ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
101 2018-12-31 Zmiany w planie wydatków w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2018. 1550.2018 Nieobowiązujący
102 2018-12-31 Zmiany w planie wydatków w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2018. 1549.2018 Nieobowiązujący
103 2018-12-31 Zmiany w planie wydatków w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2018. 1548.2018 Nieobowiązujący
104 2018-12-31 Zmiany w planie dochodów i wydatków w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2018. 1547.2018 Nieobowiązujący
105 2018-12-31 Nieruchomości w sprawie zatwierdzenia rejestru osób zakwalifikowanych do zawarcia umów najmu lokali mieszkalnych w indywidualnym trybie. 1546.2018 Obowiązujący
106 2018-12-18 Opinie, oświadczenia, apele, deklaracje do PKP Intercity S.A. w sprawie przywrócenia połączeń kolejowych na trasie Zielona Góra – Warszawa i Warszawa – Zielona Góra. Apel Nr III.1.2018 Obowiązujący
107 2018-12-18 Drogi publiczne w sprawie przekazania prowadzenia zadania Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. III.42.2018 Obowiązujący
108 2018-12-18 Wieloletnia prognoza finansowa zmieniająca Wieloletnią prognozę finansową Miasta Zielona Góra. III.41.2018 Obowiązujący
109 2018-12-18 Budżet w sprawie wydatków zamieszczonych w budżecie Miasta Zielona Góra na 2018 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. III.40.2018 Obowiązujący
110 2018-12-18 Budżet w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej udzielanej z budżetu miasta dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Zielonej Górze na rok 2019. III.39.2018 Obowiązujący
111 2018-12-18 Programy w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mieście Zielona Góra na rok 2019. III.38.2018 Obowiązujący
112 2018-12-18 Usługi i handel w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Zielona Góra. III.37.2018 Obowiązujący
113 2018-12-18 Drogi publiczne w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej. III.36.2018 Obowiązujący
114 2018-12-18 Zmiana budżetu zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2018. III.35.2018 Obowiązujący
115 2018-12-18 Pomoc społeczna w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie dożywiania. III.34.2018 Obowiązujący
116 2018-12-18 Pomoc społeczna w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat, jak również trybu ich pobierania. III.33.2018 Obowiązujący
117 2018-12-18 Pomoc społeczna w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania. III.32.2018 Obowiązujący
118 2018-12-18 Pomoc społeczna w sprawie ustalenia zasad zwrotu, przez świadczeniobiorców, wydatków za posiłki. III.31.2018 Obowiązujący
119 2018-12-18 Programy w sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Zielona Góra”. III.30.2018 Obowiązujący
120 2018-12-18 Powołania, odwołania zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Muzeum przy Muzeum Archeologicznym Środkowego Nadodrza w Zielonej Górze z siedzibą w Świdnicy. III.29.2018 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu