ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2018-06-18 Miejska Komisja Urbanistyczno - Architektoniczna zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. 667.2018 Obowiązujący
2 2018-06-14 Opinie, oświadczenia, apele, deklaracje w sprawie poparcia postulatów studentów w związku z planowaną reformą szkolnictwa wyższego. Apel Nr LXVIII.11.2018 Obowiązujący
3 2018-06-14 Lokalizacja - salony gier w sprawie opinii o lokalizacji kasyna gry. LXVIII.980.2018 Obowiązujący
4 2018-06-14 Lokalizacja - salony gier w sprawie opinii o lokalizacji kasyna gry. LXVIII.979.2018 Obowiązujący
5 2018-06-14 Inne w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli. LXVIII.978.2018 Oczekujący
6 2018-06-15 Nieruchomości w sprawie najmu garażu. 665.2018 Obowiązujący
7 2018-06-15 Podział rezerw budżetowych w sprawie podziału rezerwy ogólnej w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na 2018 rok. 661.2018 Obowiązujący
8 2018-06-13 Nieruchomości w sprawie przeznaczenia do oddania w użyczenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zielona Góra o statusie miejskim. 643.2018 Obowiązujący
9 2018-06-14 Regulaminy i instrukcje w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Zielona Góra. 14.2018.K Oczekujący
10 2018-06-12 Nieruchomości w sprawie zawarcia kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego. 639.2018 Obowiązujący
11 2018-06-12 Nieruchomości w sprawie najmu lokalu użytkowego. 638.2018 Obowiązujący
12 2018-06-12 Spółki w sprawie wniesienia przez Miasto wkładu pieniężnego do spółki „Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Zielonej Górze. 637.2018 Obowiązujący
13 2018-06-12 Zmiany w planie dochodów i wydatków w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2018. 636.2018 Obowiązujący
14 2018-06-12 Podział rezerw budżetowych w sprawie podziału rezerwy celowej na współfinansowanie projektów z udziałem środków zewnętrznych w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na 2018 rok. 635.2018 Obowiązujący
15 2018-06-08 Nieruchomości w sprawie najmu lokalu użytkowego. 625.2018 Obowiązujący
16 2018-06-08 Spółki w sprawie wniesienia przez Miasto wkładu pieniężnego do spółki „Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Zielonej Górze. 624.2018 Obowiązujący
17 2018-06-08 Inne w sprawie wyznaczenia podmiotów, na rzecz których skazani mogą wykonywać prace na cele społeczne. 604.2018 Obowiązujący
18 2018-06-08 Nieruchomości w sprawie zawarcia kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego. 603.2018 Obowiązujący
19 2018-06-07 Zdrowie w sprawie opinii o rozkładzie godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Zielona Góra. 601.2018 Obowiązujący
20 2018-06-07 Regulaminy i instrukcje zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji sporządzenia skonsolidowanego bilansu Miasta Zielona Góra. 600.2018 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra