ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 141
Data podjęcia
2019-11-26
Grupa tematyczna
Zarządzanie kryzysowe, bezpieczeństwo publiczne
Tytuł aktu
w sprawie powołania punktu kontaktowego Host Nation Support (HNS).
Nr aktu prawnego
26.2019.K
Status
Obowiązujący
Lp: 142
Data podjęcia
2019-11-25
Grupa tematyczna
Nieruchomości
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia lokalu użytkowego do najmu w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Nr aktu prawnego
1289.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 143
Data podjęcia
2019-11-25
Grupa tematyczna
Zmiany w planie wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2019.
Nr aktu prawnego
1284.2019
Status
Nieobowiązujący
Lp: 144
Data podjęcia
2019-11-19
Grupa tematyczna
Spółki
Tytuł aktu
w sprawie wniesienia przez Miasto aportu do spółki Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
1269.2019
Status
Zmieniony
Lp: 145
Data podjęcia
2019-11-18
Grupa tematyczna
Zmiany w planie wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2019.
Nr aktu prawnego
1265.2019
Status
Nieobowiązujący
Lp: 146
Data podjęcia
2019-11-13
Grupa tematyczna
Konkursy i komisje rekrutacyjne
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora.
Nr aktu prawnego
1230.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 147
Data podjęcia
2019-11-08
Grupa tematyczna
Gospodarowanie majątkiem miasta
Tytuł aktu
w sprawie przekazania nieodpłatnie składników majątku trwałego.
Nr aktu prawnego
1225.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 148
Data podjęcia
2019-11-06
Grupa tematyczna
Dyrektorzy miejskich jednostek organizacyjnych
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
1207.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 149
Data podjęcia
2019-10-31
Grupa tematyczna
Zmiany w planie dochodów i wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2019.
Nr aktu prawnego
1206.2019
Status
Nieobowiązujący
Lp: 150
Data podjęcia
2019-10-31
Grupa tematyczna
Zmiany w planie dochodów i wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2019.
Nr aktu prawnego
1205.2019
Status
Nieobowiązujący
Lp: 151
Data podjęcia
2019-10-31
Grupa tematyczna
Zmiany w planie wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2019.
Nr aktu prawnego
1204.2019
Status
Nieobowiązujący
Lp: 152
Data podjęcia
2019-10-31
Grupa tematyczna
Zmiany w planie wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2019.
Nr aktu prawnego
1203.2019
Status
Nieobowiązujący
Lp: 153
Data podjęcia
2019-10-31
Grupa tematyczna
Gospodarowanie majątkiem miasta
Tytuł aktu
w sprawie przekazania nieodpłatnie składników majątku trwałego.
Nr aktu prawnego
1187.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 154
Data podjęcia
2019-10-30
Grupa tematyczna
Zmiany w planie wydatków
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2019.
Nr aktu prawnego
1184.2019
Status
Nieobowiązujący
Lp: 155
Data podjęcia
2019-10-30
Grupa tematyczna
Podział rezerw budżetowych
Tytuł aktu
w sprawie podziału rezerwy ogólnej w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na 2019 rok.
Nr aktu prawnego
1183.2019
Status
Nieobowiązujący
Lp: 156
Data podjęcia
2019-10-29
Grupa tematyczna
Ławnicy
Tytuł aktu
w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
XV.312.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 157
Data podjęcia
2019-10-29
Grupa tematyczna
Wieloletnia prognoza finansowa
Tytuł aktu
zmieniająca Wieloletnią prognozę finansową Miasta Zielona Góra.
Nr aktu prawnego
XV.311.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 158
Data podjęcia
2019-10-29
Grupa tematyczna
Nazwy - ulice, place, ronda
Tytuł aktu
w sprawie nadania nazwy ulicy w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
XV.310.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 159
Data podjęcia
2019-10-29
Grupa tematyczna
Opłaty lokalne
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia opłaty targowej oraz określenia wysokości stawek i zasad poboru opłaty targowej.
Nr aktu prawnego
XV.309.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 160
Data podjęcia
2019-10-29
Grupa tematyczna
Budżet
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych udzielanych z budżetu miasta dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Zielonej Górze na rok 2019.
Nr aktu prawnego
XV.308.2019
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji