ˆ

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Szczegóły informacji

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2006-06-19 11:41:22 Informacja ogłoszona dnia 2006-06-19 11:42:07 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

  1. Studium zostało uchwalone w 2000 roku poprzez przyjęcie uchwały Nr XXIV/256/2000 przez Radę Miasta Zielona Góra.

  2. W sierpniu 2008 roku Rada Miasta przyjęła uchwałę Nr XXVIII/392/08, którą uchyliła dokument z 2000r.

  3. W grudniu 2010 r. Rada Miasta podjęła uchwałę nr III/19/10 zmieniającą Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra

  4. W marcu 2014 r. Rada Miasta podjęła uchwałę nr LXIV.556.2014 zmieniającą Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra

  5. W czerwcu 2014 r. Rada Miasta podjęła uchwałę nr LXVIII.599.2014 zmieniającą Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra

  6. W czerwcu 2015 r. Rada Miasta podjęła uchwałę nr XVIII.139.2015 zmieniającą Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra

Studium określa zasady polityki przestrzennej i rozwoju miasta Zielona Góra oraz występujące uwarunkowania ich realizacji. Opracowanie to nie określa czasookresu przyjętych rozwiązań. Dokument zawiera następujące części:
 
  • tekstową, składającą się z tomu dotyczącego uwarunkowań oraz tomu dotyczącego kierunków polityki przestrzennej;

  • graficzną, składającą się z 9 rysunków, na których zobrazowano uwarunkowania i kierunki zagospodarowania przestrzennego z podziałem na różne dziedziny tematyczne.

Kierunki zagospodarowania przestrzennego przyjęte w Studium skupiają się na celach spójnych z określonymi w dokumentach strategicznych: Koncepcją przestrzennego zagospodarowania kraju, ustaleniami Strategii rozwoju i Planu zagospodarowania przestrzennego województwa lubuskiego, zapewniając zrównoważony i harmonijny rozwój z zachowaniem ładu przestrzennego.

Zdefiniowane w studium cele i kierunki rozwoju przestrzennego miasta winny umożliwić osiągnięcie stabilizacji: przestrzennej, programowej, środowiskowej, społecznej i technicznej, zachowując jednocześnie cechy i zasady zgodne z warunkami zrównoważonego rozwoju miasta.
Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Zielona Góra
Osoba, która wytworzyla informację: Jerzy Wojtkowiak Data wytworzenia informacji: 2006-06-19 11:41:22
Osoba, która odpowiada za treść: Jerzy Wojtkowiak Data wprowadzenia do BIP 2006-06-19 11:41:22
Wprowadził informację do BIP: Jerzy Wojtkowiak Data udostępnienia informacji: 2006-06-19 11:42:07
Osoba, która zmieniła informację: Jerzy Wojtkowiak Data ostatniej zmiany: 2016-01-12 12:19:15
Artykuł był wyświetlony: 139013 raz(y)

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra