ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2019-03-21 Przedszkola w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 7 im. „Jana Brzechwy” w Zielonej Górze. 242.2019 Obowiązujący
2 2019-03-18 Uchwały Rady Miasta w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2019. 235.2019 Obowiązujący
3 2019-03-18 Zmiany w planie wydatków w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2019. 234.2019 Obowiązujący
4 2019-03-18 Inne komisje i zespoły opiniodawcze przy Prezydencie w sprawie powołania komisji do oceny wniosków o dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 236.2019 Obowiązujący
5 2019-03-12 Przystąpienie miasta do spółki w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Miasta Zielona Góra do spółki pod nazwą „GRONO” Sportowa Spółka Akcyjna. VI.124.2019 Obowiązujący
6 2019-03-12 Przystąpienie miasta do spółki w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Miasta Zielona Góra do spółki pod nazwą "Zielonogórski Klub Żużlowy" Sportowa Spółka Akcyjna. VI.123.2019 Obowiązujący
7 2019-03-12 Nieruchomości w sprawie najmu lokalu użytkowego. 201.2019 Obowiązujący
8 2019-03-12 Nieruchomości w sprawie najmu lokalu użytkowego. 199.2019 Obowiązujący
9 2019-03-08 Wybory w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości. 183.2019 Obowiązujący
10 2019-03-07 Pomoc społeczna w sprawie wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej w Zielonej Górze w roku 2019. 181.2019 Obowiązujący
11 2019-03-07 Pomoc społeczna w sprawie wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Zielonej Górze w roku 2019. 180.2019 Obowiązujący
12 2019-03-07 Pomoc społeczna w sprawie wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów im. Jana Lembasa w Zielonej Górze w roku 2019. 179.2019 Obowiązujący
13 2019-03-07 Wybory w sprawie powołania zespołu do spraw organizacji wyborów na terenie Miasta Zielona Góra. 178.2019 Obowiązujący
14 2019-03-07 Nieruchomości w sprawie ustanowienia użytkowania nieruchomości gruntowej. 177.2019 Obowiązujący
15 2019-03-07 Regulaminy i instrukcje w sprawie zmiany instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych. 11.2019.K Obowiązujący
16 2019-03-07 Stawki czynszu, opłaty w sprawie objęcia obowiązkiem wspólnego centralnego rozliczania podatku od towarów i usług w Mieście Zielona Góra oraz zmiany zarządzenia w sprawie centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług w Mieście Zielona Góra. 176.2019 Obowiązujący
17 2019-03-06 Spółki w sprawie wniesienia przez Miasto wkładu pieniężnego do spółki Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczona odpowiedzialnością w Zielonej Górze. 174.2019 Obowiązujący
18 2019-02-26 Nazwy - ulice, place, ronda w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania nazwy parkowi w Zielonej Górze. Obwieszczenie Nr V.1.2019 Oczekujący
19 2019-02-26 Opinie, oświadczenia, apele, deklaracje w sprawie przewidywanego wzrostu kosztów zakupu energii elektrycznej dla miasta Zielona Góra oraz innych jednostek samorządu terytorialnego. Apel Nr V.2.2019 Obowiązujący
20 2019-02-26 Oświata w sprawie zmiany uchwały z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli. V.122.2019 Oczekujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu