ˆ

Udostępnianie informacji publicznej oraz jej ponowne wykorzystanie

Szczegóły informacji

Ponowne wykorzystanie informacji publicznej

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2016-10-04 09:46:29 Informacja ogłoszona dnia 2016-10-04 09:46:37 przez Jerzy Wojtkowiak

Akapit nr 1 - brak tytułu

16 czerwca 2016 r. weszły w życie regulacje prawne dotyczące zasad udostępniania informacji sektora publicznego celem ich ponownego wykorzystywania. Zasady i tryb udostępniania i przekazywania informacji zamieszczono w  ustawie z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. Ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego ( Dz.U. z 2018 r. poz.1243 - tekst jednolity)
 
Zgodnie z art. 2 wspomnianej ustawy przez ponowne wykorzystanie informacji publicznej rozumiane jest, wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji publicznej lub każdej jej części, będącej w posiadaniu podmiotów zobowiązanych, niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej), w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż jej pierwotny publiczny cel wykorzystywania, dla którego informacja została wytworzona.
 
Natomiast zgodnie z art. 14 ustawy warunki ponownego wykorzystywania mogą dotyczyć:
1) obowiązku poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji od podmiotu zobowiązanego;
2) obowiązku poinformowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej;
3) zakresu odpowiedzialności podmiotu zobowiązanego za udostępniane lub przekazywane informacje.
 
Ustawa określa też ograniczenia w korzystaniu z prawa do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego wynikające m.in.:
  • z przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz innych tajemnic ustawowo chronionych;
  • ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy (nie dotyczy osób pełniących funkcje publiczne);
  • z przepisów innych ustaw;
  • z praw autorskich i praw pokrewnych, które przysługują innemu podmiotowi niż organ zobowiązany.
 
Prawo do dostępu do informacji sektora publicznego podlega ograniczeniom wynikającym z przepisów ustawy  o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego (art. 6 ustawy).
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Zielona Góra
Osoba, która wytworzyla informację: Jerzy Wojtkowiak Data wytworzenia informacji: 2016-10-04 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Jerzy Wojtkowiak Data wprowadzenia do BIP 2016-10-04 09:46:29
Wprowadził informację do BIP: Jerzy Wojtkowiak Data udostępnienia informacji: 2016-10-04 09:46:37
Osoba, która zmieniła informację: Jerzy Wojtkowiak Data ostatniej zmiany: 2018-09-14 10:40:46
Artykuł był wyświetlony: 5725 raz(y)

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra