ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2018-05-23 Podział rezerw budżetowych w sprawie podziału rezerwy ogólnej w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na 2018 rok. 545.2018 Obowiązujący
2 2018-05-22 Podział rezerw budżetowych w sprawie podziału rezerwy ogólnej w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na 2018 rok. 543.2018 Obowiązujący
3 2018-05-21 Zmiany w planie dochodów i wydatków w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2018. 542.2018 Obowiązujący
4 2018-05-21 Zmiany w planie wydatków w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2018. 541.2018 Obowiązujący
5 2018-05-18 Komunikacja miejska w sprawie przyznania prawa do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji Miejskiego Zakładu Komunikacji w Zielonej Górze. 536.2018 Obowiązujący
6 2018-05-18 Komunikacja miejska w sprawie przyznania prawa do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji Miejskiego Zakładu Komunikacji w Zielonej Górze. 535.2018 Obowiązujący
7 2018-05-18 Organizacja Urzędu Miasta w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu miasta Zielona Góra oraz zarządzenia w sprawie organizacji i podziału wykonywania zadań zarządcy dróg. 11.2018.K Obowiązujący
8 2018-05-17 Fundusz celowy w sprawie podziału rezerwy celowej na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych miasta w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na 2018 rok. 505.2017 Obowiązujący
9 2018-05-17 Szkoły ponadgimnazjalne i zespoły szkół w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia w Zielonej Górze. 504.2018 Obowiązujący
10 2018-05-17 Konkursy i komisje rekrutacyjne w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów. 503.2018 Obowiązujący
11 2018-05-15 Konkursy i komisje rekrutacyjne w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia w Zielonej Górze. 498.2018 Obowiązujący
12 2018-05-14 Konkursy ofert na wykonywanie zadań publicznych w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta Zielona Góra w 2018 roku. 488.2018 Obowiązujący
13 2018-05-14 Konkursy ofert na wykonywanie zadań publicznych w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację w roku 2018 zadań Miasta Zielona Góra z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia oraz powołania komisji. 487.2018 Obowiązujący
14 2018-05-11 Regulaminy i instrukcje w sprawie zmiany regulaminu wewnętrznego Departamentu Organizacyjnego, zakresu zadań Sekretarza Miasta oraz szczegółowego wykonywania czynności kancelaryjnych. 10.2018.K Obowiązujący
15 2018-05-10 Fundusz celowy w sprawie podziału rezerwy celowej na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych miasta w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na 2018 rok. 484.2018 Obowiązujący
16 2018-05-10 Podział rezerw budżetowych w sprawie podziału rezerwy ogólnej w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na 2018 rok. 483.2018 Obowiązujący
17 2018-05-10 Zmiany w planie wydatków w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2018. 482.2018 Obowiązujący
18 2018-05-10 Zmiany w planie wydatków w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2018. 481.2018 Obowiązujący
19 2018-05-10 Konkursy i komisje rekrutacyjne w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów zespołów pod nazwą Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Zielonej Górze. 480.2018 Obowiązujący
20 2018-05-02 Stypendia zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości stypendium i zasiłku szkolnego dla uczniów. 467.2018 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu