Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 181
Data podjęcia
2019-04-30
Grupa tematyczna
Zmiany w planie wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2019
Nr aktu prawnego
369.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 182
Data podjęcia
2019-04-30
Grupa tematyczna
Zmiany w planie dochodów i wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2019
Nr aktu prawnego
368.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 183
Data podjęcia
2019-04-30
Grupa tematyczna
Zmiany w planie wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2019
Nr aktu prawnego
367.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 184
Data podjęcia
2019-04-29
Grupa tematyczna
Dyrektorzy miejskich jednostek organizacyjnych
Tytuł aktu
w sprawie zatrudnienia dyrektora Centrum Usług Opiekuńczych w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
366.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 185
Data podjęcia
2019-04-29
Grupa tematyczna
Dyrektorzy miejskich jednostek organizacyjnych
Tytuł aktu
w sprawie odwołania powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Centrum Usług Opiekuńczych w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
365.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 186
Data podjęcia
2019-04-29
Grupa tematyczna
Zmiany w planie wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2019.
Nr aktu prawnego
362.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 187
Data podjęcia
2019-04-26
Grupa tematyczna
Dyrektorzy miejskich jednostek organizacyjnych
Tytuł aktu
w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych.
Nr aktu prawnego
361.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 188
Data podjęcia
2019-04-26
Grupa tematyczna
Podział rezerw budżetowych
Tytuł aktu
w sprawie podziału rezerwy ogólnej w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na 2019 rok.
Nr aktu prawnego
360.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 189
Data podjęcia
2019-04-25
Grupa tematyczna
Gospodarowanie majątkiem miasta
Tytuł aktu
w sprawie przekazania nieodpłatnie składników majątku trwałego
Nr aktu prawnego
346.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 190
Data podjęcia
2019-04-24
Grupa tematyczna
Nazwy - ulice, place, ronda
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania nazwy rondu w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
Obwieszczenie Nr VIII.2.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 191
Data podjęcia
2019-04-24
Grupa tematyczna
Nazwy - ulice, place, ronda
Tytuł aktu
w sprawie nadania nazwy ulicy w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
VIII.159.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 192
Data podjęcia
2019-04-24
Grupa tematyczna
Podatki i opłaty lokalne
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagradzania.
Nr aktu prawnego
VIII.158.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 193
Data podjęcia
2019-04-24
Grupa tematyczna
Nieruchomości
Tytuł aktu
w sprawie zasad gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości.
Nr aktu prawnego
VIII.157.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 194
Data podjęcia
2019-04-24
Grupa tematyczna
Pomoc finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Lubuskiego.
Nr aktu prawnego
VIII.156.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 195
Data podjęcia
2019-04-24
Grupa tematyczna
Pomoc finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Lubuskiego.
Nr aktu prawnego
VIII.155.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 196
Data podjęcia
2019-04-24
Grupa tematyczna
Wieloletnia prognoza finansowa
Tytuł aktu
zmieniająca Wieloletnią prognozę finansową Miasta Zielona Góra.
Nr aktu prawnego
VIII.154.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 197
Data podjęcia
2019-04-24
Grupa tematyczna
Zmiana budżetu
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2019.
Nr aktu prawnego
VIII.153.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 198
Data podjęcia
2019-04-24
Grupa tematyczna
Dotacje celowe z budżetu miasta
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych służących ochronie powietrza.
Nr aktu prawnego
VIII.152.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 199
Data podjęcia
2019-04-24
Grupa tematyczna
Budżet obywatelski
Tytuł aktu
w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego.
Nr aktu prawnego
VIII.151.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 200
Data podjęcia
2019-04-24
Grupa tematyczna
Przystąpienie do sporządzenia i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Dworcowej w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
VIII.150.2019
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji