ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
121 2017-06-27 Inne w sprawie ustanowienia pomnika przyrody. LII.651.2017 Obowiązujący
122 2017-06-27 Inne w sprawie ustanowienia pomnika przyrody. LII.650.2017 Obowiązujący
123 2017-06-27 Budżet zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej udzielanej z budżetu miasta dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Zielonej Górze na rok 2017. LII.649.2017 Obowiązujący
124 2017-06-27 Budżet zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych udzielanych z budżetu miasta dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zielonej Górze na rok 2017. LII.648.2017 Obowiązujący
125 2017-06-27 Komisje w sprawie powołania doraźnej komisji ds. organizacji obchodów Stulecia Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej w Zielonej Górze. LII.647.2017 Obowiązujący
126 2017-06-27 Bonifikaty, zwolnienia, ulgi w sprawie określenia wysokości i warunków udzielenia bonifikat od ceny lokali mieszkalnych sprzedawanych na rzecz ich najemców. LII.646.2017 Obowiązujący
127 2017-06-27 Programy, strategie, projekty zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji opracowania pn. „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Zielona Góra na lata 2014-2020”. LII.645.2017 Obowiązujący
128 2017-06-27 Programy w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla miasta Zielona Góra na lata 2016-2019 z perspektywą na lata 2020-2023. LII.644.2017 Obowiązujący
129 2017-06-27 Jednostki oświatowe - utworzenie, reorganizacja w sprawie utworzenia Szkoły Podstawowej nr 2 dla Dorosłych w Zielonej Górze i włączenia szkoły do Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze. LII.643.2017 Obowiązujący
130 2017-06-27 Wybory, referenda, konsultacje w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w przedmiocie Budżetu Obywatelskiego w ramach budżetu Miasta Zielona Góra na 2018 rok. LII.642.2017 Obowiązujący
131 2017-06-27 Absolutorium w sprawie absolutorium za 2016 rok dla Prezydenta Miasta Zielona Góra. LII.641.2017 Obowiązujący
132 2017-06-27 Absolutorium w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Zielona Góra za 2016 rok. LII.640.2017 Obowiązujący
133 2017-06-27 Programy, strategie, projekty w sprawie przyjęcia Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla miasta Zielona Góra. LII.639.2017 Zmieniony
134 2017-06-27 Wieloletnia prognoza finansowa zmieniająca Wieloletnią prognozę finansową Miasta Zielona Góra. LII.638.2017 Obowiązujący
135 2017-06-27 Zmiana budżetu zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2017. LII.637.2017 Obowiązujący
136 2017-06-27 Zmiana budżetu zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2017. LII.636.2017 Obowiązujący
137 2017-06-30 Komunikacja miejska w sprawie regulaminu przewozu osób, rzeczy, zwierząt i bagażu w publicznym transporcie zbiorowym. 812.2017 Obowiązujący
138 2017-06-30 Podział rezerw budżetowych w sprawie podziału rezerwy celowej na wypłatę odpraw emerytalno-rentowych dla pracowników jednostek organizacyjnych miasta w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na 2017 rok. 805.2017 Obowiązujący
139 2017-06-30 Zmiany w planie wydatków w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2017. 804.2017 Obowiązujący
140 2017-06-30 Zmiany w planie dochodów i wydatków w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2017. 803.2017 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu