ˆ

Uchwały budżetowe

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2018-03-27 Opłaty lokalne w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa. Obwieszczenie nr LXV.2.2018 Oczekujący
2 2018-03-27 Programy w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Zielona Góra w 2018 roku. LXV.936.2018 Oczekujący
3 2018-03-27 Do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubuskiego. LXV.935.2018 Obowiązujący
4 2018-03-27 Nazwy - ulice, place, ronda w sprawie zmiany nazwy ulicy w Zielonej Górze. LXV.934.2018 Oczekujący
5 2018-03-27 Nazwy - ulice, place, ronda w sprawie nadania nazwy ulicy w Zielonej Górze. LXV.933.2018 Oczekujący
6 2018-03-27 Nazwy - ulice, place, ronda w sprawie nadania nazwy ulicy w Zielonej Górze. LXV.932.2018 Oczekujący
7 2018-03-27 Dzierżawa, najem nieruchomości w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości. LXV.931.2018 Obowiązujący
8 2018-03-27 Wieloletnia prognoza finansowa zmieniająca Wieloletnią prognozę finansową Miasta Zielona Góra. LXV.930.2018 Obowiązujący
9 2018-03-27 Zmiana budżetu zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2018. LXV.929.2018 Obowiązujący
10 2018-03-27 Repatrianci zaproszeni przez miasto w sprawie zapewnienia warunków do osiedlenia się w ramach repatriacji na terenie Miasta Zielona Góra. LXV.928.2018 Obowiązujący
11 2018-03-27 Wybory - obwody, okręgi głosowania w sprawie podziału Miasta na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. LXV.927.2018 Obowiązujący
12 2018-03-27 Przystąpienie do sporządzenia i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ulicy Nowej w Zielonej Górze. LXV.926.2018 Obowiązujący
13 2018-03-27 Przystąpienie do sporządzenia i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Jana z Kolna w Zielonej Górze. LXV.925.2018 Obowiązujący
14 2018-03-27 Przystąpienie do sporządzenia i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Ronda Polskiego Czerwonego Krzyża w Zielonej Górze. LXV.924.2018 Obowiązujący
15 2018-03-27 Programy, strategie, projekty zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji opracowania pn. „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Zielona Góra na lata 2014-2020”. LXV.923.2018 Obowiązujący
16 2018-03-27 Plany miejscowe, zmiany planów - oczekujące w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Stefana Batorego i ul. Energetyków w Zielonej Górze. LXV.922.2018 Oczekujący
17 2018-03-27 Skargi i wezwania w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność na Dyrektora Noclegowni dla Osób Bezdomnych im. Ojca Stefana Modesta Glorieux w Zielonej Górze. LXV.921.2018 Obowiązujący
18 2018-03-27 Nazwy - ulice, place, ronda w sprawie rozpatrzenia petycji. LXV.920.2018 Obowiązujący
19 2018-03-27 Ławnicy w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników. LXV.919.2018 Obowiązujący
20 2018-03-27 Opłaty za usługi miejskich jednostek organizacyjnych w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat, jak również trybu ich pobierania. LXV.918.2018 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu