ˆ

Uchwały budżetowe

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2018-06-14 Opinie, oświadczenia, apele, deklaracje w sprawie poparcia postulatów studentów w związku z planowaną reformą szkolnictwa wyższego. Apel Nr LXVIII.11.2018 Obowiązujący
2 2018-06-14 Lokalizacja - salony gier w sprawie opinii o lokalizacji kasyna gry. LXVIII.980.2018 Obowiązujący
3 2018-06-14 Lokalizacja - salony gier w sprawie opinii o lokalizacji kasyna gry. LXVIII.979.2018 Obowiązujący
4 2018-06-14 Inne w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli. LXVIII.978.2018 Oczekujący
5 2018-05-29 Opinie, oświadczenia, apele, deklaracje w sprawie budowy obiektów Zespołu Szkół Muzycznych. Apel Nr LXVII.10.2018 Obowiązujący
6 2018-05-29 Podatki w sprawie sprostowania błędów. Obwieszczenie Nr LXVII.7.2018 Obowiązujący
7 2018-05-29 Rada Miasta w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Zielona Góra. Obwieszczenie Nr LXVII.6.2018 Obowiązujący
8 2018-05-29 Statuty w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie statutu Zielonogórskiego Ośrodka Kultury w Zielonej Górze. Obwieszczenie Nr LXVII.5.2018 Obowiązujący
9 2018-05-29 Zaopatrzenie w wodę w sprawie ustalenia wysokości dopłaty do ceny za 1 m3 odprowadzanych ścieków przez „Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. w Zielonej Górze. LXVII.977.2018 Obowiązujący
10 2018-05-29 Usługi i handel w sprawie ustalenia na terenie Miasta Zielona Góra maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. LXVII.976.2018 Obowiązujący
11 2018-05-29 Nazwy - ulice, place, ronda w sprawie nadania nazw ulicom w Zielonej Górze. LXVII.975.2018 Obowiązujący
12 2018-05-29 Referendum lokalne, konsultacje z mieszkańcami w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie zmiany granic sołectw. LXVII.974.2018 Obowiązujący
13 2018-05-29 Pomoc finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego w sprawie udzielenia pomocy finansowej innej jednostce samorządu terytorialnego. LXVII.973.2018 Obowiązujący
14 2018-05-29 Wieloletnia prognoza finansowa zmieniająca Wieloletnią prognozę finansową Miasta Zielona Góra. LXVII.972.2018 Obowiązujący
15 2018-05-29 Zmiana budżetu zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2018. LXVII.971.2018 Obowiązujący
16 2018-05-29 Plany miejscowe, zmiany planów - obowiązujące w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części Lubuskiego Parku Przemysłowo - Technologicznego w Zielonej Górze. LXVII.970.2018 Obowiązujący
17 2018-05-29 Zagospodarowanie przestrzenne w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części Lubuskiego Parku Przemysłowo – Technologicznego w Zielonej Górze. LXVII.969.2018 Obowiązujący
18 2018-05-29 Programy w sprawie Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Zielona Góra. LXVII.968.2018 Obowiązujący
19 2018-05-29 Programy, strategie, projekty w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania „Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla miasta Zielona Góra w ramach projektu pn.: „Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu dla miast powyżej 100 tys. mieszkańców”. LXVII.967.2018 Obowiązujący
20 2018-05-29 Rady społeczne w sprawie zatwierdzenia regulaminu Rady Społecznej Zespołu Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „PROMYK” Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zielonej Górze przy ul. Głowackiego 8a. LXVII.966.2018 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu