ˆ

Archiwalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2017-03-22 Nieruchomości w sprawie przeznaczenia do oddania w użyczenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zielona Góra w statusie miejskim. 369.2017 Obowiązujący
2 2017-03-21 Podział rezerw budżetowych w sprawie podziału rezerwy celowej na zadania zgłoszone przez mieszkańców w ramach konsultacji społecznych w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na 2017 rok. 368.2017 Obowiązujący
3 2017-03-21 Zmiany w planie dochodów i wydatków w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2017. 367.2017 Obowiązujący
4 2017-03-21 Zmiany w planie wydatków w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2017. 366.2017 Obowiązujący
5 2017-03-20 Budżet w sprawie przekazania uprawnień dyrektorom samorządowych zakładów budżetowych miasta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć oraz z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania miasta. 364.2017 Obowiązujący
6 2017-03-20 Szkoły ponadgimnazjalne i zespoły szkół w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Edwarda Dembowskiego w Zielonej Górze. 363.2017 Obowiązujący
7 2017-03-22 Pracownicy samorządowi w sprawie regulaminu okresowej oceny pracowników samorządowych. 11.2017.K Obowiązujący
8 2017-03-20 Regulaminy i instrukcje w sprawie regulaminu wewnętrznego Wydziału Świadczeń Rodzinnych. 10.2017.K Obowiązujący
9 2017-03-14 Zapewnienie środków w budżecie lat przyszłych w sprawie wyrażenia woli zabezpieczenia w budżecie miasta na rok 2017 środków finansowych na realizację zadania inwestycyjnego. XLVII.585.2017 Obowiązujący
10 2017-03-14 Plany miejscowe, zmiany planów - oczekujące w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla ścieżek rowerowych w rejonie sołectw: Ochla, Kiełpin, Zatonie i Drzonków w Zielonej Górze. XLVII.584.2017 Oczekujący
11 2017-03-17 Nieruchomości w sprawie zawarcia kolejnej umowy najmu garażu. 356.2017 Obowiązujący
12 2017-03-17 Nieruchomości w sprawie zawarcia kolejnej umowy najmu garażu. 355.2017 Obowiązujący
13 2017-03-17 Nieruchomości w sprawie zawarcia kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego. 354.2017 Obowiązujący
14 2017-03-17 Nieruchomości w sprawie zawarcia kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego. 353.2017 Obowiązujący
15 2017-03-17 Nieruchomości w sprawie zawarcia kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego. 352.2017 Obowiązujący
16 2017-03-17 Nieruchomości w sprawie zawarcia kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego. 351.2017 Obowiązujący
17 2017-03-17 Nieruchomości w sprawie najmu lokalu użytkowego. 350.2017 Obowiązujący
18 2017-03-17 Nieruchomości w sprawie najmu lokalu użytkowego. 349.2017 Obowiązujący
19 2017-03-17 Spółki w sprawie darowizny nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa. 347.2017 Obowiązujący
20 2017-03-15 Miejska Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego w Mieście Zielona Góra. 340.2017 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu