ˆ

Uchwały budżetowe

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2017-09-13 Zapewnienie środków w budżecie lat przyszłych w sprawie wyrażenia woli zabezpieczenia w budżecie miasta na rok 2018 środków finansowych na realizację zadania inwestycyjnego. LV.703.2017 Obowiązujący
2 2017-09-13 Zapewnienie środków w budżecie lat przyszłych w sprawie wyrażenia woli zabezpieczenia w budżecie miasta na rok 2018 środków finansowych na realizację zadania inwestycyjnego. LV.702.2017 Obowiązujący
3 2017-08-29 Drogi publiczne w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej. LIII.701.2017 Oczekujący
4 2017-08-29 Programy zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla miasta Zielona Góra. LIII.700.2017 Obowiązujący
5 2017-08-29 Wieloletnia prognoza finansowa zmieniająca Wieloletnią prognozę finansową Miasta Zielona Góra. LIII.699.2017 Obowiązujący
6 2017-08-29 Uroczyste sesje Rady Miasta w sprawie uroczystej sesji Rady Miasta Zielona Góra. LIII.698.2017 Obowiązujący
7 2017-08-29 Nazwy - ulice, place, ronda w sprawie nadania nazw ulicom w Zielonej Górze. LIII.697.2017 Obowiązujący
8 2017-08-29 Dzierżawa, najem nieruchomości w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości. LIII.696.2017 Obowiązujący
9 2017-08-29 Dzierżawa, najem nieruchomości w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości. LIII.695.2017 Obowiązujący
10 2017-08-29 Dzierżawa, najem nieruchomości w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości. LIII.694.2017 Obowiązujący
11 2017-08-29 Dotacje celowe z budżetu miasta w sprawie woli przyjęcia dotacji ze środków finansowych na przedsięwzięcie związane z realizacją zadania: „Działania ochronne przy pomnikach przyrody ożywionej na terenie Gminy Zielona Góra”. LIII.693.2017 Obowiązujący
12 2017-08-29 Inne w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody drzew uznanych za pomniki przyrody. LIII.692.2017 Obowiązujący
13 2017-08-29 Zmiana budżetu zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2017. LIII.691.2017 Obowiązujący
14 2017-08-29 Programy w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Mieście Zielona Góra na lata 2017-2020. LIII.690.2017 Obowiązujący
15 2017-08-29 Statuty jednostek w sprawie statutu Hospicjum im. Lady Ryder of Warsaw w Zielonej Górze. LIII.689.2017 Obowiązujący
16 2017-08-29 Pomoc społeczna w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia. LIII.688.2017 Obowiązujący
17 2017-08-29 Podział środków PFRON zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na terenie Miasta Zielona Góra w roku 2017. LIII.687.2017 Obowiązujący
18 2017-08-29 Statuty w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej nr 2 dla Dorosłych w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze. LIII.686.2017 Obowiązujący
19 2017-08-29 Zakłady, jednostki budżetowe zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Centrum Usług Wspólnych w Zielonej Górze. LIII.685.2017 Obowiązujący
20 2017-08-29 Przystąpienie do sporządzenia i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Zielona Góra. LIII.677.2017 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu