ˆ

Przetargi

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data i godzina przetargu Dotyczy Cena wywoławcza Wynik Załączniki
1 2017-03-24 00:00:00 2017-05-30 11:00:00 Ogłoszenie pierwszego przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Zielonej Górze przy ul. Sulechowskiej (dz. nr 227/2). 6 500 000,00 zł brutto Brak wyniku
 • Ogłoszenie o przetargu ul. Sulechowska, dz. nr 227/2 (PDF, 70.5 KiB)
 • Dodatkowe warunki i regulamin przetargu ul. Sulechowska, dz. nr 227/2 (PDF, 107.1 KiB)
 • Mapa terenu (PDF, 451.7 KiB)
2 2017-03-28 00:00:00 2017-06-01 11:00:00 Ogłoszenie pierwszego przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Zielonej Górze przy ul. Międzyrzeckiej (dz. nr 191/92). 2 200 000,00 zł brutto Brak wyniku
 • Ogłoszenie o przetargu ul. Międzyrzecka, dz. nr 191/92 (PDF, 64.9 KiB)
 • Dodatkowe warunki i regulamin przetargu ul. Międzyrzecka, dz. nr 191/92 (PDF, 100.6 KiB)
 • Mapa terenu (PDF, 554.6 KiB)
3 2017-04-04 00:00:00 2017-06-06 11:00:00 Ogłoszenie pierwszego przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Zielonej Górze przy ul. Gorzowskiej (dz. nr 232/27 i 232/4). 950 000,00 zł brutto Brak wyniku
 • Ogłoszenie o przetargu ul. Gorzowska - dz. nr 232/27 i 232/4 (PDF, 74.4 KiB)
 • Dodatkowe warunki i regulamin przetargu ul. Gorzowska - dz. nr 232/27 i 232/4 (PDF, 108.3 KiB)
 • Mapa terenu (PDF, 708.6 KiB)
4 2017-04-04 00:00:00 2017-06-07 11:00:00 Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Zielonej Górze przy ul. Stefana Wyszyńskiego (dz. nr 66/18 i 66/28). 680 000,00 zł brutto Brak wyniku
 • Ogłoszenie o przetargu ul. Stefana Wyszyńskiego - dz. nr 66/18 i 66/28 (PDF, 56.2 KiB)
 • Mapa terenu (PDF, 421 KiB)
5 2017-04-26 00:00:00 2017-06-08 11:00:00 Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Zielonej Górze przy ul. Drzonków-Wrzosowa (dz. nr 375/35). 420 000,00 zł brutto Brak wyniku
 • Ogłoszenie o przetargu ul. Drzonków-Wrzosowa, dz. nr 375/35 (PDF, 163.8 KiB)
 • Mapa terenu (JPG, 2.4 MiB)
6 2017-05-11 00:00:00 2017-06-13 11:00:00 Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Zielonej Górze przy ul. Liliowej (6 działek). 150 000,00 zł - dz. nr 854/3; 125 000,00 zł - dz. nr 854/4; 125 000,00 zł - dz. nr 854/5; 125 000,00 zł - dz. nr 854/6; 125 000,00 zł - dz. nr 854/7; 125 000,00 zł - dz. nr 854/8. Brak wyniku
 • Ogłoszenie o przetargu ul. Liliowa - dz. nr 854/3 - 854/8 (PDF, 62.7 KiB)
 • Mapa terenu (PDF, 482.7 KiB)
7 2017-05-17 00:00:00 2017-06-19 11:00:00 Ogłoszenie pierwszych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w Zielonej Górze przy ul. Wrocławskiej, ul. Leona Wyczółkowskiego i ul. Wołodyjowskiego (dz. 366/11, 834/12 i 133/3). 1) 63 000,00 zł brutto, 2) 35 000,00 zł brutto 3) 27 000,00 zł brutto. Brak wyniku
 • OGŁOSZENIE ul. Wrocławska, ul. Leona Wyczółkowskiego, ul. Wołodyjowskiego (PDF, 71.6 KiB)
8 2017-05-12 00:00:00 2017-06-20 11:00:00 Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Zielonej Górze przy ul. Liliowej (4 działki). 125 000,00 zł - dz. nr 854/9; 120 000,00 zł - dz. nr 854/10; 120 000,00 zł - dz. nr 854/11; 120 000,00 zł - dz. nr 854/12. Brak wyniku
 • Ogłoszenie o przetargu ul. Liliowa - dz. nr 854/9 - 854/12 (PDF, 62.3 KiB)
 • Mapa terenu (PDF, 482.7 KiB)
9 2017-05-12 00:00:00 2017-06-21 10:00:00 Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Zielonej Górze przy ul. Mieczykowej (dz. nr 558/10). 200 000,00 zł brutto Brak wyniku
 • Ogłoszenie o przetargu ul. Mieczykowa - dz. nr 558/10 (PDF, 461.8 KiB)
 • Mapa terenu (PDF, 433.8 KiB)
10 2017-05-11 00:00:00 2017-06-21 11:00:00 Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Zielonej Górze przy ul. Prostej (dz. nr 138/3). 5 500,00 zł Brak wyniku
 • Ogłoszenie o przetargu ul. Prosta - dz. nr 138/3 (PDF, 58 KiB)
11 2017-05-12 00:00:00 2017-06-22 11:00:00 Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Zielonej Górze przy ul. Liliowej (4 działki). 115 000,00 zł - dz. nr 854/13; 115 000,00 zł - dz. nr 854/14; 115 000,00 zł - dz. nr 854/15; 115 000,00 zł - dz. nr 854/16. Brak wyniku
 • Ogłoszenie o przetargu ul. Liliowa - dz. nr 854/13 - 854/16 (PDF, 62.2 KiB)
 • Mapa terenu (PDF, 482.7 KiB)
12 2017-05-17 00:00:00 2017-06-26 00:00:00 Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Zielonej Górze przy ul. Piwnej (dz. nr 96/87). 25 000,00 zł Brak wyniku
 • OGŁOSZENIE ul. Piwna dz. 96/87 (PDF, 51.2 KiB)
13 2017-05-24 00:00:00 2017-06-26 10:00:00 Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Zielonej Górze przy ul. Zagłoby (dz. nr 175/2). 165 000,00 zł brutto Brak wyniku
 • Ogłoszenie o przetargu ul. Zagłoby - dz. nr 175/2 (PDF, 56.5 KiB)
 • Mapa terenu (PDF, 430.2 KiB)
14 2017-05-17 00:00:00 2017-06-27 11:00:00 Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Zielonej Górze przy ul. Generała Władysława Sikorskiego (dz. nr 57/6). 39 000,00 zł brutto Brak wyniku
 • OGŁOSZENIE ul. Generała Władysława Sikorskiego dz. 57/6 (PDF, 57.1 KiB)
15 2017-05-22 00:00:00 2017-06-28 11:00:00 Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Zielonej Górze przy ul. Księdza Piotra Wawrzyniaka 1, 3, 5 (dz. nr 333). 180 000,00 zł Brak wyniku
 • Ogłoszenie o przetargu ul. Księdza Piotra Wawrzyniaka 1, 3, 5 (PDF, 62 KiB)
 • Mapa terenu (PDF, 450.2 KiB)
16 2017-04-26 00:00:00 2017-07-04 11:00:00 Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Zielonej Górze przy ul. Drzonków-Wrzosowa (dz. nr 375/30). 510 000,00 zł brutto Brak wyniku
 • Ogłoszenie o przetargu ul. Drzonków-Wrzosowa, dz. nr 375/30 (PDF, 129.2 KiB)
 • Mapa terenu (JPG, 2.4 MiB)
17 2017-05-17 00:00:00 2017-07-05 11:00:00 Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego, ustanowionego na rzecz Gminy Zielona Góra o statusie miejskim na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Zielonej Górze przy ul. Spawaczy, ul. Franciszka Rzeźniczaka (dz. nr 265/19). 300 000,00 zł brutto Brak wyniku
 • OGŁOSZENIE ul. Spawaczy, ul. Franciszka Rzeźniczaka dz. 265/19 (PDF, 61.6 KiB)
 • MAPA TERENU ul. Spawaczy, ul. Franciszka Rzeźniczaka dz. 265/19 (PDF, 478.2 KiB)
18 2017-05-17 00:00:00 2017-07-06 11:00:00 Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Zielonej Górze przy ul. Fryderyka Chopina 26 B (dz. nr 236/15). 400 000,00 zł Brak wyniku
 • OGŁOSZENIE ul. Fryderyka Chopina 26 B dz. 236/15 (PDF, 59.9 KiB)
 • MAPA TERENU ul. Fryderyka Chopina 26 B dz. 236/15 (PDF, 427.2 KiB)
19 2017-05-17 00:00:00 2017-07-19 11:00:00 Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Zielonej Górze przy ul. Puckiej (dz. nr 1077/17). 580 000,00 zł Brak wyniku
 • OGŁOSZENIE ul. Pucka dz. 1077/17 (PDF, 58.2 KiB)
 • MAPA TERENU ul. Pucka dz. 1077/17 (PDF, 459.6 KiB)
20 2017-05-11 00:00:00 2017-07-27 11:00:00 Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Zielonej Górze przy ul. Trasa Północna (dz. nr 206/5 i dz. nr 206/6). 965 000,00 zł brutto - dz. nr 206/5; 935 000,00 zł brutto - dz. nr 206/6. Brak wyniku
 • Ogłoszenie o przetargu ul. Trasa Północna - dz. nr 206/5 i dz. nr 206/6 (PDF, 66.2 KiB)
 • Mapa terenu (PDF, 452.8 KiB)
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu