ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
10681 2003-03-25 Bonifikaty, zwolnienia, ulgi dotycząca zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności dla nieruchomości wykorzystywanych lub przeznaczonych na cele mieszkaniowe VII/42/03 Archiwalny
10682 2003-03-25 Bonifikaty, zwolnienia, ulgi w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie jednostkom pomocy społecznej w Zielonej Górze bonifikaty od opłat rocznych za nieruchomości oddane w trwały zarząd VII/50/03 Archiwalny
10683 2003-03-25 Bonifikaty, zwolnienia, ulgi w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie miejskim żłobkom w Zielonej Górze bonifikaty od opłat rocznych za nieruchomości oddane w trwały zarząd VII/49/03 Archiwalny
10684 2003-06-24 Bonifikaty, zwolnienia, ulgi w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Miasta Zielona Góra przeznaczonej do sprzedaży Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Zielonej Górze XI/93/03 Archiwalny
10685 2003-09-30 Bonifikaty, zwolnienia, ulgi w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Państwowemu Pogotowiu Opiekuńczemu w Zielonej Górze bonifikaty od opłat rocznych za nieruchomość oddaną w trwały zarząd XIV/124/03 Archiwalny
10686 2003-09-30 Bonifikaty, zwolnienia, ulgi w sprawie udzielania bonifikaty spółdzielniom mieszkaniowym od ceny sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowych XIV/122/03 Archiwalny
10687 2004-03-05 Bonifikaty, zwolnienia, ulgi w sprawie zwolnień z opłat zgłoszeń o dokonanie wpisów do ewidencji działalności gospodarczej XXII/202/04 Archiwalny
10688 2004-04-27 Bonifikaty, zwolnienia, ulgi w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie użytkownikowi wieczystemu - Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Krzyża Świętego w Zielonej Górze, bonifikaty od ceny sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowej XXIV/224/04 Archiwalny
10689 2004-04-27 Bonifikaty, zwolnienia, ulgi w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie użytkownikowi wieczystemu - Parafii Kościoła Grecko-Katolickiego Bizantyjsko-Ukraińskiej p.w. Opieki Matki Bożej w Zielonej Górze, bonifikaty od ceny sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowej XXIV/223/04 Archiwalny
10690 2004-04-27 Bonifikaty, zwolnienia, ulgi w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty Parafii Greckokatolickiej Bizantyjsko - Ukraińskiej pod wezwaniem Opieki Matki Bożej w Zielonej Górze od ceny sprzedaży nieruchomości XXIV/222/04 Archiwalny
10691 2004-04-27 Bonifikaty, zwolnienia, ulgi w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie użytkownikowi wieczystemu - Zgromadzenie Sióstr "Córek Naszej Pani z Góry Kalwarii" w Krakowie, bonifikaty od ceny sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowej XXIV/221/04 Archiwalny
10692 2004-04-27 Bonifikaty, zwolnienia, ulgi w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie użytkownikowi wieczystemu - Parafii XXIV/220/04 Archiwalny
10693 2004-04-27 Bonifikaty, zwolnienia, ulgi w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie użytkownikowi wieczystemu - Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Alberta Chmielowskiego w Zielonej Górze, bonifikaty od ceny sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowej XXIV/219/04 Archiwalny
10694 2004-04-27 Bonifikaty, zwolnienia, ulgi w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie użytkownikowi wieczystemu - Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Zielonej Górze, bonifikaty od ceny sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowej XXIV/218/04 Archiwalny
10695 2004-04-27 Bonifikaty, zwolnienia, ulgi w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie użytkownikowi wieczystemu - Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej w Zielonej Górze, bonifikaty od ceny sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowej. XXIV/217/04 Archiwalny
10696 2004-04-27 Bonifikaty, zwolnienia, ulgi w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie użytkownikowi wieczystemu - Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej w Zielonej Górze, bonifikaty od ceny sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowej XXIV/216/04 Archiwalny
10697 2004-08-31 Bonifikaty, zwolnienia, ulgi w sprawie udzielenia Urzędowi Miasta Zielona Góra bonifikaty od opłat rocznych za nieruchomości oddane w trwały zarząd XXIX/268/04 Archiwalny
10698 2004-11-30 Bonifikaty, zwolnienia, ulgi zmieniająca uchwałę nr XIV/122/03 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 30 września 2003 r. w sprawie udzielania bonifikaty spółdzielniom mieszkaniowym od ceny sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowych XXXV/317/04 Archiwalny
10699 2005-01-11 Bonifikaty, zwolnienia, ulgi w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowych, przeznaczonych na cele mieszkalne, na rzecz użytkowników wieczystych - osób fizycznych XXXVII/335/05 Archiwalny
10700 2005-01-11 Bonifikaty, zwolnienia, ulgi w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie użytkownikowi wieczystemu - Diecezji Zielonogórsko -Gorzowskiej w Zielonej Górze bonifikaty od ceny sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowej XXXVII/336/05 Archiwalny

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu