ˆ

Inwestycje oddziaływujace na środowisko

Szczegóły informacji

Ogłoszenie o wydaniu postanowienia w sprawie zawieszenia postępowania administracyjnego

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2018-05-15 15:09:26 Informacja ogłoszona dnia 2018-05-15 15:09:36 przez Ewa Szymańska, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

Prezydent Miasta Zielona Góra działając na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w związku z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadamia strony postępowania o wydaniu postanowienia zawieszającego postępowanie administracyjne wszczęte wnioskiem z dnia 30 grudnia 2016 r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa 4 budynków kurników przeznaczonych do chowu kur niosek o obsadzie 30 000 sztuk każdy czyli łącznie 120 000 sztuk tj. 480 DJP na działce nr ewid. 750/1 obręb 47 w Zielonej Górze przy ul. Ochla”, do czasu rozpatrzenia sprzeciwu wniesionego przez wnioskodawcę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp.
Z treścią postanowienia można zapoznać się w siedzibie Biura Ochrony Środowiska Departamentu Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Zielona Góra przy ul. Generała Jarosława Dąbrowskiego 41 w pok. 108 w godz. 730-1600 w poniedziałki, 730-1530 od wtorku do czwartku i 730-1500 w piątki.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Zielona Góra
Osoba, która wytworzyla informację: Ewa Szymańska Data wytworzenia informacji: 2018-05-14 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Szymańska Data wprowadzenia do BIP 2018-05-15 15:09:26
Wprowadził informację do BIP: Ewa Szymańska Data udostępnienia informacji: 2018-05-15 15:09:36
Osoba, która zmieniła informację: Ewa Szymańska Data ostatniej zmiany: 2018-05-15 15:09:36
Artykuł był wyświetlony: 148 raz(y)

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra