Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Zielona Góra
Serwis internetowy jednostki: www.zielona-gora.pl
powrót do wersji standardowej strony »
Ogłoszono dnia: 2006-07-13 22:51:36 przez Jerzy Wojtkowiak

Termin załatwienia

*

Miejsce załatwienia

Biuro Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
 ul. Aleja Zjednoczenia 110 B
65-120 Zielona Góra
pok. 11, tel. 47 94 535

Wymagane Dokumenty

 • Wniosek (druk do pobrania i wypełnienia), w cześci dotyczącej danych lokalu, potwierdzony przez administrację budynków mieszkalnych lub właściwą spółdzielnię mieszkaniową czy też innego dysponenta lokalu. (druk do pobrania i wypełnienia)
 • Zgoda na zamianę lokalu, wyrażona przez wszystkie osoby pełnoletnie, zameldowane na stałe w lokalu, biorące udział w zamianie.
 • Strona z lokalem w innych zasobach - zgoda właściciela lokalu.
 • Strona z lokalem spółdzielczym, lokatorskim - zgoda spółdzielni na zamianę.
 • Strona z lokalem spółdzielczym, własnościowym - zgoda spółdzielni, akt własności lokalu.
 • Strona z lokalem komunalnym, wykupionym - akt własności lokalu i aktualny wypis z księgi wieczystej.

Czas realizacji

 • Do 30 dni

Opłaty

 • Nie ma.

Tryb odwoławczy

 • Wniosek ponownie rozpatrzy Społeczna Komisja Mieszkaniowa, o ile zaistnieją nowe okoliczności.

Podstawa prawna

 • Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. - jednolity tekst)
 • Ustawa z 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. nr 71, poz. 733)
 •  

Załączniki

 Podmiot udostępniający informację: Miasto Zielona Góra
Osoba, która wytworzyla informację: Jerzy Wojtkowiak
Osoba, która odpowiada za treść: Jerzy Wojtkowiak
Wprowadził informację do BIP: Jerzy Wojtkowiak
Osoba, która zmieniła informację: Jerzy Wojtkowiak
Data wytworzenia informacji: 2006-07-13 22:51:03
Data wprowadzenia do BIP: 2006-07-13 22:51:03
Data ostatniej zmiany: 2013-08-21 10:27:37
Data udostępnienia informacji: 2006-07-13 22:51:36
artykuł był wyświetlony: 2590
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.