ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
121 2018-02-27 Plany miejscowe, zmiany planów - obowiązujące w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Ogrodu Botanicznego w Zielonej Górze. LXIV.877.2018 Obowiązujący
122 2018-02-27 Przystąpienie do sporządzenia i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Ogrodu Botanicznego w Zielonej Górze. LXIV.876.2018 Obowiązujący
123 2018-02-27 Przystąpienie do sporządzenia i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Przylep-Zakładowa w Zielonej Górze. LXIV.875.2018 Obowiązujący
124 2018-02-27 Rady społeczne w sprawie zmian w składzie Rady Społecznej Hospicjum w Zielonej Górze. LXIV.874.2018 Obowiązujący
125 2018-02-27 Statuty jednostek w sprawie zmiany statutu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Zielonej Górze. LXIV.873.2018 Obowiązujący
126 2018-02-27 Gospodarka odapadami w sprawie zasad i trybu korzystania z urządzeń użyteczności publicznej Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zielonej Górze służących realizacji usług publicznych w zakresie zagospodarowania i unieszkodliwiania odpadów oraz o sposobie ustalania cen i opłat za usługi komunalne. LXIV.872.2018 Obowiązujący
127 2018-02-27 Nazwy - ulice, place, ronda w sprawie nadania nazwy ulicy w Zielonej Górze. LXIV.871.2018 Obowiązujący
128 2018-02-27 Dotacje celowe z budżetu miasta w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych służących ochronie powietrza. LXIV.870.2018 Obowiązujący
129 2018-02-28 Zmiany w planie dochodów i wydatków w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2018. 252.2018 Obowiązujący
130 2018-02-28 Zmiany w planie wydatków w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2018. 251.2018 Obowiązujący
131 2018-02-22 Szkoły Podstawowe w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 13 w Zielonej Górze. 237.2018 Obowiązujący
132 2018-02-22 Pomoc społeczna w sprawie zmian w składzie Zespołu Interdyscyplinarnego w Zielonej Górze. 193.2018 Obowiązujący
133 2018-02-20 Stypendia w sprawie ustalenia wysokości stypendium i zasiłku szkolnego dla uczniów. 184.2018 Obowiązujący
134 2018-02-20 Pomoc społeczna w sprawie wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Zielonej Górze w roku 2018. 183.2018 Obowiązujący
135 2018-02-20 Pomoc społeczna w sprawie wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów im. Jana Lembasa w Zielonej Górze w roku 2018. 182.2018 Obowiązujący
136 2018-02-20 Pomoc społeczna w sprawie wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej w Zielonej Górze w roku 2018. 181.2018 Obowiązujący
137 2018-02-20 Fundusz celowy w sprawie podziału rezerwy celowej na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych miasta w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na 2018 rok. 180.2018 Obowiązujący
138 2018-02-20 Podział rezerw budżetowych w sprawie podziału rezerwy ogólnej w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na 2018 rok. 179.2018 Obowiązujący
139 2018-02-19 Fundusz celowy w sprawie podziału rezerwy celowej na obchody 100-lecia odzyskania niepodległości w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na 2018 rok. 178.2018 Obowiązujący
140 2018-02-19 Spółki w sprawie przekazania nieodpłatnie składników majątku trwałego. 177.2018 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu