ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2019-02-21 Nieruchomości w sprawie przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy. 128.2019 Obowiązujący
2 2019-02-21 Nieruchomości w sprawie przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy. 122.2019 Obowiązujący
3 2019-02-21 Nieruchomości w sprawie przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy. 121.2019 Obowiązujący
4 2019-02-21 Spółki w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątku trwałego. 120.2019 Obowiązujący
5 2019-02-20 Pracownicy samorządowi w sprawie szczegółowych zasad użytkowania umundurowania Straży Miejskiej w Zielonej Górze. 9.2019.K Obowiązujący
6 2019-02-18 Regulaminy i instrukcje w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Zielona Góra. 8.2019.K Obowiązujący
7 2019-02-15 Fundusz celowy w sprawie podziału rezerwy celowej na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych miasta w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na 2019 rok. 118.2019 Obowiązujący
8 2019-02-14 Podział rezerw budżetowych w sprawie podziału rezerwy ogólnej w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na 2019 rok. 116.2019 Obowiązujący
9 2019-02-13 Pomoc społeczna w sprawie zmian w składzie Zespołu Interdyscyplinarnego w Zielonej Górze. 115.2019 Obowiązujący
10 2019-02-13 Zmiany w planie wydatków w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2019. 114.2019 Obowiązujący
11 2019-02-11 Zmiany w planie wydatków w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2019. 112.2019 Obowiązujący
12 2019-02-11 Podział rezerw budżetowych w sprawie podziału rezerwy ogólnej w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na 2019 rok. 111.2019 Obowiązujący
13 2019-02-11 Zarządzanie kryzysowe, bezpieczeństwo publiczne w sprawie realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego, zarządzania kryzysowego oraz obrony cywilnej w 2019 roku. 110.2019 Obowiązujący
14 2019-02-11 Konkursy ofert na wykonywanie zadań publicznych zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Zielona Góra w 2019 roku. 109.2019 Obowiązujący
15 2019-02-11 Konkursy ofert na wykonywanie zadań publicznych zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Zielona Góra w 2019 roku. 108.2019 Obowiązujący
16 2019-02-08 Nieruchomości zmieniające zarządzenie w sprawie najmu lokalu użytkowego. 103.2019 Obowiązujący
17 2019-02-07 Spółki w sprawie przejęcia nieodpłatnie składników majątku trwałego. 99.2019 Obowiązujący
18 2019-02-06 Zmiany w planie wydatków w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2019. 98.2019 Obowiązujący
19 2019-02-06 Zmiany w planie wydatków w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2019. 97.2019 Obowiązujący
20 2019-02-05 Miejska Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego w Mieście Zielona Góra. 93.2019 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra