ˆ

Uchwały budżetowe

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2017-10-31 Oświata w sprawie zwolnienia dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 25 im. „Bajka” w Zielonej Górze od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru zajęć. LVIII.753.2017 Obowiązujący
2 2017-10-31 Bonifikaty, zwolnienia, ulgi w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej. LVIII.752.2017 Oczekujący
3 2017-10-31 Wieloletnia prognoza finansowa zmieniająca Wieloletnią prognozę finansową Miasta Zielona Góra. LVIII.751.2017 Obowiązujący
4 2017-10-31 Zmiana budżetu zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2017. LVIII.750.2017 Obowiązujący
5 2017-10-31 Plany miejscowe, zmiany planów - oczekujące w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ul. Ochla-Kożuchowska w Zielonej Górze. LVIII.749.2017 Oczekujący
6 2017-10-31 Zagospodarowanie przestrzenne w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ul. Ochla-Kożuchowska w Zielonej Górze. LVIII.748.2017 Obowiązujący
7 2017-10-31 Plany miejscowe, zmiany planów - oczekujące w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Piastowskiego w Zielonej Górze. LVIII.747.2017 Oczekujący
8 2017-10-31 Zagospodarowanie przestrzenne w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Piastowskiego w Zielonej Górze. LVIII.746.2017 Obowiązujący
9 2017-10-31 Przystąpienie do sporządzenia i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Zielonej Górze – Śródmieście 8. LVIII.745.2017 Obowiązujący
10 2017-10-31 Przystąpienie do sporządzenia i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Zjednoczenia i ul. Lisiej w Zielonej Górze. LVIII.744.2017 Obowiązujący
11 2017-10-31 Budżet w sprawie przekazania środków finansowych Komendzie Miejskiej Policji w Zielonej Górze. LVIII.743.2017 Obowiązujący
12 2017-10-31 Bonifikaty, zwolnienia, ulgi w sprawie określenia wysokości i warunków udzielenia bonifikat od ceny lokali mieszkalnych sprzedawanych na rzecz ich najemców. LVIII.742.2017 Obowiązujący
13 2017-10-31 Bonifikaty, zwolnienia, ulgi w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych za nieruchomość oddaną w trwały zarząd. LVIII.741.2017 Obowiązujący
14 2017-10-31 Zakłady, jednostki budżetowe w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego w celu zawiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. LVIII.740.2017 Obowiązujący
15 2017-10-31 Programy w sprawie Programu współpracy Miasta Zielona Góra z organizacjami pozarządowymi na rok 2018. LVIII.739.2017 Oczekujący
16 2017-10-31 Statuty jednostek w sprawie zmiany statutu Zespołu Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „PROMYK” – Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zielonej Górze. LVIII.738.2017 Oczekujący
17 2017-10-31 Oświata w sprawie zwolnienia wicedyrektora Zespołu Edukacyjnego nr 9 w Zielonej Górze od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru zajęć. LVIII.737.2017 Obowiązujący
18 2017-10-31 Zakłady, jednostki budżetowe zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Centrum Usług Wspólnych w Zielonej Górze. LVIII.736.2017 Obowiązujący
19 2017-10-31 Programy w sprawie przystąpienia do opracowywania zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Zielona Góra na lata 2016 – 2022. LVIII.735.2017 Obowiązujący
20 2017-10-31 Wybory, referenda, konsultacje zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w przedmiocie Budżetu Obywatelskiego w ramach budżetu Miasta Zielona Góra na 2018 rok. LVIII.734.2017 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu