ˆ

Uchwały budżetowe

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2018-09-25 Na działalność miejskich jednostek organizacyjnych w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze. LXXV.1070.2018 Obowiązujący
2 2018-09-25 Na działalność Prezydenta Miasta w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Zielona Góra. LXXV.1069.2018 Obowiązujący
3 2018-09-25 Na działalność miejskich jednostek organizacyjnych w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Zielonej Górze. LXXV.1068.2018 Obowiązujący
4 2018-09-25 Na działalność Prezydenta Miasta w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Zielona Góra. LXXV.1067.2018 Obowiązujący
5 2018-09-25 Drogi publiczne w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej. LXXV.1066.2018 Obowiązujący
6 2018-09-25 Drogi publiczne w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej. LXXV.1065.2018 Obowiązujący
7 2018-09-25 Oświata w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez uczniów w wieku do lat 6. LXXV.1064.2018 Oczekujący
8 2018-09-25 Strefa Płatnego Parkowania zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania. LXXV.1063.2018 Oczekujący
9 2018-09-25 Nazwy - ulice, place, ronda w sprawie nadania nazwy ulicy w Zielonej Górze. LXXV.1062.2018 Oczekujący
10 2018-09-25 Wieloletnia prognoza finansowa zmieniająca Wieloletnią prognozę finansową Miasta Zielona Góra. LXXV.1061.2018 Obowiązujący
11 2018-09-25 Zmiana budżetu zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2018. LXXV.1060.2018 Obowiązujący
12 2018-09-25 Podział środków PFRON zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na terenie Miasta Zielona Góra w roku 2018. LXXV.1059.2018 Obowiązujący
13 2018-09-25 Plany miejscowe, zmiany planów - oczekujące w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Ogrodowej i ul. Generała Władysława Sikorskiego w Zielonej Górze. LXXV.1058.2018 Oczekujący
14 2018-09-25 Zagospodarowanie przestrzenne w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Ogrodowej i ul. Generała Władysława Sikorskiego w Zielonej Górze. LXXV.1057.2018 Obowiązujący
15 2018-09-25 Plany miejscowe, zmiany planów - oczekujące w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Piwnej w Zielonej Górze. LXXV.1056.2018 Oczekujący
16 2018-09-25 Zagospodarowanie przestrzenne w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Piwnej w Zielonej Górze. LXXV.1055.2018 Obowiązujący
17 2018-09-25 Przystąpienie do sporządzenia i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie GPZ „Krośnieńska” i ul. Aleja Wojska Polskiego w Zielonej Górze. LXXV.1054.2018 Obowiązujący
18 2018-09-25 Przystąpienie do sporządzenia i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Generała Józefa Sowińskiego i ul. Zielonej w Zielonej Górze. LXXV.1053.2018 Obowiązujący
19 2018-09-25 Przystąpienie do sporządzenia i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Grzegorza Zarugiewicza w Zielonej Górze. LXXV.1052.2018 Obowiązujący
20 2018-09-25 Nazwy - ulice, place, ronda zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazwy parku w Zielonej Górze. LXXV.1051.2018 Oczekujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu