ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
141 2018-09-25 Przystąpienie do sporządzenia i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Ketlinga w Zielonej Górze. LXXV.1050.2018 Obowiązujący
142 2018-09-25 Budżet zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych udzielanych z budżetu miasta dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Zielonej Górze na rok 2018. LXXV.1049.2018 Obowiązujący
143 2018-09-25 Budżet zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych udzielanych z budżetu miasta dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Zielonej Górze na rok 2018. LXXV.1048.2018 Obowiązujący
144 2018-09-25 Dotacje celowe z budżetu miasta zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych w Zielonej Górze. LXXV.1047.2018 Obowiązujący
145 2018-09-25 Oświata w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli kształcenia na odległość oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość, pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych. LXXV.1038.2018 Obowiązujący
146 2018-09-25 Usługi i handel zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia na terenie Miasta Zielona Góra maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. LXXV.1037.2018 Obowiązujący
147 2018-09-25 Honorowe obywatelstwo w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Miasta Zielona Góra. LXXV.1036.2018 Obowiązujący
148 2018-09-25 Nazwy - ulice, place, ronda w sprawie nadania nazwy rondu w Zielonej Górze. LXXV.1035.2018 Obowiązujący
149 2018-09-25 Nazwy - ulice, place, ronda w sprawie nadania nazwy ulicy w Zielonej Górze. LXXV.1034.2018 Oczekujący
150 2018-09-28 Fundusz celowy w sprawie podziału rezerwy celowej na wypłatę odpraw emerytalno-rentowych dla pracowników jednostek organizacyjnych miasta w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na 2018 rok. 1123.2018 Obowiązujący
151 2018-09-28 Zmiany w planie wydatków w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2018. 1122.2018 Obowiązujący
152 2018-09-28 Przedszkola w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 7 im. „Jana Brzechwy” w Zielonej Górze. 1106.2018 Obowiązujący
153 2018-09-28 Dyrektorzy miejskich jednostek organizacyjnych w sprawie upoważnienia Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze. 1103.2018 Obowiązujący
154 2018-09-28 Zmiany w planie dochodów i wydatków w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2018. 1100.2018 Obowiązujący
155 2018-09-28 Zmiany w planie wydatków w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2018. 1099.2018 Obowiązujący
156 2018-09-28 Konkursy ofert na wykonywanie zadań publicznych w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań celu publicznego, sprzyjających rozwojowi sportu w Mieście Zielona Góra w 2018 roku. 1098.2018 Obowiązujący
157 2018-09-24 Zmiany w planie wydatków w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2018. 1096.2018 Obowiązujący
158 2018-09-20 Strefa Płatnego Parkowania w sprawie opinii w zakresie zmian w Strefie Płatnego Parkowania. 1089.2018 Obowiązujący
159 2018-09-20 Regulaminy i instrukcje w sprawie regulaminu wewnętrznego Departamentu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. 20.2018.K Obowiązujący
160 2018-09-07 Organizacja Urzędu Miasta w sprawie uzupełnienia jednolitego rzeczowego wykazu akt obowiązującego w Urzędzie Miasta Zielona Góra. 19.2018.K Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu