Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2019-08-19
Grupa tematyczna
Wybory
Tytuł aktu
w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości.
Nr aktu prawnego
875.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2019-08-13
Grupa tematyczna
Wybory
Tytuł aktu
w sprawie powołania zespołu do spraw organizacji wyborów na terenie Miasta Zielona Góra.
Nr aktu prawnego
871.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2019-08-12
Grupa tematyczna
Zmiany w planie dochodów i wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2019.
Nr aktu prawnego
870.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2019-08-12
Grupa tematyczna
Pomoc społeczna
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych.
Nr aktu prawnego
869.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2019-08-09
Grupa tematyczna
Zmiany w planie wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2019.
Nr aktu prawnego
862.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2019-08-07
Grupa tematyczna
Nieruchomości
Tytuł aktu
w sprawie przekazania w administrowanie nieruchomości zabudowanej.
Nr aktu prawnego
852.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2019-08-06
Grupa tematyczna
Zmiany w planie wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2019.
Nr aktu prawnego
833.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2019-08-05
Grupa tematyczna
Przedszkola
Tytuł aktu
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 6 w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
832.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2019-08-02
Grupa tematyczna
Konkursy i komisje rekrutacyjne
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora.
Nr aktu prawnego
831.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2019-08-01
Grupa tematyczna
Organizacja Urzędu Miasta
Tytuł aktu
w sprawie wyznaczania jednostki do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej w 2020 roku dla Miasta Zielona Góra, Gminy Czerwieńsk, Gminy Nowogród Bobrzański i Gminy Świebodzin
Nr aktu prawnego
829.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 11
Data podjęcia
2019-07-31
Grupa tematyczna
Podział rezerw budżetowych
Tytuł aktu
w sprawie podziału rezerwy ogólnej w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na 2019 rok.
Nr aktu prawnego
828.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 12
Data podjęcia
2019-07-31
Grupa tematyczna
Zmiany w planie dochodów i wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2019.
Nr aktu prawnego
827.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 13
Data podjęcia
2019-07-31
Grupa tematyczna
Spółki
Tytuł aktu
w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątku trwałego oraz wniesienia aportu.
Nr aktu prawnego
825.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 14
Data podjęcia
2019-07-30
Grupa tematyczna
Zmiany w planie wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2019.
Nr aktu prawnego
806.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 15
Data podjęcia
2019-07-30
Grupa tematyczna
Fundusz celowy
Tytuł aktu
w sprawie podziału rezerwy celowej na współfinansowanie projektów z udziałem środków zewnętrznych w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na 2019 rok.
Nr aktu prawnego
805.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 16
Data podjęcia
2019-07-26
Grupa tematyczna
Konkursy i komisje rekrutacyjne
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora.
Nr aktu prawnego
804.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 17
Data podjęcia
2019-07-26
Grupa tematyczna
Spółki
Tytuł aktu
zmieniające zarządzenie w sprawie przekazania nieodpłatnie składników majątku trwałego.
Nr aktu prawnego
802.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 18
Data podjęcia
2019-07-26
Grupa tematyczna
Spółki
Tytuł aktu
w sprawie wniesienia przez Miasto wkładu pieniężnego do spółki Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczona odpowiedzialnością w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
801.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 19
Data podjęcia
2019-07-24
Grupa tematyczna
Inne
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia konkursu na projekt pomnika księdza Kazimierza Michalskiego w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
762.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 20
Data podjęcia
2019-07-02
Grupa tematyczna
Regulaminy i instrukcje
Tytuł aktu
w sprawie regulaminu wewnętrznego Departamentu Dzielnicy Nowe Miasto.
Nr aktu prawnego
20.2019.K
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji