Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 221
Data podjęcia
2019-08-05
Grupa tematyczna
Przedszkola
Tytuł aktu
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 6 w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
832.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 222
Data podjęcia
2019-08-02
Grupa tematyczna
Konkursy i komisje rekrutacyjne
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora.
Nr aktu prawnego
831.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 223
Data podjęcia
2019-08-01
Grupa tematyczna
Organizacja Urzędu Miasta
Tytuł aktu
w sprawie wyznaczania jednostki do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej w 2020 roku dla Miasta Zielona Góra, Gminy Czerwieńsk, Gminy Nowogród Bobrzański i Gminy Świebodzin
Nr aktu prawnego
829.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 224
Data podjęcia
2019-07-31
Grupa tematyczna
Podział rezerw budżetowych
Tytuł aktu
w sprawie podziału rezerwy ogólnej w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na 2019 rok.
Nr aktu prawnego
828.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 225
Data podjęcia
2019-07-31
Grupa tematyczna
Zmiany w planie dochodów i wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2019.
Nr aktu prawnego
827.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 226
Data podjęcia
2019-07-31
Grupa tematyczna
Spółki
Tytuł aktu
w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątku trwałego oraz wniesienia aportu.
Nr aktu prawnego
825.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 227
Data podjęcia
2019-07-30
Grupa tematyczna
Zmiany w planie wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2019.
Nr aktu prawnego
806.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 228
Data podjęcia
2019-07-30
Grupa tematyczna
Fundusz celowy
Tytuł aktu
w sprawie podziału rezerwy celowej na współfinansowanie projektów z udziałem środków zewnętrznych w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na 2019 rok.
Nr aktu prawnego
805.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 229
Data podjęcia
2019-07-26
Grupa tematyczna
Konkursy i komisje rekrutacyjne
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora.
Nr aktu prawnego
804.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 230
Data podjęcia
2019-07-26
Grupa tematyczna
Spółki
Tytuł aktu
zmieniające zarządzenie w sprawie przekazania nieodpłatnie składników majątku trwałego.
Nr aktu prawnego
802.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 231
Data podjęcia
2019-07-26
Grupa tematyczna
Spółki
Tytuł aktu
w sprawie wniesienia przez Miasto wkładu pieniężnego do spółki Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczona odpowiedzialnością w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
801.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 232
Data podjęcia
2019-07-24
Grupa tematyczna
Inne
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia konkursu na projekt pomnika księdza Kazimierza Michalskiego w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
762.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 233
Data podjęcia
2019-07-02
Grupa tematyczna
Regulaminy i instrukcje
Tytuł aktu
w sprawie regulaminu wewnętrznego Departamentu Dzielnicy Nowe Miasto.
Nr aktu prawnego
20.2019.K
Status
Obowiązujący
Lp: 234
Data podjęcia
2019-07-22
Grupa tematyczna
Konkursy ofert na wykonywanie zadań publicznych
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań celu publicznego, sprzyjających rozwojowi sportu w Mieście Zielona Góra w 2019 roku.
Nr aktu prawnego
761.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 235
Data podjęcia
2019-07-22
Grupa tematyczna
Podział rezerw budżetowych
Tytuł aktu
w sprawie podziału rezerwy ogólnej w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na 2019 rok.
Nr aktu prawnego
760.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 236
Data podjęcia
2019-07-22
Grupa tematyczna
Gospodarowanie majątkiem miasta
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia lokalu użytkowego do najmu w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Nr aktu prawnego
759.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 237
Data podjęcia
2019-07-19
Grupa tematyczna
Inne komisje i zespoły opiniodawcze przy Prezydencie
Tytuł aktu
zmieniające zarządzenie w sprawie zmian w składzie Społecznej Komisji Mieszkaniowej.
Nr aktu prawnego
726.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 238
Data podjęcia
2019-07-19
Grupa tematyczna
Zmiany w planie wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2019.
Nr aktu prawnego
725.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 239
Data podjęcia
2019-07-19
Grupa tematyczna
Zmiany w planie dochodów i wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2019.
Nr aktu prawnego
724.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 240
Data podjęcia
2019-07-19
Grupa tematyczna
Oświata
Tytuł aktu
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Zielona Góra na rok 2019
Nr aktu prawnego
717.2019
Status
Zmieniony

Nawigacja między stronami listy informacji