Uchwały budżetowe - Miasto Zielona Góra
ˆ

Uchwały budżetowe

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2018-07-31 Wybory - obwody, okręgi głosowania w sprawie zmian opisu granic stałych okręgów wyborczych w Mieście Zielona Góra. LXXII.1002.2018 Obowiązujący
2 2018-07-31 Plany miejscowe, zmiany planów - oczekujące w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 111/1, 111/2 i 131/2 przy ul. Barcikowice w Zielonej Górze. LXXII.1001.2018 Oczekujący
3 2018-07-31 Wieloletnia prognoza finansowa zmieniająca Wieloletnią prognozę finansową Miasta Zielona Góra. LXXII.1000.2018 Obowiązujący
4 2018-07-31 Plany miejscowe, zmiany planów - oczekujące w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ul. R. Traugutta w Zielonej Górze. LXXII.999.2018 Oczekujący
5 2018-07-31 Komisje w sprawie zmian w składach osobowych stałych komisji Rady Miasta Zielona Góra. LXXII.998.2018 Obowiązujący
6 2018-07-16 Komisje w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej kontroli doraźnej w spółkach miasta Zielona Góra LXXI.997.2018 Obowiązujący
7 2018-07-02 Opinie, oświadczenia, apele, deklaracje Apel do premiera Rządu Rzeczpospolitej Polskiej w sprawie przeniesienia siedziby Izby Administracji Skarbowej. Apel Nr LXX.12.2018 Obowiązujący
8 2018-06-26 Rady społeczne w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Zielonogórską Radą Działalności Pożytku Publicznego oraz organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Obwieszczenie Nr LXIX.8.2018 Obowiązujący
9 2018-06-26 Komunikacja miejska i transport drogowy w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Zielona Góra w zakresie wspierania mobilności aktywnej realizowanej za pomocą Urządzeń Transportu Osobistego. LXIX.996.2018 Obowiązujący
10 2018-06-26 Plany miejscowe, zmiany planów - obowiązujące w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Leśny Dwór oraz terenu sąsiadującego w Zielonej Górze. LXIX.995.2018 Obowiązujący
11 2018-06-26 Zagospodarowanie przestrzenne w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Leśny Dwór oraz terenu sąsiadującego w Zielonej Górze. LXIX.994.2018 Obowiązujący
12 2018-06-26 Nazwy - ulice, place, ronda w sprawie nadania nazwy ulicy w Zielonej Górze. LXIX.993.2018 Obowiązujący
13 2018-06-26 Dotacje celowe z budżetu miasta w sprawie udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych w Zielonej Górze. LXIX.992.2018 Obowiązujący
14 2018-06-26 Pomoc finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego w sprawie udzielenia pomocy finansowej innej jednostce samorządu terytorialnego. LXIX.990.2018 Obowiązujący
15 2018-06-26 Wieloletnia prognoza finansowa zmieniająca Wieloletnią prognozę finansową Miasta Zielona Góra. LXIX.989.2018 Obowiązujący
16 2018-06-26 Zmiana budżetu zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2018. LXIX.988.2018 Obowiązujący
17 2018-06-26 Komunikacja miejska i transport drogowy w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej świadczone przez Miejski Zakład Komunikacji w Zielonej Górze. LXIX.987.2018 Oczekujący
18 2018-06-26 Usługi i handel w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Zielona Góra. LXIX.986.2018 Obowiązujący
19 2018-06-26 Honorowe obywatelstwo w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Miasta Zielona Góra. LXIX.985.2018 Obowiązujący
20 2018-06-26 Programy w sprawie Programu Wspierania Rodziny w Mieście Zielona Góra na lata 2018 – 2020. LXIX.984.2018 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu