełni praw publicznych;
 5. oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy do celów rekrutacji;

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2018-08-17 15:00:00
b. Sposób:
w zamkniętej kopercie, osobiście lub listem poleconym;
c. Miejsce:
 1. Urząd Miasta Zielona Góra
  ul. Podgórna 22
  65-424 Zielona Góra
  parter, Kancelaria Ogólna Urzędu;
   
 2. Jeśli dokumenty zostaną przesłane pocztą, prosimy o dopisanie na kopercie słów:
  Nabór na stanowisko podinspektora w Departamencie Rozwoju Miasta – Biuro Administracji Budowlanej”.

VII. Informacje dodatkowe:

 1. kontakt z sekretarzem komisji rekrutacyjnej: tel. (+48) 68 45 64 411, email: kadry@um.zielona-gora.pl;
 2. aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miasta po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane;
 3. kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani o terminie postępowania sprawdzającego;
 4. informacja o wyniku naboru będzie ogłoszona na tablicy informacyjnej w budynku Urzędu Miasta Zielona Góra przy ul. Podgórnej 22 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zielona Góra (www.bip.zielonagora.pl);
 5. dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego zostaną odesłane pocztą.
PREZYDENT MIASTA
(-)
mgr inż. Janusz Kubicki

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Zielona Góra
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Tomasz Dudrak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-08-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
KADRY
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-08-01 11:35:54
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Dudrak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-08-01 11:52:17
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Dudrak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-08-28 10:37:22
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
863 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony