ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
101 2018-03-13 Organizacja Urzędu Miasta w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Zielona Góra. 6.2018.K Obowiązujący
102 2018-03-12 Inne w sprawie powołania Komitetu Rewitalizacji. 275.2018 Obowiązujący
103 2018-03-12 Zmiany w planie wydatków w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2018. 274.2018 Obowiązujący
104 2018-03-09 Konkursy ofert na wykonywanie zadań publicznych w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta Zielona Góra w 2018 roku. 265.2018 Obowiązujący
105 2018-03-08 Fundusz celowy w sprawie podziału rezerwy celowej na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych miasta w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na 2018 rok. 264.2018 Obowiązujący
106 2018-03-07 Nieruchomości w sprawie przeznaczenia do oddania w najem lokalu użytkowego. 261.2018 Obowiązujący
107 2018-02-27 Mieszkania komunalne uchylająca uchwałę w sprawie zasad udzielania bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Zielona Góra. LXIV.891.2018 Obowiązujący
108 2018-02-27 Budżet zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych udzielanych z budżetu miasta dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Zielonej Górze na rok 2018. LXIV.890.2018 Obowiązujący
109 2018-02-27 Budżet zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych udzielanych z budżetu miasta dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Zielonej Górze na rok 2018. LXIV.889.2018 Obowiązujący
110 2018-02-27 Nazwy - ulice, place, ronda w sprawie nadania nazwy ulicy w Zielonej Górze. LXIV.888.2018 Obowiązujący
111 2018-02-27 Wybory - obwody, okręgi głosowania w sprawie podziału Miasta na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. LXIV.887.2018 Obowiązujący
112 2018-02-27 Pomoc finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego w sprawie udzielenia pomocy finansowej innej jednostce samorządu terytorialnego. LXIV.886.2018 Obowiązujący
113 2018-02-27 Wieloletnia prognoza finansowa zmieniająca Wieloletnią prognozę finansową Miasta Zielona Góra. LXIV.885.2018 Obowiązujący
114 2018-02-27 Zmiana budżetu zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2018. LXIV.884.2018 Obowiązujący
115 2018-02-27 Rada Miasta w sprawie nadania Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Zielona Góra. LXIV.883.2018 Obowiązujący
116 2018-02-27 Darowizna nieruchomości w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości. LXIV.882.2018 Obowiązujący
117 2018-02-27 Plany miejscowe, zmiany planów - obowiązujące w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Anny Jagiellonki i ul. Elektronowej w Zielonej Górze. LXIV.881.2018 Obowiązujący
118 2018-02-27 Przystąpienie do sporządzenia i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Anny Jagiellonki i ul. Elektronowej w Zielonej Górze. LXIV.880.2018 Obowiązujący
119 2018-02-27 Podział środków PFRON w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na terenie Miasta Zielona Góra w roku 2018. LXIV.879.2018 Obowiązujący
120 2018-02-27 Budżet w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oraz przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. LXIV.878.2018 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu