Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 61
Data podjęcia
2019-10-07
Grupa tematyczna
Zmiany w planie dochodów i wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2019.
Nr aktu prawnego
1109.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 62
Data podjęcia
2019-10-07
Grupa tematyczna
Nieruchomości
Tytuł aktu
w sprawie przekazania w administrowanie nieruchomości zabudowanej.
Nr aktu prawnego
1096.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 63
Data podjęcia
2019-10-04
Grupa tematyczna
Fundusz celowy
Tytuł aktu
w sprawie podziału rezerwy celowej na wypłatę odpraw emerytalno-rentowych dla pracowników jednostek organizacyjnych miasta w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na 2019 rok.
Nr aktu prawnego
1095.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 64
Data podjęcia
2019-10-03
Grupa tematyczna
Podział rezerw budżetowych
Tytuł aktu
w sprawie podziału rezerwy ogólnej w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na 2019 rok.
Nr aktu prawnego
1092.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 65
Data podjęcia
2019-10-01
Grupa tematyczna
Regulaminy i instrukcje
Tytuł aktu
w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Zielona Góra oraz niektórych innych zarządzeń.
Nr aktu prawnego
22.2019.K
Status
Obowiązujący
Lp: 66
Data podjęcia
2019-10-02
Grupa tematyczna
Konkursy ofert na wykonywanie zadań publicznych
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań celu publicznego, sprzyjających rozwojowi sportu w Mieście Zielona Góra w 2019 roku.
Nr aktu prawnego
1084.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 67
Data podjęcia
2019-09-30
Grupa tematyczna
Zmiany w planie wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2019.
Nr aktu prawnego
1079.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 68
Data podjęcia
2019-09-30
Grupa tematyczna
Zmiany w planie dochodów i wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2019.
Nr aktu prawnego
1078.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 69
Data podjęcia
2019-09-30
Grupa tematyczna
Spółki
Tytuł aktu
zmieniające zarządzenie w sprawie wniesienia przez Miasto aportu do spółki „Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
1069.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 70
Data podjęcia
2019-09-30
Grupa tematyczna
Zmiany w planie wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2019.
Nr aktu prawnego
1064.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 71
Data podjęcia
2019-09-24
Grupa tematyczna
Wieloletnia prognoza finansowa
Tytuł aktu
zmieniająca Wieloletnią prognozę finansową Miasta Zielona Góra.
Nr aktu prawnego
XIII.279.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 72
Data podjęcia
2019-09-24
Grupa tematyczna
Podział środków PFRON
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na terenie Miasta Zielona Góra w roku 2019.
Nr aktu prawnego
XIII.278.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 73
Data podjęcia
2019-09-24
Grupa tematyczna
Bonifikaty, zwolnienia, ulgi
Tytuł aktu
w sprawie określenia wysokości i warunków udzielenia bonifikat od ceny lokali mieszkalnych sprzedawanych na rzecz ich najemców.
Nr aktu prawnego
XIII.277.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 74
Data podjęcia
2019-09-24
Grupa tematyczna
Zmiana budżetu
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2019.
Nr aktu prawnego
XIII.276.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 75
Data podjęcia
2019-09-24
Grupa tematyczna
Oświata
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Miasta Zielona Góra.
Nr aktu prawnego
XIII.275.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 76
Data podjęcia
2019-09-24
Grupa tematyczna
Pomoc finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego
Tytuł aktu
w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim.
Nr aktu prawnego
XIII.274.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 77
Data podjęcia
2019-09-24
Grupa tematyczna
Pomoc finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Lubuskiego.
Nr aktu prawnego
XIII.273.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 78
Data podjęcia
2019-09-24
Grupa tematyczna
Statuty
Tytuł aktu
w sprawie zmiany statutu Żłobka Miejskiego nr 1 w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
XIII.272.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 79
Data podjęcia
2019-09-24
Grupa tematyczna
Plany miejscowe, zmiany planów - obowiązujące
Tytuł aktu
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Przylep-Solidarności i ul. Przylep-Kolejowa w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
XIII.271.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 80
Data podjęcia
2019-09-24
Grupa tematyczna
Zagospodarowanie przestrzenne
Tytuł aktu
w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Przylep-Solidarności i ul. Przylep-Kolejowa w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
XIII.270.2019
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji