ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
161 2018-01-30 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta Zielona Góra w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra. LXIII.868.2018 Obowiązujący
162 2018-01-30 Dotacje celowe z budżetu miasta w sprawie udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych w Zielonej Górze. LXIII.867.2018 Obowiązujący
163 2018-01-30 Plany miejscowe, zmiany planów - obowiązujące w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy ul. Racula-Wincentego Witosa i granicą sołectwa Racula w Zielonej Górze. LXIII.866.2018 Obowiązujący
164 2018-01-30 Zagospodarowanie przestrzenne w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy ul. Racula – Wincentego Witosa i granicą sołectwa Racula w Zielonej Górze. LXIII.865.2018 Obowiązujący
165 2018-01-30 Inne zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia zespołu przyrodniczo – krajobrazowego „Park Braniborski”. LXIII.864.2018 Obowiązujący
166 2018-01-30 Nazwy - ulice, place, ronda w sprawie nadania nazwy ulicy w Zielonej Górze. LXIII.863.2018 Obowiązujący
167 2018-01-30 Nazwy - ulice, place, ronda w sprawie nadania nazwy ulicy w Zielonej Górze. LXIII.862.2018 Obowiązujący
168 2018-01-30 Pomoc finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego w sprawie udzielenia pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego. LXIII.861.2018 Obowiązujący
169 2018-01-30 Zmiana budżetu zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2018. LXIII.860.2018 Obowiązujący
170 2018-01-30 Dzierżawa, najem nieruchomości w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego. LXIII.859.2018 Obowiązujący
171 2018-01-30 Bonifikaty, zwolnienia, ulgi w sprawie określenia wysokości i warunków udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości zabudowanej zbywanej w drodze bezprzetargowej. LXIII.858.2018 Obowiązujący
172 2018-01-30 Budżet w sprawie przekazania środków finansowych Komendzie Miejskiej Policji w Zielonej Górze. LXIII.857.2018 Obowiązujący
173 2018-01-30 Strefa Płatnego Parkowania zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania. LXIII.856.2018 Obowiązujący
174 2018-01-30 Strefa Płatnego Parkowania w sprawie zmiany uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania. LXIII.855.2018 Obowiązujący
175 2018-01-30 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta Zielona Góra w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Zielona Góra. LXIII.854.2018 Obowiązujący
176 2018-01-30 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta Zielona Góra w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zielona Góra. LXIII.853.2018 Obowiązujący
177 2018-01-30 Plany miejscowe, zmiany planów - obowiązujące w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Unii Europejskiej w Zielonej Górze. LXIII.852.2018 Obowiązujący
178 2018-01-30 Plany miejscowe, zmiany planów - oczekujące w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Władysława Reymonta i ul. Andrzeja Struga w Zielonej Górze. LXIII.851.2018 Obowiązujący
179 2018-01-30 Zagospodarowanie przestrzenne w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Władysława Reymonta i ul. Andrzeja Struga w Zielonej Górze. LXIII.850.2018 Obowiązujący
180 2018-01-30 Plany miejscowe, zmiany planów - obowiązujące w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Zielonej Górze – Śródmieście 4. LXIII.849.2018 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu