Akty prawne - Miasto Zielona Góra
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
121 2018-05-29 Podatki w sprawie sprostowania błędów. Obwieszczenie Nr LXVII.7.2018 Obowiązujący
122 2018-05-29 Rada Miasta w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Zielona Góra. Obwieszczenie Nr LXVII.6.2018 Obowiązujący
123 2018-05-29 Statuty w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie statutu Zielonogórskiego Ośrodka Kultury w Zielonej Górze. Obwieszczenie Nr LXVII.5.2018 Obowiązujący
124 2018-05-29 Zaopatrzenie w wodę w sprawie ustalenia wysokości dopłaty do ceny za 1 m3 odprowadzanych ścieków przez „Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. w Zielonej Górze. LXVII.977.2018 Obowiązujący
125 2018-05-29 Usługi i handel w sprawie ustalenia na terenie Miasta Zielona Góra maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. LXVII.976.2018 Obowiązujący
126 2018-05-29 Nazwy - ulice, place, ronda w sprawie nadania nazw ulicom w Zielonej Górze. LXVII.975.2018 Obowiązujący
127 2018-05-29 Referendum lokalne, konsultacje z mieszkańcami w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie zmiany granic sołectw. LXVII.974.2018 Obowiązujący
128 2018-05-29 Pomoc finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego w sprawie udzielenia pomocy finansowej innej jednostce samorządu terytorialnego. LXVII.973.2018 Obowiązujący
129 2018-05-29 Wieloletnia prognoza finansowa zmieniająca Wieloletnią prognozę finansową Miasta Zielona Góra. LXVII.972.2018 Obowiązujący
130 2018-05-29 Zmiana budżetu zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2018. LXVII.971.2018 Obowiązujący
131 2018-05-29 Plany miejscowe, zmiany planów - obowiązujące w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części Lubuskiego Parku Przemysłowo - Technologicznego w Zielonej Górze. LXVII.970.2018 Obowiązujący
132 2018-05-29 Zagospodarowanie przestrzenne w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części Lubuskiego Parku Przemysłowo – Technologicznego w Zielonej Górze. LXVII.969.2018 Obowiązujący
133 2018-05-29 Programy w sprawie Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Zielona Góra. LXVII.968.2018 Obowiązujący
134 2018-05-29 Programy, strategie, projekty w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania „Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla miasta Zielona Góra w ramach projektu pn.: „Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu dla miast powyżej 100 tys. mieszkańców”. LXVII.967.2018 Obowiązujący
135 2018-05-29 Rady społeczne w sprawie zatwierdzenia regulaminu Rady Społecznej Zespołu Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „PROMYK” Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zielonej Górze przy ul. Głowackiego 8a. LXVII.966.2018 Obowiązujący
136 2018-05-29 Przystąpienie do sporządzenia i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 482 obręb 36 przy ul. Pszennej w Zielonej Górze. LXVII.965.2018 Obowiązujący
137 2018-05-29 Nazwy - ulice, place, ronda w sprawie nadania nazwy rondu w Zielonej Górze. LXVII.964.2018 Obowiązujący
138 2018-05-29 Budżet zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych udzielanych z budżetu miasta dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Zielonej Górze na rok 2018. LXVII.963.2018 Obowiązujący
139 2018-05-29 Bonifikaty, zwolnienia, ulgi w sprawie określenia wysokości i warunków udzielenia bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego sprzedawanego na rzecz jego najemców. LXVII.962.2018 Obowiązujący
140 2018-05-29 Na działalność miejskich jednostek organizacyjnych w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 40 w Zielonej Górze. LXVII.961.2018 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu