ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
81 2019-03-07 Stawki czynszu, opłaty w sprawie objęcia obowiązkiem wspólnego centralnego rozliczania podatku od towarów i usług w Mieście Zielona Góra oraz zmiany zarządzenia w sprawie centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług w Mieście Zielona Góra. 176.2019 Obowiązujący
82 2019-03-06 Spółki w sprawie wniesienia przez Miasto wkładu pieniężnego do spółki Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczona odpowiedzialnością w Zielonej Górze. 174.2019 Obowiązujący
83 2019-02-26 Nazwy - ulice, place, ronda w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania nazwy parkowi w Zielonej Górze. Obwieszczenie Nr V.1.2019 Obowiązujący
84 2019-02-26 Opinie, oświadczenia, apele, deklaracje w sprawie przewidywanego wzrostu kosztów zakupu energii elektrycznej dla miasta Zielona Góra oraz innych jednostek samorządu terytorialnego. Apel Nr V.2.2019 Obowiązujący
85 2019-02-26 Oświata w sprawie zmiany uchwały z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli. V.122.2019 Oczekujący
86 2019-02-26 Pomoc finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Lubuskiego. V.121.2019 Obowiązujący
87 2019-02-26 Pomoc finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego w sprawie udzielenia pomocy finansowej innej jednostce samorządu terytorialnego. V.120.2019 Obowiązujący
88 2019-02-26 Jednostki oświatowe - utworzenie, reorganizacja w sprawie zamiaru likwidacji oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Zielona Góra. V.119.2019 Obowiązujący
89 2019-02-26 Jednostki oświatowe - utworzenie, reorganizacja w sprawie przeniesienia siedziby Miejskiego Przedszkola nr 41 w Zielonej Górze. V.118.2019 Obowiązujący
90 2019-02-26 Jednostki oświatowe - utworzenie, reorganizacja w sprawie przeniesienia siedziby Miejskiego Przedszkola nr 19 w Zielonej Górze. V.117.2019 Obowiązujący
91 2019-02-26 Nazwy - ulice, place, ronda w sprawie nadania nazwy ulicy w Zielonej Górze. V.116.2019 Obowiązujący
92 2019-02-26 Programy w sprawie przyjęcia Zielonogórskiego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży. V.115.2019 Obowiązujący
93 2019-02-26 Wieloletnia prognoza finansowa zmieniająca Wieloletnią prognozę finansową Miasta Zielona Góra. V.114.2019 Obowiązujący
94 2019-02-26 Zmiana budżetu zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2019. V.113.2019 Obowiązujący
95 2019-02-26 Zmiana budżetu zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2019. V.112.2019 Obowiązujący
96 2019-02-26 Podatki i opłaty lokalne zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagradzania. V.111.2019 Obowiązujący
97 2019-02-26 Plany miejscowe, zmiany planów - obowiązujące w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Kąpielowej w Zielonej Górze. V.110.2019 Obowiązujący
98 2019-02-26 Zagospodarowanie przestrzenne w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Kąpielowej w Zielonej Górze. V.109.2019 Obowiązujący
99 2019-02-26 Plany miejscowe, zmiany planów - obowiązujące w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul.Przylep-Zakładowa w Zielonej Górze. V.108.2019 Obowiązujący
100 2019-02-26 Przystąpienie do sporządzenia i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra. V.107.2019 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Zielona Góra
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu