ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
121 2017-02-28 Jednostki oświatowe - utworzenie, reorganizacja w sprawie wyłączenia VI Liceum Ogólnokształcącego z Zespołu Szkół Budowlanych im. Tadeusza Kościuszki w Zielonej Górze przy ul. Botaniczna 50. XLVI.571.2017 Obowiązujący
122 2017-02-28 Oświata w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli. XLVI.570.2017 Obowiązujący
123 2017-02-28 Bonifikaty, zwolnienia, ulgi w sprawie określenia wysokości i warunków udzielenia bonifikat od ceny lokali mieszkalnych sprzedawanych na rzecz ich najemców. XLVI.569.2017 Obowiązujący
124 2017-02-28 Dotacje celowe z budżetu miasta w sprawie udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych w Zielonej Górze. XLVI.568.2017 Obowiązujący
125 2017-02-28 Zakłady, jednostki budżetowe w sprawie ustanowienia wspólnej obsługi placówek opiekuńczo - wychowawczych. XLVI.567.2017 Obowiązujący
126 2017-03-02 Konkursy ofert na wykonywanie zadań publicznych w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację w roku 2017 zadań Miasta Zielona Góra z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia oraz powołania komisji. 277.2017 Obowiązujący
127 2017-03-02 Konkursy ofert na wykonywanie zadań publicznych w sprawie ogłoszenia otwartego naboru partnerów do realizacji projektu pn. „Zawodowcy”. 276.2017 Obowiązujący
128 2017-03-01 Komunikacja miejska w sprawie przyznania prawa do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji Miejskiego Zakładu Komunikacji w Zielonej Górze. 275.2017 Obowiązujący
129 2017-02-28 Drogi publiczne w sprawie opinii o zaliczeniu dróg przebiegających w granicach administracyjnych Miasta Zielona Góra do kategorii dróg gminnych. 273.2017 Obowiązujący
130 2017-02-27 Zmiany w planie wydatków w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2017. 225.2017 Obowiązujący
131 2017-02-24 Budżet zmieniające plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych na rok 2017. 222.2017 Obowiązujący
132 2017-02-24 Zmiany w planie dochodów i wydatków w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2017. 221.2017 Obowiązujący
133 2017-02-24 Zmiany w planie wydatków w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2017. 220.2017 Obowiązujący
134 2017-02-23 Opinie, oświadczenia, apele, deklaracje w sprawie przeniesienia siedziby Izby Administracji Skarbowej. OŚWIADCZENIE NR XLV.3.2017 Obowiązujący
135 2017-02-23 Nieruchomości w sprawie przeznaczenia do oddania w użyczenie nieruchomości. 219.2017 Obowiązujący
136 2017-02-23 Konkursy ofert na wykonywanie zadań publicznych w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta Zielona Góra w 2017 roku. 218.2017 Obowiązujący
137 2017-02-21 Pomoc społeczna w sprawie wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Zielonej Górze w roku 2017. 212.2017 Obowiązujący
138 2017-02-21 Pomoc społeczna w sprawie wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów im. Jana Lembasa w Zielonej Górze w roku 2017. 211.2017 Obowiązujący
139 2017-02-21 Pomoc społeczna w sprawie wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej w Zielonej Górze w roku 2017. 210.2017 Obowiązujący
140 2017-02-17 Drogi publiczne w sprawie opinii o zaliczeniu dróg przebiegających w granicach administracyjnych Miasta Zielona Góra do kategorii dróg gminnych. 209.2017 Nieobowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu