ˆ

Uchwały budżetowe

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2017-06-27 Inne w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Nowogród Bobrzański. LII.662.2017 Obowiązujący
2 2017-06-27 Nazwy - ulice, place, ronda w sprawie nadania nazwy ulicy w Zielonej Górze. LII.661.2017 Obowiązujący
3 2017-06-27 Nazwy - ulice, place, ronda w sprawie nadania nazwy ulicy w Zielonej Górze. LII.660.2017 Obowiązujący
4 2017-06-27 Inne w sprawie uzgodnienia działań ochronnych wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody. LII.659.2017 Obowiązujący
5 2017-06-27 Dzierżawa, najem nieruchomości w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości. LII.658.2017 Obowiązujący
6 2017-06-27 Dzierżawa, najem nieruchomości w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości. LII.657.2017 Obowiązujący
7 2017-06-27 Programy w sprawie zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Zielona Góra. LII.656.2017 Obowiązujący
8 2017-06-27 Komunikacja miejska i transport drogowy zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej świadczone przez Miejski Zakład Komunikacji w Zielonej Górze. LII.655.2017 Obowiązujący
9 2017-06-27 Statuty w sprawie nadania statutu Zespołowi Edukacyjnemu nr 9 w Zielonej Górze. LII.654.2017 Oczekujący
10 2017-06-27 Pomoc finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego w sprawie udzielenia pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego. LII.653.2017 Obowiązujący
11 2017-06-27 Inne w sprawie ustanowienia pomnika przyrody. LII.652.2017 Obowiązujący
12 2017-06-27 Inne w sprawie ustanowienia pomnika przyrody. LII.651.2017 Obowiązujący
13 2017-06-27 Inne w sprawie ustanowienia pomnika przyrody. LII.650.2017 Obowiązujący
14 2017-06-27 Budżet zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej udzielanej z budżetu miasta dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Zielonej Górze na rok 2017. LII.649.2017 Obowiązujący
15 2017-06-27 Budżet zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych udzielanych z budżetu miasta dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zielonej Górze na rok 2017. LII.648.2017 Obowiązujący
16 2017-06-27 Komisje w sprawie powołania doraźnej komisji ds. organizacji obchodów Stulecia Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej w Zielonej Górze. LII.647.2017 Obowiązujący
17 2017-06-27 Bonifikaty, zwolnienia, ulgi w sprawie określenia wysokości i warunków udzielenia bonifikat od ceny lokali mieszkalnych sprzedawanych na rzecz ich najemców. LII.646.2017 Obowiązujący
18 2017-06-27 Programy, strategie, projekty zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji opracowania pn. „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Zielona Góra na lata 2014-2020”. LII.645.2017 Obowiązujący
19 2017-06-27 Programy w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla miasta Zielona Góra na lata 2016-2019 z perspektywą na lata 2020-2023. LII.644.2017 Obowiązujący
20 2017-06-27 Jednostki oświatowe - utworzenie, reorganizacja w sprawie utworzenia Szkoły Podstawowej nr 2 dla Dorosłych w Zielonej Górze i włączenia szkoły do Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze. LII.643.2017 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu