Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2019-06-26
Grupa tematyczna
Przedszkola
Tytuł aktu
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 19 w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
621.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2019-06-21
Grupa tematyczna
Fundusz celowy
Tytuł aktu
w sprawie podziału rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na 2019 rok.
Nr aktu prawnego
601.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2019-06-21
Grupa tematyczna
Artystyczne i twórcze
Tytuł aktu
w sprawie przyznania stypendiów twórczych i artystycznych Miasta Zielona Góra na rok 2019.
Nr aktu prawnego
600.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2019-06-21
Grupa tematyczna
Inne
Tytuł aktu
w sprawie komisji do rozpatrzenia wniosków o udzielenie dotacji.
Nr aktu prawnego
599.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2019-06-19
Grupa tematyczna
Zmiany w planie wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2019.
Nr aktu prawnego
588.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2019-06-18
Grupa tematyczna
Konkursy ofert na wykonywanie zadań publicznych
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta Zielona Góra w 2019 roku.
Nr aktu prawnego
587.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2019-06-19
Grupa tematyczna
Gospodarowanie majątkiem miasta
Tytuł aktu
zmieniające zarządzenie w sprawie przekazania w administrowanie nieruchomości lokalowej.
Nr aktu prawnego
584.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2019-06-17
Grupa tematyczna
Dyrektorzy miejskich jednostek organizacyjnych
Tytuł aktu
w sprawie zatrudnienia dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
580.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2019-06-13
Grupa tematyczna
Podział rezerw budżetowych
Tytuł aktu
w sprawie podziału rezerwy ogólnej w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na 2019 rok.
Nr aktu prawnego
579.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2019-06-13
Grupa tematyczna
Zmiany w planie dochodów i wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2019.
Nr aktu prawnego
578.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 11
Data podjęcia
2019-06-11
Grupa tematyczna
Dyrektorzy miejskich jednostek organizacyjnych
Tytuł aktu
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Elektronik” w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
573.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 12
Data podjęcia
2019-06-11
Grupa tematyczna
Inne komisje i zespoły opiniodawcze przy Prezydencie
Tytuł aktu
w sprawie wyznaczenia przewodniczącego Rady Społecznej Hospicjum im. Lady Ryder of Warsaw w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
572.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 13
Data podjęcia
2019-06-10
Grupa tematyczna
Sportowe
Tytuł aktu
w sprawie przyznania Nagród i Wyróżnień Sportowych Miasta Zielona Góra za rok 2018.
Nr aktu prawnego
566.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 14
Data podjęcia
2019-06-05
Grupa tematyczna
Konkursy i komisje rekrutacyjne
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów.
Nr aktu prawnego
565.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 15
Data podjęcia
2019-06-05
Grupa tematyczna
Konkursy i komisje rekrutacyjne
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowiska dyrektorów.
Nr aktu prawnego
564.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 16
Data podjęcia
2019-06-05
Grupa tematyczna
Konkursy i komisje rekrutacyjne
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowiska dyrektorów.
Nr aktu prawnego
563.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 17
Data podjęcia
2019-06-04
Grupa tematyczna
Podział rezerw budżetowych
Tytuł aktu
w sprawie podziału rezerwy ogólnej w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na 2019 rok.
Nr aktu prawnego
562.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 18
Data podjęcia
2019-05-31
Grupa tematyczna
Spółki
Tytuł aktu
w sprawie przekazania nieodpłatnie składników majątku trwałego.
Nr aktu prawnego
557.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 19
Data podjęcia
2019-05-31
Grupa tematyczna
Spółki
Tytuł aktu
w sprawie przekazania nieodpłatnie składniki majątku trwałego.
Nr aktu prawnego
554.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 20
Data podjęcia
2019-05-28
Grupa tematyczna
Zakłady, jednostki budżetowe
Tytuł aktu
w sprawie likwidacji jednostki budżetowej – Komunalny Zakład Gospodarczy w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
IX.185.2019
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji