ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
141 2017-04-12 Podział rezerw budżetowych w sprawie podziału rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na 2017 rok. 452.2017 Obowiązujący
142 2017-04-11 Nieruchomości w sprawie nabycia nieruchomości. 451.2017 Obowiązujący
143 2017-04-11 Stypendia zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości stypendium i zasiłku szkolnego dla uczniów. 446.2017 Obowiązujący
144 2017-04-11 Dyrektorzy miejskich jednostek organizacyjnych w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów jednostek oświatowych. 445.2017 Obowiązujący
145 2017-04-11 Oświata w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2017/2018. 444.2017 Obowiązujący
146 2017-04-10 Zmiany w planie dochodów i wydatków w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2017. 440.2017 Obowiązujący
147 2017-04-07 Komisje wyborcze w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej. 438.2017 Obowiązujący
148 2017-04-07 Konkursy i komisje rekrutacyjne w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora VI Liceum Ogólnokształcącego w Zielonej Górze. 437.2017 Obowiązujący
149 2017-04-07 Konkursy i komisje rekrutacyjne w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Zielonej Górze. 436.2017 Obowiązujący
150 2017-04-07 Konkursy i komisje rekrutacyjne w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych im. Tadeusza Kościuszki w Zielonej Górze. 435.2017 Obowiązujący
151 2017-04-07 Konkursy i komisje rekrutacyjne w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Zielonej Górze. 434.2017 Obowiązujący
152 2017-04-07 Organizacja Urzędu Miasta zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Zielona Góra. 16.2017.K Zmieniony
153 2017-04-03 Zastępcy Prezydenta Miasta w sprawie powierzenia prowadzenia spraw oraz udzielenia upoważnień i pełnomocnictw Panu Krzysztofowi Kaliszukowi – I Zastępcy Prezydenta Miasta. 15.2017.K Obowiązujący
154 2017-04-04 Stypendia w sprawie wysokości stypendiów dla najlepszych uczniów i stypendiów naukowych w 2017 roku. 433.2017 Obowiązujący
155 2017-04-03 Oświata w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2017/2018. 423.2017 Obowiązujący
156 2017-04-03 Pełnomocnicy i przedstawiciele w sprawie powołania I Zastępcy Prezydenta Miasta Zielona Góra ds. komunalnych i funduszy europejskich. 409.2017 Obowiązujący
157 2017-03-31 Podział rezerw budżetowych w sprawie podziału rezerwy celowej na wypłatę odpraw emerytalno-rentowych dla pracowników jednostek organizacyjnych miasta w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na 2017 rok. 408.2017 Obowiązujący
158 2017-03-31 Podział rezerw budżetowych w sprawie podziału rezerwy ogólnej w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na 2017 rok. 407.2017 Obowiązujący
159 2017-03-31 Zmiany w planie dochodów i wydatków w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2017. 406.2017 Obowiązujący
160 2017-03-31 Zmiany w planie wydatków w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2017. 405.2017 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu