ˆ

Przetargi

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data i godzina przetargu Dotyczy Cena wywoławcza Wynik Załączniki
1 2018-03-20 00:00:00 2018-04-23 10:00:00 Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Zielonej Górze przy ul. Aleksandra Czekanowskiego (dz. nr 256/19). 290 000,00 zł brutto Brak wyniku
 • OGŁOSZENIE O PRZETARGU ul. A. Czekanowskiego, dz. nr 256/19 (PDF, 159.7 KiB)
 • Mapa terenu (PDF, 485.4 KiB)
2 2018-03-20 00:00:00 2018-04-23 11:00:00 Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Zielonej Górze przy ul. Wierzbowej (dz. nr 101/6). 295 000,00 zł brutto Brak wyniku
 • OGŁOSZENIE O PRZETARGU ul. Wierzbowa, dz. nr 101/6 (PDF, 159.2 KiB)
 • Mapa terenu (PDF, 479.6 KiB)
3 2018-03-19 00:00:00 2018-04-24 10:00:00 Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Zielonej Górze przy ul. Grzybowej (dz. nr 81/4). 40 000,00 zł (zw. z VAT) Brak wyniku
 • OGŁOSZENIE o II przetargu - ul. Grzybowa dz. 81/4 (PDF, 52.8 KiB)
4 2018-03-19 00:00:00 2018-04-24 11:00:00 Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Zielonej Górze przy ul. Kosynierów (dz. nr 5/9). 85 000,00 zł brutto Brak wyniku
 • OGŁOSZENIE o II przetargu - ul. Kosynierów dz. 5/9 (PDF, 58 KiB)
 • MAPA TERENU - ul. Kosynierów (PDF, 362.5 KiB)
5 2018-03-20 00:00:00 2018-04-25 10:00:00 Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w Zielonej Górze przy ul. Przylep-Dojazdowa (dz. nr 159/2), przy ul. Nowy Kisielin-A. Syrkiewicza (dz. nr 259/3) i przy ul. Ochla-Szkolna (dz. nr 2091/1). 7 000,00 zł - działka nr 159/2; 5 000,00 zł - działka nr 259/3; 8 500,00 zł - działka nr 2091/1. Brak wyniku
 • Ogłoszenie o przetargu ul. Przylep-Dojazdowa (dz. nr 159/2), ul. Nowy Kisielin-A. Syrkiewicza (dz. nr 259/3) i ul. Ochla-Szkolna (dz. nr 2091/1). (PDF, 133.6 KiB)
6 2018-03-20 00:00:00 2018-04-25 11:00:00 Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w Zielonej Górze przy ul. Racula-Wołyńska (dz. nr 120/16) i przy ul. Drzonków-Rajtarowa (dz. nr 718/6). 8 500,00 zł - działka nr 120/16; 6 500,00 zł - działka nr 718/6. Brak wyniku
 • Ogłoszenie o przetargu ul. Racula-Wołyńska (dz. nr 120/16) i ul. Drzonków-Rajtarowa (dz. nr 718/6). (PDF, 127 KiB)
7 2018-03-20 00:00:00 2018-04-26 10:00:00 Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Zielonej Górze przy ul. Bolesława Chrobrego 6/2 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej część gruntu oznaczonego nr działki 157/2, o powierzchni 167 m.kw., w obrębie 18. 150 000,00 zł Brak wyniku
 • OGŁOSZENIE O PRZETARGU ul. B. Chrobrego 6/2 (PDF, 153.9 KiB)
8 2018-03-20 00:00:00 2018-04-26 11:00:00 Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Zielonej Górze przy ul. Przylep-Hetmańska (dz. nr 322/7 i 322/8). 80 000,00 zł brutto - działka nr 322/7; 80 000,00 zł brutto - działka nr 322/8. Brak wyniku
 • Ogłoszenie o przetargu ul. Przylep-Hetmańska, dz. nr 322/7 i 322/8. (PDF, 131 KiB)
 • MAPA TERENU - ul. Przylep-Hetmańska (JPG, 1.4 MiB)
9 2018-04-03 00:00:00 2018-05-09 10:00:00 Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Zielonej Górze przy ul. Bocznej (dz. nr 54/32). 5 000,00 zł brutto Brak wyniku
 • OGŁOSZENIE ul. Boczna dz. 54/32 (PDF, 50.8 KiB)
10 2018-04-04 00:00:00 2018-05-09 11:00:00 Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Zielonej Górze przy ul. Ochla-Alfreda Smoczyka (dz. nr 2314). 19 000,00 zł Brak wyniku
 • Ogłoszenie o przetargu ul. Ochla-Alfreda Smoczyka, dz. nr 2314 (PDF, 146 KiB)
11 2018-03-23 00:00:00 2018-05-10 10:00:00 Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości lokalowej nr 8 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynków położonych w Zielonej Górze przy ul. Sulechowskiej 12 i w prawie użytkowania wieczystego ułamkowej części gruntu, oznaczonego nr ewidencyjnym działki 236, o powierzchni 764 m2 w obrębie 13, jako prawa związanego z odrębną własnością lokalu. 66 000,00 zł Brak wyniku
 • OGŁOSZENIE O PRZETARGU ul. Sulechowska 12/8 (PDF, 174.2 KiB)
12 2018-03-26 00:00:00 2018-05-10 11:00:00 Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 8 znajdującego się w budynku przy ul. Kiełpin 28A w Zielonej Górze, położonego na działce oznaczonej geodezyjnie nr 224/6, o powierzchni 3 472 m2 wraz z udziałem w częściach wspólnych nieruchomości. 19 000,00 zł Brak wyniku
 • OGŁOSZENIE O PRZETARGU ul. Kiełpin 28A (PDF, 131.5 KiB)
13 2018-04-10 00:00:00 2018-05-15 10:00:00 Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Zielonej Górze przy ul. Lwowskiej (dz. nr 152/40). 20 000,00 zł Brak wyniku
 • OGŁOSZENIE ul. Lwowska dz. 152/40 (PDF, 53.5 KiB)
 • MAPA TERENU ul. Lwowska dz. 152/40 (PDF, 352.8 KiB)
14 2018-04-10 00:00:00 2018-05-15 11:00:00 Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Zielonej Górze przy ul. Jedności (dz. nr 20/77). 20 000,00 zł brutto Brak wyniku
 • OGŁOSZENIE ul. Jedności dz. 20/77 (PDF, 57.3 KiB)
15 2018-04-11 00:00:00 2018-05-16 10:00:00 Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Zielonej Górze przy ul. Alfreda Nobla (dz. nr 240). 320 000,00 zł brutto Brak wyniku
 • OGŁOSZENIE O PRZETARGU ul. Alfreda Nobla, dz. nr 240 (PDF, 159.3 KiB)
 • MAPA TERENU (PDF, 402 KiB)
16 2018-04-11 00:00:00 2018-05-16 11:00:00 Ogłoszenie trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Zielonej Górze przy ul. Ignacego Domeyki (dz. nr 307). 195 000,00 zł brutto Brak wyniku
 • OGŁOSZENIE O PRZETARGU ul. Ignacego Domeyki, dz. nr 307 (PDF, 158.2 KiB)
 • MAPA TERENU (PDF, 410.7 KiB)
17 2018-04-11 00:00:00 2018-05-17 10:00:00 Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Zielonej Górze przy ul. Mieczykowej (dz. nr 558/10). 200 000,00 zł brutto Brak wyniku
 • OGŁOSZENIE O PRZETARGU ul. Mieczykowa, dz. nr 558/10 (PDF, 160 KiB)
 • MAPA TERENU (PDF, 433.8 KiB)
18 2018-04-11 00:00:00 2018-05-17 11:00:00 Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Zielonej Górze przy ul. Wierzbowej (dz. nr 148/12 i dz. nr 148/4). 195 000,00 zł brutto - dz. nr 148/12; 190 000,00 zł brutto - dz. nr 148/4 Brak wyniku
 • OGŁOSZENIE O PRZETARGU ul. Wierzbowa, dz. nr 148/12 i dz. nr 148/4 (PDF, 153.6 KiB)
 • MAPA TERENU (PDF, 414.2 KiB)
19 2018-04-12 00:00:00 2018-05-22 10:00:00 Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Zielonej Górze przy ul. Kolorowej (dz. nr 1190). 350 000,00 zł brutto Brak wyniku
 • OGŁOSZENIE O PRZETARGU ul. Kolorowa, dz. nr 1190 (PDF, 159.6 KiB)
 • MAPA TERENU (PDF, 340.4 KiB)
20 2018-04-12 00:00:00 2018-05-22 10:30:00 Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Zielonej Górze przy ul. Jarzębinowej (dz. nr 197/23). 80 000,00 zł brutto Brak wyniku
 • OGŁOSZENIE O PRZETARGU ul. Jarzębinowa, dz. nr 197/23 (PDF, 164.9 KiB)
 • MAPA TERENU (PDF, 471.7 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu