ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
141 2018-03-29 Nieruchomości w sprawie najmu lokalu użytkowego. 339.2018 Obowiązujący
142 2018-03-29 Nieruchomości w sprawie najmu lokalu użytkowego. 338.2018 Obowiązujący
143 2018-04-11 Inne komisje i zespoły opiniodawcze przy Prezydencie zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zielonogórskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. 369.2018 Obowiązujący
144 2018-04-09 Jednostki organizacyjne Miasta w sprawie nieodpłatnego przekazania autobusu. 351.2018 Obowiązujący
145 2018-04-06 Podział rezerw budżetowych w sprawie podziału rezerwy ogólnej w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na 2018 rok. 350.2018 Obowiązujący
146 2018-04-06 Komunikacja miejska w sprawie przyznania prawa do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji Miejskiego Zakładu Komunikacji w Zielonej Górze. 349.2018 Nieobowiązujący
147 2018-03-30 Fundusz celowy w sprawie podziału rezerwy celowej na wypłatę odpraw emerytalno-rentowych dla pracowników jednostek organizacyjnych miasta w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na 2018 rok. 346.2018 Obowiązujący
148 2018-03-30 Zmiany w planie dochodów i wydatków w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2018. 345.2018 Obowiązujący
149 2018-03-30 Zmiany w planie wydatków w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2018. 344.2018 Obowiązujący
150 2018-03-30 Zmiany w planie wydatków w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2018. 343.2018 Obowiązujący
151 2018-04-03 Regulaminy i instrukcje w sprawie zmiany regulaminów wewnętrznych Departamentu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Wydziału Sportu Kultury i Turystyki oraz Wydziału Spraw Obywatelskich. 9.2018.K Obowiązujący
152 2018-03-27 Opłaty lokalne w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa. Obwieszczenie nr LXV.2.2018 Obowiązujący
153 2018-03-27 Programy w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Zielona Góra w 2018 roku. LXV.936.2018 Obowiązujący
154 2018-03-27 Do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubuskiego. LXV.935.2018 Obowiązujący
155 2018-03-27 Nazwy - ulice, place, ronda w sprawie zmiany nazwy ulicy w Zielonej Górze. LXV.934.2018 Obowiązujący
156 2018-03-27 Nazwy - ulice, place, ronda w sprawie nadania nazwy ulicy w Zielonej Górze. LXV.933.2018 Obowiązujący
157 2018-03-27 Nazwy - ulice, place, ronda w sprawie nadania nazwy ulicy w Zielonej Górze. LXV.932.2018 Obowiązujący
158 2018-03-27 Dzierżawa, najem nieruchomości w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości. LXV.931.2018 Obowiązujący
159 2018-03-27 Wieloletnia prognoza finansowa zmieniająca Wieloletnią prognozę finansową Miasta Zielona Góra. LXV.930.2018 Obowiązujący
160 2018-03-27 Zmiana budżetu zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2018. LXV.929.2018 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu