ˆ

Uchwały budżetowe

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2017-03-14 Zapewnienie środków w budżecie lat przyszłych w sprawie wyrażenia woli zabezpieczenia w budżecie miasta na rok 2017 środków finansowych na realizację zadania inwestycyjnego. XLVII.585.2017 Obowiązujący
2 2017-03-14 Plany miejscowe, zmiany planów - oczekujące w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla ścieżek rowerowych w rejonie sołectw: Ochla, Kiełpin, Zatonie i Drzonków w Zielonej Górze. XLVII.584.2017 Oczekujący
3 2017-02-28 Wieloletnia prognoza finansowa zmieniająca Wieloletnią prognozę finansową Miasta Zielona Góra. XLVI.583.2017 Obowiązujący
4 2017-02-28 Plany miejscowe, zmiany planów - obowiązujące w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ul. Stary Kisielin – Malinowa w Zielonej Górze. XLVI.582.2017 Obowiązujący
5 2017-02-28 Zagospodarowanie przestrzenne w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ul. Stary Kisielin-Malinowa w Zielonej Górze. XLVI.581.2017 Obowiązujący
6 2017-02-28 Przystąpienie do sporządzenia i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Władysława Reymonta i ul. Andrzeja Struga w Zielonej Górze. XLVI.580.2017 Obowiązujący
7 2017-02-28 Zaopatrzenie w wodę w sprawie ustalenia wysokości dopłaty do ceny za 1 m3 odprowadzanych ścieków przez „Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. w Zielonej Górze. XLVI.579.2017 Oczekujący
8 2017-02-28 Zaopatrzenie w wodę w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w mieście Zielona Góra. XLVI.578.2017 Oczekujący
9 2017-02-28 Pomoc finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego w sprawie udzielenia pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego. XLVI.577.2017 Obowiązujący
10 2017-02-28 Zmiana budżetu zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2017. XLVI.576.2017 Obowiązujący
11 2017-02-28 Zmiana budżetu zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2017. XLVI.575.2017 Obowiązujący
12 2017-02-28 Drogi publiczne w sprawie zaliczenia dróg przebiegających w granicach administracyjnych Miasta Zielona Góra do kategorii dróg gminnych. XLVI.574.2017 Obowiązujący
13 2017-02-28 Drogi publiczne w sprawie zaliczenia dróg przebiegających w granicach administracyjnych Miasta Zielona Góra do kategorii dróg gminnych. XLVI.573.2017 Obowiązujący
14 2017-02-28 Strefa Płatnego Parkowania zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania. XLVI.572.2017 Obowiązujący
15 2017-02-28 Jednostki oświatowe - utworzenie, reorganizacja w sprawie wyłączenia VI Liceum Ogólnokształcącego z Zespołu Szkół Budowlanych im. Tadeusza Kościuszki w Zielonej Górze przy ul. Botaniczna 50. XLVI.571.2017 Obowiązujący
16 2017-02-28 Oświata w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli. XLVI.570.2017 Obowiązujący
17 2017-02-28 Bonifikaty, zwolnienia, ulgi w sprawie określenia wysokości i warunków udzielenia bonifikat od ceny lokali mieszkalnych sprzedawanych na rzecz ich najemców. XLVI.569.2017 Obowiązujący
18 2017-02-28 Dotacje celowe z budżetu miasta w sprawie udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych w Zielonej Górze. XLVI.568.2017 Obowiązujący
19 2017-02-28 Zakłady, jednostki budżetowe w sprawie ustanowienia wspólnej obsługi placówek opiekuńczo - wychowawczych. XLVI.567.2017 Obowiązujący
20 2017-02-23 Opinie, oświadczenia, apele, deklaracje w sprawie przeniesienia siedziby Izby Administracji Skarbowej. OŚWIADCZENIE NR XLV.3.2017 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu