ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 121
Data podjęcia
2019-05-28
Grupa tematyczna
Nazwy - ulice, place, ronda
Tytuł aktu
w sprawie nadania nazw ulicom w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
IX.182.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 122
Data podjęcia
2019-05-28
Grupa tematyczna
Nazwy - ulice, place, ronda
Tytuł aktu
w sprawie nadania nazwy ulicy w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
IX.181.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 123
Data podjęcia
2019-05-28
Grupa tematyczna
Zmiana budżetu
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2019.
Nr aktu prawnego
IX.180.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 124
Data podjęcia
2019-05-28
Grupa tematyczna
Zmiana budżetu
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2019.
Nr aktu prawnego
IX.179.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 125
Data podjęcia
2019-05-28
Grupa tematyczna
Bonifikaty, zwolnienia, ulgi
Tytuł aktu
w sprawie określenia wysokości i warunków udzielenia bonifikat od ceny lokali mieszkalnych sprzedawanych na rzecz ich najemców.
Nr aktu prawnego
IX.178.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 126
Data podjęcia
2019-05-28
Grupa tematyczna
Przystąpienie do sporządzenia i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Stary Kisielin-Pionierów Lubuskich i ul. Stary Kisielin- Przedszkolna w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
IX.177.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 127
Data podjęcia
2019-05-28
Grupa tematyczna
Oświata
Tytuł aktu
w sprawie podwyższenia wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli.
Nr aktu prawnego
IX.176.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 128
Data podjęcia
2019-05-28
Grupa tematyczna
Jednostki organizacyjne Miasta (nieoświatowe)
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Promyk” Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zielonej Górze za 2018 rok.
Nr aktu prawnego
IX.175.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 129
Data podjęcia
2019-05-28
Grupa tematyczna
Opłaty za usługi miejskich jednostek organizacyjnych
Tytuł aktu
w sprawie zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych treningowych.
Nr aktu prawnego
IX.174.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 130
Data podjęcia
2019-05-28
Grupa tematyczna
Statuty jednostek
Tytuł aktu
w sprawie zmiany statutu Centrum Usług Opiekuńczych w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
IX.173.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 131
Data podjęcia
2019-05-28
Grupa tematyczna
Zaopatrzenie w wodę
Tytuł aktu
uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości dopłaty do ceny za 1 m3 odprowadzanych ścieków przez „Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
IX.172.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 132
Data podjęcia
2019-05-28
Grupa tematyczna
Dzierżawa, najem nieruchomości
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego.
Nr aktu prawnego
IX.171.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 133
Data podjęcia
2019-05-28
Grupa tematyczna
Plany miejscowe, zmiany planów - oczekujące
Tytuł aktu
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Dębowej i ul. Borówkowej w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
IX.170.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 134
Data podjęcia
2019-05-28
Grupa tematyczna
Zagospodarowanie przestrzenne
Tytuł aktu
w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Dębowej i ul. Borówkowej w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
IX.169.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 135
Data podjęcia
2019-05-28
Grupa tematyczna
Na działalność Prezydenta Miasta
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Zielona Góra.
Nr aktu prawnego
IX.168.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 136
Data podjęcia
2019-05-28
Grupa tematyczna
Na działalność miejskich jednostek organizacyjnych
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
IX.167.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 137
Data podjęcia
2019-05-28
Grupa tematyczna
Na działalność miejskich jednostek organizacyjnych
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze.
Nr aktu prawnego
IX.166.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 138
Data podjęcia
2019-05-28
Grupa tematyczna
Na działalność Prezydenta Miasta
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Prezydenta Miasta Zielona Góra.
Nr aktu prawnego
IX.165.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 139
Data podjęcia
2019-05-28
Grupa tematyczna
Petycje
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia petycji.
Nr aktu prawnego
IX.164.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 140
Data podjęcia
2019-05-28
Grupa tematyczna
Petycje
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia petycji.
Nr aktu prawnego
IX.163.2019
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji