ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2017-04-28 Podział rezerw budżetowych w sprawie podziału rezerwy celowej na współfinansowanie projektów z udziałem środków zewnętrznych w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na 2017 rok. 516.2017 Obowiązujący
2 2017-04-28 Podział rezerw budżetowych w sprawie podziału rezerwy celowej na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych miasta w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na 2017 rok. 515.2017 Obowiązujący
3 2017-04-28 Podział rezerw budżetowych w sprawie podziału rezerwy ogólnej w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na 2017 rok. 514.2017 Obowiązujący
4 2017-04-28 Szkoły ponadgimnazjalne i zespoły szkół w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych nr 1 w Zielonej Górze. 513.2017 Obowiązujący
5 2017-04-27 Zmiany w planie dochodów i wydatków w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2017. 501.2017 Obowiązujący
6 2017-04-26 Wynagrodzenia, dofinansowania doskonalenia zawodowego w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Zielona Góra na rok 2017. 491.2017 Obowiązujący
7 2017-04-25 Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w sprawie regulaminu Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zielonej Górze. 489.2017 Obowiązujący
8 2017-04-25 Szkoły ponadgimnazjalne i zespoły szkół w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych nr 1 w Zielonej Górze. 488.2017 Obowiązujący
9 2017-04-20 Zarządzanie kryzysowe, bezpieczeństwo publiczne w sprawie wprowadzenia do stosowania Planu Obrony Cywilnej Miasta Zielona Góra. 479.2017 Obowiązujący
10 2017-04-14 Nieruchomości w sprawie przeznaczenia do oddania w użyczenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zielona Góra w statusie miejskim. 463.2017 Obowiązujący
11 2017-04-28 Organizacja Urzędu Miasta w sprawie uzupełnienia jednolitego rzeczowego wykazu akt obowiązującego w Urzędzie Miasta Zielona Góra. 18.2017.K Obowiązujący
12 2017-04-21 Organizacja Urzędu Miasta w sprawie zmiany zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Zielona Góra. 17.2017.K Obowiązujący
13 2017-04-12 Opinie, oświadczenia, apele, deklaracje w sprawie przeniesienia wojewódzkich instytucji z Zielonej Góry. APEL NR XLIX.7.2017 Obowiązujący
14 2017-04-12 Opinie, oświadczenia, apele, deklaracje w sprawie obrony samorządności. APEL NR XLIX.6.2017 Obowiązujący
15 2017-04-12 Likwidacja jednostek oświatowych w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 23 i Gimnazjum Specjalnego nr 12 w Zielonej Górze. XLIX.608.2017 Obowiązujący
16 2017-04-12 Jednostki oświatowe - utworzenie, reorganizacja w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 24 z Oddziałami Integracyjnymi w Zielonej Górze i Miejskiego Przedszkola na 43 w Zielonej Górze. XLIX.607.2017 Obowiązujący
17 2017-04-12 Jednostki oświatowe - utworzenie, reorganizacja w sprawie przeniesienia siedziby Szkoły Podstawowej nr 6 im. Władysława Broniewskiego w Zielonej Górze. XLIX.606.2017 Obowiązujący
18 2017-04-12 Jednostki oświatowe - utworzenie, reorganizacja w sprawie przeniesienia siedziby VI Liceum Ogólnokształcącego w Zielonej Górze. XLIX.605.2017 Obowiązujący
19 2017-04-12 Jednostki oświatowe - utworzenie, reorganizacja w sprawie przeniesienia siedziby V Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kieślowskiego w Zielonej Górze. XLIX.604.2017 Obowiązujący
20 2017-04-14 Zmiany w planie wydatków w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2017. 461.2017 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra