ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Uchwały i Zarządzenia

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2019-12-06
Grupa tematyczna
Konkursy ofert na wykonywanie zadań publicznych
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2020 zadań publicznych Miasta Zielona Góra w zakresie ochrony zwierząt.
Nr aktu prawnego
1335.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2019-12-06
Grupa tematyczna
Konkursy ofert na wykonywanie zadań publicznych
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2020 zadań publicznych Miasta Zielona Góra.
Nr aktu prawnego
1328.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2019-12-06
Grupa tematyczna
Gospodarowanie majątkiem miasta
Tytuł aktu
w sprawie przekazania nieodpłatnie składników majątku trwałego.
Nr aktu prawnego
1327.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2019-12-04
Grupa tematyczna
Gospodarowanie majątkiem miasta
Tytuł aktu
w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątku trwałego.
Nr aktu prawnego
1326.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2019-12-04
Grupa tematyczna
Podział rezerw budżetowych
Tytuł aktu
w sprawie podziału rezerwy ogólnej |w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na 2019 rok.
Nr aktu prawnego
1325.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2019-11-29
Grupa tematyczna
Gospodarowanie majątkiem miasta
Tytuł aktu
w sprawie przejęcia nieodpłatnie składników majątku trwałego.
Nr aktu prawnego
1322.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2019-11-29
Grupa tematyczna
Zmiany w planie wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2019.
Nr aktu prawnego
1321.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2019-11-29
Grupa tematyczna
Zmiany w planie dochodów i wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2019.
Nr aktu prawnego
1318.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2019-11-29
Grupa tematyczna
Zmiany w planie dochodów i wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2019.
Nr aktu prawnego
1317.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2019-11-28
Grupa tematyczna
Zmiany w planie wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2019.
Nr aktu prawnego
1314.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 11
Data podjęcia
2019-11-28
Grupa tematyczna
Zmiany w planie wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2019.
Nr aktu prawnego
1313.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 12
Data podjęcia
2019-11-28
Grupa tematyczna
Podział rezerw budżetowych
Tytuł aktu
w sprawie podziału rezerwy ogólnej w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na 2019 rok.
Nr aktu prawnego
1312.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 13
Data podjęcia
2019-11-28
Grupa tematyczna
Fundusz celowy
Tytuł aktu
w sprawie podziału rezerwy celowej na wypłatę odpraw emerytalno-rentowych dla pracowników jednostek organizacyjnych miasta w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na 2019 rok.
Nr aktu prawnego
1311.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 14
Data podjęcia
2019-11-25
Grupa tematyczna
Gospodarowanie majątkiem miasta
Tytuł aktu
w sprawie przekazania w administrowanie nieruchomości zabudowanej.
Nr aktu prawnego
1294.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 15
Data podjęcia
2019-11-25
Grupa tematyczna
Gospodarowanie majątkiem miasta
Tytuł aktu
w sprawie przekazania w administrowanie nieruchomości zabudowanej.
Nr aktu prawnego
1293.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 16
Data podjęcia
2019-11-26
Grupa tematyczna
Plany miejscowe, zmiany planów - oczekujące
Tytuł aktu
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Ronda Polskiego Czerwonego Krzyża w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
XVI.363.2019
Status
Oczekujący
Lp: 17
Data podjęcia
2019-11-26
Grupa tematyczna
Zagospodarowanie przestrzenne
Tytuł aktu
w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Ronda Polskiego Czerwonego Krzyża w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
XVI.362.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 18
Data podjęcia
2019-11-26
Grupa tematyczna
Przystąpienie do sporządzenia i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra.
Nr aktu prawnego
XVI.361.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 19
Data podjęcia
2019-11-26
Grupa tematyczna
Nazwy - ulice, place, ronda
Tytuł aktu
w sprawie nadania nazw ulicom w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
XVI.360.2019
Status
Oczekujący
Lp: 20
Data podjęcia
2019-11-26
Grupa tematyczna
Kultura, sport, turystyka, rekreacja
Tytuł aktu
w sprawie uzgodnienia robót budowlanych związanych z realizacją inwestycji celu publicznego na terenie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Liliowy Las”.
Nr aktu prawnego
XVI.359.2019
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji