Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 11161
Data podjęcia
2006-03-28
Grupa tematyczna
Podział środków PFRON
Tytuł aktu
w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na terenie Miasta Zielona Góra w roku 2006
Nr aktu prawnego
LXIV/572/06
Status
Archiwalny
Lp: 11162
Data podjęcia
1993-07-01
Grupa tematyczna
Dotacje celowe z budżetu miasta
Tytuł aktu
w sprawie dotacji celowej na pokrycie części kosztów związanych z uzbrojeniem terenów pod budownictwo mieszkaniowe
Nr aktu prawnego
XXXVI/324/93
Status
Archiwalny
Lp: 11163
Data podjęcia
1993-08-16
Grupa tematyczna
Dotacje celowe z budżetu miasta
Tytuł aktu
w sprawie dotacji celowej na pokrycie części kosztów związanych z uzbrajaniem terenów pod budownictwo mieszkaniowe
Nr aktu prawnego
XXXVII/332/93
Status
Archiwalny
Lp: 11164
Data podjęcia
2000-01-25
Grupa tematyczna
Dotacje celowe z budżetu miasta
Tytuł aktu
w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu miasta podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych oraz sposobu ich rozliczania
Nr aktu prawnego
XXI/240/2000
Status
Uchylony
Lp: 11165
Data podjęcia
2000-05-30
Grupa tematyczna
Dotacje celowe z budżetu miasta
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu miasta podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych oraz sposobu ich rozliczania
Nr aktu prawnego
XXVI/282/2000
Status
Archiwalny
Lp: 11166
Data podjęcia
2002-06-25
Grupa tematyczna
Dotacje celowe z budżetu miasta
Tytuł aktu
w sprawie przekazania środków finansowych na modernizację lotniska w Przylepie k. Zielonej Góry
Nr aktu prawnego
LVI/682/02
Status
Archiwalny
Lp: 11167
Data podjęcia
2002-07-09
Grupa tematyczna
Dotacje celowe z budżetu miasta
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu miasta podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych oraz sposobu ich rozliczania podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych oraz sposobu ich rozliczania
Nr aktu prawnego
LVII/696/02
Status
Uchylony
Lp: 11168
Data podjęcia
2005-11-29
Grupa tematyczna
Budżet
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych udzielanych z budżetu miasta zakładom budżetowym i gospodarstwu pomocniczemu na rok 2006
Nr aktu prawnego
LVI/507/05
Status
Archiwalny
Lp: 11169
Data podjęcia
2005-11-29
Grupa tematyczna
Budżet
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych udzielanych z budżetu miasta zakładom budżetowym w 2006 roku
Nr aktu prawnego
LVI/508/05
Status
Archiwalny
Lp: 11170
Data podjęcia
2005-12-29
Grupa tematyczna
Budżet
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych udzielanych z budżetu miasta zakładom budżetowym i gospodarstwu pomocniczemu na rok 2006
Nr aktu prawnego
LX/529/05
Status
Archiwalny
Lp: 11171
Data podjęcia
1990-07-02
Grupa tematyczna
Budżet
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia Zarządu Miejskiego i Prezydenta Miasta Zielonej Góry do dokonywania zmian w budżecie miasta
Nr aktu prawnego
III/16/90
Status
Archiwalny
Lp: 11172
Data podjęcia
1991-01-29
Grupa tematyczna
Budżet
Tytuł aktu
w sprawie procedury uchwalenia budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych
Nr aktu prawnego
IX/107/91
Status
Archiwalny
Lp: 11173
Data podjęcia
1991-11-21
Grupa tematyczna
Budżet
Tytuł aktu
w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych
Nr aktu prawnego
XVII/184/91
Status
Archiwalny
Lp: 11174
Data podjęcia
1992-03-20
Grupa tematyczna
Budżet
Tytuł aktu
w sprawie pomocy gminy w organizowaniu i realizowaniu inicjatyw społecznych
Nr aktu prawnego
XX/206/92
Status
Archiwalny
Lp: 11175
Data podjęcia
1992-10-22
Grupa tematyczna
Budżet
Tytuł aktu
w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych
Nr aktu prawnego
XXVIII/257/92
Status
Archiwalny
Lp: 11176
Data podjęcia
1997-11-27
Grupa tematyczna
Budżet
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia kwoty wydatków na budowę szkół w budżecie miasta na rok 1998.
Nr aktu prawnego
XLVI/347/97
Status
Archiwalny
Lp: 11177
Data podjęcia
1999-09-28
Grupa tematyczna
Budżet
Tytuł aktu
w sprawie procedury oraz szczegółowości opracowań projektu budżetu miasta na rok 2000 i lata następne
Nr aktu prawnego
XVI/188/99
Status
Archiwalny
Lp: 11178
Data podjęcia
2000-06-27
Grupa tematyczna
Budżet
Tytuł aktu
w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Zielona Góra za okres I półrocza roku budżetowego
Nr aktu prawnego
XXVIII/302/2000
Status
Archiwalny
Lp: 11179
Data podjęcia
2001-02-27
Grupa tematyczna
Budżet
Tytuł aktu
w sprawie zasad udzielania poręczeń lub gwarancji przez miasto Zielona Góra
Nr aktu prawnego
XXXVII/437/01
Status
Archiwalny
Lp: 11180
Data podjęcia
2002-12-17
Grupa tematyczna
Budżet
Tytuł aktu
w sprawie wydatków budżetu miasta, które w roku 2002 nie wygasają z upływem roku budżetowego
Nr aktu prawnego
III/14/02
Status
Archiwalny

Nawigacja między stronami listy informacji