ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
10901 2004-04-27 Bonifikaty, zwolnienia, ulgi w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie użytkownikowi wieczystemu - Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej w Zielonej Górze, bonifikaty od ceny sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowej XXIV/216/04 Archiwalny
10902 2004-08-31 Bonifikaty, zwolnienia, ulgi w sprawie udzielenia Urzędowi Miasta Zielona Góra bonifikaty od opłat rocznych za nieruchomości oddane w trwały zarząd XXIX/268/04 Archiwalny
10903 2004-11-30 Bonifikaty, zwolnienia, ulgi zmieniająca uchwałę nr XIV/122/03 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 30 września 2003 r. w sprawie udzielania bonifikaty spółdzielniom mieszkaniowym od ceny sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowych XXXV/317/04 Archiwalny
10904 2005-01-11 Bonifikaty, zwolnienia, ulgi w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowych, przeznaczonych na cele mieszkalne, na rzecz użytkowników wieczystych - osób fizycznych XXXVII/335/05 Archiwalny
10905 2005-01-11 Bonifikaty, zwolnienia, ulgi w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie użytkownikowi wieczystemu - Diecezji Zielonogórsko -Gorzowskiej w Zielonej Górze bonifikaty od ceny sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowej XXXVII/336/05 Archiwalny
10906 2005-03-22 Bonifikaty, zwolnienia, ulgi w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości XL/369/05 Archiwalny
10907 2005-11-29 Bonifikaty, zwolnienia, ulgi w sprawie ustalenia wysokości bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości LVI/494/05 Archiwalny
10908 2006-03-07 Bonifikaty, zwolnienia, ulgi w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej przeznaczonej pod budowę obiektu Domu Seniora - hospicjum LXII/557/06 Archiwalny
10909 2006-04-25 Bonifikaty, zwolnienia, ulgi w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych LXV/585/06 Archiwalny
10910 2005-02-22 Bezpieczeństwo i porządek publiczny w sprawie uchwalenia "Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli w Mieście Zielona Góra" XXXIX/358/05 Archiwalny
10911 1994-03-24 Programy w sprawie "Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych". XLIV/377/94 Archiwalny
10912 1997-06-26 Powołania, odwołania w sprawie powołania Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych XXXIX/291/97 Archiwalny
10913 1997-10-16 Programy w sprawie zatwierdzenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 1997 XLIV/315/97 Archiwalny
10914 1998-05-28 Programy w sprawie zatwierdzenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 1998 LIII/398/98 Archiwalny
10915 1998-12-15 Programy w sprawie zmiany uchwały Nr LIII/398/98 Rady Miejskiej w Zielonej Górze z dnia 28 maja 1998 r. w sprawie zatwierdzenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 1998 IV/22/98 Archiwalny
10916 1999-05-25 Programy w sprawie zatwierdzenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 1999 XI/118/99 Archiwalny
10917 2000-01-25 Programy w sprawie zatwierdzenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2000 XXI/243/2000 Archiwalny
10918 2000-01-25 Powołania, odwołania w sprawie zmiany w składzie osobowym Miejskiej Komisji ds Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zielonej Górze XXI/238/2000 Archiwalny
10919 2000-01-25 Zakłady, jednostki budżetowe w sprawie utworzenia jednostki budżetowej - Biuro Pełnomocnika ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych XXI/237/2000 Uchylony
10920 2000-04-18 Powołania, odwołania w sprawie zmiany w składzie osobowym Miejskiej Komisji ds Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zielonej Górze XXV/281/2000 Archiwalny

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu