ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2018-10-15 Podział rezerw budżetowych w sprawie podziału rezerwy ogólnej w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na 2018 rok. 1211.2018 Obowiązujący
2 2018-10-12 Zmiany w planie dochodów i wydatków w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2018. 1203.2018 Obowiązujący
3 2018-10-11 Zmiany w planie wydatków w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2018. 1195.2018 Obowiązujący
4 2018-10-11 Podział rezerw budżetowych w sprawie podziału rezerwy ogólnej w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na 2018 rok. 1194.2018 Obowiązujący
5 2018-09-24 Drogi publiczne w sprawie opinii o pozbawieniu kategorii drogi gminnej. 1095.2018 Obowiązujący
6 2018-09-24 Drogi publiczne w sprawie opinii o pozbawieniu kategorii drogi gminnej. 1094.2018 Obowiązujący
7 2018-10-08 Fundusz celowy w sprawie podziału rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na 2018 rok. 1148.2018 Obowiązujący
8 2018-10-04 Podział rezerw budżetowych w sprawie podziału rezerwy ogólnej w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na 2018 rok. 1144.2018 Obowiązujący
9 2018-10-03 Zmiany w planie wydatków w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2018. 1143.2018 Obowiązujący
10 2018-10-03 Fundusz celowy w sprawie podziału rezerwy celowej na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych miasta w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na 2018 rok. 1142.2018 Obowiązujący
11 2018-10-03 Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zmieniające zarządzenie w sprawie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zielonej Górze. 1141.2018 Obowiązujący
12 2018-10-03 Konkursy ofert na wykonywanie zadań publicznych w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta Zielona Góra w 2018 roku. 1140.2018 Obowiązujący
13 2018-10-03 Organizacja Urzędu Miasta w sprawie polityki zarządzania systemem ochrony wizyjnej w Urzędzie Miasta Zielona Góra. 21.2018.K Obowiązujący
14 2018-09-25 Na działalność miejskich jednostek organizacyjnych w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze. LXXV.1070.2018 Obowiązujący
15 2018-09-25 Na działalność Prezydenta Miasta w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Zielona Góra. LXXV.1069.2018 Obowiązujący
16 2018-09-25 Na działalność miejskich jednostek organizacyjnych w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Zielonej Górze. LXXV.1068.2018 Obowiązujący
17 2018-09-25 Na działalność Prezydenta Miasta w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Zielona Góra. LXXV.1067.2018 Obowiązujący
18 2018-09-25 Drogi publiczne w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej. LXXV.1066.2018 Obowiązujący
19 2018-09-25 Drogi publiczne w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej. LXXV.1065.2018 Obowiązujący
20 2018-09-25 Oświata w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez uczniów w wieku do lat 6. LXXV.1064.2018 Oczekujący

Nawigacja między stronami listy informacji

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra