ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2017-06-21 Konkursy i komisje rekrutacyjne w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów jednostek oświatowych. 764.2017 Obowiązujący
2 2017-06-21 Inne w sprawie wyznaczania jednostki do przeprowadzania postępowania i udzielenia zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej w 2018 r. dla Miasta Zielona Góra, Gminy Sulechów, Gminy Czerwieńsk i Gminy Nowogród Bobrzański. 759.2017 Obowiązujący
3 2017-06-20 Zmiany w planie dochodów i wydatków w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2017. 757.2017 Obowiązujący
4 2017-06-20 Zmiany w planie wydatków w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2017. 756.2017 Obowiązujący
5 2017-06-20 Podział rezerw budżetowych w sprawie podziału rezerwy ogólnej w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na 2017 rok. 755.2017 Obowiązujący
6 2017-06-19 Nieruchomości uchylające zarządzenie w sprawie zawarcia kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego. 747.2017 Obowiązujący
7 2017-06-14 Zmiany w planie wydatków w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2017. 729.2017 Obowiązujący
8 2017-06-13 Komunikacja miejska w sprawie przyznania prawa do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji Miejskiego Zakładu Komunikacji w Zielonej Górze. 728.2017 Nieobowiązujący
9 2017-06-09 Nieruchomości w sprawie przekazania w administrowanie nieruchomości zabudowanej. 720.2017 Obowiązujący
10 2017-06-09 Zmiany w planie wydatków w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2017. 718.2017 Obowiązujący
11 2017-06-09 Podział rezerw budżetowych w sprawie podziału rezerwy ogólnej w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na 2017 rok. 717.2017 Obowiązujący
12 2017-06-07 Nieruchomości w sprawie najmu lokalu użytkowego. 713.2017 Obowiązujący
13 2017-06-07 Regulaminy i instrukcje zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji sporządzenia skonsolidowanego bilansu Miasta Zielona Góra. 705.2017 Obowiązujący
14 2017-06-07 Szkoły ponadgimnazjalne i zespoły szkół w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Edukacyjnego nr 2 w Zielonej Górze. 704.2017 Obowiązujący
15 2017-06-06 Artystyczne i twórcze w sprawie przyznania stypendiów twórczych i artystycznych Miasta Zielona Góra na rok 2017. 703.2017 Obowiązujący
16 2017-06-06 Nieruchomości zmieniające zarządzenie w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa w drodze przetargu. 695.2017 Obowiązujący
17 2017-06-05 Nieruchomości w sprawie przeznaczenia do oddania w użyczenie nieruchomości. 690.2017 Obowiązujący
18 2017-05-30 Opinie, oświadczenia, apele, deklaracje w sprawie uczczenia 57 rocznicy wydarzeń zielonogórskich. OŚWIADCZENIE NR LI.4.2017 Obowiązujący
19 2017-05-30 Wieloletnia prognoza finansowa zmieniająca Wieloletnią prognozę finansową Miasta Zielona Góra. LI.635.2017 Obowiązujący
20 2017-05-30 Zmiana budżetu zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2017. LI.634.2017 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra