ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
101 2017-03-10 Komunikacja miejska w sprawie przyznania prawa do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji Miejskiego Zakładu Komunikacji w Zielonej Górze. 320.2017 Nieobowiązujący
102 2017-03-10 Spółki w sprawie przekazania nieodpłatnie składników majątku trwałego. 319.2017 Obowiązujący
103 2017-03-10 Zmiany w planie wydatków w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2017. 318.2017 Obowiązujący
104 2017-03-09 Konkursy i komisje rekrutacyjne w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Edwarda Dembowskiego w Zielonej Górze. 313.2017 Obowiązujący
105 2017-03-09 Zmiany w planie wydatków w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2017. 312.2017 Obowiązujący
106 2017-03-08 Organizacja Urzędu Miasta w sprawie powołania zastępcy Administratora Bezpieczeństwa Informacji. 7.2017.K Obowiązujący
107 2017-03-08 Organizacja Urzędu Miasta w sprawie odwołania zastępcy Administratora Bezpieczeństwa Informacji. 6.2017.K Obowiązujący
108 2017-03-06 Konkursy i komisje rekrutacyjne w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów jednostek oświatowych w Zielonej Górze. 290.2017 Obowiązujący
109 2017-02-28 Wieloletnia prognoza finansowa zmieniająca Wieloletnią prognozę finansową Miasta Zielona Góra. XLVI.583.2017 Obowiązujący
110 2017-02-28 Plany miejscowe, zmiany planów - obowiązujące w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ul. Stary Kisielin – Malinowa w Zielonej Górze. XLVI.582.2017 Obowiązujący
111 2017-02-28 Zagospodarowanie przestrzenne w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ul. Stary Kisielin-Malinowa w Zielonej Górze. XLVI.581.2017 Obowiązujący
112 2017-02-28 Przystąpienie do sporządzenia i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Władysława Reymonta i ul. Andrzeja Struga w Zielonej Górze. XLVI.580.2017 Obowiązujący
113 2017-02-28 Zaopatrzenie w wodę w sprawie ustalenia wysokości dopłaty do ceny za 1 m3 odprowadzanych ścieków przez „Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. w Zielonej Górze. XLVI.579.2017 Obowiązujący
114 2017-02-28 Zaopatrzenie w wodę w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w mieście Zielona Góra. XLVI.578.2017 Obowiązujący
115 2017-02-28 Pomoc finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego w sprawie udzielenia pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego. XLVI.577.2017 Obowiązujący
116 2017-02-28 Zmiana budżetu zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2017. XLVI.576.2017 Obowiązujący
117 2017-02-28 Zmiana budżetu zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2017. XLVI.575.2017 Obowiązujący
118 2017-02-28 Drogi publiczne w sprawie zaliczenia dróg przebiegających w granicach administracyjnych Miasta Zielona Góra do kategorii dróg gminnych. XLVI.574.2017 Obowiązujący
119 2017-02-28 Drogi publiczne w sprawie zaliczenia dróg przebiegających w granicach administracyjnych Miasta Zielona Góra do kategorii dróg gminnych. XLVI.573.2017 Obowiązujący
120 2017-02-28 Strefa Płatnego Parkowania zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania. XLVI.572.2017 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu