ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
81 2018-05-10 Podział rezerw budżetowych w sprawie podziału rezerwy ogólnej w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na 2018 rok. 483.2018 Obowiązujący
82 2018-05-10 Zmiany w planie wydatków w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2018. 482.2018 Obowiązujący
83 2018-05-10 Zmiany w planie wydatków w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2018. 481.2018 Obowiązujący
84 2018-05-10 Konkursy i komisje rekrutacyjne w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów zespołów pod nazwą Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Zielonej Górze. 480.2018 Obowiązujący
85 2018-05-02 Stypendia zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości stypendium i zasiłku szkolnego dla uczniów. 467.2018 Obowiązujący
86 2018-04-30 Kultura w sprawie szczegółowego określenia terminu „Dni Zielonej Góry – Winobrania” w latach 2019 - 2022. 457.2018 Obowiązujący
87 2018-04-23 Sportowe w sprawie przyznania Nagród i Wyróżnień Sportowych Miasta Zielona Góra za rok 2017. 423.2018 Obowiązujący
88 2018-04-24 Podatki w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie udzielania zwolnienia z podatku od nieruchomości stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną na inwestycję początkową. Obwieszczenie nr LXVI.4.2018 Obowiązujący
89 2018-04-24 Opłaty lokalne w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej oraz określenia wysokości stawek i zasad poboru opłaty targowej. Obwieszczenie nr LXVI.3.2018 Obowiązujący
90 2018-04-24 Na działalność Prezydenta Miasta w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Zielona Góra. LXVI.958.2018 Obowiązujący
91 2018-04-24 Nazwy - ulice, place, ronda w sprawie nadania nazwy ulicy w Zielonej Górze. LXVI.957.2018 Obowiązujący
92 2018-04-24 Budżet zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych udzielanych z budżetu miasta dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Zielonej Górze na rok 2018. LXVI.956.2018 Obowiązujący
93 2018-04-24 Przystąpienie do sporządzenia i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla linii energetycznej zasilającej Lubuski Park Przemysłowo-Technologiczny w Zielonej Górze. LXVI.955.2018 Obowiązujący
94 2018-04-24 Spółki w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Prezydenta Miasta Zielona Góra. LXVI.954.2018 Obowiązujący
95 2018-04-24 Przystąpienie do sporządzenia i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Dębowej i ul. Borówkowej w Zielonej Górze. LXVI.953.2018 Obowiązujący
96 2018-04-24 Programy, strategie, projekty zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji opracowania pn. „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Zielona Góra na lata 2014-2020”. LXVI.952.2018 Obowiązujący
97 2018-04-24 Wieloletnia prognoza finansowa zmieniająca Wieloletnią prognozę finansową Miasta Zielona Góra. LXVI.951.2018 Obowiązujący
98 2018-04-24 Zmiana budżetu zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2018. LXVI.950.2018 Obowiązujący
99 2018-04-24 Jednostki oświatowe - utworzenie, reorganizacja w sprawie utworzenia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 „Budowlanka” w Zielonej Górze. LXVI.949.2018 Obowiązujący
100 2018-04-24 Jednostki oświatowe - utworzenie, reorganizacja w sprawie utworzenia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 3 „Ekonomik” w Zielonej Górze. LXVI.948.2018 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu