ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2018-11-13 Gospodarowanie majątkiem miasta w sprawie przeznaczenia lokalu użytkowego do najmu w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 1354.2018 Obowiązujący
2 2018-11-13 Gospodarowanie majątkiem miasta zmieniające zarządzenie w sprawie umowy najmu lokalu użytkowego. 1353.2018 Obowiązujący
3 2018-11-13 Nieruchomości w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w użyczenie. 1342.2018 Obowiązujący
4 2018-11-13 Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zmieniające zarządzenie w sprawie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zielonej Górze. 1334.2018 Obowiązujący
5 2018-11-09 Dyrektorzy miejskich jednostek organizacyjnych w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Zielonej Górze. 1333.2018 Obowiązujący
6 2018-11-09 Fundusz celowy w sprawie podziału rezerwy celowej na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych miasta w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na 2018 rok. 1332A.2018 Obowiązujący
7 2018-11-09 Zmiany w planie wydatków w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2018. 1332.2018 Obowiązujący
8 2018-11-08 Gospodarowanie majątkiem miasta w sprawie zawarcia kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego. 1327.2018 Obowiązujący
9 2018-11-06 Fundusz celowy w sprawie podziału rezerwy celowej na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych miasta w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na 2018 rok. 1299.2018 Obowiązujący
10 2018-11-06 Zmiany w planie wydatków w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2018. 1298.2018 Obowiązujący
11 2018-10-30 Rada Miasta w sprawie stwierdzenia nieważności uchwał Młodzieżowej Rady Miasta Zielona Góra. LXXVI.1098.2018 Obowiązujący
12 2018-10-30 Podatki w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień od podatku od nieruchomości. LXXVI.1097.2018 Oczekujący
13 2018-10-30 Wieloletnia prognoza finansowa zmieniająca Wieloletnią prognozę finansową Miasta Zielona Góra. LXXVI.1096.2018 Obowiązujący
14 2018-10-30 Do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubuskiego. LXXVI.1095.2018 Obowiązujący
15 2018-10-30 Przystąpienie do sporządzenia i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla parku leśnego położonego w rejonie ul Liliowej w Zielonej Górze. LXXVI.1094.2018 Obowiązujący
16 2018-10-30 Przystąpienie do sporządzenia i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla parku położonego pomiędzy ul. Braci Gierymskich a ul. Francuską w Zielonej Górze. LXXVI.1093.2018 Obowiązujący
17 2018-10-30 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta Zielona Góra w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie miasta Zielona Góra. LXXVI.1092.2018 Obowiązujący
18 2018-10-30 Budżet zmieniająca uchwałę w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Zielona Góra. LXXVI.1091.2018 Obowiązujący
19 2018-10-30 Zmiana budżetu zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2018. LXXVI.1090.2018 Obowiązujący
20 2018-10-30 Budżet zmieniająca uchwałę w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Zielona Góra. LXXVI.1089.2018 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu