ˆ

Uchwały budżetowe

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2017-12-21 Programy w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Zielona Góra na lata 2016 – 2022. LXII.840.2017 Obowiązujący
2 2017-12-19 Plany miejscowe, zmiany planów - obowiązujące w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Zdrojowego w Zielonej Górze. OBWIESZCZENIE NR LXI.1.2017 Obowiązujący
3 2017-12-19 Podatki i opłaty lokalne w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego podziałem nieruchomości. LXI.839.2017 Obowiązujący
4 2017-12-19 Podatki i opłaty lokalne w sprawie określenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości powstałego na skutek stworzenia warunków do podłączenia nieruchomości do urządzeń infrastruktury technicznej lub wskutek stworzenia warunków do korzystania z wybudowanej drogi. LXI.838.2017 Obowiązujący
5 2017-12-19 Statuty jednostek w sprawie Statutu Domu Pomocy Społecznej w Zielonej Górze. LXI.837.2017 Obowiązujący
6 2017-12-19 Programy w sprawie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Mieście Zielona Góra na lata 2018-2019. LXI.836.2017 Obowiązujący
7 2017-12-19 Programy w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mieście Zielona Góra na rok 2018. LXI.835.2017 Obowiązujący
8 2017-12-19 Opłaty za usługi miejskich jednostek organizacyjnych w sprawie zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych. LXI.834.2017 Obowiązujący
9 2017-12-19 Statuty jednostek w sprawie zmiany statutu Zielonogórskiego Ośrodka Kultury w Zielonej Górze. LXI.833.2017 Obowiązujący
10 2017-12-19 Bonifikaty, zwolnienia, ulgi w sprawie określenia wysokości i warunków udzielenia bonifikat od ceny lokali mieszkalnych sprzedawanych na rzecz ich najemców. LXI.832.2017 Obowiązujący
11 2017-12-19 Porządek i czystość w mieście w sprawie ustalenia na 2018 r. wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu. LXI.831.2017 Obowiązujący
12 2017-12-19 Budżet w sprawie wydatków zamieszczonych w budżecie Miasta Zielona Góra na 2017 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. LXI.830.2017 Obowiązujący
13 2017-12-19 Wieloletnia prognoza finansowa zmieniająca Wieloletnią prognozę finansową Miasta Zielona Góra. LXI.829.2017 Obowiązujący
14 2017-12-19 Zmiana budżetu zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2017. LXI.828.2017 Obowiązujący
15 2017-12-19 Usługi i handel w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Zielona Góra. LXI.827.2017 Obowiązujący
16 2017-12-19 Zaopatrzenie w wodę zmieniająca uchwałę w sprawie planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych „Zielonogórskich Wodociągów i Kanalizacji” Sp. z o.o. w Zielonej Górze. LXI.826.2017 Obowiązujący
17 2017-12-19 Opłaty lokalne zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa. LXI.825.2017 Obowiązujący
18 2017-12-19 Opłaty lokalne zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty targowej oraz określenia wysokości stawek i zasad poboru opłaty targowej. LXI.824.2017 Obowiązujący
19 2017-12-19 Budżet w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej udzielanej z budżetu miasta dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Zielonej Górze na rok 2018. LXI.823.2017 Obowiązujący
20 2017-12-19 Budżet w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych udzielanych z budżetu miasta dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Zielonej Górze na rok 2018. LXI.822.2017 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu