ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
121 2018-12-18 Inne w sprawie pomnika przyrody. III.28.2018 Obowiązujący
122 2018-12-18 Dotacje celowe z budżetu miasta w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. III.27.2018 Obowiązujący
123 2018-12-18 Dotacje celowe z budżetu miasta uchylająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. III.26.2018 Obowiązujący
124 2018-12-18 Pomoc społeczna w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Zielona Góra. III.25.2018 Obowiązujący
125 2018-12-18 Podatki i opłaty lokalne w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa. III.24.2018 Obowiązujący
126 2018-12-18 Plany miejscowe, zmiany planów - obowiązujące w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pomiędzy ul. Długą, ul. 1 Maja i ul. Stanisława Moniuszki w Zielonej Górze. III.23.2018 Obowiązujący
127 2018-12-18 Wieloletnia prognoza finansowa w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej Miasta Zielona Góra III.22.2018 Zmieniony
128 2018-12-18 Uchwały budżetowe w sprawie uchwała budżetowa miasta Zielona Góra na rok 2019. III.21.2018 Zmieniony
129 2018-12-31 Konkursy ofert na wykonywanie zadań publicznych w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta Zielona Góra w 2019 roku. 1544.2018 Obowiązujący
130 2018-12-31 Spółki w sprawie przejęcia nieodpłatnie składników majątku trwałego. 1542.2018 Obowiązujący
131 2018-12-31 Fundusz celowy w sprawie podziału rezerwy celowej na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych miasta w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na 2018 rok. 1541.2018 Nieobowiązujący
132 2018-12-28 Zmiany w planie wydatków w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2018. 1540.2018 Obowiązujący
133 2018-11-27 Zmiany w planie wydatków w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2018. 1539.2018 Nieobowiązujący
134 2018-12-27 Nieruchomości w sprawie przekazania w administrowanie nieruchomości lokalowej. 1537.2018 Obowiązujący
135 2018-12-21 Zmiany w planie wydatków w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2018. 1535.2018 Nieobowiązujący
136 2018-12-21 Spółki w sprawie przejęcia nieodpłatnie składników majątku trwałego. 1534.2018 Obowiązujący
137 2018-12-21 Konkursy ofert na wykonywanie zadań publicznych w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2019 zadań publicznych Miasta Zielona Góra w zakresie ochrony zwierząt. 1533.2018 Obowiązujący
138 2018-12-20 Konkursy ofert na wykonywanie zadań publicznych w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Zielona Góra w 2019 roku. 1515.2018 Obowiązujący
139 2018-12-20 Konkursy ofert na wykonywanie zadań publicznych w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Zielona Góra w 2019 roku. 1514.2018 Obowiązujący
140 2018-12-20 Zmiany w planie dochodów i wydatków w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2018. 1512.2018 Nieobowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu