ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: DO-OR-III.2110.33.2018Drukuj informację Ogłoszenie numer: DO-OR-III.2110.33.2018

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Podinspektor

Miejsce pracy: Zielona Góra

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Biuro Spraw Rolnych i Gospodarowania Nieruchomościami w Departamencie Rozwoju Miasta

Data udostępnienia: 2018-08-01

Ogłoszono dnia: 2018-08-01 11:52:17 przez KADRY

Termin składania dokumentów: 2018-08-17 15:00:00

Nr ogłoszenia: DO-OR-III.2110.33.2018

Id ogłoszenia: KADRY

Zlecający: Prezydent Miasta Zielona Góra

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz pełnia praw publicznych,
 3. posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na tym stanowisku,
 4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku,
 5. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. nieposzlakowana opinia,
 7. wykształcenie wyższe, preferowane w zakresie gospodarowania nieruchomościami,
 8. 3 letni staż pracy,
 9. znajomość przepisów prawa w zakresie zadań realizowanych w Biurze Spraw Rolnych i Gospodarowania Nieruchomościami, a w szczególności ustaw: o gospodarce nieruchomościami, Kodeks Postępowania Administracyjnego, Kodeks Cywilny, ustawa o własności lokali, ustawa o księgach wieczystych i hipotece wraz z przepisami wykonawczymi, ustawy: o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowy, oraz umiejętność ich właściwej interpretacji,
 10. znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego;
b. Wymagania dodatkowe:
 1. komunikatywność i umiejętność radzenia sobie ze stresem,
 2. umiejętność pracy w zespole,
 3. umiejętność kompleksowego wykorzystania posiadanej wiedzy,
 4. umiejętność podejmowania decyzji w powierzonym zakresie,
 5. obowiązkowość, rzetelność i staranność.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 1. prowadzenie spraw związanych z wydzierżawianiem i wynajmowaniem nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta, na wniosek;
 2. prowadzenie spraw związanych z wydzierżawianiem i wynajmowaniem nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta w drodze przetargu;
 3. prowadzenie spraw związanych z użyczaniem nieruchomości Miasta;
 4. prowadzenie czynności kontrolnych na gruntach oddanych w najem, dzierżawę, użyczenie w celu sprawdzenia zgodności zagospodarowania terenu z umową;
 5. prowadzenie ewidencji zawieranych umów;
 6. protokolarne przejmowanie nieruchomości po rozwiązaniu umowy;
 7. przygotowywanie danych i sporządzanie deklaracji podatkowej dla nieruchomości Miasta;
 8. przygotowywanie wniosków o wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie prawa podatkowego dla spraw prowadzonych przez biuro;
 9. podejmowanie czynności w celu wszczęcia postępowań sądowych w sprawach dotyczących m.in. o zapłatę należności, zasiedzenie, roszczenia z tytułu zawartych umów;
 10. wystawianie faktur VAT w zakresie działania biura RN;
 11. sporządzanie deklaracji VAT w zakresie działania biura RN.
 
Zakres odpowiedzialności i uprawnień na stanowisku:
 1. zakres odpowiedzialności:
  1. za prawidłowe, rzetelne i terminowe wykonywanie powierzonych zadań z zakresu obrotu nieruchomościami;
  2. odpowiedzialność materialna za powierzone składniki majątku urzędu
 2. zakres uprawnień;
  1. użytkowanie składników majątku urzędu wg karty indywidualnego wyposażenia pracownika,
  2. dostęp i uprawnienia użytkownika do podsystemów informatycznych,

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. praca w wymiarze 1 etatu;
 2. 40 godzin tygodniowo ( w przypadku osób niepełnosprawnych zgodnie z odrębnymi przepisami);
 3. miejsce pracy: siedziba Urzędu Miasta przy ul. Gen. Jarosława Dąbrowskiego 41
 4. umowa o pracę : pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony,
 5. specyfika pracy: praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie i częściowa praca w terenie.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

6%

V. Wymagane dokumenty:

 1. curriculum vitae;
 2. list motywacyjny;
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, staż pracy i kwalifikacje;
 4. oświadczenia o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz pełni praw publicznych;
 5. oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy do celów rekrutacji;

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2018-08-17 15:00:00
b. Sposób:
w zamkniętej kopercie, osobiście lub listem poleconym;
c. Miejsce:
 1. Urząd Miasta Zielona Góra
  ul. Podgórna 22
  65-424 Zielona Góra
  parter, Kancelaria Ogólna Urzędu;
   
 2. Jeśli dokumenty zostaną przesłane pocztą, prosimy o dopisanie na kopercie słów:
  Nabór na stanowisko podinspektora w Departamencie Rozwoju Miasta – Biuro Spraw Rolnych i Gospodarowania Nieruchomościami”.

VII. Informacje dodatkowe:

 1. kontakt z sekretarzem komisji rekrutacyjnej: tel. (+48) 68 45 64 411, email: kadry@um.zielona-gora.pl;
 2. aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miasta po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane;
 3. kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani o terminie postępowania sprawdzającego;
 4. informacja o wyniku naboru będzie ogłoszona na tablicy informacyjnej w budynku Urzędu Miasta Zielona Góra przy ul. Podgórnej 22 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zielona Góra (www.bip.zielonagora.pl);
 5. dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego zostaną odesłane pocztą.
 
PREZYDENT MIASTA
(-)
mgr inż. Janusz Kubicki

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Zielona Góra
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Tomasz Dudrak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-08-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
KADRY
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-08-01 10:58:31
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Dudrak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-08-01 11:52:17
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Dudrak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-08-28 10:16:00
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
986 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony