ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Przetargi

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data i godzina przetargu Dotyczy Cena wywoławcza Wynik Załączniki
Lp: 1
Data ogłoszenia
2019-10-01 00:00:00
Data i godzina przetargu
2019-11-06 10:00:00
Dotyczy
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Zielonej Górze przy ul. Łużyckiej (dz. nr 1/7).
Cena wywoławcza
78 000,00 zł brutto
Wynik
Brak wyniku
Załączniki
 • Ogłoszenie o przetargu ul. Łużycka, dz. nr 1/7 (PDF, 133.7 KiB)
 • Mapa terenu (PDF, 416.6 KiB)
Lp: 2
Data ogłoszenia
2019-08-07 00:00:00
Data i godzina przetargu
2019-10-16 10:00:00
Dotyczy
Ogłoszenie pierwszego przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w Zielonej Górze przy ul. Świebodzińskiej (dz. nr 232/9, 232/10 i 232/11).
Cena wywoławcza
488 000,00 zł - dz. nr 232/9; 460 000,00 zł - dz. nr 232/10; 496 000,00 zł - dz. nr 232/11.
Wynik
Brak wyniku
Załączniki
 • Ogłoszenie o przetargu - ul. Świebodzińska, dz. nr 232/9, 232/10 i 232/11 (PDF, 152.4 KiB)
 • Dodatkowe warunki i regulamin przetargu - ul. Świebodzińska, dz. nr 232/9, 232/10 i 232/11 (PDF, 97.1 KiB)
 • Mapa terenu (PDF, 325.6 KiB)
Lp: 3
Data ogłoszenia
2019-09-05 00:00:00
Data i godzina przetargu
2019-10-08 11:00:00
Dotyczy
Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu o przeznaczeniu innym niż mieszkalne - garażu nr 9 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku położonego przy ul. Stanisława Moniuszki w Zielonej Górze, z jednoczesnym oddaniem we współużytkowanie wieczyste ułamkowej część gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa, oznaczonego numerem ewidencyjnym działki 238/9 w obrębie 30, o powierzchni 3 715 m2, jako prawa związanego z odrębną własnością lokalu.
Cena wywoławcza
24 000,00 zł
Wynik
Pozytywny
Załączniki
 • OGŁOSZENIE (PDF, 62.6 KiB)
 • MAPA TERENU garaż nr 9 ul. Stanisława Moniuszki (PDF, 293.4 KiB)
Lp: 4
Data ogłoszenia
2019-08-27 00:00:00
Data i godzina przetargu
2019-10-08 10:00:00
Dotyczy
Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Zielonej Górze przy ul. Ochla-Kornela Makuszyńskiego (dz. nr 251/11).
Cena wywoławcza
10 000,00 zł (zw. z VAT)
Wynik
Pozytywny
Załączniki
 • Ogłoszenie o przetargu ul. Ochla-Kornela Makuszyńskiego, dz. nr 251/11 (PDF, 156.8 KiB)
Lp: 5
Data ogłoszenia
2019-07-03 00:00:00
Data i godzina przetargu
2019-09-11 10:00:00
Dotyczy
Ogłoszenie pierwszego przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w Zielonej Górze przy ul. Świebodzińskiej (dz. nr 214/11, 214/12, 214/13, 214/14 i 246).
Cena wywoławcza
682 000,00 zł - dz. nr 214/11; 500 000,00 zł - dz. nr 214/12; 500 000,00 zł - dz. nr 214/13; 500 000,00 zł - dz. nr 214/14; 705 000,00 zł - dz. nr 246.
Wynik
Pozytywny
Załączniki
 • Ogłoszenie o przetargu ul. Świebodzińska, dz. nr 214/11, 214/12, 214/13, 214/14 i 246 (PDF, 152.3 KiB)
 • Dodatkowe warunki i regulamin przetargu ul. Świebodzińska, dz. nr 214/11, 214/12, 214/13, 214/14 i 246 (PDF, 97.1 KiB)
 • Mapa terenu (PDF, 331.4 KiB)
Lp: 6
Data ogłoszenia
2019-05-24 00:00:00
Data i godzina przetargu
2019-09-10 11:00:00
Dotyczy
Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Zielonej Górze przy ul. Żródlanej (dz. nr 149).
Cena wywoławcza
450 000,00 zł brutto
Wynik
Negatywny
Załączniki
 • OGŁOSZENIE ul. Żródlana dz. nr 149 (PDF, 132.3 KiB)
 • MAPA TERENU ul. Żródlana dz. nr 149 (PDF, 380.5 KiB)
Lp: 7
Data ogłoszenia
2019-05-24 00:00:00
Data i godzina przetargu
2019-09-10 10:00:00
Dotyczy
Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Zielonej Górze przy ul. Żródlanej (dz. nr 94).
Cena wywoławcza
350 000,00 zł brutto
Wynik
Negatywny
Załączniki
 • OGŁOSZENIE ul. Żródlana dz. nr 94 (PDF, 132.4 KiB)
 • MAPA TERENU ul. Żródlana dz. nr 94 (PDF, 390 KiB)
Lp: 8
Data ogłoszenia
2019-07-26 00:00:00
Data i godzina przetargu
2019-09-09 11:00:00
Dotyczy
Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Zielonej Górze przy ul. Derwida (dz. nr 367/1).
Cena wywoławcza
14 000,00 zł
Wynik
Negatywny
Załączniki
 • Ogłoszenie o przetargu ul. Derwida, dz. nr 367/1 (PDF, 57.4 KiB)
Lp: 9
Data ogłoszenia
2019-07-04 00:00:00
Data i godzina przetargu
2019-09-05 11:00:00
Dotyczy
Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Zielonej Górze przy ul. Mieczykowej (dz. nr 809/16).
Cena wywoławcza
35 000,00 zł
Wynik
Negatywny
Załączniki
 • OGŁOSZENIE ul. Mieczykowa dz. 809/16 (PDF, 57.5 KiB)
Lp: 10
Data ogłoszenia
2019-07-04 00:00:00
Data i godzina przetargu
2019-09-05 10:00:00
Dotyczy
Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Zielonej Górze przy ul. Stokrotkowej (dz. nr 361/8).
Cena wywoławcza
65 000,00 zł brutto
Wynik
Negatywny
Załączniki
 • OGŁOSZENIE ul. Stokrotkowa dz. 361/8 (PDF, 57.8 KiB)
Lp: 11
Data ogłoszenia
2019-07-04 00:00:00
Data i godzina przetargu
2019-09-04 11:00:00
Dotyczy
Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Zielonej Górze przy ul. Dekoracyjnej (dz. nr 10/2).
Cena wywoławcza
180 000,00 zł
Wynik
Negatywny
Załączniki
 • OGŁOSZENIE ul. Dekoracyjna dz. 10/2 (PDF, 63.9 KiB)
Lp: 12
Data ogłoszenia
2019-07-04 00:00:00
Data i godzina przetargu
2019-09-04 10:00:00
Dotyczy
Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Zielonej Górze przy ul. Ignacego Łukasiewicza (dz. nr 90/17).
Cena wywoławcza
113 600,00 zł brutto
Wynik
Pozytywny
Załączniki
 • OGŁOSZENIE ul. Ignacego Łukasiewicza dz. 90/17 (PDF, 58.7 KiB)
Lp: 13
Data ogłoszenia
2019-07-04 00:00:00
Data i godzina przetargu
2019-09-03 11:00:00
Dotyczy
Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Zielonej Górze przy ul. Kukułczej (dz. nr 11/3).
Cena wywoławcza
40 000,00 zł (zw. z VAT)
Wynik
Pozytywny
Załączniki
 • OGŁOSZENIE ul. Kukułcza dz. 11/3 (PDF, 57.3 KiB)
Lp: 14
Data ogłoszenia
2019-07-04 00:00:00
Data i godzina przetargu
2019-09-03 10:00:00
Dotyczy
Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Zielonej Górze przy ul. Górnej (dz. nr 176/28).
Cena wywoławcza
8 000,00 zł (zw. z VAT)
Wynik
Pozytywny
Załączniki
 • OGŁOSZENIE ul. Górna dz. 176/28 (PDF, 56.6 KiB)
Lp: 15
Data ogłoszenia
2019-06-03 00:00:00
Data i godzina przetargu
2019-07-09 11:00:00
Dotyczy
Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Zielonej Górze przy ul. Plac Jana Matejki 12 A (dz. nr 228/10).
Cena wywoławcza
85 000,00 zł (zw. z VAT)
Wynik
Pozytywny
Załączniki
 • OGŁOSZENIE ul. Plac Jana Matejki 12 A dz. nr 228/10 (PDF, 55.5 KiB)
Lp: 16
Data ogłoszenia
2019-06-03 00:00:00
Data i godzina przetargu
2019-07-09 10:00:00
Dotyczy
Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Zielonej Górze przy ul. Generała Władysława Sikorskiego 86 (dz. nr 201).
Cena wywoławcza
190 000,00 zł (zw. z VAT)
Wynik
Pozytywny
Załączniki
 • OGŁOSZENIE ul. Gen. W. Sikorskiego 86 dz. nr 201 (PDF, 120.5 KiB)
 • MAPA TERENU ul. Gen. W. Sikorskiego 86 dz. nr 201 (PDF, 601.8 KiB)
Lp: 17
Data ogłoszenia
2019-04-04 00:00:00
Data i godzina przetargu
2019-06-12 10:00:00
Dotyczy
Ogłoszenie pierwszego przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Zielonej Górze przy ul. Nowy Kisielin-Innowacyjna (dz. nr 17/38 i 29/18).
Cena wywoławcza
7 153 000,00 zł brutto w tym:  dz. nr 17/38: 6 900 000,00 zł brutto  dz. nr 29/18: 253 000,00 zł brutto
Wynik
Pozytywny
Załączniki
 • OGŁOSZENIE O PRZETARGU dz. nr 17/38 i 29/18 (PDF, 88 KiB)
 • DODATKOWE WARUNKI I REGULAMIN PRZETARGU dz. nr 17/38 i 29/18 (PDF, 105.5 KiB)
 • MAPA TERENU dz. nr 17/38 i 29/18 (PDF, 302.4 KiB)
Lp: 18
Data ogłoszenia
2019-04-04 00:00:00
Data i godzina przetargu
2019-05-16 11:00:00
Dotyczy
Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Zielonej Górze przy ul. Platynowej (dz. nr 1041).
Cena wywoławcza
170 000,00 zł brutto
Wynik
Pozytywny
Załączniki
 • OGŁOSZENIE O PRZETARGU - ul. Platynowa, dz. nr 1041 (PDF, 130.7 KiB)
 • Mapa terenu (PDF, 242.5 KiB)
Lp: 19
Data ogłoszenia
2019-04-04 00:00:00
Data i godzina przetargu
2019-05-16 10:30:00
Dotyczy
Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Zielonej Górze przy ul. Amarantowej (dz. nr 917/2).
Cena wywoławcza
330 000,00 zł brutto
Wynik
Pozytywny
Załączniki
 • OGŁOSZENIE O PRZETARGU - ul. Amarantowa, dz. nr 917/2 (PDF, 130.8 KiB)
 • Mapa terenu (PDF, 244.1 KiB)
Lp: 20
Data ogłoszenia
2019-04-04 00:00:00
Data i godzina przetargu
2019-05-16 10:00:00
Dotyczy
Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Zielonej Górze przy ul. Kremowej (dz. nr 534).
Cena wywoławcza
155 000,00 zł brutto
Wynik
Pozytywny
Załączniki
 • OGŁOSZENIE O PRZETARGU - ul. Kremowa, dz. nr 534 (PDF, 130.4 KiB)
 • Mapa terenu (PDF, 402.8 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji