ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
81 2018-03-30 Gospodarowanie majątkiem miasta w sprawie przekazania w administrowanie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zielona Góra o statusie miejskim. 341.2018 Obowiązujący
82 2018-03-28 Nieruchomości w sprawie darowizny nieruchomości. 330.2018 Obowiązujący
83 2018-03-28 Konkursy ofert na wykonywanie zadań publicznych w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta Zielona Góra w 2018 roku. 326.2018 Obowiązujący
84 2018-03-28 Komisje wyborcze w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej. 8.2018.K Obowiązujący
85 2018-03-26 Pomoc społeczna w sprawie zmian w składzie Zespołu Interdyscyplinarnego w Zielonej Górze. 325.2018 Obowiązujący
86 2018-03-26 Komunikacja miejska w sprawie przyznania prawa do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji Miejskiego Zakładu Komunikacji w Zielonej Górze. 324.2018 Obowiązujący
87 2018-03-26 Komunikacja miejska w sprawie przyznania prawa do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji Miejskiego Zakładu Komunikacji w Zielonej Górze. 323.2018 Obowiązujący
88 2018-03-23 Komisje w sprawie powołania Komisji do Spraw Przyznawania Nagród i Wyróżnień Sportowych Miasta Zielona Góra. 308.2018 Obowiązujący
89 2018-03-22 Inne komisje i zespoły opiniodawcze przy Prezydencie w sprawie powołania zespołu do rozwiązania problemów dotyczących złego stanu technicznego budynków i budowli na terenie Zielonej Góry, grożących wystąpieniem katastrof budowlanych. 305.2018 Obowiązujący
90 2018-03-20 Stypendia w sprawie wysokości stypendiów dla najlepszych uczniów i stypendiów naukowych w 2018 roku. 303.2018 Obowiązujący
91 2018-03-20 Zmiany w planie dochodów i wydatków w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2018. 302.2018 Obowiązujący
92 2018-03-20 Zmiany w planie wydatków w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2018. 301.2018 Obowiązujący
93 2018-03-20 Zmiany w planie dochodów i wydatków w sprawie podziału rezerwy celowej na obchody 100-lecia odzyskania niepodległości w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na 2018 rok. 300.2018 Obowiązujący
94 2018-03-20 Podział rezerw budżetowych w sprawie podziału rezerwy ogólnej w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na 2018 rok. 299.2018 Obowiązujący
95 2018-03-20 Dyrektorzy miejskich jednostek organizacyjnych w sprawie przekazania uprawnień dyrektorom samorządowych zakładów budżetowych miasta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć oraz z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania miasta. 298.2018 Obowiązujący
96 2018-03-20 Konkursy ofert na wykonywanie zadań publicznych w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację w roku 2018 zadań Miasta Zielona Góra z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia oraz powołania komisji. 295.2018 Obowiązujący
97 2018-03-15 Fundusz celowy w sprawie podziału rezerwy celowej na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych miasta w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na 2018 rok. 293.2018 Obowiązujący
98 2018-03-12 Spółki w sprawie nieodpłatnego przekazania samochodu. 277.2018 Obowiązujący
99 2018-03-13 Konkursy ofert na wykonywanie zadań publicznych w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Zielona Góra w 2018 roku. 276.2018 Obowiązujący
100 2018-03-19 Budżet zmieniające plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych na rok 2018. 7.2018.K Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu