Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 21
Data podjęcia
2019-10-29
Grupa tematyczna
Petycje
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia petycji.
Nr aktu prawnego
XV.302.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 22
Data podjęcia
2019-10-29
Grupa tematyczna
Petycje
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia petycji.
Nr aktu prawnego
XV.301.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 23
Data podjęcia
2019-10-29
Grupa tematyczna
Petycje
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia petycji.
Nr aktu prawnego
XV.300.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 24
Data podjęcia
2019-10-29
Grupa tematyczna
Petycje
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia petycji.
Nr aktu prawnego
XV.299.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 25
Data podjęcia
2019-10-29
Grupa tematyczna
Petycje
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia petycji.
Nr aktu prawnego
XV.298.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 26
Data podjęcia
2019-10-29
Grupa tematyczna
Petycje
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia petycji.
Nr aktu prawnego
XV.297.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 27
Data podjęcia
2019-10-29
Grupa tematyczna
Petycje
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia petycji.
Nr aktu prawnego
XV.296.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 28
Data podjęcia
2019-10-29
Grupa tematyczna
Petycje
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia petycji.
Nr aktu prawnego
XV.295.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 29
Data podjęcia
2019-10-29
Grupa tematyczna
Petycje
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia petycji.
Nr aktu prawnego
XV.294.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 30
Data podjęcia
2019-10-29
Grupa tematyczna
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Tytuł aktu
w sprawie Programu współpracy Miasta Zielona Góra z organizacjami pozarządowymi na rok 2020.
Nr aktu prawnego
XV.293.2019
Status
Oczekujący
Lp: 31
Data podjęcia
2019-10-29
Grupa tematyczna
Przystąpienie do sporządzenia i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy ul. Ochla-Sadowa i ul. Ochla-Folklorystyczna w Zielonej Górze.~
Nr aktu prawnego
XV.292.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 32
Data podjęcia
2019-10-29
Grupa tematyczna
Plany miejscowe, zmiany planów - oczekujące
Tytuł aktu
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Pomorskiego i osiedla Śląskiego w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
XV.291.2019
Status
Oczekujący
Lp: 33
Data podjęcia
2019-10-29
Grupa tematyczna
Zagospodarowanie przestrzenne
Tytuł aktu
w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Pomorskiego i osiedla Śląskiego w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
XV.290.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 34
Data podjęcia
2019-10-29
Grupa tematyczna
Plany miejscowe, zmiany planów - oczekujące
Tytuł aktu
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Kwiatowego w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
XV.289.2019
Status
Oczekujący
Lp: 35
Data podjęcia
2019-10-29
Grupa tematyczna
Plany miejscowe, zmiany planów - oczekujące
Tytuł aktu
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra.
Nr aktu prawnego
XV.288.2019
Status
Oczekujący
Lp: 36
Data podjęcia
2019-10-29
Grupa tematyczna
Opłaty lokalne
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa.
Nr aktu prawnego
XV.287.2019
Status
Oczekujący
Lp: 37
Data podjęcia
2019-10-29
Grupa tematyczna
Oświata
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Zielona Góra.
Nr aktu prawnego
XV.286.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 38
Data podjęcia
2019-10-29
Grupa tematyczna
Nadanie imienia placówce
Tytuł aktu
w sprawie zmiany i nadania nowego imienia Szkole Podstawowej nr 6 im. Władysława Broniewskiego w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
XV.284.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 39
Data podjęcia
2019-10-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miasta
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia na terenie Miasta Zielona Góra maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
Nr aktu prawnego
Obwieszczenie nr XV.3.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 40
Data podjęcia
2019-10-31
Grupa tematyczna
Pracownicy samorządowi
Tytuł aktu
w sprawie refundacji kosztów zakupu okularów korygujących wzrok.
Nr aktu prawnego
25.2019.K
Status
Oczekujący

Nawigacja między stronami listy informacji